Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alkalmazottak befolyásolása: a motiváció Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alkalmazottak befolyásolása: a motiváció Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 Az alkalmazottak befolyásolása: a motiváció Vezetés és szervezés BA Pécs

2 A motiváció meghatározása 1. „az alkalmazottak szervezeti célokkal kapcsolatos belső késztetését kiváltó tevékenységek összessége” 2. „ az a döntési folyamat, amelyen keresztül a célirányos viselkedést kiváltjuk, irányítjuk és fenntartjuk” 3. „ az egyénben jelen lévő folyamatok, melyek befolyásolják az önkéntes viselkedésének irányát, intenzitását és hosszát”

3 Vitatott – a pénz szerepe  A pénz értéke és annak motivációs ereje nagyban függ az egyén értékrendjétől, a motivációs számításától  A pénz egyes jellemzői és funkciói  A „mindenhatóság”  Szerepe az összehasonlításban  Megerősítő jellege

4 A motiváció típusai  Külső  kézzel fogható jutalmak  fizetés  egyéb juttatások  munkakörülmények  Belső  pszichológiai jutalmazás  lehetőség nyújtása, hogy a dolgozó kihasználhassa képességeit és tudását  jelentős feladat és a sikeres munkavégzés lehetőségének biztosítása  elismerés

5 Gyakorlati motivációs problémák  Elbocsátások, bizonytalan munkahely  Elveszett bizalom és elkötelezettség érzése  Egyszerűbbek a szervezetek  Kevesebb vezető van, aki ellenőrizhetné a teljesítményt  A munkaerő elvárásai változnak  A fiatalok eltérő igényei  A munkaerő összetétele sokkal változatosabb © J. Mahoney/ Richmond Times Dispatch

6  Tartalomelméletek - mi motivál? ­ Abraham Maslow szükségleti hierarchiája ­ Herzberg kéttényezős modellje ­ Alderfer ERG - létezés, kapcsolat - fejlődés elmélete ­ McClelland kapcsolat-teljesítmény-hatalom elmélete ­ Hunt célstruktúra modellje A motiváció elméletei 1

7 A motiváció elméletei 2  Folyamatelméletek - a folyamat ­ Megerősítés elmélet - Skinner ­ Célkitűzés elmélet - Edwin Locke ­ Elvárás elmélet – Victor H. Vroom ­ Méltányosság elmélet – Stacey Adams

8 A motiváció Maslow-féle szükséglet elmélete  Abraham Maslow 1908-1970  Szükséglet  élettani vagy pszichológiai hiány, amelyet az ember ki óhajt elégíteni

9 A maslow-i szükségleti piramis Fiziológiai szükségletek Biztonsági szükségletek Szociális szükségletek Önmegvalósítás Igény a tiszteletre

10 A szükségletek szintjei  Alacsonyabb szintű szükségletek ­ Fiziológiai és biztonsági  Magasabb szintű szükségletek ­ Szeretet, kapcsolat, megbecsülés, önmegvalósítás

11 Az elmélet néhány alapfogalma  Egy szükséglet addig nem hatékony motivátor, amíg az alatta levő szükségletet ki nem elégítettük – előrehaladás elve  A kielégített szükséglet nem hatékony motivátor – deficit elve  Az elégedetlenség befolyásolja lelki egészségünket  Felfelé haladunk a lépcsőn  Az önmegvalósítás soha nem ér el végpontot, mindig többet és többet szeretnénk belőle

12 Az elmélet néhány problémája  Munkahely?  Időzítés  Az emberek nem egyformák - kultúra  Van olyan jutalom, ami több, mint egy szükségletet elégít ki  Az embereket nem lehet egyforma jutalmakkal motiválni  Biztos, hogy a munkával való megelégedettség jobb teljesítményhez vezet?

13 Herzberg kéttényezős modellje  Kutatás eredménye  interjúk alapján melyet 2000 könyvelővel és mérnökkel végeztek Pittsburgh-ben, Pennsylvania-ban.  A kritikus esemény módszer  mikor érezte Ön jól magát a munkájában  mikor érezte Ön rosszul magát a munkájában

14 Elégedettség- elégedetlenség Hagyományos szemlélet Elégedettség Elégedetlenség Herzberg véleménye Elégedettség Nincs elégedettség Nincs elégedetlenség Elégedetlenség Motivátorok Higiéniás tényezők

15 Motivátorok és higiéniés tényezők Higiéniés tényezők Motivátorok  Vállalati politika  Eredmény  Munkafelügyelet  Elismerés  Kapcsolat a vezetővel  Maga a munka  Beosztás  Felelősség  Biztonság  Előrehaladás  Fizetés  Pszichológiai fej- lődés

16 Az elmélet korlátai  Megkérdőjelezhető módszertan  Nem motivációs elmélet, hanem a munkával való megelégedettség magyarázata  A higiéniés faktorokat gyakran használják motivátorként  Nem foglalkozik a környezettel  Feltételezi, hogy az elégedett munkás produktív is (?)

17 ERG elmélet Maslow ERG elmélet Clayton Alderfer Önmegvalósítás Megbecsülés Kapcsolat Biztonság Biológiai Fejlődés Kapcsolat Létezés   Alderfer modelljében 3 szükséglet van   A különböző szükségletek szimultán motiválnak   Van regressziós fázisa is

18 David McClelland kapcsolat - teljesítmény - hatalom elmélete Teljesítmény igény a kiválóságra a sikerre Kapcsolat iránti igény vágy a közeli személyes kapcsolatokra Hatalom iránti igény vágy a többi ember irányítására Tanult szükségletek

19 Hunt célstruktúra modellje  A motiváció az emberek egyéni céljaihoz kapcsolódik  6 cél:  Komfort, anyagi jólét  Szabályozottság  Kapcsolat  Elismertség  Hatalom  Autonómia, kreativitás

20 A motiváció tartalomelméletei Önmegvalósítás Megbecsülés Biztonság Biológiai Fejlődés Kapcsolat Létezés Herzberg Motivátorok Higiéniés tényezők Teljesítmény igény Hatalom igény Kapcsolat igény McClellandAlderferMaslow Szeretetigény Szeretetigény

21 A motiváció néhány folyamatelmélete  Megerősítés elmélet  Elvárás elmélet  Célkitűzés elmélet Az ember fejében lezajló döntési folyamatra koncentrál

22 Megerősítés elmélet 1  A viselkedés a következményeitől függ  Alapjai:  a viselkedés formáit a környezet provokálja ki  a viselkedés irányítható ha kontrolláljuk a következményeit  ha megerősítünk egy viselkedési formát az ismétlődni fog

23 Megerősítés elmélet 2  Burrhus Frederick Skinner  Megerősítési formák  pozitív megerősítés - pénz, dicséret  negatív megerősítés - a negatív következmény elkerülése  büntetés - kellemetlen következmény okozása  megszüntetés - nem figyelünk oda

24 Megerősítés elmélet 3  Megerősítési intervallumok:  folyamatos - mindig megdicsérem, ha jót csinált  rendszeresen ha elér egy szintet - béremelés egy bizonyos darabszám elérése után  rendszertelenül - váratlan számú helyes viselkedési forma mutatása után dicsérem meg  fix intervallum - egy bizonyos időtartam eltelte után havi fizetés  rendszertelen intervallum - szabálytalan intervallumonként dicsérem meg

25 Elvárás elmélet Ahhoz, hogy egy bizonyos módon viselkedjünk azon múlik hogy: mennyire elvárható hogy a cselekedetnek lesz egy bizonyos következménye és ezt a következményt mennyire akarjuk Victor H. Vroom

26 Elvárás elmélet 2 Az egyén erőfeszítése Teljesítmény Jutalom Személyes célok 123 Fontos az: 1. Összefüggés az erőfeszítés és a teljesítmény között 2. Összefüggés a teljesítmény és a jutalom között 3. Összefüggés a jutalom és a személyes célok között

27 Elvárás elmélet 3  Az elvárás elmélet működési képlete: Motivációs erő =  (Vonzerő x várakozás)  Vonzerő:  Lehet +, vagy negatív, vagy semleges  Várakozás: szubjektív valószínűségi mutató  0-tól + 1-ig bármi lehet Biztosan nem következik be – biztosan bekövetkezik

28 Porter és Lawler elvárás elmélete 1 1. A jutalom érzékelt értéke 3. Erőfeszítés 2. Elvárás, hogy a teljesítmény jutalomhoz vezet 4. Az egyén képességei és tulajdonságai 5. Az egyén szerepfelfogása 6. Teljesítmény 7.a.Belső jutalmak 7.b. Külső szereplő által adott jutalmak 9. A munkával való megelégedettség 8. A jutalmak méltányossága

29 Porter és Lawler elvárás elmélete 2  A feladatra fordított erőfeszítés függ a jutalmaktól, és attól a várakozástól hogy ezek lesznek  A várakozás, vagy az erőfeszítés teljesítmény kapcsolat nemcsak attól függ, hogy az egyén hogyan érzékeli a jutalmat, hanem az egyén képességeitől és a szerepfelfogásától is  Az egyén teljesítménye attól is romolhat, ha olyat kérnek tőle, amit úgy érez nincsenek összefüggésben a munkájával és a tudásával.  A munkával való megelégedettség befolyásolja a jutalmak érzékelt értékét, így feedback hatása van.

30 Porter és Lawler elvárás elmélete 3  A modell azt állítja, hogy a teljesítmény befolyásolja a megelégedettséget és nem fordítva.  Az elégedettség szükséglet kielégítésen alapszik  A szükséglet kielégítése egy sor külső és belső jutalmon múlik, amelyek a teljesítménytől függnek.  Az elégedettség vagy összefügg a jó teljesítménnyel vagy nem, ez csak egy attitűd, ami összefügghet a teljesítménnyel.  A jó teljesítmény azonban, ha megfelelően jutalmazzák valószínűleg elégedettséghez vezet.

31 Porter és Lawler elvárás elmélete 4  Az elmélet kritikája:  Sok a változó, túl bonyolult  Megkérdőjelezhető, hogy tényleg figyelembe veszünk – e ilyen bonyolult összefüggéseket a döntési folyamatban  A kényszerítés és a munkahely bizonytalanságának a teljesítményre gyakorolt hatását nem veszi figyelembe  Az elmélet empirikus tesztelése kétséges

32 Az elvárás elmélet néhány gyakorlati ajánlása  Az erőfeszítés és teljesítmény közötti kapcsolatot a menedzsmentnek erősítenie kell, megfelelő képzéssel, világos utasításokkal és erőforrások biztosításával  A teljesítmény és a jutalmak közötti összefüggés világos kell, hogy legyen  Ha az alkalmazottaknak valamire megbízást adunk, de másért jutalmazzuk őket, akkor azt a viselkedést fogják folytatni, amiért jutalmat kapnak  A pénz fontos motivátor lehet, de csak egy az adható külső jutalmak közül, és, hogy használható legyen, világos és igazságos módon kell kötődnie a teljesítményhez  Nem érdemes olyan jutalmat adni, amit a munkatársak nem értékelnek!

33 Célkitűzés elmélet 1  Cél: teljesítmény cél, amelyet az egyén, vagy a csoport a munkájában meg óhajt valósítani  Célkitűzés:  a munkatársak olyan motiválási folyamata, amikor hatékony és értelmes teljesítmény célokat tűzünk ki  Edwin Locke 1968

34 Célkitűzés elmélet Értékek Érzelmek és vágyak Célok és szándék ok Reakciók vagy tettek Következ mény Célok elérésének nehézsége Elkötelezettség mértéke

35 Célkitűzés elmélet 2  Hogyan állapítsunk meg célokat?  Négy alapvető javaslat:  Nehéz legyen  Specifikus legyen  A munkatárs és a vezetője együtt állapítsák meg  Közöljük az eredményeket

36 Optimális cél nehézség Jó Teljesítmény GyengeMérsékeltNehézLehetetlen A cél nehézségének hatása a teljesítményre A cél nehézsége

37 Gyakorlatias motivációs technikák  A munkatársak részvétele a döntésekben  munkástanács  szakszervezet  minőségi csoportok  munkavállalói részvénytulajdonlási program  munkakörtervezés  flexibilis munkaidő  flexibilis juttatások

38 Összefoglalva  A pénz értéke és motivációs ereje több tényező függvénye  A motiváció tartalomelméletei azokkal a tényezőkkel foglalkoznak, amelyeket az embereknek meg kell kapniuk, hogy motiváltak legyenek.


Letölteni ppt "Az alkalmazottak befolyásolása: a motiváció Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések