Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai TÖRZSKÖNYVI SZAKMAI NAP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai TÖRZSKÖNYVI SZAKMAI NAP."— Előadás másolata:

1 Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai TÖRZSKÖNYVI SZAKMAI NAP

2 2 I. Jogállási tv. és a szabályozási reform alapja, szabályozás célja, jogszabályi változások II. A törzskönyvi nyilvántartás 2009. évi változásainak jogszabályi háttere III. Jelentős tartalmi változások az alapító-átalakító- megszüntető okiratokban, határidők, mulasztási bírság TEMATIKA I. Jogállási tv. és a szabályozási reform alapja, szabályozás célja, jogszabályi változások II. A törzskönyvi nyilvántartás 2009. évi változásainak jogszabályi háttere III. Jelentős tartalmi változások az alapító-átalakító- megszüntető okiratokban, határidők, mulasztási bírság

3 3 I. Jogállási tv. és a szabályozási reform alapja, szabályozás célja, jogszabályi változások

4 4 A szabályozási reform alapelvei 1. 1. REFORMÉRTÉKŰ SZABÁLYOZÁS LEGYEN 2. GAZDÁLKODÓKÉVAL AZONOS VERSENYKÉPES GAZDÁLKODÁSI KULTÚRA MEGALAPOZÁSA

5 3. ÁLLAMHÁZTZARTÁS EGYENSÚNYBA HOZATALÁNAK ÉS A KÖZSZOGÁLTATÁSOK SZINVONALÁNAK JAVÍTÁSA 4. A SZABÁLYOZÁS RÉVÉN KÖLTSÉGVETÉSI KULTÚRAVÁLTOZÁS KIALAKULÁSA A KÖZSZFÉRÁBAN 5. CÉL A KÖZPÉNZ VÉDELME, HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 5 A szabályozási reform alapelvei 2.

6 6 A szabályozási reform céljai 1. HATÉKONYABB KÖZFELADATELLÁTÁS 2. TELJESÍTMÉNYRE ALAPOZÓ KÖLTSÉGVETÉS 3. SZAKMAI-MŰKÖDÉSI FELADATOK ÉS FORRÁSOK ÖSSZHANGJA 4. PÉNZÜGYI-KÖLTSÉGVETÉSI MEGHATÁROZOTTSÁG KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ ÁLLAMHÁZTARTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

7 7 1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÚJ BESOROLÁSI RENDSZERE 2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÚJ BESOROLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 3. AZ EGYES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI TIPUSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK A szabályozás tartalmi elemei 1.

8 8 4. ÚJ SZERVEZETI LEHETŐSÉGEK JELENNEK MEG (JOGI SZEMÉLYISÉGŰ SZERVEZETI EGYSÉGEK) 5. KÖZALAPÍTVÁNYOKAT, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ ÚJ SZABÁLYOK 6. SZAKFELADATREND VÁLTOZÁS A szabályozás tartalmi elemei 2.

9 9 7. 7. Közfeladat ellátás gazdasági szervezetnek történő átadása, 8. Gazdasági szervezet által ellátott közfeladat költségvetési szervnek történő átadása A szabályozás tartalmi elemei 3.

10 10 9. Költségvetési szervek vezetése Ptk, Kjt, Ötv, Áht. A szabályozás tartalmi elemei 4.

11 11 1. Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 2. 2008. évi LXXXII. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (salátatörvényben jelentősen módosult az Áht. törzskönyvet érintő része) A Kt. Szabályozásához kapcsolódó jogszabályok 1.

12 12 3. 2008. évi LXXXII. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításában az Art. rendelkezései között megtalálható az ”egyablakos rendszer”) 4. Ámr. módosítása 327/2008.(XII.30.) Magyar Közlöny 191. száma 5. Új államháztartási szakfeladat rend 8008/2008. (HÉ.51. ) PM tájékoztató. A Kt. Szabályozásához kapcsolódó jogszabályok 2.

13 13 Végrehajtási rendelet (Kjgr.) végrehajtási rendelet (a szabályok részbeni újrakodifikálása, új felülvizsgálati űrlapok, átalakulás-visszaalakulás eljárási szabályai, jogi személyiségre konkrét határozat és- okiratminta… Végrehajtási rendelet (Kjgr.) végrehajtási rendelet (a szabályok részbeni újrakodifikálása, új felülvizsgálati űrlapok, átalakulás-visszaalakulás eljárási szabályai, jogi személyiségre konkrét határozat és- okiratminta… Rendelet a költségvetési szervek alapításának, működésének és besorolásának szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelményeiről és feltételeiről Rendelet a költségvetési szervek alapításának, működésének és besorolásának szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelményeiről és feltételeiről Rendelet a kincstári és az önkormányzati biztos kijelöléséhez kapcsolódó jogállás, hatáskör, a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv működésével kapcsolatos részletes szabályokról Rendelet a kincstári és az önkormányzati biztos kijelöléséhez kapcsolódó jogállás, hatáskör, a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv működésével kapcsolatos részletes szabályokról További várható szabályozások 1.

14 14 Rendelet a költségvetési szerv beszámolója irányító szerv által történő felülvizsgálatának és értékelésének szempontjairól és eljárásrendjéről Rendelet a költségvetési szerv beszámolója irányító szerv által történő felülvizsgálatának és értékelésének szempontjairól és eljárásrendjéről Minisztériumi rendeletek a költségvetésben tervezettet Minisztériumi rendeletek a költségvetésben tervezettet meghaladó, a többletfeladatokkal összefüggő közhatalmi bevételekből származó (többlet)bevétel teljes vagy részbeni felhasználásáról, a központi közhatalmi költségvetési szervek tekintetében a szervek kiegészítő és kisegítő tevékenysége ellenértékének jogcímét, mértékét vagy mértéke megállapításának módját, valamint az ebből származó bevételek felhasználását Rendelet a rendészetért és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó kv. szervekről, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál nyilvántartásba vehető adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehető adatokat nyilvántartó szerv kijelölését, továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályairól Rendelet a rendészetért és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó kv. szervekről, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál nyilvántartásba vehető adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehető adatokat nyilvántartó szerv kijelölését, továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályairól További várható szabályozások 2.

15 15 A törzskönyvi nyilvántartás 2009. évi változásainak jogszabályi háttere II.

16 I/1 Nyilvántartást szabályozó jogszabályok köre A kincstár nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 1992. évi 38. törvény – az államháztartásról Áht. 88/A. § (1), (3), (4), (5) Áht. 88/B. § (1), (2), (3) 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet- az államháztartás működési rendjéről A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

17 2009. január 1-től hatályos jogszabályok 1992. évi 38. törvény- Áht. 18/B. § l.), 18/I. §, 18/J. § (1)- (8), 18/K. § (1) a.) - h.) (2) a.) - m.), (5) 2008. évi CV. törvény- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, Kt. 5. § (1) - (9) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. 30. § 31. § (1), (2) 32. § (1) – (9) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok I/2 Nyilvántartást szabályozó jogszabályok köre A kincstár nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok

18 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Ket. folytatás 33. § (1) (3), (4), (5), (7) 37. § (1), (2), (3) 66. § (1)-(5) 67. § (1)- (3) 71. § (1), (2) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok I/3 Nyilvántartást szabályozó jogszabályok köre A kincstár nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok

19 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok Áht.88. § (1) 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 2. § (1) a.) - e.) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok II. Ki lehet alapító, költségvetési szervek és az alapító szervek felsorolása

20 III. Alapításra, megszüntetésre, alapító, megszüntető okiratra vonatkozó szabályok 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok Áht. 88. § (3) Áht. 89. § (1), (2) Áht. 90. § (1), (2), (3) Ámr. 10. § (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9) Ámr. 11. § (1), (2), (3), (4), (5), (6) 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 2. § (2), 4. § (1), (2) Kt. 12.§ (5) Ámr. 10.§ (1), (2), (4), (5), (6), (8), (11) Kt. 13. § (1) - (7) Ámr. 11. § (2) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok Pp. 195. § (Közokiratról való rendelkezés)

21 IV. Felügyeleti szerv 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok Ámr. 2. § 3. pont 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 8. § (3) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

22 V. Irányító szerv, irányító szerv vezetője, irányítási jog 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 8. § (1) a.), c.), d.), f.), g.) Kt. 8. § (2) a.) – h.) Kt. 8. § (5), (7) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

23 VI. Alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 7. § (1) a.), b.), c.), d.) (4) Ámr. 2.§ 83., 84., 85., 86. Ámr. 10. § (5), (6) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

24 VII. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 9.§ (1) a.), b.), 10. § (1), (2) Kt. 11. § (1) – (6) Kt. 12.§ (1) a.) - f.) Kt. 13. § (1), (4), (6), (7) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

25 VIII. A költségvetési szerv fogalma, feladata, tevékenysége, fajtái 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 1. § Ámr. 8. § (1), (2) Ámr.12. § (1) – (6) Ámr. 8. § (1), (2) Ámr. 9. § (1) – (8) Ámr. 12. § (3) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

26 IX. A költségvetési szervek csoportosítása, típusai 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 3. § (1) a.), b.) (3) Ámr. 14. §, 15. § Kt. 15. §, 16. § 18. § Ámr. 14. § (1) – (7), 15. § A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

27 X. Jogi személyiségű szervezeti egység 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Kt. 14. § (1) – (5) Ámr. 12/A. § A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

28 XI. Költségvetési szerv vezetése 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Áht. 88. § (3) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

29 XII. Törzskönyvhöz kapcsolódó adó törvényt érintő változás (1 ablakos rendszer bevezetése) 2008. december 31-ig hatályos jogszabályok 2009. január 1-től hatályos jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art. 17/A § (1) – (8) Art. 24. § (10) a.), e.) A közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere, alkalmazott jogszabályok

30 30 Jelentős tartalmi változások az alapító – átalakító - megszüntető okiratokban határidők, mulasztási bírság III.

31 A jogszabályhely mindenekelőtt tételesen meghatározza az alapító okirat adattartalmát, meghatározva egyrészt azon adatokat, melyeket minden esetben kötelezően tartalmaznia kell az alapító okiratnak, másrészt azon adatokat, melyek csak előfordulásukkor, meghatározott esetben képezik annak tartalmát. Más jogszabály (az Áht., ágazati-szakmai törvény, végrehajtási és más rendelet stb.) további, egyéb adatok alapító okiratba emelését is előírhatja. Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

32 1. Alapító okirat tartalmi elemeit kiegészítő adatok: A törzskönyvi nyilvántartás adattartalma  Áht. 18/K (1)-(2)  Informatikai azonosító adatok 2. Alanyi kör bővülés (alapító okirattal nem rendelkező törzsalanyok) Áht. 18/J § (1) 32 Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

33 Neve Székhelye Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Közvetlen jogelődjének neve, székhelye Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

34 Jogszabályban meghatározott közfeladata Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

35 Illetékessége Működési köre Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

36 Irányító szerv(einek) neve, székhelye Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) Felügyeleti szerv(ek)

37 Típus szerinti besorolása 1: A tevékenységek jellege alapján (Kt. 15. §) Közszolgáltató szerv fajtája (Kt. 16. §) Alapító okirat tartalmi elemei

38 Típus szerinti besorolása 2: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója (Kt. 18. §) Alapító okirat tartalmi elemei

39 Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

40 Jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai Neve Székhelye Tevékenysége Képviseletre jogosult Gazdálkodással kapcsolatos jogok Képviselettel kapcsolatos jogok Kötelezettségek Felelősség Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

41 Megszűnésének (ha határozott időre, illetőleg bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre) időpontja pontos feltétele Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

42 Közoktatási törvény szerinti tartalmi elemek Fenntartó neve és címe Az intézmény típusa: Közokt. tv. 20-22. § Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai Tagintézménye(i) Telephelye(i), címe(i) A feladatellátást szolgáló vagyon A vagyon feletti rendelkezés joga Maximális gyermek-, tanulólétszám Tagozat megnevezése Évfolyamok száma Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése Alapító okirat tartalmi elemei

43 Egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadó határozat(ok) Hatály Hitelesítés Alapító okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §)

44 A költségvetési szervvel kapcsolatos – az alapításon kívüli további –fundamentális, alapvető szervezeti intézkedések: átsorolás, az átalakítás, valamint a megszüntetés. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

45 Átsorolás Átsorolás kizárólag az alábbiakban felsorolt okok alapján lehetséges: a)Módosul a költségvetési szerv által ellátandó 1.alaptevékenység jellege (15. §) (közhatalmi – közszolgáltató jelleg váltás) 2.közszolgáltatás (16. §) úgy, hogy szükségessé válik (közintézmény- közintézet - vállalkozó közintézet – közüzem) szerinti besorolásának megváltoztatása b.a már működő közintézet költségvetési szerv vállalkozó közintézetként, vagy vállalkozó közintézet közintézet költségvetési szervként történő besorolása válik szükségessé. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

46 Átalakítás A költségvetési szerv átalakítása 1.egyesítéssel vagy Az egyesítés beolvadás vagy összeolvadás lehet. 2.szétválasztással történhet. A szétválasztás lehet különválás vagy kiválás. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

47 Megszüntetés, átalakítás közös szabályai 1. Kt. 13. § (14. § (3) - jogi személyiségű szervezeti egység - esetén is) (1) Az átalakításról, megszüntetésről (az alapításnak megfelelően)  jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni, o melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni), o mely határidőtől a Kormány az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő esetben kivételesen eltérően rendelkezhet.  ha a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre, akkor a megszűnés tényét megállapító jogszabályt (határozatot) kell kiadni, o melyet haladéktalanul ki kell hirdetni (közzé kell tenni). A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

48 Megszüntetés, átalakítás közös szabályai 2. A költségvetési szerv alapító általi megszüntetését, átalakítását  részben előírhatja jogszabály,  részben az alapító döntésén alapul. A döntés alapindokait (kötelező eseteit) a Kt. 12. §-a kifejezetten meghatározza. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

49 Átalakító, ill. megszüntető okirat Kt. 13. § (4) A jogszabály vagy határozat alapján – a 4. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalmú átalakító vagy megszüntető okiratot kell kiadni. Ámr. 11. §. (2) A költségvetési szerv megszüntető okiratában rendelkezni kell a megszüntetés okáról,  a megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásáról, illetve  a továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok indokáról, továbbá  meg kell jelölni a megszüntető jogszabályt (határozatot). A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése

50 Neve Székhelye Irányító szerv(einek) neve, székhelye Megszüntető szerv(ek) neve, székhelye Átalakító, ill. megszüntető okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §, Ámr. 11. §. (2))

51 Megszüntető jogszabály (határozat(ok)), hatály Átalakító/megszüntető okiratot elfogadó határozat(ok) Átalakító, ill. megszüntető okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §, Ámr. 11. §. (2))

52 A(z) átalakítás/megszüntetés oka Az átalakulás módja Átalakító, ill. megszüntető okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §, Ámr. 11. §. (2))

53 A megszüntetett szerv (és jogi személyiségű szervezeti egysége(i)) által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladatok indoka Rendelkezés (Kt. 13. (3))  vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében  a tartozásokról Hitelesítés Átalakító, ill. megszüntető okirat tartalmi elemei (Kt. 4. §, Ámr. 11. §. (2))

54 a beadási, a feldolgozási, a hiánypótlási határidőket, valamint a hatályosulási dátumot. Azokban az esetekben, ahol a fenti jogszabályok nem rendelkeznek, a Ket. előírásait kell alapul venni. Határidők (beadási, feldolgozási, hiánypótlási, hatályosulási), mulasztási bírság

55 Bejegyzés: Alapító szerv – határozathozatal, közzététel helyben szokásos módon-alapító okirat kiadása– kérelem 8 napon belüli benyújtása – Kincstár 15 napon belül nyilvántartásba veszi, illetve legfeljebb 20 napos határidőre hiánypótlásra hívja fel a figyelmet – határozat, ellene fellebbezésnek nincs helye – 15 napon belül a Fővárosi Bíróságtól a határozat felülvizsgálatát lehet kérni – a Bíróság 30 napon belül végzéssel határoz 55

56 Határidők (beadási, feldolgozási, hiánypótlási, hatályosulási), mulasztási bírság Átalakítás, megszűnés Alapító szerv –határozat, mely legalább 45 nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni!– az okirat kiadásának napjától számítva a kérelem 8 napon belüli benyújtása – Kincstár 30 napon belül átvezeti a változásokat, illetve törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból. Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszüntető szerv, jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód bejelentésétől számított 8 napon belül történik meg a törzskönyvi alany törlése. 56

57 Áht. 18/K. § (5) A bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgál- tatási kötelezettséget  késedelmesen,  hibásan,  valótlan adattartalommal vagy  ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan tel- jesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv vezetője három- százezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Határidők (beadási, feldolgozási, hiánypótlási, hatályosulási), mulasztási bírság

58 A mulasztási bírság kiszabásánál a kincstár mérlegeli  az eset összes körülményét,  a mulasztó jogellenes magatartásának súlyát, gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a kincstár  a mulasztás súlyához igazodó, arányos bírságot szab ki, vagy  indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi. Határidők (beadási, feldolgozási, hiánypótlási, hatályosulási), mulasztási bírság

59 További információk Törzskönyvi  igazolás  kivonat 59

60 Teendők 2009. május 15-ig felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működését, be kell őket sorolni a tevékenységük jellege és fajtája alapján, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciójuk alapján 2009. június 1-jéig a Kincstárhoz be kell küldeni az új egységes szerkezetű alapító okiratokat (ha lehet akkor már a 2010. évi szakfeladatrend szerinti besorolásokat is tartalmazza!) 60

61 Teendők 2009. szeptember 30-ig be kell nyújtani az új szakfeladat szerinti besorolást tartalmazó alapító okiratot Minden új intézménynek 2009.01.01. után az új szerkezetű alapító okiratot kell benyújtani, az új nyomtatványokkal együtt! Március 1-je után minden alapító okirat módosítás csak új szerkezetű lehet, régit nem fogadunk el! 2009.06.30-ig az Apeh-hoz be kell jelentkezni, 2009.07.01-től a Kincstár végzi ezt a feladatot. 61

62 62 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai TÖRZSKÖNYVI SZAKMAI NAP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések