Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE"— Előadás másolata:

1 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE
Lestyánné Hricsovinyi Julianna pedagógiai módszertani regionális munkatárs

2 REFERENCIA-INTÉZMÉNY
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

3 Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz
ALAPFELTÉTELEK I. Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelennek a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmai és módszerei

4 Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi
ALAPFELTÉTELEK II. Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, feladataiban Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak szerint alkalmazza

5 ALAPFELTÉTELEK III. Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai-intézményi működés lehetőségét Az általa definiált referencia-körben minimum 2 éve működik Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait Feltöltött, legalább két „jó gyakorlat”

6 REFERENCIA-INTÉZMÉNY TÍPUSOK I.
Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény

7 REFERENCIA-INTÉZMÉNY TÍPUSOK II.
Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény együttes Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /”tehetségpont” Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő

8 Referencia intézmények
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET tervezet Intézményi innováció Referencia intézmények

9 Együttműködési megállapodás a TÁMOP 3.2.2. Régiós Központtal
MINŐSÍTÉS FOLYAMATA A felület nyilvánossá tételétől számított 60 napon belül Együttműködési megállapodás a TÁMOP Régiós Központtal Regisztráció, bejelentkezés Online felület kitöltése, dokumentumok, képzési portfólió feltöltése Előminősítés (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Dokumentumok postázása Felkészítés, képzések Minősítés Minősítő Testület dönt

10 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT Regisztráció – Bejelentkezés 2. Együttműködési megállapodás megkötése (TÁMOP BMTK) 3. Online felület kitöltése (Önkéntes) 3.1. Felkészítési portfolió előzetes összeállítása, kitöltése 3.2. Nyilatkozatok Fenntartói nyilatkozat Intézményvezetői nyilatkozat Nevelőtestületi határozat

11 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT 3.3. Pedagógiai, szakmai dokumentumok feltöltése Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv) IMIP előző tanévi végrehajtásának értékelése A megelőző tanév éves munkaterve A megelőző tanév év végi beszámoló További dokumentumok

12 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT 4. Postázás az EDUCATIO KFT. címére, a regisztrációtól számított 18 napon belül Kinyomtatott, hitelesen aláírt bejelentkezési adatlapot Felkészítési portfoliót Együttműködési megállapodást Nyilatkozatokat, határozatot EDUCATIO Társadalmi Szolgáltaó Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Hálózatkoordinációs Iroda 1134 Budapest, Váci út 37.

13 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 1. Formai előminősítés A regionális hálózatkoordinációs központ végzi Postai beérkezésétől számított 10 munkanapon belül Hiánypótlás 15 napon belül

14 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 2. A szakmai előminősítés 2.1. A feltöltött dokumentumok szakmai elemzése/értékelése 2.2. Helyszíni látogatás TÁMOP – 2 fő Educatio – 2 fő Szempontok: Megfelelés az oktatás-fejlesztés horizontális célrendszerének, disszeminációra alkalmasság Régió-specifikus, terület-specifikus szempontok Referenciaterületi szempontok Esélyegyenlőségi szempontok

15 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA Előminősítési folyamat lehetséges kimenetei szakmai előminősítés pozitív eredménnyel zárul, az intézmény a felkészítést megkezdheti Az előminősítés korrigálható hiányosságokat tár fel – korrekciós feltételek A regisztrációt a Minősítő Testület elutasítja

16 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 3. Felkészítés Alapmodul Kötelezően választható képzések További választható képzések

17 Alapmodul A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása. (15 óra) Hálózati együttműködések és kapcsolatok (15 óra) Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (30 óra) PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció (16 óra) Egyenlő hozzáférés biztosítása (8 óra) A mentor-pedagógusok felkészítése (16 óra)

18 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK nevelőtestületi képzések
Az alábbi négy képzés közül legalább egyet szükséges választani Együttnevelés: HH, HHH gyermekek, tanulók, SNI gyermekek, tanulók együttnevelése (60 óra, tantestületi, max. 30 fő) A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája, a kompetencia alapú óvodai, oktatási programcsomagok eszközrendszere. (60 óra, tantestületi, max. 30 fő) Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató környezet tervezése, kialakítása a pedagógiai munka hatékonyságának növelése céljából (pl. projektmódszer, témahét alkalmazása, epochális oktatásszervezés, tantárgyi-műveltségterületi integráció, moduláris oktatás) (30 óra, tantestület, max. 30 fő) IKT eszközrendszer alkalmazása innovatív intézményekben (30 óra, tantestületi, max. 30 fő)

19 További választható képzések, szolgáltatás
Vezető képzés (30 óra) a leendő referencia intézmények menedzsmentje számára, elsősorban változásmenedzsment jelleggel, az új feladat tevékenységeire fókuszálva Fenntartó képzés (8 óra) Célja, hogy a leendő referencia-intézmény fenntartója lássa a minősítés feltételrendszerét, magát a szerepet, a kialakuló referencia- intézményi státusszal járó feladatokat, támogatási feltételeket, egyben pedig a szerepből következő, a fenntartó számára egyértelmű előnyöket. A fenntartó legfeljebb 4 képviselője számára. Vezetéstámogató szolgáltatási erőforrás (coaching) Szabadon választható tanácsadói szolgáltatás A referencia-intézményi szolgáltatások irányítói, szervezői számára nyújtandó tanácsadói támogatás, mely a szolgáltatás megindítását követő félév során vehető igénybe. szaktanács-adói kontakt óraszám óra

20 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 4. Minősítés – Minősítő Testület tagjai OKM/ regionális Oktatási Hivatal képviselője Regionális hálózatkoordinációs központ képviselője Educatio TÁMOP kiemelt projektje képviselője OOIH/ a TÁMOP kiemelt projekt képviselője

21 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 4. Minősítés – Minősítő Testület „Minősített Referencia-intézmény” oklevél 15 napon belül a régiós szervezettel a végleges szerződés Döntés lehet a képzések befejezése előtt – ekkor igazolás

22 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II
REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 5. Panaszkezelés Ha a referencia-intézmény jelölt a helyszíni látogatást követően elutasításban részesül, ezzel kapcsolatosan panaszt nyújthat be A testület munkáját az Educatio Hálózatkoordinációs Irodája szervezi Panaszkezelő Testület OKM/ regionális Oktatási Hivatal képviselője Regionális hálózatkoordinációs központ képviselője (másik régió) Educatio TÁMOP kiemelt projektje képviselője OOIH/ a TÁMOP kiemelt projekt képviselője

23 Miért váljunk referencia-intézménnyé?
Az intézmény módszertani kultúráját elmélyíti Az intézmény „piacképességét” növeli A főiskolai gyakorlóhely esetleg állami támogatást jelent A következő akciótervben a TÁMOP pályázói esetén piacképes szolgáltatásokat tud nyújtani Az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek megfelelően 2013-ig további közoktatás-fejlesztési pályázatok A TÁMOP projekt keretében felkészítésben részesülnek 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet változása

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Lestyánné Hricsovinyi Julianna Telefon: 20/


Letölteni ppt "REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések