Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi kontrolling Készítette: Bosnyák Anita Katona László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi kontrolling Készítette: Bosnyák Anita Katona László"— Előadás másolata:

1 Pénzügyi kontrolling Készítette: Bosnyák Anita Katona László
Péter Ágnes Takács Nóra

2 Pénzügyi kontrolling Modern vállalat számára a pénzügyek: a megtermelt áruk eladásából, vagy a szolgáltatásokból származó bevételek fedezzék az előállításhoz és az általánosan vett működéshez szükséges költségeket és kiadásokat, pozitív esetben profitot is biztosítsanak. A vállalati gazdálkodás és vagyon bemutatására szolgáló, törvényileg is szabályozott eszközök a mérleg és az eredménykimutatás. A mérleg az elkészítés pillanatában rendelkezésre álló vagyon nagyságáról tájékoztat, az eszközöket és forrásokat adott időpontra vonatkozóan pénzértékben összesítve, előírt struktúrában tartalmazza .

3 Az eredménykimutatás pedig a vagyon növekedését vagy csökkenését okozó hatások kimutatására szolgál, összevontan és pénzértékben tartalmazza a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését, és bemutatja az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, a bevételeket és a ráfordításokat. A számviteli szemléletű eredmény-meghatározás legnagyobb hiányossága, hogy nem ad tájékoztatást arról, vajon a kimutatott nyereség pénzben realizálódott-e, illetve milyen eszköz formájában áll rendelkezésre.

4 Példa: indirekt cash flow
A likviditás kontrolljára :a közvetlen és a közvetett cash-flow kimutatás. A közvetlen módszer az időszak végső pénzáramát a bevételt előidéző hozamok és a kiadást jelentő ráfordítások szembeállításával számoljuk ki, míg a közvetett módszer esetében az eredménykimutatásra támaszkodva az eredményt korrigáljuk a tényleges pénzmozgás megragadására utaló információkkal. Példa: indirekt cash flow Cash Flow (mFt) Adózott eredmény: +465 +Amortizáció: Bruttó működési CF: +477 +/- Nettó forgótőke állományvált. hatása a pénzállományra: +40 Nettó műk. CF: +517 +/- Bef. eszk. állományvált. hatása a pá-ra: Befektetési CF: -250 +/- Hosszú lejáratú források állományvált. hatása a pá-ra: Finanszírozási CF: +200.

5 A pénzügyi kontrolling céljai a vállalat működése szempontjából:
A vállalat értékének növelése, pozitív nettó pénzjövedelem biztosítása, kedvező beruházási-befektetési projektek kiválasztása; Szerződések megfelelő pénzügyi feltételeinek kialkudása; Optimális készpénzes/hiteleladási arányok biztosítása, a vevők minősítése, az árbevétel tényleges befolyásának biztosítása; Optimális készpénzes/hitelbeszerzési arányok biztosítása, a szállítói számlák határidőre történő kiegyenlítésének felügyelete; Valutakockázatok lefedése, valutanem helyes megválasztása a nemzetközi tranzakciókban; Stabil likviditás és fizetőképesség, a pénzszükséglet és pénzfedezet, a pénzforrások és pénzfelhasználások összhangban tartása; Kedvező saját/idegen forrás arány biztosítása; Stabil és gazdaságos külső finanszírozás (lejárat, kamat, banki partner), hatékony bank és hitelfelvételi politika; Pénzügyi kockázatok kezelése, tartalékok képzése; Infláció kezelése; Hatékony szervezés a pénzügyi bonyolításban.

6 Befektetések pénzügyi értékelése I.
Nettó cash flow jelentősége: ha a nettó cash flow pozitív, az azt jelenti, hogy a vállalat likvid;másrészt, és ez a fontosabb, a folyamatos, jövőben várható pozitív nettó cash flow-k diszkontált jelenértéke a tulajdonosi érték növekedését adja. A befektetések pénzügyi értékelésében a leggyakrabban követett módszer a Nettó Jelenérték (NPV = Net Present Value) számítás. Példa: Befektetés:20mFt, bevétel: 10mFt, 12mFt, 8mFt; r=20%. PV=10\(1+0,12)+12\(1+0,12)2+8\(1+0,12)3=21,29mFt. NPV=-20+21,29=1,29mFt. Döntési szabály: NPV>/=0. A nettó cash flow maximalizálása a vállalat értékének növeléséhez az egyik legfontosabb pénzügyi kontrolling cél, amely elsődlegesen a beruházási/befektetési projektek értékelését jelenti, a NPV számítás segítségével.

7 Befektetések pénzügyi értékelése II.
A pénzügyi kontrolling feladata annak nyomon követése, hogy a projektek megvalósításuk után valóban megtermelik-e az előre megbecsült nettó cash flow hozamot. Elemi érdeke a vállalatnak, hogy az átlagos tőkeköltsége minél alacsonyabb legyen, amennyiben ez nem teljesül saját nyereségét, nettó cash flow-ját korlátozza.

8 Likviditás kontrolling
A pénzforrások és a folyó tevékenység illetve a beruházások együttes pénzszükségleti viszonyának kontrollját jelenti. A kontrolling feladata, hogy kezelje, és ha lehet megszűntesse a likviditási nehézségek okait, a felesleges kiadások lefaragásával, az esetleges szezonalitás menedzselésével.

9 A mérleg és tőkeszerkezet kontrollingja
Ennek keretében a tőkeszerkezet saját/külső forrás arányát kell az optimálishoz közelítő mértéken tartani. Az illeszkedés elve azt „a közgazdasági ésszerűséget fogalmazza meg, hogy a tartósan lekötött eszközöket tartós forrásból, az átmenetileg lekötött eszközöket pedig átmeneti forrásokból célszerű finanszírozni”

10 Példa Egy teljes egészében részvényekből finanszírozott vállalat finanszírozási források átalakítását tervezi, mely során 200 $ kölcsönt vesz fel. T.A.=35%, elvárt megtérülés=20%, EBIT=153.85$. Mekkora a vállalat értéke? V=(EBIT(1-T.A.)/elv.megtérülés)+D*T.A.=(153.85$(1-0.35)/0.2)+200*0.35=570$, amiből 200$ a hitel és 370$ a tulajdonosi tőke értéke.

11 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Pénzügyi kontrolling Készítette: Bosnyák Anita Katona László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések