Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu) Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu) Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu)"— Előadás másolata:

1 Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu)
Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám

2 Tanulásmenedzsment, E-learning és társai
Tematika Bemutatkozás Téma elhelyezése Tanulásmenedzsment, E-learning és társai Eszközök a tanárok kezében - kitekintés E-learning keretrendszerek OLAT Tanulásmenedzsment - E-learning

3 Tudás, tanulás TUDÁS OPERÁTOROK ISMERETEK KÉPMÁSOK FOGALMAK SZÖVEGEK
ISMERETOPERÁTOROK SZOKÁSOK képzetek KÉSZSÉGEK fogalom-operátorok JÁRTASSÁGOK szabály-operátorok MŰVELETI KÉPESSÉGEK szöveg-operátorok ÁLTALÁNOS KÉPESSÉGEK ISMERETEK RÖGZÍTETT ISMERETEK képek objektívált fogalmak objektívált szabályok objektívált szöveg (MŰ)TÁRGYAK KÉPMÁSOK FOGALMAK SZABÁLYOK SZÖVEGEK KOMPE-TENCIÁK Tárgyiasult tudás Tanulásmenedzsment - E-learning

4 Tanulás, oktatási folyamat
Tudástranszfer a tanár által kontrollált módon Keret: oktatási rendszer definiálja  iskola, pedagógus, diák, viszonyrendszer, feladatok, kötelességek, stb. Tanulásmenedzsment - E-learning

5 A tanítás-tanulás folyamata
1. 2. 3. Taneszközök oldaláról: A tanóra információs közeg, a taneszközök pedig információhordozók, melyek eszközei a cél elérésének. Tanulásmenedzsment - E-learning

6 Ez így elég zagyva, kezdjük egy kicsit másik irányból, avagy:
Mi az e-learning? e? Elektronikus? learning? Tanulás? Elektronikus tanulógép? Magától tanuló robot? Vagy az ember tanul, az elektronika segítségével? Ez így elég zagyva, kezdjük egy kicsit másik irányból, avagy: Mit jelent az, hogy távoktatás? Tanulásmenedzsment - E-learning

7 Távoktatás A távoktatás olyan oktatási forma, ahol a tanár és tanuló között földrajzi távolság van. A távoktatás egy teljesen egyedi oktatási forma, lényegesen többet jelent a távolból oktatásnál! A távoktatás megszületése és elterjedése alapvetően három jelenségnek köszönhető. Ezek a következők (Kovács Ilma szerint): "egy új képzési forma iránti szükséglet, az oktatási költségek csökkentésének általános igénye, a modern kommunikációs technológiák megjelenése az oktatás területén is." Tanulásmenedzsment - E-learning

8 Tanár Mentor Tutor Új oktatási forma, ami új módszereket igényel
Mi a távoktatás? Új oktatási forma, ami új módszereket igényel Tanár: ismeretátadó  tanulásirányító Tanuló: a tanulási folyamat aktív résztvevője Tanár Mentor Tutor Tananyag fejlesztő Tutor: szakmai segítségért, fejlődésért felelős Mentor: adminisztratív ügyeket intézi Tanulásmenedzsment - E-learning Tarcsi Ádám: SOA és Web 2.0

9 Mi az e-learning? Olyan oktatási/tanulási formák, melyek aktívan építenek a IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) adta lehetőségekre, a számítógép interaktivitására. Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott „számítógéppel segített tanulás” Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzés A felsőoktatásban megjelenő vegyes képzés (blended learning) Web (táv) előadás, web (táv) szeminárium A televíziós oktatás, különös tekintettel a digitális televíziózás új interaktív lehetőségeit kihasználó kurzusok A tréningezés céljából alkalmazott vállalati képzések. A számítógépes multimédiával, web tartalmakkal támogatott önálló tanulás. (Pl. egy alkalmazói szoftverbe épített tutorial használata…) A multimédiás oktatóprogramok Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningek Mobil informatikával támogatott oktatási formák stb. Ezen felül mindegy, hogy az adott oktatási/tanulási forma tantermi vagy távoktatás, közoktatás vagy felnőttképzés, nyitott képzés vagy egy egy szakmacsoport célirányos továbbképzésére szolgál. Tanulásmenedzsment - E-learning Tarcsi Ádám: SOA és Web 2.0

10 Szinkron módszerek Aszinkron módszerek Telefonos konzultáció Chat
E-tanulás eszközei Szinkron módszerek Telefonos konzultáció Chat Web előadás Web szeminárium „elő” TV adás Aszinkron módszerek „E-book” Interaktív web tananyag Fórum Oktatófilm Tanulásmenedzsment - E-learning

11 Tanulási környezetek A virtuális tanulási környezetek (Virtual Learning Environments - VLE), - gyakori szóhasználattal oktatási keretrendszerek - lehetőséget biztosítanak a diákok és tanárok számára, hogy megszervezzék a tanulási folyamatot: kommunikációs és kollaborációs eszközök; online tananyagok és kurzusok létrehozására szolgáló eszközök, az online ellenőrzés és osztályozás eszközei; kapcsolódik az iskola online menedzsment-rendszeréhez. A Taninform iskolai adminisztrációs- és ügyviteli rendszer (alapvetően nem oktatási keretrendszer) Tanulásmenedzsment - E-learning

12 Gyakori elnevezései, fajtái
MLE: Managed Learning Environment - Irányított tanulási környezet LMS: Learning Management System -Tanulásszervezési keretrendszer MLS: Managed Learning System -Tanulásszervezési keretrendszer LCMS: Learning Content Management System -Tananyagkezelő keretrendszer CMS: Course Management System - Kurzusszervezési keretrendszer Tanulásmenedzsment - E-learning

13 Oktatási keretrendszerek
Nyilvántartják a hallgatókat (Hallgatói nyilvántartó – ETR vagy HR rendszer a vállalati szférában) Hozzáférést biztosít a kurzusok különböző anyagaihoz, elemeihez: megjeleníti a tananyagokat Naplózza a felhasználók: tanárok, tanulók tevékenységét Rendszerint elsődleges kommunikációs felületet biztosít Automatikus funkciókkal kísérli meg növelni a tanulók aktivitását Nyilván tartja a kurzusra, vizsgára jelentkezéseket Támogatja a tanári értékelést (formatív és szummatív értékelést egyaránt) Önértékelő és számonkérő elemeket tartalmaz Informálja a felhasználókat az oktatással kapcsolatos hírekről Támogatja web-előadások, webszemináriumok lebonyolítását Támogatja a virtuális csoportmunkát, kollaboratív felületet biztosít Tanulásmenedzsment - E-learning

14 Sulinet Digitális Tudásbázis
Tanulásmenedzsment - E-learning

15 Moodle Tanulásmenedzsment - E-learning

16 ILIAS Tanulásmenedzsment - E-learning

17 OLAT Tanulásmenedzsment - E-learning

18 Taninform - Távoktatási modul funkciói
Hatékony információáramlást elősegítő eszközök: fórum, belső levelező rendszer, társalgó, chat. Pedagógusok, tanulók és szülők is hozzáférhetnek. Pedagógusok e-tananyagot tölthetnek fel a rendszerbe, meghatározhatják a feladattal szemben támasztott követelményeket. Video-, kép- és hanganyag feltöltésére is lehetőség van. A tanulók a feladatokat online tudják megoldani, azonnali kiértékelési lehetőséggel. Pedagógusok a saját csoportjában tartozó tanulóiról készült statisztikát megtekintheti, kinyomtathatja. Szülő saját gyermekeinek statisztikáit, elért eredményeit meg tudja nézni bárhonnan Interneten keresztül. Pedagógusok beállíthatják, hogy mely feladatokat, mely tanulók részére szeretnék hozzáférhetővé tenni. A távoktatási modul nemzetközi szabványoknak megfelel, akár más rendszerből hozott tananyag is beemelhető a rendszerbe. Tanulásmenedzsment - E-learning

19 SCORM szerkesztő (RELOAD editor)
Lépésről-lépésre: Kézikönyv: Tutorial: Példa csomagok: Tanulásmenedzsment - E-learning


Letölteni ppt "Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu) Tanulásmenedzsment Tarcsi Ádám (ade@inf.elte.hu)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések