Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám"— Előadás másolata:

1 Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu)ade@inf.elte.hu

2 Tematika  Bemutatkozás  Téma elhelyezése  Tanulásmenedzsment, E-learning és társai  Eszközök a tanárok kezében - kitekintés  E-learning keretrendszerek  OLAT Tanulásmenedzsment - E-learning2

3 Tudás, tanulás Tanulásmenedzsment - E-learning3 OPERÁTOROK ISMERETOPERÁTOROK SZOKÁSOK képzetek KÉSZSÉGEK fogalom- operátorok JÁRTASSÁGOK szabály- operátorok MŰVELETI KÉPESSÉGEK szöveg- operátorok ÁLTALÁNOS KÉPESSÉGEK ISMERETEK RÖGZÍTETT ISMERETEK képek objektívált fogalmak objektívált szabályok objektívált szöveg TUDÁS KÉPMÁSOK FOGALMAK SZABÁLYOK SZÖVEGEK KOMPE- TENCIÁK (MŰ)TÁRGYAK Tárgyiasult tudás

4 Tanulás, oktatási folyamat  Tudástranszfer a tanár által kontrollált módon  Keret: oktatási rendszer definiálja  iskola, pedagógus, diák, viszonyrendszer, feladatok, kötelességek, stb. Tanulásmenedzsment - E-learning4

5 A tanítás-tanulás folyamata Tanulásmenedzsment - E-learning5 1. 2. 3. Taneszközök oldaláról: A tanóra információs közeg, a taneszközök pedig információhordozók, melyek eszközei a cél elérésének.

6 Mi az e-learning?  e? Elektronikus?  learning? Tanulás?  Elektronikus tanulógép? Magától tanuló robot? Vagy az ember tanul, az elektronika segítségével?  Ez így elég zagyva, kezdjük egy kicsit másik irányból, avagy:  Mit jelent az, hogy távoktatás? Tanulásmenedzsment - E-learning6

7 Távoktatás  A távoktatás olyan oktatási forma, ahol a tanár és tanuló között földrajzi távolság van.  A távoktatás egy teljesen egyedi oktatási forma, lényegesen többet jelent a távolból oktatásnál! A távoktatás megszületése és elterjedése alapvetően három jelenségnek köszönhető. Ezek a következők (Kovács Ilma szerint):  "egy új képzési forma iránti szükséglet,  az oktatási költségek csökkentésének általános igénye,  a modern kommunikációs technológiák megjelenése az oktatás területén is." Tanulásmenedzsment - E-learning7

8 Mi a távoktatás?  Új oktatási forma, ami új módszereket igényel  Tanár: ismeretátadó  tanulásirányító  Tanuló: a tanulási folyamat aktív résztvevője Tanulásmenedzsment - E-learning8

9 Mi az e-learning?  Olyan oktatási/tanulási formák, melyek aktívan építenek a IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) adta lehetőségekre, a számítógép interaktivitására. ▪ Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott „számítógéppel segített tanulás” ▪ Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzés ▪ A felsőoktatásban megjelenő vegyes képzés (blended learning) ▪ Web (táv) előadás, web (táv) szeminárium ▪ A televíziós oktatás, különös tekintettel a digitális televíziózás új interaktív lehetőségeit kihasználó kurzusok ▪ A tréningezés céljából alkalmazott vállalati képzések. ▪ A számítógépes multimédiával, web tartalmakkal támogatott önálló tanulás. (Pl. egy alkalmazói szoftverbe épített tutorial használata…) ▪ A multimédiás oktatóprogramok ▪ Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningek ▪ Mobil informatikával támogatott oktatási formák ▪ stb. Tanulásmenedzsment - E-learning9

10 E-tanulás eszközei Szinkron módszerek  Telefonos konzultáció  Chat  Web előadás  Web szeminárium  „elő” TV adás Aszinkron módszerek  „E-book”  Interaktív web tananyag  E-mail  Fórum  Oktatófilm Tanulásmenedzsment - E-learning10

11 Tanulási környezetek  A virtuális tanulási környezetek (Virtual Learning Environments - VLE), - gyakori szóhasználattal oktatási keretrendszerek - lehetőséget biztosítanak a diákok és tanárok számára, hogy megszervezzék a tanulási folyamatot: ▪ kommunikációs és kollaborációs eszközök; ▪ online tananyagok és kurzusok létrehozására szolgáló eszközök, ▪ az online ellenőrzés és osztályozás eszközei; ▪ kapcsolódik az iskola online menedzsment-rendszeréhez.  A Taninform iskolai adminisztrációs- és ügyviteli rendszer (alapvetően nem oktatási keretrendszer) Tanulásmenedzsment - E-learning11

12 Gyakori elnevezései, fajtái  MLE: Managed Learning Environment - Irányított tanulási környezet  LMS: Learning Management System - Tanulásszervezési keretrendszer  MLS: Managed Learning System -Tanulásszervezési keretrendszer  LCMS: Learning Content Management System - Tananyagkezelő keretrendszer  CMS: Course Management System - Kurzusszervezési keretrendszer Tanulásmenedzsment - E-learning12

13 Oktatási keretrendszerek  Nyilvántartják a hallgatókat (Hallgatói nyilvántartó – ETR vagy HR rendszer a vállalati szférában)  Hozzáférést biztosít a kurzusok különböző anyagaihoz, elemeihez: megjeleníti a tananyagokat  Naplózza a felhasználók: tanárok, tanulók tevékenységét  Rendszerint elsődleges kommunikációs felületet biztosít  Automatikus funkciókkal kísérli meg növelni a tanulók aktivitását  Nyilván tartja a kurzusra, vizsgára jelentkezéseket  Támogatja a tanári értékelést (formatív és szummatív értékelést egyaránt)  Önértékelő és számonkérő elemeket tartalmaz  Informálja a felhasználókat az oktatással kapcsolatos hírekről  Támogatja web-előadások, webszemináriumok lebonyolítását  Támogatja a virtuális csoportmunkát, kollaboratív felületet biztosít Tanulásmenedzsment - E-learning13

14 Sulinet Digitális Tudásbázis Tanulásmenedzsment - E-learning14

15 Moodle Tanulásmenedzsment - E-learning15

16 ILIAS Tanulásmenedzsment - E-learning16

17 OLAT Tanulásmenedzsment - E-learning17

18 Taninform - Távoktatási modul funkciói  Hatékony információáramlást elősegítő eszközök: fórum, belső levelező rendszer, társalgó, chat.  Pedagógusok, tanulók és szülők is hozzáférhetnek.  Pedagógusok e-tananyagot tölthetnek fel a rendszerbe, meghatározhatják a feladattal szemben támasztott követelményeket. Video-, kép- és hanganyag feltöltésére is lehetőség van.  A tanulók a feladatokat online tudják megoldani, azonnali kiértékelési lehetőséggel.  Pedagógusok a saját csoportjában tartozó tanulóiról készült statisztikát megtekintheti, kinyomtathatja.  Szülő saját gyermekeinek statisztikáit, elért eredményeit meg tudja nézni bárhonnan Interneten keresztül.  Pedagógusok beállíthatják, hogy mely feladatokat, mely tanulók részére szeretnék hozzáférhetővé tenni.  A távoktatási modul nemzetközi szabványoknak megfelel, akár más rendszerből hozott tananyag is beemelhető a rendszerbe. Tanulásmenedzsment - E-learning18

19 SCORM szerkesztő (RELOAD editor)  Lépésről-lépésre: http://www.reload.ac.uk/ex/ReloadSSv1.pdf http://www.reload.ac.uk/ex/ReloadSSv1.pdf  Kézikönyv: http://www.reload.ac.uk/ex/editor_v1_3_ma nual.pdf http://www.reload.ac.uk/ex/editor_v1_3_ma nual.pdf  Tutorial: http://edutechwiki.unige.ch/en/Reload_Edito r_Tutorial http://edutechwiki.unige.ch/en/Reload_Edito r_Tutorial  Példa csomagok: http://www.reload.ac.uk/ex/ http://www.reload.ac.uk/ex/ Tanulásmenedzsment - E-learning19


Letölteni ppt "Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám"

Hasonló előadás


Google Hirdetések