Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lestyánné Hricsovinyi Julianna pedagógiai módszertani regionális munkatárs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lestyánné Hricsovinyi Julianna pedagógiai módszertani regionális munkatárs."— Előadás másolata:

1 Lestyánné Hricsovinyi Julianna pedagógiai módszertani regionális munkatárs

2 REFERENCIA-INTÉZMÉNY -Egyedi, -más intézmények számára is példaértékű, -működésében koherens, -gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező -és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

3 ALAPFELTÉTELEK I. -Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz -Pedagógiai munkájában megjelennek a kompetencia alapú oktatás-nevelési tartalmai és módszerei

4 ALAPFELTÉTELEK II. -Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi -Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, feladataiban -Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik -Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak szerint alkalmazza

5 ALAPFELTÉTELEK III. -Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés -Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai-intézményi működés lehetőségét -Az általa definiált referencia-körben minimum 2 éve működik -Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait -Feltöltött, legalább két „jó gyakorlat”

6 REFERENCIA-INTÉZMÉNY TÍPUSOK I. Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény

7 REFERENCIA-INTÉZMÉNY TÍPUSOK II. -Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény együttes -Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely -Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /”tehetségpont” -Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely -Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely -A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely -A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely -Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő

8 REGISZTRÁCIÓS FELÜLET tervezet

9 MINŐSÍTÉS FOLYAMATA A felület nyilvánossá tételétől számított 60 napon belül Regisztráció, bejelentkezés Online felület kitöltése, dokumentumok, képzési portfólió feltöltése Online felület kitöltése, dokumentumok, képzési portfólió feltöltése Dokumentumok postázása Előminősítés (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Előminősítés (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Felkészítés, képzések Minősítés Minősítő Testület dönt Minősítés Minősítő Testület dönt Együttműködési megállapodás a TÁMOP 3.2.2. Régiós Központtal

10 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT 1.Regisztráció – Bejelentkezés 2. Együttműködési megállapodás megkötése (TÁMOP 3.2.2. - BMTK) 3. Online felület kitöltése (Önkéntes) 3.1. Felkészítési portfolió előzetes összeállítása, kitöltése 3.2. Nyilatkozatok Fenntartói nyilatkozat Intézményvezetői nyilatkozat Nevelőtestületi határozat

11 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT 3.3. Pedagógiai, szakmai dokumentumok feltöltése Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv) IMIP előző tanévi végrehajtásának értékelése A megelőző tanév éves munkaterve A megelőző tanév év végi beszámoló További dokumentumok

12 4. Postázás az EDUCATIO KFT. címére, a regisztrációtól számított 18 napon belül Kinyomtatott, hitelesen aláírt bejelentkezési adatlapot Felkészítési portfoliót Együttműködési megállapodást Nyilatkozatokat, határozatot EDUCATIO Társadalmi Szolgáltaó Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Hálózatkoordinációs Iroda 1134 Budapest, Váci út 37. REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE I. BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

13 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 1. Formai előminősítés A regionális hálózatkoordinációs központ végzi Postai beérkezésétől számított 10 munkanapon belül Hiánypótlás 15 napon belül

14 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 2. A szakmai előminősítés 2.1. A feltöltött dokumentumok szakmai elemzése/értékelése 2.2. Helyszíni látogatás TÁMOP 3.2.2. – 2 fő Educatio – 2 fő Szempontok: 1.Megfelelés az oktatás-fejlesztés horizontális célrendszerének, disszeminációra alkalmasság 2.Régió-specifikus, terület-specifikus szempontok 3.Referenciaterületi szempontok 4.Esélyegyenlőségi szempontok

15 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA Előminősítési folyamat lehetséges kimenetei 1.szakmai előminősítés pozitív eredménnyel zárul, az intézmény a felkészítést megkezdheti 2.Az előminősítés korrigálható hiányosságokat tár fel – korrekciós feltételek 3.A regisztrációt a Minősítő Testület elutasítja

16 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 3. Felkészítés Alapmodul Kötelezően választható képzések További választható képzések

17 Alapmodul -A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása. (15 óra) -Hálózati együttműködések és kapcsolatok (15 óra) -Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (30 óra) -PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció (16 óra) -Egyenlő hozzáférés biztosítása (8 óra) -A mentor-pedagógusok felkészítése (16 óra)

18 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK nevelőtestületi képzések Az alábbi négy képzés közül legalább egyet szükséges választani 1.Együttnevelés: HH, HHH gyermekek, tanulók, SNI gyermekek, tanulók együttnevelése (60 óra, tantestületi, max. 30 fő) 2.A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája, a kompetencia alapú óvodai, oktatási programcsomagok eszközrendszere. (60 óra, tantestületi, max. 30 fő) 3.Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató környezet tervezése, kialakítása a pedagógiai munka hatékonyságának növelése céljából (pl. projektmódszer, témahét alkalmazása, epochális oktatásszervezés, tantárgyi-műveltségterületi integráció, moduláris oktatás) (30 óra, tantestület, max. 30 fő) 4.IKT eszközrendszer alkalmazása innovatív intézményekben (30 óra, tantestületi, max. 30 fő)

19 TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁS 1.Vezető képzés (30 óra) a leendő referencia intézmények menedzsmentje számára, elsősorban változásmenedzsment jelleggel, az új feladat tevékenységeire fókuszálva 2.Fenntartó képzés (8 óra) Célja, hogy a leendő referencia-intézmény fenntartója lássa a minősítés feltételrendszerét, magát a szerepet, a kialakuló referencia- intézményi státusszal járó feladatokat, támogatási feltételeket, egyben pedig a szerepből következő, a fenntartó számára egyértelmű előnyöket. A fenntartó legfeljebb 4 képviselője számára. 3.Vezetéstámogató szolgáltatási erőforrás (coaching) Szabadon választható tanácsadói szolgáltatás A referencia-intézményi szolgáltatások irányítói, szervezői számára nyújtandó tanácsadói támogatás, mely a szolgáltatás megindítását követő félév során vehető igénybe. szaktanács-adói kontakt óraszám 30 - 60 óra

20 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 4. Minősítés – Minősítő Testület tagjai OKM/ regionális Oktatási Hivatal képviselője Regionális hálózatkoordinációs központ képviselője Educatio TÁMOP 3.1.1 kiemelt projektje képviselője OOIH/ a TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt képviselője

21 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 4. Minősítés – Minősítő Testület „Minősített Referencia-intézmény” oklevél 15 napon belül a régiós szervezettel a végleges szerződés Döntés lehet a képzések befejezése előtt – ekkor igazolás

22 REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRENDJE II. A MINŐSÍTÉS FOLYAMATA 5. Panaszkezelés -Ha a referencia-intézmény jelölt a helyszíni látogatást követően elutasításban részesül, ezzel kapcsolatosan panaszt nyújthat be -A testület munkáját az Educatio Hálózatkoordinációs Irodája szervezi Panaszkezelő Testület OKM/ regionális Oktatási Hivatal képviselője Regionális hálózatkoordinációs központ képviselője (másik régió) Educatio TÁMOP 3.1.1 kiemelt projektje képviselője OOIH/ a TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt képviselője

23 Miért váljunk referencia-intézménnyé? Az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek megfelelően 2013-ig további közoktatás-fejlesztési pályázatok A TÁMOP 3.1.1. projekt keretében felkészítésben részesülnek 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet változása

24 Lestyánné Hricsovinyi Julianna E-mail: julianna.hricsovinyi@bmtk.hu Telefon: 20/229-5171 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Lestyánné Hricsovinyi Julianna pedagógiai módszertani regionális munkatárs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések