Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ „f.a.” CÉGEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ „f.a.” CÉGEK."— Előadás másolata:

1 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ „f.a.” CÉGEK IRATANYAGÁNAK ÁTVILÁGÍTÁSA KAPCSÁN, AVAGY HOGYAN TÖRTÉNIK A VAGYON KIMENTÉSE… Budapest, 2013. Március 23. Gyakorlati tapasztalatok F.A. cégek átvilágítása kapcsán 1

2 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Javaslat: A felszámolás kezdetét megelőző 1-2 év könyvelési anyagának (áthúzódó ügyek esetén több év) átvilágítása !  IDŐZÍTÉS  FELADATOK ÜTEMEZÉSE Gyakorlati tapasztalatok F.A. cégek átvilágítása kapcsán 2

3 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu TÁJÉKOZTATÓ ADATOK o kérelem beadásának időpontja o felszámolás / végelszámolás kezdete o felszámolóbiztos / végelszámoló o tulajdonosi kör és azok változásai o Vizsgálandók: cégkivonat és NAV törzsadatok Gyakorlati tapasztalatok F.A. cégek átvilágítása kapcsán 3

4 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE Az átadott iratanyag alapján végzett tevékenység rövid ismertetése (nagyobb projekt esetén annak rövid leírása) pl.: ingatlan beruházás, gépjármű értékesítések, bérbeadási tevékenység Dolgozók: - voltak/vannak - a cégnél megfordult dolgozók sorsa, külön kiemelve a kezelendő dolgozókat - javasolt egyből a NYENYI jelentések ellenőrzése, kijelentések szükség szerinti megtétele, figyelem felhívás ezekre a feladatokra - jelentős mértékű bérváltozások vizsgálata Gyakorlati tapasztalatok F.A. cégek átvilágítása kapcsán 4

5 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Utolsó 3 év mérlegadatainak eszközoldala / eredmény- kimutatás sorai Gyakorlati tapasztalatok F.A. cégek átvilágítása kapcsán 5

6 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu 1.Befektetett eszközök, tárgyi eszközök  Figyelni kell, értékesítés esetén eladó és a vevő tulajdonosi kapcsolatára (kapcsolt vállalkozások)  Nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés esetén vizsgálandó: o ingatlanszakértői vélemény o könyvszakértői jóváhagyás o a hitelfedezeti érték nagysága a tulajdoni lap tanúsága szerint  Meg kell győződni arról, hogy az eladási ár elfogadható-e piaci árként  „Értéknövelő beruházások” nyilvántartása – eredeti tulajdonos felkutatása Eszközök vizsgálata 6

7 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu 2. Befektetett pénzügyi eszközök  Fontos meggyőződni arról, hogy a birtokolt értékpapír milyen tulajdoni hányadot képvisel.  Kis értékű tulajdonrész (névértéket tekintve) is képviselhet jelentős értéket !  Előző évi kapott osztalékok értéke hogyan alakult Eszközök vizsgálata 7

8 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Eszköz kivezetése a nyilvántartási rendszerből Fontos, hogy a 0–ra leírt eszköz is eszköz. Annak nyilvántartási kötelezettsége nem szűnik meg. Végleges kivezetés csak selejtezéssel, vagy értékesítéssel lehetséges. Minden más eltűnés varázslat ! Eszközök vizsgálata 8

9 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu 3. Készletek  A vásárolt készletek jelentős csökkenését mi okozta ? – selejtezések, káresemények dokumentációja  Saját termelésű készletek felleltározása megtörtént-e ?  Mi a késztermék önköltségi ára?  Nagy értékű, leértékelt „akciós” áron történő értékesítések vizsgálata o Ki a vevő ? o Hogyan történt a vételár kifizetése ? (kompenzálás, engedményezés) o Eladási árak alakulása o Eltűnések, rejtélyes készletcsökkenések Eszközök vizsgálata 9

10 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu 4. Követelések  Vevő követelések minősítése  Egy–egy nagyobb követelés sorsának nyomon követése  Egyéb követelések áttekintése (osztalékelőleg, utólagos elszámolásra adott előlegek…)  Szerződésen alapuló követelések (amikor nincs számla), javasolt a szerződés állomány áttekintése, hogy pl. minden leszámlázásra került-e.  Építőipar: o állományi leltárak alakulása o garanciális kötelezettségekre történő visszatartás (szerződések vizsgálata) Eszközök vizsgálata 10

11 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu PÉNZESZKÖZÖK  Javasolt a cégkivonatban szereplő bankok megkeresése  Könyvelésben fellelhető bankszámlák megszűnésének körülményei (pl.: tényleg nem volt rajta egyenleg?)  A felszámolást megelőző időszak (különös tekintettel a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedése és a megjelenés közötti időszak) pénzforgalmának ellenőrzése  Pénzeszköz állomány alakulása. Jelentős pénztárhiány csökkenés okának alapos vizsgálata.  Nagy összegű készpénzes kifizetések (különös tekintettel a partner – felszámolt cég közötti kapcsolat rendszerre, számla mögötti teljesítés vizsgálat) Eszközök vizsgálata 11

12 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Mérleg forrás oldala • Jelzálogos hitelezői igények vizsgálata (ebben az esetben egyeztetni kell a bejelentett hitelezői igényt és a könyvelésben található eszközöket) • Nagy összegű szállítói igények vizsgálata Eszközök vizsgálata 12

13 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Szállítói állomány, tartozások  Bejelentett és be nem jelentett hitelező állományának vizsgálata, kontrolálása  A hitelezői igények visszaigazolásának alapját képezi  Jelzálogos hitelezői igények vizsgálata  Nagyobb szállítók és a felszámolt cég tulajdonosi kapcsolata (fiktív hitelezői igények generálása)  A jelentős változás okának vizsgálata (A jelentős növekedés készlet növekedéssel, eszközállomány növekedéssel jár.) Források vizsgálata 13

14 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Megteendő – javasolt intézkedések (a felszámolón túli partnerek) • Fellelt dolgozó, bértartozás jelzése (felszámoló, bérügy) • Értékaránytalan befektetés, eszköz értékesítés megtámadása (jogász) • Térítés mentes elidegenítés megtámadása • Tagi kölcsön kifizetés megtámadása, visszakövetelése • Vevő állomány behajtása, „eltűnt” követelés esetén partnerek megkeresése Források vizsgálata 14

15 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Hogyan került csődhelyzetbe a cég, avagy hová tűnt a vagyon ?  vitatható tárgyi eszköz eladások  vitatható költségszámlák  tagi kölcsön kifizetés  hitelezők részére történt nagy összegű kifizetések, kompenzációk  tárgyi eszköz eltűnések  külföldi partnereknek illetve hontalan személyeknek adott nagy összegű kölcsönök  utólag adott engedmény (sconto, illetve bonus)./. Összegzés 15

16 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Hogyan került csődhelyzetbe a cég, avagy hová tűnt a vagyon ?  fedezetelvonás – szerződések megtámadása  a vagyon a családban marad, illetve az adósnak többségi befolyása áll fenn (rosszhiszeműség, ingyenesség vélelme) (vagyoni biztosíték: zálogjog, óvadék)./. Összegzés 16

17 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Hogyan került csődhelyzetbe a cég, avagy hová tűnt a vagyon ?  információ szerzés, vagyonmentő ügyletek megtámadása  Fő szabály: a tudomás szerzéstől számított 90 napon belül, de legfeljebb 1 éven belül  a felszámoló támadja meg a bíróság előtt  Szerződések megtámadhatósága o 5 éven belül – vagyoncsökkenés esetén o 2 éven belül – ingyenesség esetén o 90 napon belül – hitelező előnyben részesítése, biztosíték nyújtása esetén Összegzés 17

18 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Fogalmak:  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG: minden olyan kapott kölcsön, amit o Ténylegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsájtottak, o A szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését, arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, o a törlesztések sorrendjében, legutolsó helyen áll o a visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy jövőbeni eseménytől függ  Fajtái • hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben • hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben • hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben ÖSSZEGZÉS 18

19 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Fogalmak:  KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS o az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, o az adózó és az a személy, amely az adózóban közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, az adózó és más személy, o ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettejükben többségi befolyással rendelkezik, a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, o valamint a külföldi vállalkozó és telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi adózóval a fentiekben meghatározott viszonyban áll. /Tao. Tv. /4.§ 23. pontja illetve az Adózás rendjéről szóló törvény /Art./ 178. § 17. pontja, azonos tartalommal határozza meg. ÖSSZEGZÉS 19

20 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Fogalmak:  Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik / Ptk 685/B. § 1 bek. /  Meghatározó befolyás: e befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagjai, illetve részvényese és vezető tisztségviselői vagy FB tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult, közvetett befolyás érvényesül / rendelkezik a szavazatok több, mint ötven százalékával / ( Ptk 685/B 2. bek. ) ÖSSZEGZÉS 20

21 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 21


Letölteni ppt "_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértő www.sdpaudit.hu GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ „f.a.” CÉGEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések