Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona bemutatása 2017.04.04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona bemutatása 2017.04.04."— Előadás másolata:

1 Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona bemutatása

2 Kezdeti lépések A Szt. Cirill és Method Alapítvány 1992 óta működik
Kulturális, oktatási és szociális célokkal jött létre, két magánember kezdeményezésére Évekig „alvó alapítványként” jegyezték, majd a székhelyét adó városrészben felmerült szociális igényekre reagálva hozta létre szolgáltatásait Szolgáltatások: től RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat; 2001-től munkaerő-piaci szolgáltatások (mentori szolgálat, Álláskereső Klub, Támogatott Foglalkoztatás program); 2001-től Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján

3 Jogszabályi háttér 1. A Szt. Cirill és Method Alapítvány által fenntartott Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona működésének alapját a módosított évi XXXI. törvény a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”, a módosított 15/1998 (IV. 30.) NM. rendelet a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről”, a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a „gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról”, valamint az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet módszertani útmutatója a „gyermekjóléti alapellátás meghatározott formáiban és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek sorsának tervezéséhez” adja.

4 Jogszabályi háttér 2. A fent említett jogszabályi háttér alapján a Gyermekek Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az intézmény segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez, illetve míg az elhelyezést kiváltó okok fennállnak, teljes ellátást biztosít a gyermek részére. A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást, illetve szülő és gyermeke együttes lakhatását otthonszerű elhelyezés formájában. A Családok Átmeneti Otthona biztosítja a szülő számára a gyermekével együttes lakhatást ellátást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátáshoz, gondozásához, neveléséhez és közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében.

5 Tárgyi feltételek A Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona Győrött, a Kossuth Lajos utca 75. szám alatt működik. Egy épületen belül a földszinten a Családok Átmeneti Otthona, az emeleten pedig a Gyermekek Átmeneti Otthona kapott helyet. Az épület szerkezeti tagozódása lehetővé teszi a két szervezeti egység elkülönített működését. Az intézmény a városon belüli elhelyezkedése miatt jól megközelíthető, rendszeres buszjárat biztosítja az összeköttetést a többi városrésszel. A belső terek kialakítása biztosítja a gyermekek és a szülők számára az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a személyes higiéné feltételeinek megteremtését. Kialakításra került a gondozottakkal foglalkozó munkatársak számára önálló helyiség, ahol a szükségessé váló egyéni beszélgetéseket lefolytathatják, adminisztrációs feladataikat végezhetik, éjszaka tartózkodhatnak.

6 Személyi feltételek A Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona személyi feltételei megfelelnek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt szakmai irányszámoknak. A Gyermekek Átmeneti Otthona részen a gyermekfelügyelői státuszokat és a gyermekvédelmi asszisztens státuszt betöltő kollégák mindegyike szakirányú végzettséggel rendelkezik. Ezen kívül a gyermekek oktatásának folyamatosságát nevelő kollégánk biztosítja. A Családok Átmeneti Otthonában 5 fő családgondozónk közül 2 fő szociális munkás, 3 fő szociálpedagógus. Az intézményben igény szerint jogász és mentálhigiénés szakember tart jogi és mentálhigiénés tanácsadást. Összefoglalóan elmondható, hogy az intézmény 100%-os szakképzettségi aránnyal rendelkezik.

7 Szolgáltatások

8 Egyéb, felvállalt programok 1.- Krízisprogram
Meghívásos pályázat útján, január 12. napja óta működik 6-8 fő bántalmazott család, illetve egyedülálló számára tudott segítséget nyújtani Nyújtott szolgáltatások: lakhatás, mosási-tisztálkodási lehetőség, étkezés, jogi-szociális-mentálhigiénés tanácsadás, ügyintézés, családterápia, szabadidős tevékenységek, utógondozás. Rendelkezésre álló szakemberek: mentálhigiénés szakember, jogász, szociális munkás, illetve alkalomszerűen az átmeneti otthon szakemberei (pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelők, szociálpedagógusok, szociális munkások)

9 Egyetemi önkéntes program 1.
Az átmeneti otthon terepintézményként is működik, szociális munkás, szociálpedagógus, illetve az önkéntes programba jelentkező hallgatók számára. A megfelelő munkavégzés és az intézmény működésének zavartalansága érdekében 2-3 fő önkéntes jelentkezését tudjuk elfogadni. Az önkéntes programban a tereptanári feladatokat Csillag Attila családgondozó látja el.

10 Egyetemi önkéntes program 2. Önkéntes tevékenységének tartalma
Csoportos, szabadidős foglalkozások szervezése, vezetésében való részvétel. (gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, kirándulások) Gyermekek tanulási nehézségeinek csökkentése (korrepetálás) Adományszervezésben, szponzorok felkutatásában végzett munka egyeztetve a tereptanárral. Részvétel az intézmény által nyert pályázatok lebonyolításában. Önkéntes a szakterületét érintő feladatokat végezhet, de intézmény erre nem kötelezheti. Az oktatási intézmény által összeállított tematikában foglalt követelmények megvalósítása, betartása.

11 Önkéntesekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok
Az elmúlt években, intézményünkben önkéntesként tevékenykedő hallgatók munkája kiemelkedő volt. Az önkéntes tevékenység formájának meghatározásakor arra törekszünk, hogy mind az önkéntes, mind pedig a kliensek érdekeit figyelembe vegyük. Az intézményben lakók szempontjából az önkéntes tevékenység leginkább a délutánokra és a hétvégékre korlátozódik. A korábban önkéntesként tevékenykedő hallgatók rendre visszajárnak az intézményünkbe, és alkalmanként újra önkéntesként segítenek a különböző programok lebonyolításában.

12 Képek, hangulatok az intézményünkben tevékenykedő önkéntesek munkájáról

13

14

15 Elérhetőségeink


Letölteni ppt "Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthona bemutatása 2017.04.04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések