Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény."— Előadás másolata:

1 Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

2 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben” „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben” Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

3 Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek - Malom Óvoda - Szélkakasos Óvoda - Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény - Arany János Egységes Iskola Intézményegység - Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

4 Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény ‘kompetenciás’ tapasztalatai A HEFOP 3.1.2 pályázat nyertese 2005-ben A HEFOP 3.1.2 pályázat nyertese 2005-ben A Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat tagja A Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat tagja Első körösként a kompetencia alapú oktatás programcsomagjainak tesztelése, véleményezése, adaptációja Első körösként a kompetencia alapú oktatás programcsomagjainak tesztelése, véleményezése, adaptációja A tesztelés a 2005/2006 és a 2006/2007. tanévekben 5 kompetencia területen: A tesztelés a 2005/2006 és a 2006/2007. tanévekben 5 kompetencia területen: –szövegértés-szövegalkotás A, B, C; –matematika-logika A, B, C; –életpálya-építés, –szociális életvitel és környezeti nevelés, –idegen nyelv /angol/, illetve IKT/SDT A, B

5 Arany János Általános Iskola ‘kompetenciás’ tapasztalatai A HEFOP 3.1.3 pályázat nyertese A HEFOP 3.1.3 pályázat nyertese 2006. szeptemberétől vezette be felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást 1. és 5. évfolyamon 2006. szeptemberétől vezette be felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást 1. és 5. évfolyamon - szövegértés-szövegalkotás A, - matematika-logika A, - szövegértés B területen angol nyelv, történelem területeken. angol nyelv, történelem területeken.

6 A megvalósítást segítő egyéb szakmai háttér: Kollegák érdeklődése Kollegák érdeklődése IKT eszközök megjelenése IKT eszközök megjelenése Képzések Képzések Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

7 ‘Kompetenciás’ humán erőforrás a BONI-ban 5 év tapasztalat, munka és követően a TÁMOP 3.1.4 pályázatot segítő képzett belső szakemberek: - Komplex helyzetelemzési szakértő 1 fő - Intézményi folyamat szaktanácsadó 3 fő - Mentor 5 fő

8 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT MINT PROJEKT PROJEKT minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent. mely:  teljesítési időtartama,  teljesítésének költségei,  egyéb erőforrásai meghatározott,  jól definiált cél elérésére irányul. (Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, 2001.)

9 PROJEKT FÁZISOK KÉPEKBEN

10 PROJEKT FÁZISOK 1. TERVEZÉS – – projektterv – – szakmai ütemterv – – erőforrás terv – – költségterv – – szükséges elemzések mindehhez projekttervezési technikák

11 Projekt fázisok 2. MEGVALÓSÍTÁS 2. MEGVALÓSÍTÁS - működtetés – kontroll – folyamatos kommunikáció – rendszeres jelentések – dokumentálás – költségfigyelés – módosítások, újratervezés – módosítások, újratervezés – értékelés – átadás

12 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 1. 1. IMPLEMENTÁCIÓ 1.1. kompetencia alapú nevelés Programcsomag bevezetése

13 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 2. 2. ADAPTÁCIÓ 2.1. jó gyakorlat megismerése, átvétele adaptálás 2.2 referencia intézményekkel való együttműködés Szakmai konzultáció, tapasztalatcsere 3. SAJÁT INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA Pl. fejlesztő program, újszerű szervezési eljárások alkalmazása, Óvoda-iskola átmenet Helyi igényekhez, feltételekhez igazodva

14 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 3. 4. ÁTFOGÓ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉS 4.1 szemléletformálás Projektindító nap képzések 4.2 fenntarthatóság biztosítása NPP, IMIP, SZMSZ, Továbbképzési-, beiskolázási terv, Házirend, IKT stratégia 4.3 fejlesztések napi gyakorlattá tétele Produktumok: éves munkaterv, jó gyakorlatok, segédanyagok 4.4 szakmai együttműködések kialakítása Színházzal, múzeummal, könyvtárral együttműködés, környezetvédelem, erdei iskola

15 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 4. 5. IKT ALKALMAZÁSA Digitális tartalmak, eszközök használata Bevont csoportoknál IKT eszközök 6. ESÉLYEGYENLŐ SÉG JAVÍTÁSA HH, HHH, SNI együttnevelési környezet Integrációt elősegítő programok, lemorzsolódás, kirekesztődést megelőző egyéni utak 7. SZERVEZET- FELESZTÉS Humán erőforrás fejlesztése Képzések Vezető 60 óra Bevont pedagógus 120 óra Nevelőtestületi képzés Tanulószervezetté válás Napi szintű tervezési feladatok, Belső tudásmegosztó fórumok

16 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 5. 8. MEGFELELŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖR- NYEZET BIZTOSÍTÁSA 8.1 beszerzések, közbeszerzések Beszerzés a 11/1994- es MKM rendelet szerint Informatikai eszközök beszerzése /laptopok/

17 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 6. 9. NYILVÁ- NOSSÁG BIZTOSÍ- TÁSA 9.1 tájékoztatás Szakmai konferenciák, rendezvények Szülők, partnerek tájékoztatása /szórólap, információs tábla, honlap, kiadvány stb./ 9.2 szakmai anyagok nyilvánossá tétele Portfóliók – a kidolgozott produktumot a honlapon bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, Educatio Kht rendelkezésére kell bocsátani 9.3 kapcsolat a TÁMOP 3.3.2-vel Regionális hálózatkoordinációs központok szakmai támogatása, ingyenes szolgáltatások, nyomon követés – pályázókat adatszolgáltatási kötelezettség terheli

18 Projekt fázisok 3. LEZÁRÁS 3. LEZÁRÁS – Többnyire elmarad – Mikor sikeres a projekt? – Tapasztalatok – Visszacsatolások – Dokumentáció lezárása – Szervezet további sorsa?

19 A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.

20 Projektmenedzser: Krász Kornélia Feladata: - Pályázat gondozása indítástól zárásig - Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel - Kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel - Projekt- és ütemterv készítés - Megrendelések, beszerzések - Szerződések, munkaköri leírások, megbízási szerződések készítése - Változás bejelentés, szerződésmódosítás - PEJ, beszámolók, jelentések készítése, továbbítása a támogatási szerződésben foglalt formában és tartalommal - Nyilvánosság biztosítása

21 Projekt asszisztens: Adorján Gyöngyi - A projektmenedzser munkájának segítése - Kapcsolattartás a feladat-ellátási helyek szakmai vezetőivel - Szakmai vezetők munkájának segítése - BONI TÁMOP-os szakmai műhelymunkák szervezése - Kötelező dokumentumok elkészítésének segítése, őrzése - PEJ szakmai tartalmának összeállítása

22 Pénzügyi munkatárs: Palkó Roland Pénzügyi terv követése Pénzügyi terv követése Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése, könyvelése Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése, könyvelése Információk, jelentések a pénzügyi helyzetről Információk, jelentések a pénzügyi helyzetről Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése Támogatás: 80.424.040 forint Támogatás: 80.424.040 forint –Projektmenedzsment: 6. 307.680,- –Széchenyi:20. 668.600,- –Vörösmarty:18.963.600,- –Arany:19.028.600,- –Malom Óvoda: 6.785.940,- –Szélkakasos óvoda: 6.591.620,-

23 Szakmai vezetők: Horváth Klára – Szélkakasos Óvoda Lovászné Máté Klára – Malom Óvoda Kocsis Gáborné Lamberti Judit – Széchenyi iskola Horváthné Bék Mária – Vörösmarty iskola Csákovicsné Dékány Mária – Arany János iskola

24 A szakmai vezetők feladata Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése Egyeztetések az intézmény vezetőjével Egyeztetések az intézmény vezetőjével Az implementációban részt vevők munkájának támogatása Az implementációban részt vevők munkájának támogatása Kötelező dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése Kötelező dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése 5 éves fenntartás segítése 5 éves fenntartás segítése

25 Intézményvezető - főigazgató, tagintézmény-vezetők feladata: bíztatás, motiválás bíztatás, motiválás megbízások adása megbízások adása feltételek megteremtésének segítése feltételek megteremtésének segítése TÁMOP elvárásainak és az iskolai működés összehangolásának biztosítása TÁMOP elvárásainak és az iskolai működés összehangolásának biztosítása megvalósítás követése megvalósítás követése aláírások, teljesítményigazolások aláírások, teljesítményigazolások alapdokumentumok átdolgozásáért felelős alapdokumentumok átdolgozásáért felelős 5 éves fenntartás biztosítása 5 éves fenntartás biztosítása

26 Megvalósítók – implementációban, innovációban résztvevők feladata Kompetenciás programcsomag Kompetenciás programcsomag Napi munka Napi munka Ajánlások készítése a NPP módosításához Ajánlások készítése a NPP módosításához

27 Külső szakmai segítség 1. INTÉZMÉNYI FOLYAMAT-SZAKTANÁCSADÓ - segíti a vezetők /int.vez., szakmai vezető/, projektmenedzsment munkáját - együttműködik más tanácsadókkal - segítséget nyújt a szükséges dokumentációk összeállításához - segíti az értékelést - javaslatot tesz a fenntarthatóságra - tanácsokat ad – jó gyakorlat, - innováció stb.

28 Külső szakmai segítség 2. IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27. Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések