Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISKOLAPSZICHOLÓGIA ELMÉLETBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISKOLAPSZICHOLÓGIA ELMÉLETBEN"— Előadás másolata:

1 ISKOLAPSZICHOLÓGIA ELMÉLETBEN

2 „Azokat a bajokat amelyeket bizonyos gondolkodásmód idézett elő csak egy másféle gondolkodással lehet elhárítani” Einstein

3 MIÉRT EZ A CÍMET VÁLASZTOTTAM?

4 ? Véleménye szerint szükség lenne-e iskolapszichológusra az iskolában?
Ha igen, milyen szolgáltatást igényelne tőle?

5 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
Az intézményvezetők azt hiszik… …tudják, milyen feladatokat várhatnak el az iskolapszichológustól.

6 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
Az intézményvezetők azt hiszik… …nem befolyásolja a pedagógus-pszichológus kapcsolatot az iskolapszichológus szervezeti hovatartozása.

7 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
Az intézményvezetők azt hiszik… …elég, ha az igazgató támogatja a munkájukat.

8 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
Az intézményvezetők azt hiszik… …az iskolapszichológus a nevelőtestülethez tartozik, a tanárok felől az igazgató meghosszabbított karja.

9 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …sérül a kompetenciájuk, ha iskolapszichológushoz fordulnak segítségért.

10 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …a hospitálás célja a pedagógusok szakmai munkájának minősítése.

11 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …a pszichológus egy csodatévő mágus, aki a 10 perces szünetekben azonnal diagnosztizál, sőt a terápiát is megoldja.

12 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …konzultációs azt jelenti, hogy a tanár „leadja” a problémát a pszichológusnak, aki „megjavítva” visszaadja a gyereket, vagyis nem kell aktívnak lenni a nehézség megoldása érdekében.

13 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …. ha a pszichológus nem rendelkezik pedagógiai diplomával/gyakorlattal akkor nem tudja elég hatékonyan segíteni az iskolai munkát.

14 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … a „belülről jött” mentálhigiénés szakember nagyobb hatással van a szervezeti kultúrára.

15 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… .. . a pszichológus csak betegekkel foglalkozik, tehát aki hozzá fordul az „nem normális” (általános tévhit)

16 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … hogy a konfliktusban a „döntőbíró” szerepét kell kapnia.

17 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … hogy az iskolapszichológus minden problémát meg tud oldani, omnipotens….de ha mégsem és bevallja a tanácstalanságát, akkor impotens.

18 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … legnagyobb szüksége az iskolapszichológusra az általános iskola felső tagozatán van.

19 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … szakmai feladata elsősorban a terápiás tevékenység.

20 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… …. leghatékonyabb akkor ha, egyénre koncentrálva végzi munkáját, minél több egyéni esetet gondoz, annál eredményesebben az iskolapszichológusi funkciójának ellátásában.

21 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … az iskolapszichológus elfoglaltságát legnagyobb részt a tanulókkal végzett tevékenység tölti ki, vagyis első számú kliense a gyerek.

22 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … problémakezelés legjobb módja a „problémás gyerek” kiemelése.

23 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pedagógusok azt hiszik… … család nélkül is lehet nevelni.

24 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … ... elég, ha a gyerekkel foglalkozik a pszichológus.

25 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … … nem lényeges milyen metakommunikációs üzenetet közvetítenek a tanárokról/pszichológusról a gyerekeiknek.

26 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … ... mindig az ő gyermekükkel van probléma és csak az iskolában.

27 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … … ők rontottak el valamit.

28 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … ... nincs joguk, hogy a gyermekükről készült dokumentációba betekintsenek.

29 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A szülők azt hiszik … …nem kötelessége megjelenni a nevelési tanácsadáson/iskolapszichológusi vizsgálaton, ha a nevelő testület erre javaslatot tesz.

30 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… …. legcélszerűbb, ha a szobája fedezékében várja a embereket a kiírt időpontban.

31 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… …. nem szükséges szülői engedély az iskolapszichológiai szolgáltatáshoz.

32 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… ... ha a pedagógus személyes problémákkal is elhalmozza, a bizalom közöttük oly mértékben nő, hogy az javítja a munkakapcsolatukat.

33 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… ...hogy a pedagógusnak a kooperáció érdekében minden információt meg kell adnia, de ő a titoktartásra hivatkozva nem mond semmit.

34 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… … hogy ő jobb osztályfőnök/tanár/szülő lenne és ennek következtében ő lesz a bizalmi személy.

35 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… ... nem fontos részt vennie az intézményszintű megmozduláson.

36 Az iskolapszichológus tevékenységi körével kapcsolatos hiedelmek
A pszichológus azt hiszi… ... minél több iskolában dolgozik, annál hatékonyabb a működése.

37 … és vajon mit hisznek a gyerekek?

38 Az iskolapszichológiai szolgáltatás definíciója
Az iskolapszichológus munkájának alapvető célja az iskola nevelő- oktató munkájának segítése. Feladata az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós módszerekkel.

39 Az iskolapszichológus munkakapcsolatai
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGÉVEL Egységes szakmai protokoll ill. munkacsomag kidolgozása, megajánlása Szervezeti- szakmai hovatartozástól függően munkaköri leírás Pszichológiai szempontok érvényesítése Konzulensi, szaktanácsadói szerep Mediátori szerep

40 Az iskolapszichológus munkakapcsolatai
PEDAGÓGUSOKKAL Hatékonyságtudat növelése Kiégés megelőzése Vizsgálatok Pszichológiai továbbképzés Hospitálás Fogadóóra Esetkonferencia Egyéni és csoportos konzultációi

41 Az iskolapszichológus munkakapcsolatai
GYEREKEKKEL Személyiség fejlesztés Kreativitás, tehetséggondozás Preventív szűrés Egyéni megismerés, tanácsadás Tanulás és társas kapcsolatok segítése Magatartási, tanulási problémák megoldása Pályaválasztás

42 Az iskolapszichológus munkakapcsolatai
SZÜLŐKKEL Nyílt nap Tanácsadás Szülői értekezlet Szülőcsoport

43 Az iskolapszichológus munkakapcsolatai
TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Nevelési Tanácsadó Pályaválasztási Tanácsadó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság Gyermek ideggondozó

44 ? Véleménye szerint az Önök iskolájában mi jelenti a legnagyobb problémát a pedagógusok/tanulók körében?

45 A leggyakoribb iskolai problémák pedagógusok és szülők szerint
Tanulók körében -magatartás, agresszió, trágár beszéd, fegyelmezetlenség, kötelességtudat hiánya, csavargás, dohányzás, bandázás -tanulási nehézség, otthoni tanulás hiánya, tanulási motiváció hiánya, igénytelenség, nem szeret olvasni, nem tud helyesen írni, lustaság -nevetlenség, miliőártalom, az „utca gyereke” családi változások hatásának nehézségei -unatkozás, szabadiő értelmes eltöltésének hiánya, túl sok számítógépezés, szorongás, testi panaszok

46 A leggyakoribb iskolai problémák pedagógusok és szülők szerint
Szülők körében -családi problémák, munkanélküliség, alkoholizmus, válás, betegség, túl sok stressz, időhiány. -érdektelenség a gyermek iskolai munkája iránt, következetlen, ill. rapszodikus, türelmetlen nevelési módszerek, képzetlenség

47 A leggyakoribb iskolai problémák pedagógusok és szülők szerint
Pedagógusok körében: -fegyelmezési nehézségek, normák betartása, tanulók érdeklődésének felkeltése, motivációs problémák kezelése, figyelemzavar kezelése, agresszió kezelése -a tanulók egyéni problémáinak kezelése, időhiány, fejlesztő pedagógusok hiánya, tanítást átsegítő tárgyi eszközök hiánya, a gyengébb tanulók felzárkóztatása, időnként kimerültek, idegesek

48 Köszönöm a figyelmet! Jászberény, január Borbás Erzsébet


Letölteni ppt "ISKOLAPSZICHOLÓGIA ELMÉLETBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések