Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Gaál István műszaki szakértő MÁV Cargo Zrt. Üzemeltetés Járműmenedzsment (2006. november 23.) Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Konferencia Kooperációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Gaál István műszaki szakértő MÁV Cargo Zrt. Üzemeltetés Járműmenedzsment (2006. november 23.) Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Konferencia Kooperációs."— Előadás másolata:

1 1 Gaál István műszaki szakértő MÁV Cargo Zrt. Üzemeltetés Járműmenedzsment (2006. november 23.) Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Konferencia Kooperációs lehetőségek a magánkocsi tulajdonosok és a MÁV CARGO között Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

2 2 Kocsihasználat jogi háttere •2006.07.01 előtt •Törvényi előírások •CIM •RIP •SZMGSZ •Magánjog •RIV 2000 •UIC- 433 •UIC- 992 •PPV •Besorolási szerződés •ÚJ! •Törvényi előírások •CIM Art. 24 (áru) • CUV (fuvareszköz, és nem vámáru!) •Magánjog •AVV •AVV Kézikönyv •Különmegállapodások az AVV-hoz (Üzemeltetési- műszaki, kereskedelmi ) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

3 3 GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23. A teherkocsik használatának jogi feltételei 2006.07.01-től Belföldi jogi környezet •2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Kormány és miniszteri rendeletek •Hálózati Üzletszabályzat •Árufuvarozási Üzletszabályzat •Utasítások Nemzetközi jogi környezet •COTIF 1999 • AVV •Két – és többoldalú kereskedelmi, üzemeltetési megállapodások Vasúti szabályozás változásai

4 4 COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény A Függelék ER CIV A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok B Függelék ER CIM A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok C Függelék RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat D Függelék ER CUV Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre E Függelék ER CUI Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúr ára vonatkozó szerződések re F Függelék ER APTU Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes műszaki előírások elfogadására G Függelék ER ATMF Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére A Függelék ER CIV A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok B Függelék ER CIM A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok C Függelék RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat D Függelék ER CUV Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre E Függelék ER CUI Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúr ára vonatkozó szerződések re F Függelék ER APTU Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes műszaki előírások elfogadására G Függelék ER ATMF Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére Vilnius-i Jegyzőkönyv 1999 COTIF-1999 Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

5 5 •Az EU Bizottság már a COTIF módosításakor felhívta a figyelmet arra, hogy egyes rendelkezések a közösségi jogba ütközhetnek, de akkor úgy vélte, az új COTIF 3. cikkének 2.§-a megfelelően biztosítja ilyen esetekben a közösségi jog elsőbbségét az EK-tagállamok számára. Ezt az álláspontot később a Tanács Jogi szolgálata (LS), valamint az OTIF vitatni kezdte. • 14 uniós tagállam (DE, AT, NL, DK, FI, ES, PT, HU, SI, CZ, SK, PL, LT, LV), amely már ratifikálta az új egyezményt, megsérti a közösségi jog által előírt kötelezettségeit, hacsak a COTIF 42. cikkével összhangban 2006. július 1-jéig nem juttat el nyilatkozatot a COTIF letéteményeséhez arról, hogy nem alkalmazza az egyezménynek •az infrastruktúra-használati szerződésről (CUI), •a vasúti járművekre vonatkozó műszaki előírásokról és szabványokról (APTU), •valamint a vasúti járművek nemzetközi forgalomra történő műszaki engedélyezéséről (ATMF) szóló függelékeit. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23. Vasúti szabályozás változásai

6 6 A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre) •Különbséget tesz a műszaki engedélyezés és használati szerződés között •Két- és többoldalú megállapodás •Szerződéses szabadság (CUV akkor érvényes, ha nincs más megállapodás pl. AVV) •A kocsit nem kell kötelezően valamely VT kocsiparkjába besorolni, de lehet Felelősség - kocsisérülések •Sérülések a kocsin, VT felel, ha nem bizonyítja, hogy nem ő okozta a sérülést •Elveszés, sérülés esetén csak a helyreállítás költségei térítendők meg, a használati idő kiesésre nincs kártérítés - Kocsi által okozott kár •A kocsi által okozott károkért az felel, aki a kocsit átadta és felelősség őt terheli „aki” üzembentartó vagy előző felhasználó •Nincs a „P” kocsiknál ma alkalmazott lemondás a kártérítésről, illetve a VT-k által felvállalt kártérítés Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

7 7 A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények Gazdasági követelmények •Egységes kocsihasználati rendelkezések a kocsik használatára Európában •Az üzemeltető rendelkezési joga kocsijára •A kocsik diszponálhatósága üzemeltető részéről •Magas rendelkezésre állás •Hatékony sérültkocsi és pótalkatrész kezelés Minőségi követelmények •Pontos fuvarozási teljesítmények •Tervezhető karbantartási idők kocsisérüléseknél •Rendszeres információk üzembentartó részére a kocsiról Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

8 8 I FEJEZET: TÁRGY, ALKALMAZÁSI TERÜLET, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE II FEJEZET: AZ ÜZEMBENTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI III FEJEZET: A VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁG (VVT) JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IV FEJEZET: EGY VVT ŐRIZETÉBEN LEVŐ KOCSIBAN KELETKEZETT KÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KEZELÉSE V FEJEZET: FELELŐSSÉG KOCSI ELVESZÉSE VAGY SÉRÜLÉSE ESETÉN VI FEJEZET: FELELŐSSÉG A VASÚTI KOCSI ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ESETÉN VII FEJEZET: FELELŐSSÉG ALKALMAZOTTAKÉRT ÉS MÁS SZEMÉLYEKÉRT VIII FEJEZET: EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az AVV felépítése Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

9 9 Az AVV Mellékletei •1. Melléklet: Jegyzék a résztvevő üzembentartókról és vállalkozó vasúti társaságokról •2. Melléklet : Fogalom meghatározások •3. Melléklet : Vasúti kocsi kísérőlevél •4. Melléklet : Teherkocsi kárjegyzőkönyv •5. Melléklet : A teherkocsi jelenértékének kiszámítási módszere •6. Melléklet : Kártérítés a használati kiesés esetén •7. Melléklet : Alkatrészek •8. Melléklet: AVV ügyrendje •9. Melléklet : Teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmenetkor • (a jelenlegi RIV XII. Melléklete, külön kerül kiadásra) 10. Melléklet: Javító és megelőző karbantartás •11. Melléklet: Feliratok és ismertetőjelek a teherkocsikon (külön kiadandó) •12. Melléklet: Teherkocsi-sérülések katalógusa Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

10 10 I.Fejezet: Az AVV tárgya és alkalmazási területe •Az AVV a teherkocsik VVT-k általi használatát szabályozza abban az esetben, ha a kocsit fuvarozási eszközként használják a vasúti teherforgalomban, mind a rakott, mind az üres futásokat beleértve. •Az AVV belföldi és nemzetközi forgalmakra érvényes a COTIF alkalmazási területén belül. •Az AVV többoldalú keretszerződés, amely az üzembentartók és VVT-k közötti viszonyt szabályozza. •A felek között létrejött kétoldalú megállapodások az AVV-nál magasabb prioritással rendelkeznek. „Jelen többoldalú szerződés rendelkezései a szerződő felek között érvényesek, mindaddig, amíg erről a felek egymás között nem állapodnak meg másként” •Nem tárgya az AVV-nak: a kocsihasználat kereskedelmi feltételeinek szabályozása, mint például a kocsihasználati díjak leszámolása. •Nem tárgya az AVV-nak: a kocsik műszaki engedélyezése (mely hatósági jogkör) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

11 11 •Használat: rakott és üres futások, vagyis az az idő, amikor a kocsi valamely szerződő VT megőrzésében van •Megőrzés: a vasúti kocsi VT általi átvételekor kezdődik és az átadáskor végződik. A használat befejezésével az átvevő lehet az üzembentartó, másik VT, a küldemény átvevője, valamint a vasúti kocsi átvevőjeként jogosult iparvágány használó is. A szerződő felek : ÜZEMBENTARTÓ: •a kocsi tulajdonosa, vagy az esetleges rendelkezésre jogosult, aki a kocsit huzamos időn keresztül hasznosítja fuvarozási eszközként. •Az Üzembentartó cégjelzését a kocsira fel kell festeni. •Ha kétség merül fel: üzembentartó az, akinek cégjelzése a kocsira fel van festve VT: •Vasúti Társaság ( többnyire maga is üzembentartó is): Minden egyes magán, vagy közjogi vállalat, amely az érvényes EU – jogalkotásnak megfelelő engedéllyel rendelkezik és amelynek főtevékenysége árufuvarozási, vagy személyszállítási vasúti közlekedési szolgáltatás teljesítése, ahol a vállalkozásnak a vontatást kötelezően biztosítania kell; jelen meghatározás magába foglalja azokat vállalkozásokat is, amelyek csak a vontatást végzik. Előző használó: Az a VT, amely idegen kocsit használt és azt és azt egy másik VT részére használatra átadta. Nem szerződő felek: BÉRLŐ :(mivel az üzembentartó felel a kocsi karbantartásáért) PÁLYAVASÚT: ő a VT-k szerződő partnere a hálózatán továbbítandó vonatokat illetően. AVV Alapfogalmak Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

12 12 •Üzembehelyezési és használati engedély •Az üzembentartónak köteles arról gondoskodni, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és a kocsi használata alatt az engedélye érvényes maradjon. •A RIV 2000 21.1 -21.7 pontjai érvényben maradnak, amíg a hatósági engedélyek kölcsönös elismerését az országok jogrendjükbe illesztik •28/2003. (V.28) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezéséről és időszakos vizsgálatáról •Hatósági jármű nyilvántartás Műszaki követelmények •TSI-zaj •TSI teherkocsik – certifikáció, tanúsítványok, •Interoperabilitás – 16/2001. EU, 103/2003 (XII.28) GKM rendelet Üzemviteli követelmények •kocsik feliratozása (UIC 438-2, AVV 11.Melléklet, OPE-TSI P. melléklet) •a kocsik műszaki átmenőképesség-vizsgálatának feltételei (AVV 9. melléklet) •UIC rakodási szabályok •Karbantartási előírások (AVV 10. melléklete) A kocsihasználat műszaki követelményei Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

13 13 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az üzembentartónak kell arról gondoskodnia, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és használata alatt engdélye érvényes maradjon. Az üzembentartó felhatalmazza a VT-t, hogy valamennyi szükséges ellenőrzést a kocsiján végezhet. Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

14 14 31 RIV 33 RIV 55 H - MÁV CARGO 55 H - 5950 025-1 Eas 7950 025-1 Zas 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az érvényes előírásokon felül a kocsik a következő feliratokat viselik: — az üzembentartó neve ; — a kocsi 11. Melléklet szerinti feliratai és jelei; — adott esetben a honállomás vagy a földrajzi zóna Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

15 15 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A vasúti kocsik feliratai, a vasúti kocsi azonosítása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga — Az üzembentartót illeti a kocsijai feletti rendelkezési jog, ennek eszköze: a) Rakott kocsik esetében a fuvarlevél b) Üres kocsik esetében a CUV vasúti kocsi kísérőlevél (használati módjait a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság (CIT) által kiadott CUV - Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CUV) tartalmazza), ha nincs más megállapodás — Ha az üres kocsik továbbítását illetően az üzembentartó nem rendelkezik időben (legkésőbb a kirakott vasúti kocsi visszavételéig), a használó VT köteles visszaküldeni (honállomására, földrajzi zónájába, vagy egy, előzetesen megállapodásban rögzített állomásra) a kocsit ( nem marad állva!!! ) — Üzembentartó kérheti, hogy bizonyos feleknek (meghatározott szerződő, vagy harmadik VT részére) kocsijait ne adják át. Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

16 16 III. Fejezet: A VT jogai és kötelezettségei 10. Cikk: A vasúti kocsik átvétele 11. Cikk: A vasúti kocsik visszautasítása 12. Cikk: A vasúti kocsik kezelése A VT kereskedelmi ajánlatának keretében a kocsikat azzal a fenntartással veszi át, hogy az üzembentartó a II. Fejezet szerinti kötelezettségeit betartja. kereskedelmi ajánlatának keretében Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

17 17 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei 13. Cikk: A vasút kocsik továbbítási határideje és a felelősség 14. Cikk: Üres kocsik diszponálása 15. Cikk: Tájékoztatás az üzembentartó részére A rakott kocsik továbbítási határideje a fuvarozott küldemény fuvarozási határidejétől függ. Ilyen megállapodás hiányában a CIM 16. Cikkének kocsirakományú küldeményekre meghatározott fuvarozási határidői érvényesek. Az üzemeltető kártérítést kérhet. Az üres kocsik továbbítási határideje megállapodás tárgyát képezi. Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

18 18 IV. Fejezet: A sérülések megállapítása és kezelése 18. Cikk: A sérülés megállapítása 19. Cikk: A sérülések kezelése 20. Cikk: Az elveszett kocsik és tartozékok kezelése •A sérülés megállapításakor sérülési jegyzőkönyvet (AVV 4. mell.) kell felvenni, és üzembentartó részére haladéktalanul megküldeni •A VT 750 Euro összegig engedély nélkül javíthat, e fölött csak engedéllyel, amelyet 2 nap kell megkapnia •Ha a sérülésért VT felel, használati kiesésért díj számítható fel •Pótalkatrészek kezelésének gyorsítása •Kártérítés rendezésére alkalmazható AVV 12. melléklete Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

19 19 Felelősség a kocsiban keletkezett károkért •A használó vasút köteles bizonyítani, hogy a károk nem az ő őrizete alatt keletkeztek ( AVV. 22.1 pont = COTIF CUV 4 cikk.) •Elveszés, ill. nem javítható kocsiért az elveszéskori érték, az AVV 5. mellékletben leirt metodika szerint •Sérüléskor haszonkiesés is felszámítható ( AVV 23.2 és 13.3 pont, AVV 6. melléklet) •A tipikus károk kezelésének megkönnyítésére alkalmazzák az AVV 12. melléklet szerinti kárkatalógust. ( AVV 22.4 cikk. ) •Az Üzembentartóhoz rendelt károkat az Üzembentartó viseli, •A vasútvállalatot terhelő károkat 750 EUR-ig a Használó vasútvállalat, •750 EUR felett lehetősége van bizonyítani a 22.1 pont szerint, hogy a károkat nem ő okozta. Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

20 20 •Az üzemeltető, vagy a kocsi előző használója felel a kocsi által okozott kárért, amennyiben ő a vétkes •Harmadik fél vétkessége esetén káreset rendezésében a szerződő felek a elsősorban harmadik fél kártérítési felelősségéhez igazodnak •A használó VT saját üzletszabályzatában megnevezhet egy összeget, ameddig kárigényétől eltekint, amennyi- ben nem áll fenn szándékosság, vagy súlyos hanyagság •VT lehetővé teheti saját felelősségbiztosítához üzemeltetők csatlakozását •Üzemeltető kötelezhető felelősség-biztosításának igazolására, ha felelőssége nem fedezhető Felelősség a kocsik által okozott károkért ( 27. cikk.) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

21 21 •Pótalkatrész kezelő Logisztikai Központ •H és H R -minta igénylések • alkatrész leszállítási határidő 20 nap •Kerékpárok kezelése (költségek a felelőst terhelik) - javítás - saját kerékpár beépítése – csere - kerékpár bérbeadása - igénylés H R -mintán •- 6+2 hét sérült kerékpár visszaküldési határidő, ha nem érkezik időben vissza, akkor az újbeszerzési értéket állítják számlába •Egyéb U-jelű alkatrészek - saját alkatrész beépítése (a javítási költség részét képezi) •Nem-U-jelű alkatrészek igénylése H-mintán •A sérült alkatrészt általában (a kerékpárok kivételével) csak az üzembentartó kérésére küldik vissza PÓTALKATRÉSZEK KEZELÉSE ( AVV 7. melléklet) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

22 22 Átmenőképesség műszaki feltételei - AVV 9. melléklet •Átmenőképességi vizsgálat az AVV 9. melléklet és az UIC „Rakodási Szabályok” előírásai szerint történik, hogy a vonat rendeltetési állomásra való érkezéséig ne váljon szükségessé a kocsik javítás, átrakás, vagy rakományigazítás miatti kisorozása. •Hibák osztályozása – Hibakatalógus (AVV 9. melléklet 1. Függelék) - 3. hibaosztály – Jelentős hibák Jelentős kihatásuk van a közlekedési alkalmasságra, valamint azok a hibák, amelyek kihatnak a forgalom lebonyolítására (hiányzó vagy hibás bárcázás). - 4. hibaosztály – Lényeges hibák A közlekedésre való alkalmasság nem szavatolható, vagy üzemveszélyt okozhatnak, valamint olyan hibák, amelyek személysérüléshez vezethetnek (teherkocsik kiszolgáló személyzete). - 5. hibaosztály – Kritikus hibák Az üzembiztonságra jelentős kihatással vannak, és azok a hibák, amelyek következtében az árutovábbítás veszélyessé válhat. •Az UIC 471-2 VE döntvény alapján két-, vagy többoldalú megállapodások a határátmeneti műszaki vizsgálat elhagyásáról •Az AVV 9. mellékletben előírt minőségbiztosítási rendszer (QMS) alkalmazása •az AVV 9. melléklet kritériumait és ennek számítási metodikáját alapul véve a hiányosságok aránya a bizalmi elv szerinti vonatoknál az ún. „súlyozott összegzett hibaérték” (FSW) mértéke nem haladhatja meg az 1%-ot. •A vasutak megállapodhatnak a bizalmi vonatokban RID küldemények továbbításáról is. Ez esetben a RID-küldeményeket az UIC 471-3 V döntvény 5. pontja szerint is meg kell vizsgálnia. Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

23 23 •Javítási ok a AVV 9 melléklet Hibakatalógusa szerint •Az alkatrészek minimális üzemben tarthatósági állapota, határméretek •Engedélyezett javítási eljárások, tiltott módszerek •kötelezően elvégzendő munkák (kerékabroncs összejelölés, kopott féktuskó cseréje, ütközők rögzítése és kenése) •Rendkívüli események utáni kezelések később kerülnek kidolgozásra •Megelőző karbantartás – max. 6 REV + 3M Javítás és megelőző karbantartás ( AVV 10. melléklet) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

24 24 •Kocsi pályaszáma az UIC 438-2 döntvénynek megfelelően •2006.07.01 előtt üzembe helyezett kocsikon RIV-jel •Különleges RIV-jel •Kocsik építési módjára, üzemeltetési paramétereire utaló (műszaki- üzemeltetési) kötelező feliratok •A kocsik kezelésére vonatkozó feliratok •Baleset megelőzést szolgáló jelölések •Fakultatív (tájékoztató jellegű) nem kötelező feliratok •reklámok Feliratok és Jelölések a teherkocsikon (AVV 11. Melléklet) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

25 25 •Az üzemeltetés során AVV rendelkezéseinek értelmezéseire, lehetséges eljárásaira nyújt támpontot. •A Kézikönyv nem része az AVV-Szerződésnek, annak (vagy részeinek) alkalmazásáról külön meg kell állapodni. Az AVV Kézikönyv az AVV előírásainak gyakorlati végrehajtását segítő eljárások leírása Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

26 26 Vasúti szabályozás változásai Más, szükséges szerződések a kocsik használatával, üzemeltetésével kapcsolatban Kocsibérleti szerződés : az üzembentartó és a berakó ügyfelek között ( a kocsik időszakos tartós rendelkezésre bocsátása - ennek feltételei). Kocsihasználati szerződés: az üzembentartó és a használó VT-k között a kocsi- használat kereskedelmi feltételeit illetően Karbantartási szerződés: az üzembentartó és a kocsikat karbantartó műhely között Beállítási szerződés: az üzembentartó és a beállító VT között, ha üzembentartó nem tagja AVV-nak GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

27 27 A kocsihasználat új kereskedelmi modellje •Kocsiintézés •Kocsibér •Üresfutások •Használó vasút intéz •A kocsibér része a fuvardíjnak •Az üresfutás díja része a rakott fuvardíjnak, továbbítás automatikus •A kocsibér nem része a fuvardíjnak, de: szállítási határidők, a túllépés esetére bírsággal. •Az üresfutások külön leszámolása, továbbítás fuvarlevéllel •Üzembentartó intéz A mai és a célmodell közötti különbségek jövőma Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

28 28 Az AVV bevezetésével kapcsolatos teendők •A COTIF-99 életbe lépése után érvényét vesztette a RIP és a CUV lépett helyébe. •A RIP és 433-UIC Döntvény szerinti P-kocsi beállítási szerződéseket a COTIF életbe lépésével hatályukat vesztik. A VT-k és üzembentartók ugyanakkor a kocsihasználatra kötelesek megállapodni, mégpedig - az üzembentartó csatlakozik az AVV-hoz, - AVV tagként valamely VT kocsiparkjában üzemelteti kocsijait (beállítás) - AVV-ban részes VT-vel köthet megállapodást, és VT, mint bevezető VT (AVV 17.cikk) üzemelteti a kocsikat (őt tekintik üzembentartónak) - kocsi fuvarozási szerződés tárgyát képezi – CIM-fuvarlevél, rk.- engedély stb.) Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

29 29 A teherkocsikat érintő jogszabályok •2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről •36/2006. ( VI.21.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, •40/2006 (VI.26) GKM rendelet Vasútbiztonsági tanúsítvány •67/2003. (X.21.) GKM rendelet az országos közforgalmú vasúti pálya kapacitásának elosztásáról, •66/2003. (X.21.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti pályahasználati díjról és képzésének elveiről, •34/2003. (V.28.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről, •28/2003. (V.28.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról, •15/2002. (II.27.) KöViM rendelet a vasútvállalatok működésének engedélyezéséről, •Hálózat Üzletszabályzat. Jogszabályi háttér GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23 Vasúti szabályozás változásai

30 30 Belföldön érvényes Utasítások, műszaki előírások •F 2. Forgalmi utasítás és függelékei, •E 2. Fékutasítás, •E 12. műszaki kocsiszolg. utasítás, •Rakodási Szabályzat, H.6 Ut. •egyéb utasítások (RoLa, F 10., stb GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23 Vasúti szabályozás változásai

31 31 Megoldásra váró kérdések • átmeneti bizonytalanság tapasztalható a pályaszámok kiadása és a jármű-regisztráció kérdésében •TSI-k és COTIF műszaki előírások harmonizációja, a hatósági engedélyek kölcsönös elismerése •CUV-kísérőlevél, üreskocsi NHM számok és VÁM összhangja •Egységes karbantartási előírások, certifikált műhelyek •Hatékony információáramlás a partnerek között Vasúti szabályozás változásai GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

32 32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23


Letölteni ppt "1 Gaál István műszaki szakértő MÁV Cargo Zrt. Üzemeltetés Járműmenedzsment (2006. november 23.) Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Konferencia Kooperációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések