Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szempontok a kompetencia-alapú képzések elé „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP projekt továbbképzése Dr. Budai István Pécs, 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szempontok a kompetencia-alapú képzések elé „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP projekt továbbképzése Dr. Budai István Pécs, 2011."— Előadás másolata:

1 Szempontok a kompetencia-alapú képzések elé „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP projekt továbbképzése Dr. Budai István Pécs, 2011. április 12.

2 A helyzet – divat?, zavar és khaosz Elvárások, kényszerek hálójában Elvárások, kényszerek hálójában Lehetőségek, csoda és varázsszerek ringatásában Lehetőségek, csoda és varázsszerek ringatásában Bizonyosságok, bizonytalanságok ütközésében Bizonyosságok, bizonytalanságok ütközésében Viszonyunk: Viszonyunk: „Lelkes elfogadás” és semmilyen változás „Lelkes elfogadás” és semmilyen változás Hallgatás – kivárás Hallgatás – kivárás Szkeptikusság – mire jó a kompetencia-alapú képzés? Szkeptikusság – mire jó a kompetencia-alapú képzés? Kevés eredmény – leírt kompetenciák, -rendszerek által történő képzés Kevés eredmény – leírt kompetenciák, -rendszerek által történő képzés Nehezíti a sz szakma és képzések jelenlegi viszonyrendszere Nehezíti a sz szakma és képzések jelenlegi viszonyrendszere

3 Mit tegyünk? - szellemi kaland, TÁMOP projektek szerepe Mit tegyünk? - szellemi kaland, TÁMOP projektek szerepe Alapkérdések érzékelése, tisztázása Alapkérdések érzékelése, tisztázása Összefüggések átlátása, megértése (helyére kerüljön – mire jó?) Összefüggések átlátása, megértése (helyére kerüljön – mire jó?) Rendszerezés - konstrukciós kísérletek Rendszerezés - konstrukciós kísérletek Képzésekben történő kipróbálása Képzésekben történő kipróbálása Szakma – képzés közös dolga tudna lenni Szakma – képzés közös dolga tudna lenni

4 A téma 2 ága és összefüggései Szakmai Szakmai Milyen szakembereket vizionálunk, várunk el? (általános szakmai)Milyen szakembereket vizionálunk, várunk el? (általános szakmai) Munkapiac kereslete, elvárása (adott munkahely, adott tevékenység)Munkapiac kereslete, elvárása (adott munkahely, adott tevékenység) Képzési Képzési Milyen képzési szellemiség mentén tudunk a szakmai és munkapiaci igényeknek megfelelni? Milyen feltételekkel, tartalommal, metodikával stb.?

5 Szakmai összetevők Jóléti állam jelentős átalakulása Jóléti állam jelentős átalakulása Szolgáltatás-alapú társadalom Szolgáltatás-alapú társadalom Piaci logikájú szolgáltatások Piaci logikájú szolgáltatások Kliensből - szolgáltatások igénybe vevője, felhasználója Kliensből - szolgáltatások igénybe vevője, felhasználója Hatékony szolgáltatások – minőségbiztosítás – kompetenciák stb. Hatékony szolgáltatások – minőségbiztosítás – kompetenciák stb.

6 (Sz) szolgáltatások Biopszichoszociális – szociális jóllét Biopszichoszociális – szociális jóllét Életminőség javítása – romlás elkerülése Életminőség javítása – romlás elkerülése Diszkrimináció, kirekesztődés csökkentése/elkerülése Diszkrimináció, kirekesztődés csökkentése/elkerülése Emberi méltóság, biztonság, fejlődés, áll.polg-i jogok gyakorlása, részvétel Emberi méltóság, biztonság, fejlődés, áll.polg-i jogok gyakorlása, részvétel Elvárások teljesülésének mérhetősége, viszonyítási pontok Elvárások teljesülésének mérhetősége, viszonyítási pontok

7

8 A bizonyítékon-alapuló (vezérelt, informált) gyakorlat Előnyei Előnyei „Legjobb” módszerek, eszközök – minőség„Legjobb” módszerek, eszközök – minőség Szükséges/elvárt kompetenciákSzükséges/elvárt kompetenciák Igénybe vevő általi ellenőrizhetőség – ld. orvoslásIgénybe vevő általi ellenőrizhetőség – ld. orvoslás Internet: brit Social Care Institute for Excellence stb.Internet: brit Social Care Institute for Excellence stb. Hátrányai Hátrányai Mechanikusság, rutinizálódás Egyediség, multi- dimenzionalitás háttérbe Kvázi művészi tevékenység kárára (Schön) stb.

9 Hazai szociális képzések Inkább hagyományos szemléletűek Inkább hagyományos szemléletűek Nem rendszerszerű képzési folyamat, hanem (kvázi) tantárgy- és kreditrendszer Nem rendszerszerű képzési folyamat, hanem (kvázi) tantárgy- és kreditrendszer Kevésbé integrált szellemiségűek és probléma központúak Kevésbé integrált szellemiségűek és probléma központúak Kevésbé kompetencia megközelítésűek Kevésbé kompetencia megközelítésűek A diákok hagyományos oktatási és autokratikus nevelési módszerekkel szocializálódt(n)ak: tanár prelegál + előadás, tankönyv + visszamondás = köv: a szolgáltatás felhasználóinak meg(el)ítélése, meggyőzése, szankcionálása A diákok hagyományos oktatási és autokratikus nevelési módszerekkel szocializálódt(n)ak: tanár prelegál + előadás, tankönyv + visszamondás = köv: a szolgáltatás felhasználóinak meg(el)ítélése, meggyőzése, szankcionálása Mennyiben van összhangban a szolgáltatások és a felhasználók igényeivel? Mennyiben van összhangban a szolgáltatások és a felhasználók igényeivel?

10 Az ismeretátadás problémája

11 Paradigma váltás? Fejéről a talpára!!!

12 Kompetencia „Akkor tekintünk valakit kompetensnek egy foglalkozás vagy szakma vonatkozásában, ha rendelkezik a képességek/készségek megfelelő repertoárjával, valamint olyan tudással és értelmezési készséggel, melyet képes alkalmazni többféle kontextusban és szervezetben. Másrészt akkor mondhatunk kompetensnek valakit egy munkakör vonatkozásában, ha kompetenciája egy bizonyos munkahelyen egy bizonyos feladat ellátására képessé teszi” (Jessup 1991).

13 Kompetencia Mire képes, mit tud megcsinálni (instrukciók alapján) egy új helyzetben, alkotó módon?Mire képes, mit tud megcsinálni (instrukciók alapján) egy új helyzetben, alkotó módon? Mérhető teljesítmény eléréseMérhető teljesítmény elérése Személyesség, pozitív viszonyrendszer, attitüdSzemélyesség, pozitív viszonyrendszer, attitüd Stratégia, módszer, technika, értékrendStratégia, módszer, technika, értékrend Szakma egészére vonatkozó generikus repertoár és adott tevékenység (munkakör) végzéséhez szükséges képességek, értékekSzakma egészére vonatkozó generikus repertoár és adott tevékenység (munkakör) végzéséhez szükséges képességek, értékek IP együttműködések egyértelmű kompetenciákra épülnekIP együttműködések egyértelmű kompetenciákra épülnek Kompetencia határok problémájaKompetencia határok problémája

14 Kompetencia-alapú gondolkodás a szakmai tevékenység (és képzés) fejlődésének egyik eszköze lehet, DE veszélyek!!! Nem minden ható és nem kizárólagos (ld. tudás, szakértelem, identitás stb)! Nem minden ható és nem kizárólagos (ld. tudás, szakértelem, identitás stb)! Változó, fejlődő kompetenciák Változó, fejlődő kompetenciák Nem fragmentizálható túlzottan a szociális munka (ld. Global Standards, Jan Agten, Egészségügyi szm MA) Nem fragmentizálható túlzottan a szociális munka (ld. Global Standards, Jan Agten, Egészségügyi szm MA)

15 Kompetencia strukturálási kísérletetek Általában: Európai Parlament LLL kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) anyanyelven kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) anyanyelven kommunikáció idegen nyelven kommunikáció idegen nyelven matematikai, természettudományi és műszaki kompetenciák matematikai, természettudományi és műszaki kompetenciák infó-kommunikációs, digitális kompetenciák infó-kommunikációs, digitális kompetenciák életviteli, interperszonális, szociális és állampolgári kompetenciák életviteli, interperszonális, szociális és állampolgári kompetenciák vállalkozási, életpálya építési kompetenciák vállalkozási, életpálya építési kompetenciák kulturális önkifejezés kompetenciái kulturális önkifejezés kompetenciái

16 Milyen képünk van a sz szakemberről? Praktikus szakértelem – mesterember (próba-szerencse, intuíció) Praktikus szakértelem – mesterember (próba-szerencse, intuíció) Racionális szakértelem – szakértő (tudományosság) Racionális szakértelem – szakértő (tudományosság) Menedzsment sz – menedzserMenedzsment sz – menedzser Operatív sz – technikusOperatív sz – technikus Reflektív szakértelem – reflektív szakember (partneri, facilitátori, dialogizáló) (Jones-Joss, 1995) Reflektív szakértelem – reflektív szakember (partneri, facilitátori, dialogizáló) (Jones-Joss, 1995)

17

18 Strukturálódás vs holisztikus egység A sz. m. humán öko-rendszerben, holisztikus megközelítésekkel, többdimenziójú partnerségben dolgozik Kompetenciák is holisztikus jellegűek: különböző konstellációkban, rendszerben, a „végtelen” kombináció lehetőségével (Walker 1992) Tanulási folyamat öf: egyéni tapasztalat, reflektívizmus, kooperatív - dinamika, konstruktívizmus (PBL) - képzés termékei Kompetencia rendszerek felépítése vs általános kompetenciák lebontása

19 Kompetencia rendszer kidolgozásának szempontjai Kolb-féle tanulási ciklus Kolb-féle tanulási ciklus Képzés/tanulás Képzés/tanulás BemeneteBemenete FolyamataFolyamata KimeneteKimenete Értékek/attitüdök – képességek – ismeretek Értékek/attitüdök – képességek – ismeretek

20 Tanulási ciklusok (Kolb 1984) Minőségi tanulás = megszerzett/fejlesztett kompetenciák konkrét megfigyelés, élmény – mi történik, mit tapasztalok? konkrét megfigyelés, élmény – mi történik, mit tapasztalok? reflexió és elemzés – mi történt, miért, mit jelent? reflexió és elemzés – mi történt, miért, mit jelent? absztrakció és tervezés – milyen következtetést, mi jó, mi hasznos, mit lehet csinálni? absztrakció és tervezés – milyen következtetést, mi jó, mi hasznos, mit lehet csinálni? új helyzetben történő cselekvés – miként tudom hasznosítani? azaz MIBEN VAGYOK KOMPETENS és milyen szinten? új helyzetben történő cselekvés – miként tudom hasznosítani? azaz MIBEN VAGYOK KOMPETENS és milyen szinten?

21 Kompetencia rendszer mátrix Tanulási ciklus Bemeneti kompetenciák Folyamat kompetenciák Kimeneti kompetenciák Konkrét tapasztalat Értékek, képességek, ismeretek Értékek képességek, ismeretek Értékek, képességek, ismeretek Reflexió, probléma értelmezés Elemzés - tervezés Új helyzetben cselekvés

22 Közösségi munkás kompetencia rendszeréből Tanulási ciklus BemenetiFolyamatKimeneti Érték-attitüd Aktív cselekvéspontosságmegbízhatóság, felelősség vállalása magabiztosság, elköteleződés a közösség fejlődéséért

23 Közösségi munkás kompetencia rendszeréből Tanulási ciklus BemenetiFolyamatKimeneti képesség Konkrét tapasztalat vonatkozásában kíváncsiság, érdeklődés a közösség és tagjai sorsa irányában interperszonális folyamatok vizsgálata, közösségek és tagjait érintő kérdések felvetése közösségek életének komplex megfigyelése

24 Közösségi munkás kompetencia rendszeréből Tanulási ciklus BemenetiFolyamatKimeneti ismeret Konceptualizá- lás – tervezés Forrás: Budai- Kozma tanul- mány http://www.tamop544c. pli.sze.hu http://www.tamop544c. pli.sze.hu tervezés mibenléte tervezés a közösségben, közösséggel tervezéselmélet tudományos alátámasztott- sága

25 Képzési implikációk Tanuló/gyakornok Tanuló/gyakornok hallgató – nem lehet hallgatóhallgató – nem lehet hallgató felelőssé tenni saját tanulási folyamatáértfelelőssé tenni saját tanulási folyamatáért felelőssé tenni saját kompetenciáinak alakításábanfelelőssé tenni saját kompetenciáinak alakításában Tanár felelős: Tanár felelős: a tanulói szükségletek felméréséért a tanulási környezet alakításáért a tanulás irányításáért

26

27 Tanári kompetenciák Egyéni tanulási szükségletek és stílusok meghatározása Egyéni tanulási szükségletek és stílusok meghatározása Tanulási folyamat megtervezése, folyamatos elemzése-értékelés Tanulási folyamat megtervezése, folyamatos elemzése-értékelés Diákokhoz tisztelettel, kíváncsisággal, partnerséggel Diákokhoz tisztelettel, kíváncsisággal, partnerséggel Tanulásirányítási stratégiák kivitelezése Tanulásirányítási stratégiák kivitelezése Szakmai önfejlődés Szakmai önfejlődés reflexióreflexió önreflexió.önreflexió. Tanár lehetőségeket kínál, beavat, segít, vezet, faciltál… Tanár lehetőségeket kínál, beavat, segít, vezet, faciltál…

28 Miben jobb a kompetencia-alapú képzés? A kizárólagos tartalmi leírás (mit tanítsunk?) mellett a kompetenciákból kiinduló képző programok A kizárólagos tartalmi leírás (mit tanítsunk?) mellett a kompetenciákból kiinduló képző programok Honnan-hová akarunk jutni a tanulóval (milyen eredményt akarunk elérni)? Honnan-hová akarunk jutni a tanulóval (milyen eredményt akarunk elérni)? Egyénre (tanulóra) jobban adaptálható stb. Egyénre (tanulóra) jobban adaptálható stb.

29 DE! ÉS! Csak különböző tanulásirányítási stratégiák-módszerek alkalmazásával érvényesíthető, így Csak különböző tanulásirányítási stratégiák-módszerek alkalmazásával érvényesíthető, így tapasztalati, reflektív, PBL, konstruktivista stb.tapasztalati, reflektív, PBL, konstruktivista stb. A kompetencia-alapú képzés így: A kompetencia-alapú képzés így: új paradigma, szellemiség, szemlélet, megközelítés, irányultság, keret stb.új paradigma, szellemiség, szemlélet, megközelítés, irányultság, keret stb.

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szempontok a kompetencia-alapú képzések elé „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP projekt továbbképzése Dr. Budai István Pécs, 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések