Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÚDSZERKEZETEK IGÉNYBEVÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÚDSZERKEZETEK IGÉNYBEVÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ"— Előadás másolata:

1 RÚDSZERKEZETEK IGÉNYBEVÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ
SZERKEZETSZÁMÍTÓ PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL

2 Az AXIS térbeli végeselemes szerkezetszámító programot az INTERCAD Kft
Az AXIS térbeli végeselemes szerkezetszámító programot az INTERCAD Kft. fejlesztette, és diákok számára a program korlátozott verzióját az internetes honlapján elérhetővé, letölthetővé tette. A program lehetőségei messze meghaladják az elsőéves MECHANIKA tárgykörét, ezért CSAK a SAJÁTKEZŰLEG elkészített igénybevételi ábrák ELLENŐRZÉSÉRE HASZNÁLJÁK!!! Ez az ÚTMUTATÓ is csak ezt a célt kívánja szolgálni, nem vállalkozik a program lényegének, vagy az alkalmazás lehetőségeinek taglalásával.

3 Az első lépés a tartószerkezet SÍKJÁNAK kiválasztása (legyen ez a program által felkínált Z-X sík).
A munkalapon lévő tájékoztató hálózat (grid) a „csavarkulcs” ikon segítségével módosítható (csak gyakorlottabbaknak!) A kurzor pozíciói a könnyebb szerkeszthetőség érdekében (a „csavarkulcs” ikon segítségével) a hálózati pontokra korlátozhatók (javasolt megoldás).

4 AZ AXIS BEJELENTKEZŐ (MUNKA) ABLAKA

5 GEOMETRIA: A HÁLÓZAT (GRID) ÉS A LÉPÉSKÖZ (KURZOR) BEÁLLÍTÁSA

6 Az ellenőrizni kívánt tartószerkezet JELLEMZŐ CSOMÓPONTJAIT a választott síkban meg kell adni. A rudak KÖZBENSŐ PONTOKBAN ill. KÖZBENSŐ (parciális) SZAKASZOKBAN is terhelhetők, így csomópontot CSAK a TÁMASZOKBAN, ill. a CSATLAKOZÁSI PONTOKBAN kell felvenni.

7 A pontok megadása történhet grafikusan (ajánlott megoldás), amikor is a pont pozícióját a koordináta-ablakban figyelhetjük. (A koordinátaablak „d”je benyomva az előző ponthoz viszonyított relatív, egyébként abszolút értéket ad.) A pontok kívánt koordinátáit a koordináta-ablak megfelelő sorába numerikusan is beírhatjuk. A pontmegadási funkcióból az „escape”-pel menekülhetünk. A tartószerkezet tengely-hálózatát a SZOMSZÉDOS csomópontok összekötésével állíthatjuk elő.

8 GEOMETRIA: A TARTÓ CSOMÓPONTJAINAK FELVÉTELE

9 GEOMETRIA: A TARTÓ TENGELYVONALÁNAK KIJELÖLÉSE

10 A tartógeometria meghatározása után a tartó ANYAGÁT kell megadni
A tartógeometria meghatározása után a tartó ANYAGÁT kell megadni. Statikailag határozott tartók esetében ugyan ennek nincs jelentősége, de a program (épp általánossága okán) ezt FELTÉTLENÜL megkívánja. Az anyag háttér-adatbázisból is kiválasztható, ha az nincs, alkalmazzunk ACÉLt, a Mintalapon látható adatokkal.

11 ELEMEK: A TARTÓ ANYAGÁNAK MEGADÁSA - KIVÁLASZTÁSA

12 A tartógeometria meghatározása és az anyag kiválasztása után a tartó(elemek) KERESZTMETSZETEIT kell megadni. Statikailag határozott tartók esetében ugyan ennek nincs jelentősége, de a program (épp általánossága okán) ezt (is) FELTÉTLENÜL megkívánja. A kereskedelmi forgalomban kapható termékek adatai háttér-adatbázisból is kiválaszthatók, ha az nincs, a GRAFIKUS KERESZTMETSZET-SZERKESZTŐvel magunk (is) állíthatunk elő keresztmetszeteket (javaslom a Mintalapon látható I szelvény alkalmazását) .

13 GEOMETRIA: A KERESZTMETSZETEK MEGADÁSA - KIVÁLASZTÁSA

14 ELEMEK: EGYEDI KERESZTMETSZET(EK) MEGADÁSA

15 ELEMEK: A RÚDKERESZTMETSZETELHELYEZÉSE - ELNEVEZÉSE

16 A rúdelemek TÉRBELI ÁLLÁSÁNAK (saját tengelye körüli elfordultságának) beállítására a program a REFERENCIAPONTot használja. Statikailag határozott síkbeli tartón az anyag és a keresztmetszet mellett ennek sincs igazán jelentősége, de alkalmazását a program (épp általánossága okán) FELTÉTLENÜL megkívánja. (A referenciapontnak a tartóelem tengelyvonalán KÍVÜL kell lennie.) A referenciapont valójában a keresztmetszeti síkidom legkisebb inerciájú tengelyének irányát jelöli ki.

17 ELEMEK: A RÚDELEMEK TÉRBELI HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

18 ELEMEK: A RÚDELEMEK TÉRBELI HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

19 Az „üres” geometriai hálózatot a definiált ANYAG(OK) és KERESZTMETSZET(EK) hozzárendelésével tesszük tartószerkezetté. Ezt a „vonalelemek” ikon segítségével rúdelemenként végezhetjük el. (A „vonalelemek” kijelölése után a bal felső sarokban megjelenő ablak a vonalelemek kijelölését-kiválasztását könnyíti meg: választhatjuk az összeset, alkalmazhatunk kijelölő ablakot, és visszaváltoztathatunk már kijelölt elemcsoportot is.) A kiválasztott elemhez a program ANYAGot, KERESZTMETSZETet és RÚDVÉGI KAPCSOLATI MEREVSÉGeket rendel. (Rúdjaink mindkét végét teljesen befogottnak tekintsük, a támaszok kialakítását NEM itt kell meghatározni!)

20 ELEMEK: A RÚDELEMEK ANYAGÁNAK-SZELVÉNYÉNEK DEFINIÁLÁSA I.

21 ELEMEK: A RÚDELEMEK ANYAGÁNAK-SZELVÉNYÉNEK DEFINIÁLÁSA II.

22 ELEMEK: A RÚDELEMEK ANYAGÁNAK-SZELVÉNYÉNEK DEFINIÁLÁSA III.

23 ELEMEK: A RÚDELEMEK ANYAGÁNAK-SZELVÉNYÉNEK DEFINIÁLÁSA IV.

24 A program BÁRMELY csomópontban megengedi a megtámasztást, azaz a pont elmozdulásainak KORLÁTOZÁSÁT. Alapállapotban ez (gyakorlatilag) végtelen merev, de a rugóállandó mindhárom tengely irányában és mindhárom tengely körül módosítható.

25 ELEMEK: A MEGTÁMASZTÁSOK DEFINIÁLÁSA I.

26 ELEMEK: A MEGTÁMASZTÁSOK DEFINIÁLÁSA II.

27 ELEMEK: A MEGTÁMASZTÁSOK DEFINIÁLÁSA III.

28 TERHEK: A CSOMÓPONTI TERHEK FELVÉTELE

29 TERHEK: A RÚDELEMEK MEGOSZLÓ TERHEINEK FELVÉTELE I.

30 TERHEK: A RÚDELEMEK MEGOSZLÓ TERHEINEK FELVÉTELE II.

31 TERHEK: A RÚDELEMEK MEGOSZLÓ TERHEINEK FELVÉTELE III.

32 STATIKA: A TÁMASZ- ÉS BELSŐERŐK ÉS AZ ALAKVÁLTOZÁSOK SZÁMÍTÁSA

33 STATIKA: A TÁMASZOKRA JUTÓ (KIEGYENSÚLYOZANDÓ) ERŐK

34 A program a szerkezet EGYENSÚLYI ÁLLAPOTÁHOZ TARTOZÓ, a külső és belső kapcsolatok KINEMATIKAI FELTÉTELEIT is kielégítő IGÉNYBEVÉTELEKET és ELMOZDULÁSOKAT határoz meg. A rúdelem SAJÁT tengelyét a program „x”-szel, az ajánlott terhelési sík és a referenciapont alkalmazása esetén a nyíróerő irányát „z”-vel, a nyomaték tengelyét „y”-nal jelöli. Az értékek megjelenítését az „ST1” felirattól balra lévő ikonban kérhetjük.

35 STATIKA: A NORMÁLERŐK

36 STATIKA: A NYÍRÓERŐK

37 STATIKA: A NYOMATÉKOK

38 STATIKA: A KERESZTMETSZETI ELTOLÓDÁSOK

39 Végül két figyelmeztetés: Ez az Útmutató csak ízelítőt tud(ott) adni a szerkezetszámító programok lehetőségeiről, DE NEM AD(HAT)TA A TUDÁS BIZTONSÁGÁT. ENNEK ELLENÉRE PRÓBÁLGASSÁK, DE ÉRTELMESEN, ÉS KERÜLJÉK EL A BŰVÉSZINAS ÖNTELT KUDARCÁT! AZ EREDMÉNYEKET MINDIG ELLENŐRIZZÉK!!! (a program eredményeit IS: LEHET-E ilyen?) SOSEM a számítógépnek higyjenek, hanem MINDIG A MÉRNÖKI SZEMLÉLETNEK, amelynek elsajátításával épp most küzdenek.


Letölteni ppt "RÚDSZERKEZETEK IGÉNYBEVÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések