Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Gaál István műszaki szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Gaál István műszaki szakértő"— Előadás másolata:

1 Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Gaál István műszaki szakértő
Vasúti szabályozás változásai Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Konferencia Kooperációs lehetőségek a magánkocsi tulajdonosok és a MÁV CARGO között Gaál István műszaki szakértő MÁV Cargo Zrt. Üzemeltetés Járműmenedzsment (2006. november 23.) GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

2 Kocsihasználat jogi háttere
Vasúti szabályozás változásai Kocsihasználat jogi háttere előtt Törvényi előírások CIM RIP SZMGSZ Magánjog RIV 2000 UIC- 433 UIC- 992 PPV Besorolási szerződés ÚJ! Törvényi előírások CIM Art. 24 (áru) CUV (fuvareszköz, és nem vámáru!) Magánjog AVV AVV Kézikönyv Különmegállapodások az AVV-hoz (Üzemeltetési- műszaki, kereskedelmi) GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

3 A teherkocsik használatának jogi feltételei 2006.07.01-től
Vasúti szabályozás változásai A teherkocsik használatának jogi feltételei től Belföldi jogi környezet 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Kormány és miniszteri rendeletek Hálózati Üzletszabályzat Árufuvarozási Üzletszabályzat Utasítások Nemzetközi jogi környezet COTIF 1999 AVV Két – és többoldalú kereskedelmi, üzemeltetési megállapodások GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23.

4 COTIF-1999 Vasúti szabályozás változásai COTIF
Vilnius-i Jegyzőkönyv 1999 COTIF Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény A Függelék A Függelék B Függelék B Függelék C Függelék C Függelék D Függelék D Függelék E Függelék E Függelék F Függelék F Függelék G Függelék G Függelék ER CIV ER CIV ER CIM ER CIM RID RID ER CUV ER CUV ER CUI ER CUI ER APTU ER APTU ER ATMF ER ATMF A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes előírások elfogadására Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett vasúti járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és egységes előírások elfogadására Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban használt vasúti berendezések műszaki engedélyezésére GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

5 az infrastruktúra-használati szerződésről (CUI),
Vasúti szabályozás változásai Az EU Bizottság már a COTIF módosításakor felhívta a figyelmet arra, hogy egyes rendelkezések a közösségi jogba ütközhetnek , de akkor úgy vélte, az új COTIF 3. cikkének 2.§-a megfelelően biztosítja ilyen esetekben a közösségi jog elsőbbségét az EK-tagállamok számára. Ezt az álláspontot később a Tanács Jogi szolgálata (LS), valamint az OTIF vitatni kezdte. 14 uniós tagállam (DE, AT, NL, DK, FI, ES, PT, HU, SI, CZ, SK, PL, LT, LV), amely már ratifikálta az új egyezményt, megsérti a közösségi jog által előírt kötelezettségeit, hacsak a COTIF 42. cikkével összhangban július 1-jéig nem juttat el nyilatkozatot a COTIF letéteményeséhez arról, hogy nem alkalmazza az egyezménynek az infrastruktúra-használati szerződésről (CUI), a vasúti járművekre vonatkozó műszaki előírásokról és szabványokról (APTU), valamint a vasúti járművek nemzetközi forgalomra történő műszaki engedélyezéséről (ATMF) szóló függelékeit. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23 .

6 Vasúti szabályozás változásai
A CUV (Egységes Szabályok a nemzetközi forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre) Különbséget tesz a műszaki engedélyezés és használati szerződés között Két- és többoldalú megállapodás Szerződéses szabadság (CUV akkor érvényes, ha nincs más megállapodás pl. AVV) A kocsit nem kell kötelezően valamely VT kocsiparkjába besorolni, de lehet Felelősség - kocsisérülések Sérülések a kocsin, VT felel, ha nem bizonyítja, hogy nem ő okozta a sérülést Elveszés, sérülés esetén csak a helyreállítás költségei térítendők meg, a használati idő kiesésre nincs kártérítés - Kocsi által okozott kár A kocsi által okozott károkért az felel, aki a kocsit átadta és felelősség őt terheli „aki” üzembentartó vagy előző felhasználó Nincs a „P” kocsiknál ma alkalmazott lemondás a kártérítésről, illetve a VT-k által felvállalt kártérítés GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

7 A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények
Vasúti szabályozás változásai A kocsihasználati szerződéssel szembeni követelmények Gazdasági követelmények Egységes kocsihasználati rendelkezések a kocsik használatára Európában Az üzemeltető rendelkezési joga kocsijára A kocsik diszponálhatósága üzemeltető részéről Magas rendelkezésre állás Hatékony sérültkocsi és pótalkatrész kezelés Minőségi követelmények Pontos fuvarozási teljesítmények Tervezhető karbantartási idők kocsisérüléseknél Rendszeres információk üzembentartó részére a kocsiról GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

8 Vasúti szabályozás változásai
Az AVV felépítése I FEJEZET: TÁRGY, ALKALMAZÁSI TERÜLET, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE II FEJEZET: AZ ÜZEMBENTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI III FEJEZET: A VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁG (VVT) JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI IV FEJEZET: EGY VVT ŐRIZETÉBEN LEVŐ KOCSIBAN KELETKEZETT KÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KEZELÉSE V FEJEZET: FELELŐSSÉG KOCSI ELVESZÉSE VAGY SÉRÜLÉSE ESETÉN VI FEJEZET: FELELŐSSÉG A VASÚTI KOCSI ÁLTAL OKOZOTT KÁROK ESETÉN VII FEJEZET: FELELŐSSÉG ALKALMAZOTTAKÉRT ÉS MÁS SZEMÉLYEKÉRT VIII FEJEZET: EGYÉB RENDELKEZÉSEK GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

9 Vasúti szabályozás változásai
Az AVV Mellékletei 1. Melléklet: Jegyzék a résztvevő üzembentartókról és vállalkozó vasúti társaságokról 2. Melléklet : Fogalom meghatározások 3. Melléklet : Vasúti kocsi kísérőlevél 4. Melléklet : Teherkocsi kárjegyzőkönyv 5. Melléklet : A teherkocsi jelenértékének kiszámítási módszere 6. Melléklet : Kártérítés a használati kiesés esetén 7. Melléklet : Alkatrészek 8. Melléklet: AVV ügyrendje 9. Melléklet : Teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmenetkor (a jelenlegi RIV XII. Melléklete, külön kerül kiadásra) Melléklet: Javító és megelőző karbantartás 11. Melléklet: Feliratok és ismertetőjelek a teherkocsikon (külön kiadandó) 12. Melléklet: Teherkocsi-sérülések katalógusa GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

10 I.Fejezet: Az AVV tárgya és alkalmazási területe
Vasúti szabályozás változásai I.Fejezet: Az AVV tárgya és alkalmazási területe Az AVV a teherkocsik VVT-k általi használatát szabályozza abban az esetben, ha a kocsit fuvarozási eszközként használják a vasúti teherforgalomban, mind a rakott, mind az üres futásokat beleértve. Az AVV belföldi és nemzetközi forgalmakra érvényes a COTIF alkalmazási területén belül. Az AVV többoldalú keretszerződés, amely az üzembentartók és VVT-k közötti viszonyt szabályozza. A felek között létrejött kétoldalú megállapodások az AVV-nál magasabb prioritással rendelkeznek. „Jelen többoldalú szerződés rendelkezései a szerződő felek között érvényesek, mindaddig, amíg erről a felek egymás között nem állapodnak meg másként” Nem tárgya az AVV-nak: a kocsihasználat kereskedelmi feltételeinek szabályozása, mint például a kocsihasználati díjak leszámolása. Nem tárgya az AVV-nak: a kocsik műszaki engedélyezése (mely hatósági jogkör) GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

11 AVV Alapfogalmak Vasúti szabályozás változásai
Használat: rakott és üres futások, vagyis az az idő, amikor a kocsi valamely szerződő VT megőrzésében van Megőrzés: a vasúti kocsi VT általi átvételekor kezdődik és az átadáskor végződik. A használat befejezésével az átvevő lehet az üzembentartó, másik VT, a küldemény átvevője, valamint a vasúti kocsi átvevőjeként jogosult iparvágány használó is. A szerződő felek : ÜZEMBENTARTÓ: a kocsi tulajdonosa, vagy az esetleges rendelkezésre jogosult, aki a kocsit huzamos időn keresztül hasznosítja fuvarozási eszközként. Az Üzembentartó cégjelzését a kocsira fel kell festeni. Ha kétség merül fel: üzembentartó az, akinek cégjelzése a kocsira fel van festve VT: Vasúti Társaság ( többnyire maga is üzembentartó is): Minden egyes magán, vagy közjogi vállalat, amely az érvényes EU – jogalkotásnak megfelelő engedéllyel rendelkezik és amelynek főtevékenysége árufuvarozási, vagy személyszállítási vasúti közlekedési szolgáltatás teljesítése, ahol a vállalkozásnak a vontatást kötelezően biztosítania kell; jelen meghatározás magába foglalja azokat vállalkozásokat is, amelyek csak a vontatást végzik. Előző használó: Az a VT, amely idegen kocsit használt és azt és azt egy másik VT részére használatra átadta. Nem szerződő felek: BÉRLŐ :(mivel az üzembentartó felel a kocsi karbantartásáért) PÁLYAVASÚT: ő a VT-k szerződő partnere a hálózatán továbbítandó vonatokat illetően. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

12 A kocsihasználat műszaki követelményei
Vasúti szabályozás változásai A kocsihasználat műszaki követelményei Üzembehelyezési és használati engedély Az üzembentartónak köteles arról gondoskodni, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és a kocsi használata alatt az engedélye érvényes maradjon. A RIV pontjai érvényben maradnak, amíg a hatósági engedélyek kölcsönös elismerését az országok jogrendjükbe illesztik 28/2003. (V.28) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezéséről és időszakos vizsgálatáról Hatósági jármű nyilvántartás Műszaki követelmények TSI-zaj TSI teherkocsik – certifikáció, tanúsítványok, Interoperabilitás – 16/2001. EU, 103/2003 (XII.28) GKM rendelet Üzemviteli követelmények kocsik feliratozása (UIC 438-2, AVV 11.Melléklet, OPE-TSI P. melléklet) a kocsik műszaki átmenőképesség-vizsgálatának feltételei (AVV 9. melléklet) UIC rakodási szabályok Karbantartási előírások (AVV 10. melléklete) GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

13 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
Vasúti szabályozás változásai II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az üzembentartónak kell arról gondoskodnia, hogy kocsija az érvényes európai előírások szerint műszakilag engedélyezve legyen, és használata alatt engdélye érvényes maradjon. Az üzembentartó felhatalmazza a VT-t, hogy valamennyi szükséges ellenőrzést a kocsiján végezhet. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

14 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
Vasúti szabályozás változásai II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A kocsik azonosítása, feliratozása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga Az érvényes előírásokon felül a kocsik a következő feliratokat viselik: — az üzembentartó neve ; — a kocsi 11. Melléklet szerinti feliratai és jelei; — adott esetben a honállomás vagy a földrajzi zóna RIV RIV H - MÁV CARGO H - Eas Zas GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

15 II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
Vasúti szabályozás változásai II. Fejezet: Az üzembentartó jogai és kötelezettségei 7. Cikk: Műszaki engedélyezés és karbantartás 8. Cikk: A vasúti kocsik feliratai, a vasúti kocsi azonosítása 9. Cikk: Az üzembentartó rendelkezési joga — Az üzembentartót illeti a kocsijai feletti rendelkezési jog, ennek eszköze: a) Rakott kocsik esetében a fuvarlevél b) Üres kocsik esetében a CUV vasúti kocsi kísérőlevél (használati módjait a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Bizottság (CIT) által kiadott CUV - Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CUV) tartalmazza), ha nincs más megállapodás — Ha az üres kocsik továbbítását illetően az üzembentartó nem rendelkezik időben (legkésőbb a kirakott vasúti kocsi visszavételéig), a használó VT köteles visszaküldeni (honállomására, földrajzi zónájába, vagy egy, előzetesen megállapodásban rögzített állomásra) a kocsit ( nem marad állva!!! ) — Üzembentartó kérheti, hogy bizonyos feleknek (meghatározott szerződő, vagy harmadik VT részére) kocsijait ne adják át. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

16 III. Fejezet: A VT jogai és kötelezettségei
Vasúti szabályozás változásai III. Fejezet: A VT jogai és kötelezettségei 10. Cikk: A vasúti kocsik átvétele 11. Cikk: A vasúti kocsik visszautasítása 12. Cikk: A vasúti kocsik kezelése A VT kereskedelmi ajánlatának keretében a kocsikat azzal a fenntartással veszi át, hogy az üzembentartó a II. Fejezet szerinti kötelezettségeit betartja. kereskedelmi ajánlatának keretében GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

17 III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei
Vasúti szabályozás változásai III. Fejezet: A VVT jogai és kötelezettségei 13. Cikk: A vasút kocsik továbbítási határideje és a felelősség 14. Cikk: Üres kocsik diszponálása 15. Cikk: Tájékoztatás az üzembentartó részére A rakott kocsik továbbítási határideje a fuvarozott küldemény fuvarozási határidejétől függ. Ilyen megállapodás hiányában a CIM 16. Cikkének kocsirakományú küldeményekre meghatározott fuvarozási határidői érvényesek. Az üzemeltető kártérítést kérhet. Az üres kocsik továbbítási határideje megállapodás tárgyát képezi. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

18 IV. Fejezet: A sérülések megállapítása és kezelése
Vasúti szabályozás változásai IV. Fejezet: A sérülések megállapítása és kezelése 18. Cikk: A sérülés megállapítása 19. Cikk: A sérülések kezelése 20. Cikk: Az elveszett kocsik és tartozékok kezelése A sérülés megállapításakor sérülési jegyzőkönyvet (AVV 4. mell.) kell felvenni, és üzembentartó részére haladéktalanul megküldeni A VT 750 Euro összegig engedély nélkül javíthat, e fölött csak engedéllyel, amelyet 2 nap kell megkapnia Ha a sérülésért VT felel, használati kiesésért díj számítható fel Pótalkatrészek kezelésének gyorsítása Kártérítés rendezésére alkalmazható AVV 12. melléklete GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

19 Felelősség a kocsiban keletkezett károkért
Vasúti szabályozás változásai Felelősség a kocsiban keletkezett károkért A használó vasút köteles bizonyítani, hogy a károk nem az ő őrizete alatt keletkeztek ( AVV pont = COTIF CUV 4 cikk.) Elveszés, ill. nem javítható kocsiért az elveszéskori érték, az AVV 5. mellékletben leirt metodika szerint Sérüléskor haszonkiesés is felszámítható ( AVV és 13.3 pont, AVV 6. melléklet) A tipikus károk kezelésének megkönnyítésére alkalmazzák az AVV 12. melléklet szerinti kárkatalógust. ( AVV 22.4 cikk. ) Az Üzembentartóhoz rendelt károkat az Üzembentartó viseli, A vasútvállalatot terhelő károkat 750 EUR-ig a Használó vasútvállalat, 750 EUR felett lehetősége van bizonyítani a 22.1 pont szerint, hogy a károkat nem ő okozta. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

20 Felelősség a kocsik által okozott károkért ( 27. cikk.)
Vasúti szabályozás változásai Felelősség a kocsik által okozott károkért ( 27. cikk.) Az üzemeltető, vagy a kocsi előző használója felel a kocsi által okozott kárért, amennyiben ő a vétkes Harmadik fél vétkessége esetén káreset rendezésében a szerződő felek a elsősorban harmadik fél kártérítési felelősségéhez igazodnak A használó VT saját üzletszabályzatában megnevezhet egy összeget, ameddig kárigényétől eltekint, amennyi-ben nem áll fenn szándékosság, vagy súlyos hanyagság VT lehetővé teheti saját felelősségbiztosítához üzemeltetők csatlakozását Üzemeltető kötelezhető felelősség-biztosításának igazolására, ha felelőssége nem fedezhető GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

21 PÓTALKATRÉSZEK KEZELÉSE ( AVV 7. melléklet)
Vasúti szabályozás változásai PÓTALKATRÉSZEK KEZELÉSE ( AVV 7. melléklet) Pótalkatrész kezelő Logisztikai Központ H és HR-minta igénylések alkatrész leszállítási határidő 20 nap Kerékpárok kezelése (költségek a felelőst terhelik) - javítás - saját kerékpár beépítése – csere - kerékpár bérbeadása - igénylés HR-mintán - 6+2 hét sérült kerékpár visszaküldési határidő, ha nem érkezik időben vissza, akkor az újbeszerzési értéket állítják számlába Egyéb U-jelű alkatrészek - saját alkatrész beépítése (a javítási költség részét képezi) Nem-U-jelű alkatrészek igénylése H-mintán A sérült alkatrészt általában (a kerékpárok kivételével) csak az üzembentartó kérésére küldik vissza GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

22 Átmenőképesség műszaki feltételei - AVV 9. melléklet
Vasúti szabályozás változásai Átmenőképesség műszaki feltételei - AVV 9. melléklet Átmenőképességi vizsgálat az AVV 9. melléklet és az UIC „Rakodási Szabályok” előírásai szerint történik, hogy a vonat rendeltetési állomásra való érkezéséig ne váljon szükségessé a kocsik javítás, átrakás, vagy rakományigazítás miatti kisorozása. Hibák osztályozása – Hibakatalógus (AVV 9. melléklet 1. Függelék) - 3. hibaosztály – Jelentős hibák Jelentős kihatásuk van a közlekedési alkalmasságra, valamint azok a hibák, amelyek kihatnak a forgalom lebonyolítására (hiányzó vagy hibás bárcázás). - 4. hibaosztály – Lényeges hibák A közlekedésre való alkalmasság nem szavatolható, vagy üzemveszélyt okozhatnak, valamint olyan hibák, amelyek személysérüléshez vezethetnek (teherkocsik kiszolgáló személyzete). - 5. hibaosztály – Kritikus hibák Az üzembiztonságra jelentős kihatással vannak, és azok a hibák, amelyek következtében az árutovábbítás veszélyessé válhat. Az UIC VE döntvény alapján két-, vagy többoldalú megállapodások a határátmeneti műszaki vizsgálat elhagyásáról Az AVV 9. mellékletben előírt minőségbiztosítási rendszer (QMS) alkalmazása az AVV 9. melléklet kritériumait és ennek számítási metodikáját alapul véve a hiányosságok aránya a bizalmi elv szerinti vonatoknál az ún. „súlyozott összegzett hibaérték” (FSW) mértéke nem haladhatja meg az 1%-ot. A vasutak megállapodhatnak a bizalmi vonatokban RID küldemények továbbításáról is. Ez esetben a RID-küldeményeket az UIC V döntvény 5. pontja szerint is meg kell vizsgálnia. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

23 Javítás és megelőző karbantartás ( AVV 10. melléklet)
Vasúti szabályozás változásai Javítás és megelőző karbantartás ( AVV 10. melléklet) Javítási ok a AVV 9 melléklet Hibakatalógusa szerint Az alkatrészek minimális üzemben tarthatósági állapota, határméretek Engedélyezett javítási eljárások, tiltott módszerek kötelezően elvégzendő munkák (kerékabroncs összejelölés, kopott féktuskó cseréje, ütközők rögzítése és kenése) Rendkívüli események utáni kezelések később kerülnek kidolgozásra Megelőző karbantartás – max. 6 REV + 3M GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

24 Feliratok és Jelölések a teherkocsikon (AVV 11. Melléklet)
Vasúti szabályozás változásai Feliratok és Jelölések a teherkocsikon (AVV 11. Melléklet) Kocsi pályaszáma az UIC döntvénynek megfelelően előtt üzembe helyezett kocsikon RIV-jel Különleges RIV-jel Kocsik építési módjára, üzemeltetési paramétereire utaló (műszaki-üzemeltetési) kötelező feliratok A kocsik kezelésére vonatkozó feliratok Baleset megelőzést szolgáló jelölések Fakultatív (tájékoztató jellegű) nem kötelező feliratok reklámok GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

25 Vasúti szabályozás változásai
Az AVV Kézikönyv az AVV előírásainak gyakorlati végrehajtását segítő eljárások leírása Az üzemeltetés során AVV rendelkezéseinek értelmezéseire, lehetséges eljárásaira nyújt támpontot. A Kézikönyv nem része az AVV-Szerződésnek, annak (vagy részeinek) alkalmazásáról külön meg kell állapodni. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

26 Vasúti szabályozás változásai
Más, szükséges szerződések a kocsik használatával, üzemeltetésével kapcsolatban Kocsibérleti szerződés : az üzembentartó és a berakó ügyfelek között ( a kocsik időszakos tartós rendelkezésre bocsátása - ennek feltételei). Kocsihasználati szerződés: az üzembentartó és a használó VT-k között a kocsi használat kereskedelmi feltételeit illetően Karbantartási szerződés: az üzembentartó és a kocsikat karbantartó műhely között Beállítási szerződés: az üzembentartó és a beállító VT között, ha üzembentartó nem tagja AVV-nak GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

27 A kocsihasználat új kereskedelmi modellje
Vasúti szabályozás változásai A kocsihasználat új kereskedelmi modellje A mai és a célmodell közötti különbségek jövő ma Kocsiintézés Használó vasút intéz Üzembentartó intéz A kocsibér nem része a fuvardíjnak, de: szállítási határidők, a túllépés esetére bírsággal. Kocsibér A kocsibér része a fuvardíjnak Üresfutások Az üresfutások külön leszámolása, továbbítás fuvarlevéllel Az üresfutás díja része a rakott fuvardíjnak, továbbítás automatikus GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

28 Az AVV bevezetésével kapcsolatos teendők
Vasúti szabályozás változásai Az AVV bevezetésével kapcsolatos teendők A COTIF-99 életbe lépése után érvényét vesztette a RIP és a CUV lépett helyébe. A RIP és 433-UIC Döntvény szerinti P-kocsi beállítási szerződéseket a COTIF életbe lépésével hatályukat vesztik. A VT-k és üzembentartók ugyanakkor a kocsihasználatra kötelesek megállapodni, mégpedig - az üzembentartó csatlakozik az AVV-hoz, - AVV tagként valamely VT kocsiparkjában üzemelteti kocsijait (beállítás) - AVV-ban részes VT-vel köthet megállapodást, és VT, mint bevezető VT (AVV 17.cikk) üzemelteti a kocsikat (őt tekintik üzembentartónak) - kocsi fuvarozási szerződés tárgyát képezi – CIM-fuvarlevél, rk.- engedély stb.) GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

29 A teherkocsikat érintő jogszabályok
Vasúti szabályozás változásai Jogszabályi háttér A teherkocsikat érintő jogszabályok 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36/2006. ( VI.21.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, 40/2006 (VI.26) GKM rendelet Vasútbiztonsági tanúsítvány 67/2003. (X.21.) GKM rendelet az országos közforgalmú vasúti pálya kapacitásának elosztásáról, 66/2003. (X.21.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti pályahasználati díjról és képzésének elveiről, 34/2003. (V.28.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről, 28/2003. (V.28.) GKM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról, 15/2002. (II.27.) KöViM rendelet a vasútvállalatok működésének engedélyezéséről, Hálózat Üzletszabályzat. GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

30 Belföldön érvényes Utasítások,
Vasúti szabályozás változásai Belföldön érvényes Utasítások, műszaki előírások F 2. Forgalmi utasítás és függelékei, E 2. Fékutasítás, E 12. műszaki kocsiszolg. utasítás, Rakodási Szabályzat, H.6 Ut. egyéb utasítások (RoLa, F 10., stb GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

31 Megoldásra váró kérdések
Vasúti szabályozás változásai Megoldásra váró kérdések átmeneti bizonytalanság tapasztalható a pályaszámok kiadása és a jármű-regisztráció kérdésében TSI-k és COTIF műszaki előírások harmonizációja, a hatósági engedélyek kölcsönös elismerése CUV-kísérőlevél, üreskocsi NHM számok és VÁM összhangja Egységes karbantartási előírások, certifikált műhelyek Hatékony információáramlás a partnerek között GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! GAÁL ISTVÁN, 2006.november 23


Letölteni ppt "Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület (MVME) Gaál István műszaki szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések