Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4. projekt szervezeti feladatai Dávod, 2009. 08. 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4. projekt szervezeti feladatai Dávod, 2009. 08. 31."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4. projekt szervezeti feladatai Dávod, 2009. 08. 31.

2 Célok Kompetencia alapú Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, témahét stb.) digitális írásbeliség A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése (IKT) Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség javítása SNI, HH+H (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

3 Kompetenciafejlesztés: alapelvek gyermekközpontú, differenciált módszertan változatos tanulásszervezési megoldások tevékeny gyermeki magatartás kooperáció, csapatmunka a gondolkodási képesség fejlesztése probléma megoldási stratégiák kialakítása

4 Szervezet és szerepek a változásokkal a TÁMOP 3.1.4. szakmai innováció szervezetfejlesztés Szemléletváltás: alkalmazásképes tudás motivált tanulók egyéni tanulási utak kialakulása együttműködés és csapatmunka gazdagodó módszertani kultúra változatos tanulásszervezés befogadó iskola/óvoda versenyképesség növekedése esélyteremtés

5 Új eljárások Projekt oktatás Témahét Moduláris oktatás Tantárgytömbösítés

6 Szakmai elvárások Pedagógus továbbképzések: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával kapcsolatos Általános módszertani képzések Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Pedagógusok fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása Helyi tanterv és pedagógiai program módosításához tartozó többletórák Implementációs és innovációs folyamat támogatása

7 Támogató szolgáltatások: Tanácsadói: Folyamattanácsadó Kompetencia területi mentor/óvodai IPR módszertani mentor Hálózati-horizontális tanulás

8 Eljárásrend projektben(pályázatban) Projektindító nap: Tájékoztató Pályázati eljárásrend, Tervezés Projektindító Szerződéskötés, Irányítás, jelentések és elszámolások Monitoring PEJ, elszámolások, helyszíni szemle, tájékoztatási kötelezettségek Módszerek

9 A projekttervezés SWOT analízis Gantt diagram Kockázatelemzés Problémakezelés Változáskezelés (tolerancia szint) Konfiguráció kezelés Módszerek-eljárások

10 Projektirányítás Feladatkiosztás Feladat ellenőrzés Értekezletek Jelentések Belső/ OKMTI felé Probléma kezelés Kommunikáció Audit/ Minőségügyi ellenőrzés Szakaszzárás Záró elszámolás Visszamérés

11 A projektszerephez megfelelő kompetencia Eu-s projektkezelési gyakorlat Elkötelezettség Motiváltság és terhelhetőség Csapatmunkás - TEAM Vezetői képességek Projektkommunikáció Rendszeres és szabályozott kapcsolatok Minél nagyobb a szervezet annál több a kommunikációs útvonal! Projektszervezet összeállítás szempontjai

12 Projekt szervezet – TEAM építés Projektirányítás, vezetés, koordináció, kommunikáció  Projektvezető (menedzser)  Szakmai vezető  Projekt a sszisztens  Pénzügyi vezető Szakmai csapat tanácsadók, mentorok,szakmai vezetők, megvalósító munkatársak Kivitelezők, alvállalkozók Megvalósítók, minden dolgozó Szervezeti támogatás pénzügy, jogi Együttműködő k Projekttagok Szakmai vezető Projektvezető

13 Projettervezés – térkép Projekt ütemterv – ideális útvonal  Szerződéskötés – alapterv rögzítése  Elszámolási pontok: PEJ  - Mérföldkövek 2010 Sikeres projekt  Pályázatkészítés  -szükséges mellékletek összegyűjtése

14 A projekt keretei Projekt Feladat Költség Minőség Határidő

15 A projekt sajátosságai Mindig változást hoz – természetes ellenállás,tehetetlenség Eltér a napi rutintól, rendszeres feladatoktól Korlátozott ideig tart, keretek között zajlik Saját szabályai és sajátosságai vannak A hegymászás is vállalkozás

16 Projektmenedzsment működése

17 A projektmenedzsment Projektmenedzser projektjelentések Szakmai vezető ( PEJ ) Pénzügyi vezető Asszisztens Szakmai megvalósító nevelők Folyamatos dokumentáció

18 Dokumentáció Projektterv(munkaterv) minden óvodában Projekt SZMSZ-munkaköri leírások módosítása Mappák: Képzések- 1. mappa ( ki, mikor, hol teljesítette, tanúsítvány másolata, kifizetések bizonylatai hozzárendelve, felnőttképzési szerződések hozzá, kiküldetési rendelvények) Tanácsadások- 2. mappa (ki, mikor jelent meg az iskolában, honnan jött, kit mentorált, feljegyzés a látogatásról logoval, aláírva)

19 Eszközök beszerzése- 3. mappa (megrendelők, árajánlatok, számlák, kifizetési bizonylatok, leltári állományba vétel papírjai) Jó gyakorlat – 4. mappa (ki, mikor, hol volt, jelenléti ív, megbízás, kifizetés bizonylatai, szakmai feljegyzések, kiküldetési rendelvény)Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órája, foglalkozása, tanácsadása (vásárolt szolgáltatás) Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka)- 5. mappa (megbízási szerződések, vagy megrendelők, maga a szakmai anyag, befogadási nyilatkozattal- legalább a kifizetési bizonylaton) Átfogó intézményfejlesztés- 6. mappa: Tantestületi felkészítő nap (megbízási szerződés, kifizetési bizonylatok, jelenléti ív, feljegyzés logoval)

20 Helyi tanterv, pedagógiai program módosításához kapcsolódó többletmunka (megbízási szerződés, teljesítési igazolások aláírva, kifizetési bizonylatok, maga a szakmai anyag, a módosított PP az elfogadás dokumentálásával ) Nyilvánosság biztosítása,- 7. mappa (újságcikkek, jelenléti ívek, feljegyzések, kiadványok, plakátok) kézikönyv szerinti teendők (C típusú tábla)Megvalósításhoz kapcsolódó anyagok (pl. irodaszer) Postai és telekommunikációs (internet) költségek figyelése Kifizetések- gazdasági vezető Munkáltatói feladatok (igazgatók, polgármester)- 8. mappa: Megbízások, munkaköri leírások stb.

21 Dokumentáció PEJ előkészítéséhez folyamatosan 9. mappa szakmai, pénzügyi összhangja,, jelenléti ívek, fotók! A pej kiadott táblázatainak töltése folyamatosan Indikátorok teljesülésének nyilvántartása- 10. mappa

22 A projektmenedzser A projekt végrehajtásáért felel A felkészülésben, adaptációban, multiplikációban, adminisztrációban segítséget nyújt a megvalósítóknak Maga is önfejlesztést végez. A projekt megvalósításában folyamatosan vesz részt heti 20 órában. Elkészíti a működési dokumentumokat, a PEJ-t Kapcsolatot tart a szakmai szolgáltatóval, az OKMTI referensével. Koordinálja p.ü. és szakmai vezető munkáját

23 A szakmai vezető Felel a projekt szakmai megvalósításáért. Elkészíti a továbbképzési, innovációs terveket Hatékonyan részt vesz a projektmunkaterv, megvalósítási ütemterv elkészítésében. Irányítja és ellenőrzi a szakmai folyamatokat:a programcsomagok-, a jó gyakorlatok adaptációját. Az új tanulásszervezési eljárások megvalósulását.( projektoktatás, moduláris, témahét) Javaslatot tesz a szervezetfejlesztésre

24 A pénzügyi vezető Felel a projekt pénzügyi bonyolításáért. Menedzsment-értekezleten folyamatosan tájékoztatást a a pénzügyi helyzetről. Irányítja a közbeszerzést, a beszerzéseket végrehajtja, a szakmai elvárások alapján( szoros kapcsolat a szakmai vezetővel. Szerződésmódosítást kezdeményez. Elkészíti a PEJ és EPEJ pénzügyi beszámolóit. Felhívja a figyelmet a szabad forrásokra

25 Projektasszisztens Felel a munkakörébe utalt feladatokért: Dokumentáció Szervezés-koordináció-kooperáció Kommunikáció Előkészítő háttérmunkás, aki nélkülözhetetlen Fő mozgatója lehet a projektnek

26 A bevont pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Együttműködik más kollégáival Intézményben is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár A szülőt/gyermeket partnernek tekinti Példát mutat Életszerű Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait A gyermekek világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

27 A „nem bevont” pedagógus Érdeklődést mutat a program iránt Támogatja a gyermekek, kollégák munkáját A pályázat(projekt )prioritását tiszteletben tartja Saját tanulási folyamatát megtervezi Tapasztalatokat gyűjt Elismeri az eredményeit Segít a problémák feloldásában Folyamatos figyelmet biztosít Folyamatos önképzést végez

28 Együttműködés különböző epochák kialakítása Különböző tevékenységek tartalmi egyeztetése egy-egy csoportban Egy adott téma közös megvalósítása a különböző óvodapedagógusok, csoportok együttműködésével Projektek közös kidolgozása Értékelési eszközök megalkotása együttes munkával A gyermekek összehangolt fejlesztése a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén.

29 A folyamat-tanácsadó Folyamatosan rendelkezésre áll e-mailen Előzetes terv alapján helyszíni látogatást végez. Támogatást nyújt a vezetésnek, pedagógusoknak a szervezetfejlesztéshez, az alapdokumentumok kiegészítéséhez, az új oktatási módokhoz. Használja a minőségfejlesztés eszköztárát Erősíti a pályázati célok elérését, a módszertani innovációt, a fenntarthatóság követelményeit, a nyilvánosság és esélyegyenlőség kritériumát.

30 A kompetencia területi mentorok A programcsomag megvalósításához nyújtanak segítséget. Folyamatosan rendelkezésre kell állniuk( e.mail) Segítséget ad a Programcsomagok adaptálásában,a helyi tanterv átalakításában, az innovációs munka megvalósításában. „Ellenőrzi” a megvalósítást-órákat látogat- problémákat kezel. Folyamatosan kapcsolatot tart a megvalósító pedagógussal és a szakmai vezetővel.

31 IPR módszertani mentor tanácsadó Segíti az IPR képzésen tanultak helyi adaptációját Támogatja az IPR honosítását az új tanulásszervezési eljárásokban Kapcsolatot tart a szakmai vezetővel és a megvalósító pedagógusokkal

32 Mit kell megvalósítani? A pályázatban leírt feladattervet A pályázathoz csatolt költségvetést Mindkettőt részletes ütemterv alapján. Hogyan?

33 HOGYAN? Képzéssel, önképzésekkel, folyamatos tanulással, saját kreativitással, külső segítséggel. Ehhez szükséges: - IDŐ, TOLERANCIA, FOLYAMATOS KOMMUNIKÁCIÓ az együttműködésben - ÖNKÉPZÉS, ÖNÉRTÉKELÉS, ÖNKORREKCIÓ

34 Köszönöm a figyelmet! Dávod 2009. 08. 31. Fekete-Kovács Győzőné Közoktatási szakértő fkgy@gmail.com


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4. projekt szervezeti feladatai Dávod, 2009. 08. 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések