Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A referencia-intézmény fogalma, a közoktatásban elfoglalt szerepe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A referencia-intézmény fogalma, a közoktatásban elfoglalt szerepe"— Előadás másolata:

1 A referencia-intézmény fogalma, a közoktatásban elfoglalt szerepe

2 A referencia-intézmény fogalma
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

3 A referencia-intézmény szolgáltatói szerepe
A referencia intézmények (feladatellátási helyek) mintákat szolgáltatnak a hálózati tanulási folyamatokhoz. A tapasztalatokat átadó (referencia) közoktatási intézmény a tapasztalatokat átvevő (innovatív) közoktatási intézmény pedagógusainak közvetlenül, gyakorlatban nyújt, szolgáltat mintát.

4 A referencia-intézmények alapfeltételei
Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek.

5 A referencia-intézmények alapfeltételei
Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.

6 A referencia-intézmények alapfeltételei
Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia-intézményi működés lehetőségét, valamint használ iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert. Az intézmény az általa megjelölt referencia-területen minimum két éves gyakorlattal rendelkezik.

7 A referencia-intézmények alapfeltételei
Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.

8 Főbb referenciaterületek
Kompetencia alapú nevelési, oktatási, program Befogadó pedagógiai gyakorlat Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Info-kommunikációs technológiák alkalmazása Komprehenzív, egységes programmal dolgozó intézmény Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény Tehetséggondozó program

9 Főbb referenciaterületek
Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú program Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program Múzeumpedagógiai program A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény Saját fejlesztésű alternatív program

10 A referencia intézmények közoktatásban elfoglalt szerepe
Európai uniós irányelvek (Lisszaboni stratégia, 2000): kompetencia alapú oktatás a nemzeti oktatásrendszerekben hálózatok, a helyi erőforrások kiaknázása

11 Magyar közoktatás A szaktárca stratégiai céljainak megfelelően a referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltató bázisai lesznek. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra.

12 ÚMFT közoktatási intézményeket érintő pályázatai
Regionális Operatív Program (ROP) - iskola-felújítási programok Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program (TIOP) – infrastruktúrafejlesztés (IKT, tanulói laptop, IPR) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) - tartalmi modernizáció

13 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
TÁMOP 3. prioritás Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Cél: javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára → használható tudás egyenlő hozzáférés egész életen át tartó tanulás

14 3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása
A 21. századi közoktatás - Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési programjainak központi koordinációja, menedzselése (Educatio Kft.) Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Pedagógusképzések Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

15 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” A referencia-intézményi hálózat kialakítása és szolgáltatói feladataik koordinálása az Educatio Kft. (TÁMOP ) és a régiók hálózatkoordinációs központjainak (TÁMOP ) feladata.

16 3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban (IPR) 3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja Iskolai tehetséggondozás Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program

17 A referencia-intézményi hálózat kialakítás céljai
gyakorló pedagógusok szaktanácsadása vagy mentorálása fejlesztő műhelyek működtetése konzultációk szervezése jó gyakorlatok bemutatása

18 Szolgáltatói tevékenységek
szakmai műhelyek működtetése hospitálási lehetőség, élményszerű tapasztalatszerzés az érdeklődő iskolák pedagógusai részére jó gyakorlatok bemutatása konferenciák, szakmai értekezletek, konzultációk lebonyolítása fejlesztő műhelyek (kompetencia területek bevezetése, módszertan segítése, mérés-értékelés) kiadványok készítése pl.: tájékoztató, módszertani füzetek, plakátok, szóróanyagok

19 Miért érdemes referencia-intézménynek lenni?
elismertséget jelent, az intézmény szakmai kiválóságát nyilvánossá teszi; a referencia-intézményi státusz keresettebbé teheti az intézményt a beiskolázás során; fenntartói elégedettség növekedése; vezető pozíciója révén irányítani és befolyásolni képes a közoktatásban zajló folyamatokat, az innovációkat, a tartalmi és infrastrukturális fejlesztések/fejlődések főbb irányvonalait;

20 Miért érdemes referencia-intézménynek lenni?
a partnerintézmények által igényelt fejlesztések biztosítása újabb önfejlesztő tevékenységre ösztönözhetik az intézményt; szolgáltatói szerepvállalása nyomán növelheti az intézmény saját bevételeit; a pedagógusokat többletjuttatásokkal ösztönözhetik további önfejlesztő, önképző tevékenységekre és az intézményközi együttműködésekben, a horizontális tanulásban aktív közreműködésre;

21 Köszönöm figyelmüket! Rácz Annamária projektmenedzser

22 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Honlap: www.hajdu-ped.sulinet.hu
Elérhetőségek: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Honlap:


Letölteni ppt "A referencia-intézmény fogalma, a közoktatásban elfoglalt szerepe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések