Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP A TANÍTÁSI GYAKORLATOKRÓL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP A TANÍTÁSI GYAKORLATOKRÓL."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP A TANÍTÁSI GYAKORLATOKRÓL Pécs 2011. október 13. Az egyéni összefüggő tanítási gyakorlat során használatos dokumentumok Dombiné Borsos Margit PTE 1. Számú Gyakorló Általános Iskola

2 Az egyéni (összefüggő) szakmai gyakorlat legfőbb célja a hatékony tanulás szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátítása munkahely világával való ismerkedés alkalmazható „pedagógia tudás” megszerzése

3 „Pedagógiai tudás” A verbalizált vagy explicit tudás: kifejezhető szavakkal a birtoklójátol függetleníthető tartalma van számtalan módon megosztható A rejtőzködő/rejtett (tacit) tudás: nehezen vagy egyáltalán nem fejezhető ki szavakkal jelenlétéről a segítségével megvalósított cselekvéseken keresztül szerzünk tudomást alapvetően személyekhez kötött részben az egyén explicit tudására, részben tapasztalataira, értékrendjére, érzületeire épül nem osztható meg könnyen, illetve megosztásának módja gyakran rejtve marad

4 A mentor segítő és értékelő tevékenységének területei A szaktárgyi tanítás (tudatosítania kell azt is, hogy milyen elmélet rejlik az alkalmazott módszerek mögött) A szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek Az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismertetése A tanárjelölt munkahelyi tájékozódásának, beilleszkedésének elősegítése

5 Cél: a tanárjelölt pedagógus kompetenciáinak fejlesztése 1.A tanuló személyiségének fejlesztése 2.Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. A pedagógiai folyamat tervezése 4. A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése 5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 6. A tanulási folyamat szervezése és irányítása 7. a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 8. szakmai együttműködés és kommunikáció 9. szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés

6 A mentor támogató, irányító és értékelő tevékenységét segítő dokumentumok Tanulmányi és vizsgaszabályzat: http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzat ok/5mell-tvsz20110623.pdf Szakmai gyakorlat a tanári mesterképzésben http://mesterkepzes.pte.hu/files/tiny_mce/File/s zakgyak_tajekoztato_2011.pdf

7 Az értékelőlap - részlet az intézmény valamennyi tevékenységterületéhez kapcsolódó hospitálás, és annak dokumentálása, elemzése, részérdemjegy: ……………………………… az első szakképzettséghez kapcsolt tanítási/tanulássegítési feladatok elvégzése, dokumentálása, (ön)reflektív elemzése, részérdemjegy: ……………………………… a második szakképzettséghez kapcsolt tanítási/tanulássegítési feladatok elvégzése, dokumentálása, elemzése. részérdemjegy: ……………………………… a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátása, dokumentálása, (ön)reflektív elemzése, részérdemjegy: ……………………………… a kísérő szemináriumok feladatainak teljesítése. részérdemjegy: ……………………………… Az értékelő lap a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 11. számú, tanárképzési melléklete, valamint a kari honlapokon közzétett – a PKK 24/2009. (XI. 17.) számú határozatával elfogadott – Szakmai gyakorlatok a tanári mesterképzésben című tájékoztató alapján készült.

8 Segédanyagok Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárását segítő kérdéssor - hallgatóknak Tanulmányi napló - hallgatóknak Tevékenységtükör Óraelemzési szempontsorok Portfolió tervező és ellenőrző táblázat Tervező mátrix (kompetenciákhoz kapcsolható tanulási eredmények) Kooperatív órák tervezésére, megfigyelésére alkalmas foglalkozástervező Szakmai önismereti/önreflexiót segítő kérdéssor a mentor számára

9 Előzetes várakozások, belépő nézetek feltárása Milyen hatások következtében választotta a tanári pályát? Milyen élmények, tapasztalatok erősítették vagy bizonytalanították el az eddigi tanulmányai során? Milyen pozitív várakozásai vannak ? Vannak-e félelmei? Mit vár el mentortanárától? Mire számít a tanulók részéről? Van-e határozott terve arról, hogy a pedagógus mesterséghez kapcsolódó elméleti ismeretei, tapasztalatain alapuló elképzelései, nézetei közül melyeket akarja majd kipróbálni a gyakorlat során? Milyen benyomásokat gyűjtött az iskoláról az első napon?

10 Tanulmányi napló

11 Időpont Tervezett feladatok Célok, várható eredmények Elvégzett feladatok A teljesítés produktumai Felhasznált irodalom/eszközök/módszerek Hallgató reflexiója Fejlesztett tanári kompetenciák + Mentor reflexiója

12 Tevékenységtükör

13 TEVÉKENYSÉGTÜKÖR A tanárjelölt feladata A képző intézmény előírása és a tanárjelölt kompetencia- térképe alapján összeállított egyéni „lista” A tanárjelölt tevékenysége Az egyéni gyakorlat tevékenységhálója Indikátorok Ellenőrzés, fejlesztő értékelés. Portfolió összeállítása

14 Az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése feladattevékenységindikátor Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályi háttér megismerése Megismerendő dokumentumok: Közoktatási törvény; iskolák működéséről szóló miniszteri rendelet, az intézmény alapító okirata A pedagógus és a tantestület jogszabályokban meghatározott kötelességeinek, jogainak ábrázolása valamilyen grafikai szervező segítségével (pl. fürtábra)

15 feladattevékenységindikátor Az iskola pedagógiai programjának megismerése Tanulmányozni az alábbi dokumentumokat: Pedagógiai program (helyi tanterv, nevelési terv) Valamelyik dokumentum tantestületi ismertségének vizsgálata interjú módszerrel Az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése

16 feladattevékenységindikátor A szaktárgyi oktatómunkát segítő pedagógiai tevékenységek és szolgáltatások rendszerének megismerése. feladatlapok szerkesztése szemléltető anyagok gyűjtése linkgyűjtemény készítése gyakoroltató memóriakártyák, szó- és fogalomkártyák, számkártyák, csoportbontási technikákhoz eszközök, bábok (ujj, kesztyű, fakanál, sík) egyéb az elkészített eszközök egy példánya az eszközök felhasználásáról készített fénykép reflektív feljegyzés a saját készítésű eszközök alkalmazásáról A tanárjelölt szaktárgyi tanítása

17 feladattevékenységindikátor Iskolai rendezvényen való részvétel, közreműködés a szervezésben Egy iskolai ünnepély lebonyolításának segítése Forgatókönyv készítése egy ünnepélyről feladatokkal, felelősökkel A szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek

18 Tervező mátrix

19 Mely pedagógusi kompetenciák szorulnak fejlesztésre? Mit kell a hallgatónak elérnie, és hogyan kell bebizonyítania, hogy az adott tudástartalmakat birtokolja? Milyen utat, módot, lehetőséget ajánl a tanulási eredmények elérése érdekében a mentor, és hogyan értékeli azokat?

20 Óraelemzési szempontsorok Komplex önelemzési szempontrendszer Általános óraelemzési szempontok Az óralátogatás általános szempontrendszere Általános óraelemzést segítő szempontok kérdések formájában Részletes óraelemzést segítő szempontok

21 Hospitálási napló 1. Az óra történései Ami tetszettAmit másképp csinálnék

22 Hospitálási napló 2. A tanulók/tanulócsoportok megfigyelése (rövid történetek, folyamatos feljegyzés, gyakoriság, stb.) A tanítás-tanulás folyamatára irányuló megfigyelések feljegyzései

23 Az óraelemzést irányító szempontok motiváció kommunikáció tanulói különbségek differenciálás képességfejlesztés tanulásszervezés konfliktuskezelés értékelés klíma

24 Tervező/ellenőrző lap portfolióhoz

25 Tervező/ellenőrző lap portfolióhoz - Dokumentumtípusok Megfigyelések rögzített változata (tanuló, óra, tanár) Szakcikk tartalmi kivonata – reflexióval Tanulók értékelése (teszt, tanulói portfolió, stb.) Esettanulmány Tanulásszervezési felfogás – szakirodalmi beágyazottsággal IKT-használat Kooperatív óra speciális terve, összegzése A tanárjelölt kapott értékelési dokumentumai Hospitálások dokumentumai Pedagógiai napló Óravázlatok Egyéni fejlesztési terv Kérdőív – kérdőív feldolgozása Dokumentumelemzés FIT-jelentés intézményi hasznosítása

26 Egyéb segédanyagok Kooperatív órák tervezésére, megfigyelésére alkalmas sablon

27

28 Szakmai önismereti/önreflexió

29 Jó egészséget és sok sikert kívánok mentori tevékenységükhöz! Ha kérdésük volna: dombine.greti@pte.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP A TANÍTÁSI GYAKORLATOKRÓL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések