Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar."— Előadás másolata:

1 1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

2 2 Az első szocializációs színtér a család Ez napjainkban is igaz??????????????? A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. OAP Bevezető 1/c. OAP Bevezető 1/c.

3 3 Az óvodai nevelésben alapelv: a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; b) a nevelés lehetővé teszi a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; c) a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

4 4

5 5 Ehhez szükség van • Érzelmi biztonságra • Szeretetteljes légkör kialakítására • Testi életkor- • Szociális specifikus • Értelmi képességek alakítására • Szabad játékra • Egészséges életmód kialakítására

6 6 Egyáltalán kell erről beszélnünk? I G E N !

7 7 Életmód: az életmód viselkedési minták összessége, amelyek annak a csoportnak a szociális, kulturális normáival vannak szoros kapcsolatban, amelyhez az egyén tartozik, vagy tartozni szeretne. Asztmann Anna Asztmann Anna

8 8 Érték és érték között különbségek vannak • Milyen a család szocio-kulturális helyzete? helyzete?  szülők életkörülményei  város - falu  vannak-e testvérei  hányadik gyermek a családban  nevelési elvek, szokások • Ünnepek, hagyományok, szokások Különbözőségek a gyerekek között

9 9 környezet társadalom tudomány otthon

10 10 Szocializációs hiányosságok • étkezéssel kapcsolatos: pontatlanság, edények összekeverése, szalvétahasználat mellőzése • tisztálkodás: nem megfelelő WC használat, kéztörlés, fogmosás • munkajellegű gondok: önállóság hiánya, naposi feladatok hanyagolása, egyéni feladatok „elfelejtése”

11 11 • kommunikáció és közösségi magatartás: türelmetlenség, rendszertelenség, feladattudat gyengesége, beszédértési problémák, aktivitás és érdeklődés hiánya • környezet rendben tartása: öltözők, játéktárolók rendje, az udvar játékszereinek és növényeinek óvása, csend és zaj, stb.

12 12 • A gyerekek hajlamosak a szüleiket utánozni, miközben a pedagógusok megpróbálják őket jó modorra tanítani (Cammarotta) (Cammarotta)

13 13 Milyen napjaink pedagógus szerepe? Elvárás egy innovatív szerep Hagyományos értékeket kell képviselnie (konzervativizmus) ?

14 14 Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy ne iskolát, hanem pedagógust válasszon! Ranschburg Jenő

15 15 A XXI. század gyermeke új kihívás a pedagógusok számára  az óvoda van a gyermekért és nem fordítva,mégpedig minden gyermekért,nem csak a jókért és okosakért……..  a ma gyermeke a holnap felnőttje……

16 16 Mi szükséges a szemléletváltáshoz? • PEDAGÓGUS – ÓVODA • befogadó óvoda • gyermekbarát környezet • individuális fejlesztés • hátránycsökkentő programok

17 17 Mi szükséges a szemléletváltáshoz? • SZÜLŐ - CSALÁD • együttműködés • közös gondolkodás • a sokféleség elfogadása • hatékony kommunikáció

18 18 A pedagógusok munkaköréből adódó frusztráció kezelése, oldása  egyre több a pedagógusokat érő folyamatos lelki megterhelés  sok a pedagógusokat érő konfliktus helyzet, ezen belül a megoldatlan konfliktusok száma magas  egyre gyakoribb a pályán a kiégés  a pedagógusok több mint 60 %-a jelez pszichés problémát  erős a „tehetetlenség” érzése

19 19 - az óvodás gyermek nem kicsinyített felnőtt, hanem tökéletes óvodás, - mint tökéletes óvodás, rendelkezik az óvodás gyermek sajátos pszichikus jellemzőivel, • - ugyanakkor rendelkezik egy reá jellemző sajátosan aktuális fejlődési szinttel is, • „ A kerülendő pedagógus attitűdök

20 20 Hagyományos pedagógus szerep • Jó meghatározott szerep: tanít, nevel, „világító lámpás” • minden tudás birtokosa • előírt értékrendet közvetít • tervez, szervez • készenlét: szükség esetén segít • Megfigyel, diagnosztizál • regisztrál, értékel, elemez

21 21 Változó világ  változó elvárások • folyamatosan változó szerep (tanácsadó, kutató, fejlesztő, szakértő, terapeuta, menedzser, tisztviselő, stb. • függő helyzet a fenntartótól, a szülőktől • állandó szakmai változás • megkérdőjelezhető külső szakértelem • Munkájuk különböző mérések eredményétől függ • kudarcok  elbizonytalanodás

22 22 Ismeretek Alkalmazás Ismeretek Alkalmazás kreativitás

23 23 Az oktatási formák változásai Ipari társadalomTudás alapú társadalom Ipari társadalomTudás alapú társadalom Frontális oktatás -tények, adatok, szabályok -Zárt, végleges tankönyvi tudás átadása egyszeri alkalommal -Rögzített, homogén csoportos tanulás Konstruktivista oktatás -Képességek és kompetenciák -élethosszig tartó kapcsolat tudáshálózatokkal -Rugalmas, heterogén tanulás -Személyre szabott tanulás

24 24 A módszertani megújulást indokolják: • más a gyerekek neveltsége, ismerete, készsége, kompetenciája • mások a családi körülmények, hangnemek • más a társadalmi minta • más a követelmény (cél: felkészíteni az életen át tartó tanulásra) • következmény: „más” tanulókat, „más” céllal (kompetencia, készség, képesség) „más” módszerekkel szükséges tanítani.

25 25 Új tanulási kultúra Régi módszer Új módszer

26 26 „Ha megmutatjuk egy gyereknek, hogy egy játék hogyan, működik, akkor ellopjuk tőle a felfedezés örömét.” John Holt

27 27 Az új tanulási kultúra hozadéka • • kompetenciákat fejleszt. • • új célok • • új koncepciók • • új tanulási formák • • az értékelés új formái és eszközei • • új tanulói és tanári szerepek • • A tanuló a tanulás-tanítási folyamat aktív közreműködője és formálója

28 28 A tanári szerep megváltozása • Nem a tudás egyedüli letéteményese, hanem a tanulás segítője (minden gyerek akar tanulni?) • Nem a tudás egyedüli forrása, hanem „kalauz” (eddig????) (eddig????) • Nem az osztály fejlődéséért felel, hanem a tanulókéért (tanyasi tanító?)

29 29 A tanulás megváltozása • • Nem a leírt anyagot kell bemagolni – –Cselekvés, felismerés, tudásépítés • • Nem a tanártól kell megtanulni • Egymástól, sokféle forrásból, tevékenykedve • • A tudás nem a tananyag megtanulása – –hanem az ismeretek rendszerének felépítése Pl. verselemzés

30 30 Tanári professzionalizmus jegyei az OECD szerint • szakértelem • pedagógiai know-how • a technológia értése • szervezeti kompetencia és együttműködés • rugalmasság • mobilitás • nyitottság • tudás, megújulás • motiválás, kreativitás • képesség: tanulási folyamat • team-munka, „tanuló szervezet” • a feladatok, elvárások változhatnak • együttműködés az érdekeltekkel

31 31 Milyen legyen a pedagógus? -Legyen tapasztalt, ismerje a szakmát DE! ne legyen túl öreg ne legyen túl öreg -Törekedjen az újra, legyen innovatív  DE! támaszkodjon a jól bevált, hagyományos módszerekre támaszkodjon a jól bevált, hagyományos módszerekre -Az értékelése egyértelmű legyen  DE! vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat -Minden gyerekkel egyformán foglalkozzon DE! a gyenge képességűeket zárkóztassa fel, a tehetséget a gyenge képességűeket zárkóztassa fel, a tehetséget segítse kibontakozni segítse kibontakozni •

32 32 Reális elvárás ez?! Jó lenne, ha bemutatná egy oktatási „szakember”, hogyan is kell csinálni!

33 33 Az új kor „szakembere”

34 34 A lenézett, öregedő, megfakult PEDAGÓGUS

35 35 Pedagógiai lózungok • Innováció • Felnőttoktatás • Differenciálás • Esélyegyenlőség • Kompetencia

36 36 Innováció Történeti előzmények • Comenius  Orbis Pictus • Rousseau  tapasztalás • Tessedik Sámuel  gyakorlati tudás • Montessori  gyermekméretű bútorok

37 37 Felnőttoktatás • Klebelsberg Kunó 1925-ben létrehozta az Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizottságát, kulturotthonok alapítását támogatta, bibliobuszokat indított a tanyák lakóinak könyvellátása érdekében

38 38 differenciálás • A gyerekek sokféle természetűek. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. Az óvónak a legnagyobb ügyessége, éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt. Ney Ferenc

39 39 esélyegyenlőség

40 40 Az esélyegyenlőség érdekében mindenki ugyanazt a feladatot kapja Másszanak fel a fára!!!!

41 41 A születéskor eldől kinek vannak jobb esélyei, illetve ki az, aki „esélytelen” lesz az életben? A születéskor eldől kinek vannak jobb esélyei, illetve ki az, aki „esélytelen” lesz az életben?

42 42

43 43 Lifelong learning

44 44 Jó pap is holtig tanul

45 45 A tanulás két dimenziója LLL, LWL LLL  Lifelong learning  Az életen átívelő tanulás kifejezése, mint longitudinális dimenzió arra utal, hogy az egyén egész élete során tanul. Az egyén életciklusának különböző szakaszaiban, az egymást időben követő tanulási folyamatot jelenti.  Ez az élethosszig tartó tanulás, az egész életre kiterjedő tanulás vertikális dimenziója.

46 46 középiskola általános iskola FSZ főiskola egyetem nyelvtanulás műköröm építés kötés Lifelong Learning

47 47 LWL  Lifewide learning  Az életet átfogó tanulás azt jelenti, hogy a tanulás valójában sokféle környezetben valósul meg, különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik.  Ez a horizontális dimenzió. Különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik  Ez a horizontális dimenzió. Különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik

48 48 középiskola általános iskola FSZ főiskola egyetem nyelvtanulás műköröm építés gyöngyfűzés Life-wide Learning Kresz-tanfolyam smink-tanfolyam ECDL tojásfestés

49 49 1996. Az egész életen át tartó tanulás éve • Jacques Delors vezette nemzetközi bizottság által megfogalmazott alapelvek: –Megtanulni megismerni –Megtanulni dolgozni –Megtanulni együtt élni másokkal –Megtanulni élni

50 50 Megtanulni megismerni • Oktatási folytonosság, mely figyelembe veszi a társadalmi dimenziókat és hangsúlyt helyez a széleskörű általános műveltségre • Az alapfokú oktatás akkor sikeres, ha alapokat teremtett az egész életen át tartó tanuláshoz

51 51 Megtanulni dolgozni • Ma már nincs úgynevezett „nyugdíjas állás” • Gyakorlati tudást adni, annak ellenére, hogy a munka fejlődése nem teljesen belátható • A szakértelem magában foglalja a szakmai képzettséget, a csapatmunkára való alkalmasságot, a kezdeményezőképességet és a kockázatvállalást

52 52 Megtanulni együtt élni másokkal • Csoportban kell dolgoznunk • Már gyermekkorban fel kell ébreszteni az érdeklődést a társak, a környezet és a világ dolgai iránt. • Fogékonnyá tenni a gyerekeket a másság elfogadására, a befogadásra, a konfliktusok békés megoldására

53 53 Megtanulni élni • Az oktatás az egyén testi és szellemi fejlődését szolgálja • Felkészíteni a fiatalt az önálló gondolkodásra, a reális értékítéletre, a különböző élethelyzetek kezelésére • A megszerzett tudás, ítélőképesség, ítélőképesség, felelősségérzet legyen képes az egyén életminőségének javítására

54 54 kompetencia Mindazt a munkavégzéshez szükséges, megnyilvánuló szakértelmet, személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetőek.

55 55 kompetencia • „teljesen értelmetlen dolog a gyermek fejét évek hosszú során át olyan dolgokkal tömni, amiket nem értenek kellőképpen, s amire a mindennapi életben semmi szükségük.” Tessedik Sámuel

56 56 Kulcskompetenciák  Az ismeretek, készségek és attitűdök többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.

57 57 Anyanyelvi kommunikáció • A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége.

58 58 Idegen nyelvi kommunikáció • A gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége az anyanyelvtől különböző nyelven.

59 59 Matematikai kompetencia • A legalapvetőbb szinten az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából.

60 60 Természettudományi és technológiai kompetenciák • Azon ismereteknek használatára való képesség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környezet átalakításában.

61 61 Digitális kompetencia Digitális kompetencia • Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban.

62 62 A hatékony tanulás A hatékony tanulás • Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek otthon, a munkahelyen, az oktatásban történő alkalmazásának képessége.

63 63 Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák • Nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben mind a köz-, mind a magánélet területén

64 64 Állampolgári kompetenciák • Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást.

65 65 Vállalkozói kompetencia • A változás kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások támogatásának a képessége.

66 66 Kulturális kompetencia • A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában

67 67 Tehetség Azt hiszem a legtöbb gyerek kíváncsian, kutakodó fejjel jön a világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyerek tudtam maradni. (Szilárd Leó)

68 68 Mit nevezünk tehetségnek? Átlag fölötti képesség, amely a megfelelő környezetben az átlagost messze túlhaladó teljesítmény létrehozására teszi alkalmassá az egyént.

69 69 Miért fontos, hogy felismerjük a gyerek tehetségét? • Tévhit: „a valódi tehetség úgyis érvényesül”. A tömeges ellenpéldáról nem tudunk, mert elkallódott. • Gyakori téves címkék: rendzavaró, stréber, különc, nyugtalan, dacos, zárkózott, gyenge képességű, összeférhetetlen.

70 70 Frőbel  Isteni erő A tehetség mint adottság szélesen manifesztálódik a gyermekkorban ↓ Lassan elapad, differenciálódik az egyedfejlődés során ↓ Feladat a tehetség korai felismerése

71 71 Wargha István A jónak magva már a gyermekben benne lévén, csak ápoltatik és fejtetik, hogy testi épségére és ügyességükre fő gond fordíttatik, lelki tehetségének bontatlan gombolyagára lassan-lassan fejtetnek le.” A jónak magva már a gyermekben benne lévén, csak ápoltatik és fejtetik, hogy testi épségére és ügyességükre fő gond fordíttatik, lelki tehetségének bontatlan gombolyagára lassan-lassan fejtetnek le.”

72 72 Ney Ferenc A kisdedóvó intézet nem iskola, hanem inkább fejlesztése a testi és lelki tehetségnek és lépcsőzetes előkészítés a valódi iskolára A kisdedóvó intézet nem iskola, hanem inkább fejlesztése a testi és lelki tehetségnek és lépcsőzetes előkészítés a valódi iskolára

73 73 Napjaink kulcskérdése A legkiválóbbak válasszák a pedagógus pályát, és azon meg is maradjanak. Bízunk benne, hogy ennek érdekében történik is valami!

74 74 „Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Charles Darwin)

75 75 Az ’50-es, ’60-as, ’70-es években nevelkedtünk Egyáltalán hogyan éltük túl?

76 76 A gyógyszeres üvegeket könnyen ki tudtuk nyitni

77 77 A csapból ittuk a vizet a koszos kezünkből, nem üvegből

78 78 Egész nap kint játszottunk Ha valakinek eltört a keze senkit nem pereltek be, egyszerűen összeforrt.

79 79 Feküdtünk a fűben, fürödtünk a folyóban mégsem lettünk kiütésesek, nem tört ránk allergiás roham

80 80 Cserebogarat gyűjtöttünk, békákat fogtunk és nem mindig mostunk kezet

81 81 Rengeteg egészségtelen dolgot ettünk: Zsíroskenyér, kolbász, szalonna, édesség és mégsem voltunk kórosan elhízva

82 82 •A•A•A•A kakaóban nem volt A,B,C,D,és E vitamin, de még plusz calcium sem. •A•A•A•Az üdítő cukorral készült.

83 83 Ha egy tanár nyakon vágott, nem rúgtunk bele, nem jelentettük fel, örültünk, hogy csak egyet kaptunk

84 84 Mosatlanul ettük a zöldséget és a gyümölcsöt

85 85 A WC pereme alatt bizonyára hemzsegtek a bacilusok

86 86 Egymás poharából ittunk, nyaltunk a másik fagyijából és egészségesek maradtunk

87 87 Nem volt DVD, Videójáték, internet DE voltak BARÁTAINK!

88 88 Lehet, hogy azt mondják, unalmas volt De mondjuk meg őszintén!

89 89 Nem voltunk BOLDOGOK?!?!


Letölteni ppt "1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések