Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás."— Előadás másolata:

1 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás A vendéglátó áruforgalmi tevékenység szervezése Raktározás, készletezés

2 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás2Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás2 A vendéglátó tevékenység folyamatai:  főfolyamatok  beszerzés  raktározás (készletezés)  termelés  értékesítés  szolgáltatás  mellékfolyamatok  mosogatás,  igazgatás,  adminisztráció,  karbantartás, …

3 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás3Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás3 A raktározás célja:  egyrészt a szükséges nyersanyagok, a tevékenységhez szükséges eszközök, áruk veszteségmentes megóvása,  másrészt megfelelő választék biztosítása a folyamatos és zavartalan üzemeltetés érdekében.

4 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás4Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás4 A raktározás folyamata  áruátvétel  tárolás, kezelés  áruátadás

5 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás5Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás5 Áruátvétel  mennyiségi:  a szállítólevélen feltüntetett mennyiségének meg kell egyeznie a megrendelt és a ténylegesen leszállított áruk mennyiségével  naturális mutatókban mérhető: kg, l, db

6 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás6Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás6 Áruátvétel  minőségi:  a mennyiségileg átvett árunak meg kell felelnie az előírt minőségi követelményeknek  (I., II. osztályú áru /MSZ)  érzékszervi, laboratóriumi vizsgálat

7 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás7Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás7 Áruátvétel  érték szerint:  a számlán feltüntetett egységáraknak meg kell egyezniük a megrendelésben szerepeltekkel,  valamint az egységárak és mennyiségek szorzatainak,  valamint a szorzatok összegeinek helyeseknek kell lenniük

8 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás8Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás8 Áruátvétel helységkapcsolatai  áruátvételre az áruátvevő helyiség szolgál,  méretét meghatározza az átvételre kerülő áruk mennyisége, az átvétel időtartama stb.  Kapcsolódik  az áruszállító rámpához, mely lehet belső és külső is;  a gazdasági bejárathoz;  az áruátvevő irodához;  a közlekedő vagy gazdasági folyosóhoz.

9 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás9Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás9 Áruátvétel eszközei  mérőeszközök:  optikai mérleg,  asztali gyorsmérleg, munkaasztal;  a szállításhoz:  kézi-, ill. raktári kocsik,  esetleg targonca.

10 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás10Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás10 Tárolás, kezelés  Az áruk tárolási igényüknek megfelelően különböző tárolási módok szerint kerülnek elhelyezésre,  a megfelelően kialakított szakosított raktárakban.

11 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás11Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás11 Tárolási módok  halmazos vagy tömbtárolás:  a termékeket eredeti göngyölegükben kerülnek elhelyezésre  göngyöleg: egyedi értékkel rendelkeznek az áruk szállítását és tárolását megkönnyítő eszközök, pl. zsák, láda, rekesz stb.

12 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás12Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás12 Tárolási módok  ömlesztett:  a vendéglátásban (már) nem jellemző (pl. a burgonya pincében történő téli betárolása)  polcos:  kisebb kiszerelésű termékek könnyen hozzáférhető módon való elhelyezése, pl. üvegek, konzervek stb.

13 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás13Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás13 Tárolási módok  különleges: a normál környezet valamely paraméterét meg kell változtatni, pl.  levegő  víz (akvárium);  fagypont alatti hőmérséklet  mélyhűtő;  borospincében a hordók elhelyezése  ászokfán stb.

14 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás14Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás14 Tárolási rend  zavartalan tárolási munkafolyamat  a beérkező áruk elhelyezése, a tárolótér elosztása az egyes árucsoportok között  raktár feltérképezése  raktári alaprajzok

15 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás15Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás15 Árukiadás, áruátadás  a termelő és az értékesítőtér vételezése alapján a vételezési íveken feltüntetett áruk továbbítását jelenti.

16 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás16Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás16 A raktárakkal szemben támasztott követelmények  a megfelelő környezet és közlekedési utak biztosítása,  jó szellőzés és megvilágítás,  higiénia, állati kártevőktől való mentesség,  tűzrendészeti és munkavédelmi előírások betartása,  vagyonvédelem biztosítása.

17 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás17Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás17 A raktár környezete és közlekedési útjai  könnyen megközelíthető  kívülről  üzleten belülről  minél kevesebb bejárat és kijárat  gazdasági – vendégbejárat  szintkülönbség áthidalása  egyenes út elve  küszöb, egyéb akadály (!)  padlóburkolat (!)

18 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás18Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás18 A raktár szellőzése, világítása  szellőző berendezés  klíma  természetes világítás (1:15)  mesterséges megvilágítás védőráccsal (20-25 lux, számoláshoz 30 lux)  központi főkapcsoló, áramtalanítás

19 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás19Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás19 A raktár higiéniája  A tisztaság hiánya – baleseti forrás  Szakosított raktározás elvei  Hűtők – hetente  Hulladékgyűjtők – naponta  Göngyölegek – használat után  SZAGOK – zárt tárolás, elkülönítés  állati kártevők elleni védekezés

20 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás20Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás20 Munka- és tűzvédelem  szállítási rakodási műveletek – legtöbb baleset  helytelen tárolás – baleset  megfelelően megvilágított kereszteződés-mentes közlekedő utak

21 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás21Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás21 A baleset-elhárítás fontosabb szabályai  munkaruha választás, használat  védőruhák  magatartás  biztonságos  elővigyázatos  megfontolt  körültekintő  előrelátó  üzemi rend, fegyelem  rendeltetésszerű használat

22 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás22Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás22 Az árukészletek megóvása, vagyonvédelme  Változás  megkívánt (érés, érlelés)  nem kívánt (avasodás, romlás)  „szuverén” terület  ugyanazok dolgozzanak együtt!  zárhatóság!  ablakrácsok  kulcskezelés

23 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás23Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás23 Forgalmazási veszteség  Az áruk kezelésével, tárolásával kapcsolatban bekövetkezett olyan minőségi és mennyiségi változások, amelyek az áruk természetéből erednek.  felelős mentesítése az elháríthatatlan hiányok terhe alól  csak hiány esetén számolható el  (?) kávé, fagylalt, sör

24 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás24Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás24 Selejt és (értékcsökkenés)  élvezeti érték csökkenése  minőségi értékcsökkenés  romlás, selejt  fizikai, kémiai, (mikro)biológiai veszélyek  káreseti jegyzőkönyv  selejtezési jegyzőkönyv

25 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás25Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás25 A raktárak fajtái  Raktározás célja, feladata  Beszerzési lehetőségek  Áruellátás folyamatossága, akadozása  központi raktárak  üzleti raktárak

26 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás26Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás26 A raktárak fajtái  Élelmiszer- és italáruraktárak  Különböző eszközraktárak  Hulladéktároló  Kéziraktár

27 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás27Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás27 Élelmiszer- és italáruraktárak  földesáruraktár  hús- és hentesáru  szárazáru  tej- tejtermék  tojás  italáruraktár, borospince

28 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás28Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás28 Egyéb raktárak  Különböző eszközök raktárai  fogyóeszközraktár  göngyölegraktár  segédanyagraktár  takarítóeszköz-tároló  Hulladéktároló  Kéziraktár

29 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás29Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás29 A leltár  Egy adott időpontban kimutatja a vállalkozás eszközeinek  mennyiségét és  értékét  Célja: a készletek felérése, a forgalmazás során keletkezett  hiány, ill.  többlet kimutatása

30 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás30Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás30 Az elszámoltatás  A nyilvántartás adatai alapján megállapított készlet értékének összehasonlítása a valós készletértékkel  Valós készletértéket leltározással állapítunk meg.

31 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás31Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás31 Az elszámoltatás eredménye  Egyezés  Többlet  Hiány ismeretlen ok  a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.

32 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás32Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás32 Raktár elszámoltatása  Leltározással megállapított készletérték a vizsgált időszak végén: LSzZK  Leltár szerinti zárókészlet – LSzZK  Az áruforgalmi mérlegsorból számított időszak végi készletérték: KSzZK  Könyv szerinti zárókészlet – KSzZK  Az elszámoltatás eredménye lehet  egyező, haLSzZK = KSzZK  többlet, haLSzZK > KSzZK  hiány, haLSzZK < KSzZK

33 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás33Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás33 Hiány a raktárban  Nyers hiány megállapítása  (Káló) normalizált hiány megállapítása  selejt nélküli készletcsökkenés %-ában,  árukiadás értékének %-ában (?)  Térítendő hiány =  Nyers hiány – Normalizált hiány

34 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás34Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás34 Példa a raktár-elszámoltatásra KSzZK1 135 + 17 709 – 6 320 – 11 249 – 44 – 76 = 1 155 EFt Nyers hiány1 155 – 1 119= 36 EFt Normalizált hiány(6 320 + 11 249) × 0,002= 35 EFt Térítendő hiány36 – 35= 1 EFt Nyitókészlet1 135EFt Árubeszerzés17 709EFt Árukiadás a konyhának6 320EFt Árukiadás az értékesítőtérnek11 249EFt Selejtezés44EFt Szállítónak visszaküldött áru76EFt Leltár szerinti zárókészlet1 119EFt Normalizált hiány (Forgalmazási veszteség)0,2%

35 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás35Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás35 Készletek  olyan eszközök, amelyek rendszerint egy termelési folyamatban vesznek részt, és ennek a tevékenységnek a során  vagy elvesztik eredeti alakjukat  (pl. nyersanyagkészletek)  vagy változatlanok maradnak  (pl. feldolgozás nélkül értékesített áruk)

36 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás36Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás36 A készleteket meghatározó tényezők  A várható bevétel nagysága:  Növekvő bevétel nagyobb, csökkenő bevétel kisebb készletet igényel.  A nem megfelelő nagyságú és összetételű készlet lehetetlenné teszi bizonyos áruk értékesítését.

37 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás37Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás37 A készleteket meghatározó tényezők  A bevétel összetétele:  A bevételhez viszonyítva a különböző árucsoportoknál eltérő a készletnagyság.

38 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás38Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás38  Az áruutánpótlás gyakorisága:  Ha az áruutánpótlás költségei az üzletet terhelik, akkor elvileg tőle függ, hogy milyen gyakran szerzi be az árukat. A készleteket meghatározó tényezők

39 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás39Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás39  A termékek idényszerűsége:  Az idényszerű keresletre fel kell időben készülni, és arra, hogy mennyivel több tényezőtől függ pl.  beszerzési lehetőségek,  pénzügyi tényezők,  az áru romlékonysága A készleteket meghatározó tényezők

40 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás40Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás40  Az üzlet választékának nagysága  A raktárak befogadóképessége A készleteket meghatározó tényezők

41 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás41Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás41  A pénzügyi és költségtényezők  A készletek pénzlekötéssel járnak, ez önmagában is költséget jelent, hiszen kamatveszteség érheti a vállalkozást.  A pénzlekötésen kívül maga a készletezés is költségekkel jár. A készleteket meghatározó tényezők

42 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás42Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás42 Áruforgalmi mérlegsor Nyitókészlet+ZárókészletKészletnövekedés=Készletcsökkenés+ BeszerzésElábé Selejt Visszáru

43 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás43Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás43 A készletfajták  nyitó- és zárókészlet  átlagkészlet  minimális, maximális és optimális készlet

44 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás44Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás44 Nyitó- és zárókészlet  nyitókészlet:  egy elszámolási, vagy elemzési időszak kezdetén meglévő összes készlet  zárókészlet:  egy elszámolási, vagy elemzési időszak végén meglévő összes készlet

45 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás45Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás45 Nyitó- és zárókészlet  Megállapításuk többféle módszerrel történhet:  Leltározással:  Leltározással: ez a legpontosabb felmérési lehetőség. Lehet vagyonmegállapító, ellenőrzési célú és készletfelmérő.  Számítással:  Számítással: a nyilvántartott adatokból állapítják meg a készletértéket.  Számítógépes készletnyilvántartással  Számítógépes készletnyilvántartással: ez a legegyszerűbb és a leggyorsabb lehetőség.

46 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás46Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás46 Átlagkészlet  Egy vizsgált időtartam készletét mutatja meg. Azt jelzi, hogy az adott időn belül az állandóan változó készletek nagysága átlagosan mennyi volt.  Meghatározható:  Egyszerű számtani átlaggal a nyitó és a zárókészletből NyitókészletZárókészlet+ 2

47 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás47Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás47 Átlagkészlet  Számtani átlaggal már korábban átlagolt készletadatokból  Kronologikus átlaggal:  ha időpontra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre átlagkészlet adatok összege az átlagolt készletadatok száma NyK 2 +közbeeső készletadatok+ ZK 2 átlagolt készletadatok száma – 1

48 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás48Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás48 Minimális, maximális, optimális  Minimális készlet:  Az a legkisebb készlet, amely még lehetővé teszi az egység működését, a minimális készlet. minimum

49 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás49Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás49 Minimális, maximális, optimális  Maximális készlet:  Az a felső határ, amely fölött a készletnövelés már nem jár a bevétel emelkedésével. maximum

50 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás50Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás50  Optimális készlet:  A megfelelő bevétel elérésére ad lehetőséget,  a termelő- és értékesítő munka soha nem akadozik készletproblémák miatt,  de a készletezés költségei sem túl magasak Minimális, maximális, optimális pont jó

51 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás51Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás51 Készletek elemzése  A készletek elemzésénél több szempontot is figyelembe kell venni: nagyság a)A készletek nagyság ának elemzése összetétel b)A készletek összetétel ének elemzése időbeli alakulás c)A készletek időbeli alakulás a forgási sebesség d)A forgási sebesség elemzése e)Egyéb e)Egyéb készletgazdálkodási mutatók

52 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás52Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás52 A készletek nagyságának elemzése  Vizsgálni kell:  a készletértéket,  a beszámolási időszak készletadatát összevetjük a bázisidőszakéval és a tervezettel,  megvizsgáljuk a készletnagyságra ható tényezőket.

53 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás53Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás53 A készletek nagyságának elemzése  Készletnagyságra ható tényezők:  Az értékesített termékek és áruk köre, választékuk  Az áru-utánpótlási lehetőségek  A technikai lehetőségek  Pénzügyi lehetőségek

54 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás54Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás54 A készletek összetételének elemzése  Fontos a készletek belső szerkezetének ismerete.  Az összetétel vizsgálatára a megoszlási viszonyszámokat alkalmazzuk

55 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás55Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás55 A készletek időbeli alakulásának elemzése  Ebben az esetben az időbeli változást kifejező viszonyszámokat számítjuk ki:  dinamikus viszonyszám,  tervfeladat viszonyszám,  tervteljesítési viszonyszám.

56 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás56Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás56 A forgási sebesség elemzése intenzitási viszonyszám  A forgási sebesség a készletgazdálkodás elemzésére szolgáló intenzitási viszonyszám. bevétellel  A vállalkozás készleteinek vizsgálata során akkor kapunk reális képet, ha a készletekben lekötött pénz nagyságát a bevétellel vetjük össze. térül meg  Megvizsgáljuk, hogy a lekötött pénzünk egy időszak bevételéből mennyi idő alatt, vagy hányszor térül meg.

57 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás57Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás57  A számításhoz három adatra van szükség:  átlagkészletre,  bevételre beszerzési áron → ELÁBÉ,  az időszak hosszára (minden hónap 30 nap!). A forgási sebesség elemzése

58 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás58Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás58 Forgási sebesség napokban  Megmutatja, hogy hány nap alatt térül meg a készletben lekötött pénzmennyiség,  vagyis hány napos bevétel lebonyolításához szükséges készlettel rendelkezik az üzlet. K×n ELÁBÉ

59 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás59Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás59 Forgási sebesség fordulatokban  Megmutatja, hogy egy időszak alatt hányszor térül meg a készletben lekötött pénzmennyiség. K ELÁBÉ

60 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás60Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás60 A forgási sebesség mutatók összefüggése n FnFn FfFf n = F n × F f

61 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás61Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás61  A forgási sebesség változásának számításakor a szokásostól eltérő módot alkalmazunk,  ugyanis a mutató akkor alakul kedvezően, ha csökken.  Az időbeli változását kifejező viszonyszámokat „fordított” mutatóként számoljuk. A forgási sebesség változása V d Fn = bázis Fn tény Fn

62 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás62Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás62  100 Ft készletre jutó bevétel  100 Ft bevételre jutó készlet Egyéb készletgazdálkodási mutatók K N°bevétel K

63 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás63Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás63 Feladat  Egy vendéglátó üzlet készletgazdálkodását vizsgáljuk.  A vizsgált időszak hossza egy év, azaz 360 nap.  A vizsgált időszakban elért nettó bevétel 151 321 EFt,  a beszerzésekre fordított összeg ÁFA nélkül 40 102 EFt,  a selejtezés és a visszáru együttes összege 38 EFt volt.  Készletadatai a következők:  január 1.1 805 EFt,  április 1.2 075 EFt,  július 1.2 375 EFt,  október 1.1 834 EFt,  december 31.1 768 EFt.

64 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás64Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás64 1.az üzlet készletgazdálkodási mutatóit; a)forgási sebesség napokban, b)forgási sebesség fordulatokban! 2.az üzlet átlagos elábé-szintjét, árrés-szintjét és haszonkulcsát! 3.hogyan alakulna az anyagfelhasználás (elábé) összege – változatlan átlagkészlet mellett-, ha sikerülne elérni a forgási sebesség 10 %-os javulását! 4.mekkora összegű átlagkészletre lenne szükség változatlan elábé mellett, ha a forgási sebesség 10 %-kal gyorsulna? Számítsa ki

65 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás65Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás65 Megoldás  elábé = 1 805 + 40 102 – 38 – 1 768 = 40 101 EFt  átlagkészlet = ((1 805:2)+2 075+2 375+1 834+(1 768:2)):(5 – 1) = = 2 018 EFt  F n = (2 018 × 360):40 101 = 18,1 nap  F f = 40 101 : 2 018 = 19,9 fordulat  vagy 360 : 18,1 = 19,9 fordulat  átlagos elábé-szint = (40 101:151 321)×100 = 26,5 %  átlagos árrés-szint = 100 – 26,5= 73,5 %  átlagos haszonkulcs = (73,5:26,5)×100= 277,4 %

66 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás66Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás66  tervezett forgási sebesség napokban = 18,1 : 1,1 = 16,5 nap 3.tervezett elábé = (2 018 × 360) : 16,5 = 44 029 EFt 4.tervezett átlagkészlet = (16,5 × 40 101) : 360 = 1 838 EFt Megoldás

67 12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás67Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás67


Letölteni ppt "12. előadásSzállodaszervezés és gazdálkodás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás12. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések