Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés Neveléselmélet előadás 2003/2004. II. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés Neveléselmélet előadás 2003/2004. II. félév."— Előadás másolata:

1 Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés Neveléselmélet előadás 2003/2004. II. félév

2 Áttekintés Mit értünk erkölcs, moralitás alatt? 3 kutatási perspektíva Kognitív elméletek: - Piaget - Kohlberg - Gilligan - Turiel

3 Mit értünk moralitás alatt? Nincs egységesen elfogadott definíció, manapság sok szerző már nem is próbálkozik Arisztotelész: „hogyan kell élni” Heller Ágnes: „mit tegyek” Nagy J.: az adott közösség, társadalom által kialakított szokásoknak, normáknak megfelelő viselkedés érett moralitás jellemzői viszont átfedést mutatnak (belső „iránytű”, igazságosságérzet, több nézőpont integrálása) Miért fontos a moralitás?

4 A morális fejlődés három kutatási perspektívája Kognitív Affektív Viselkedés

5 Piaget erkölcsi fejlődés felfogása Kognitív fejlődéselméletén alapul Innen kölcsönzött alapelvek: Tartalom és struktúra függetlensége Szakaszosság Egyensúlymodell Kognitív fejlődés meghatározza az erkölcsi fejlődést

6 Piaget erkölcsi fejlődéssel kapcsolatos kutatásai I. Vizsgálatok a szabálymegértés és -követés témájában Eredmények: A szabályalkalmazás 4 fázisa A szabályértés 3 fázisa

7 Piaget erkölcsi fejlődéssel kapcsolatos kutatásai II. Jó és Rossz megítélésével és a morális koncepciókkal kapcsolatos vizsgálatok Eredmények: Heteronóm és autonóm erkölcs

8 Piaget munkájának értékelése Irányadó munka Problémák: csak gyerekeket vizsgál - csak a fejlődés kezdő és végpontját adja meg - metodikai: nem kérdezi meg, hogyan kellene viselkedni adott helyzetben

9 Lawrence Kohlberg Piaget nyomdokain Hasonlóságok Különbségek Kutatási módszere

10 A morális fejlődés szakaszai Kohlberg alapján - áttekintés PREKONVENCIONÁLIS Büntetésorientáció Jutalomorientáció KONVENCIONÁLIS Jógyerek-orientáció Tekintélyorientáció POSZTKONVENCIONÁLIS Társadalmi szerződés orientáció Egyetemes erkölcsi elvek orientáció

11 A prekonvencionális szint jellemzői Mi a „jó”?Miért kell jót cselekedni? Szociális érettség Büntetés- orientáció -Engedelmesség -szabályok betartása (büntetés miatt) -büntetés elkerülése - tekintély egocentrizmus Jutalom- orientáció -szabályok betartása (egyéni érdekek) -igényeink kielégítése - alku - hogy elérhessük céljainkat (mások nélkül nem megy!) Konkrét individualizmus (igazság/osság/ relatív)

12 A konvencionális szint jellemzői Mi a „jó”?Miért kell jót cselekedni? Szociális érettség Jógyerek- orientáció - Közelállók elvárásainak megfelelni - Emberi kapcsolatok ápolása - hogy mások jónak tartsanak - mások iránti szeretet Az emberi kapcsolatok hálójában élő ember Tekintély- orientáció -kötelesség teljesítése -törvények betartása - a jog abszolút - lelkiismeret - hogy a társ. működőképes maradjon A társadalom perspektívája

13 A posztkonvencionális szint jellemzői Mi a „jó”?Miért kell jót cselekedni? Szociális érettség Társadalmi szerződés -értékek relativi- tása miatt társadalmi szerződés - bizonyos abszolút értékek Szabad akaratból adódó elkötelezettség Társadalmi szemlélet: relativitás – perspektívák integrálása Egyetemes erkölcsi elvek Erkölcsi elvek követése Egyetemes erkölcsi elvek melletti elkötelezettség Moralitás lényegének felismerése

14 Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában? Prekonvencionális szint Büntetésorientáció A diák: azért nem szalad a folyosón, mert akkor beírást kap. (alsó tagozat) Jutalomorientáció: Alsó tagozat: Egy kislány hajlandó ebédnél utolsóként beállni a sorba, mert akkor majd ő mehet ki délután először az udvarra.

15 Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában? Konvencionális szint Jógyerek-orientáció Középiskolás lány: „Nagyon sokat tanulok, hogy ne okozzak csalódást a tanáromnak.” Tekintélyorientáció Az iskolák házirendje, osztálytermi szabályok – (Puskázni tilos?) A betartásukhoz kapcsolódó attitűd

16 Hogyan jelennek meg az erkölcsi fejlődés szintje az iskolában? Posztkonvencionális szint Társadalmi szerződés orientáció: Középiskola: osztálytermi szabályok közös megalkotása

17 Morális nevelés „just community” schools Morális dilemmák megvitatása

18 Oser diszkurzus módszere 1)Mutassunk be egy dilemmát! 2)Kényszerítsük gyors döntésre a gyerekeket! 3)Csoportmunka (3-5 azonos véleményen lévő gyerek) – gyűjtsék össze érveiket álláspontjuk mellett /1 gyerek írja/ 4)Osztálymunka: az ellentétes vélemények ütköztetése (szabályok! Forgatókönyv) T érveket a táblára írja 5)Csoportmunka: megbeszélni, változott-e a véleményük, vannak-e új érveik stb. 6)Osztálymunka: két szóvivő összegzi a csoport véleményét 7)Újabb szavazás 8)T összefoglal, reflektál, pozitív megerősítés

19 Kohlberg elméletének értékelése Az ítéletalkotás szintjeinek tartalomfüggése A szakaszok sorrendjének állandósága A fejlődés A fejlődési szakaszok egyetemessége

20 Gilligan Gilligan válasza: Női és ffi morál között nem mennyiségi, hanem minőségi különbség van – a nők más szempontok szerint ítélnek. - ffiak = az igazságosság morálja - nők = a törődés erkölcse Előzmények

21 A morális fejlődés szintjei nők esetén Gilligan szerint áttekintés 1. Egocentrizmus: Középpontban az ÉN Átmenet: az önzéstől a felelősségvállalás felé ÉN vagy TE??? 2. Önfeláldozás: TE Átmenet: a konformitástól az önállóság felé TE vagy ÉN??? 3. Egyensúly TE és ÉN

22 A moralitás és a szociális konvenciók különválasztása- Elliot Turiel Részlet egy négy éves kislánnyal készült interjúból: - Láttad mi történt? - Igen. Játszottak, és John nagyot ütött Bobra. - Szabad ilyet csinálni? - Csak úgy, hogy ne fájjon. - Van erre szabály? - Igen. - Mi a szabály? - Nem szabad nagyot ütni. - És mi lenne, ha nem lenne szabály? Akkor lehetne nagyot ütni a másikra? - Nem - És miért nem? - Mert akkor fájna neki és sírna.

23 /második részlet/ - Láttad, mi történt? - Igen, hangoskodtak. - Szabad ilyet csinálni? - Nem. - Van erre szabály? - Igen, csendben kell lenni. - Mi lenne, ha nem lenne szabály? Akkor lehetne hangoskodni? - Igen. - Miért? - Mert nincs szabály.

24 A moralitás és a szociális konvenciók különválasztása Moralitás: közvetlenül érinti a személy testi-lelki jólétét (igazságosság, testi épség, anyagi javak – pl. vkit megütni „rossz” /akár jelen van rá társadalmi szabály, akár nincs/) Szociális konvenciók: megegyezés kérdése, de ez is kell a társadalom gördülékeny működéséhez (pl, köszönés, megszólítás stb.) – azon múlik, megérti-e a gyerek a társadalom működését

25 A morális konvenciók fejlődése A gyerekek 86 % -a már óvodáskorban azt mondja, hogy ha nincs szabály, akkor sem szabad megverni, meglopni stb. másokat.

26 A szociális konvenciók fejlődése 1. Szint: A konvenciók a társadalmi élet „eleve elrendelt” velejárói (6-7 éves kor) 2. Szint: A konvenciók mindig jelenlévőségének tagadása (8-9 éves kor) 3. Szint: A konvenciók, mint szabályrendszerek (10-11 éves kor) 4. Szint: A szabályrendszerek tagadása (12-13 éves kor) 5. Szint: A konvenciók a társadalmi élet szerves részei (és következményei) (14-16 éves kor) 6. Szint: A konvenciók, mint a társadalom által megkövetelt dolgok tagadása (17-18 éves kor) 7. Szint: A konvenciók a társas interakciók koordinálásának eszközei. (18-25 éves kor)

27 Moralitás és konvenciók MoralitásKonvenciók Szabályok irányítják?Nemigen kultúrspecifikusNemigen Irányítás gyermekkorbanDirektdirekt „alku” szülő és gyerek között?Nincsnincs Hány %-a a gyerekeknek ad visszajelzést? 10%25% Konfliktusok serdülőkorbanaligkevés Szülői irányítás mennyiségeSoksok

28 Pedagógiai konzekvenciák A valóságban a két szféra gyakran keveredik Lehetőség (és kötelezettség), hogy a kettőt szétválasszuk

29 Gyakorlati példák 13-15 évesek tanításának köréből Konvenciókhoz kötődő problémák - történelem: President Washington – megszólítás Morális problémák: Történelem: Holocaust; 2. Vh. után: államosítások stb.; újabban – népirtás, túszejtés Íráskészség fejlesztés /anyanyelv, idegen nyelv/: A hamburger, Árulkodó stb. A két dimenzió egyidejű jelenléte (nők helyzete, szegregáció)

30 Tanácsok Csoportmunka (vegyes csoportok) Tanár ne mondja meg, „mi a jó”.


Letölteni ppt "Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés Neveléselmélet előadás 2003/2004. II. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések