Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt TÁMOP 3. prioritás, 3.1.1-es konstrukció: ”21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” Könczöl Tamás igazgatómb. igazgató eLearning Igazgatóság Közoktatási Igazgatóság Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az Educatio szerepe a TÁMOP közoktatási konstrukcióiban Régiós hálózat ÚMFT fejlesztési komponensek Educatio Nonprofit Kft. OFI Közoktatási intézmények/ feladatellátási helyek 3.1.2 Tartalomfejlesztés 3.1.5 Pedagógus- továbbképzések 3.1.6 EGYMI 3.4.2 SNI integráció 3.1.1 XXI. sz-i közoktatás 3.1.4 Innovatív intézmények 3.1.7 Referencia iskola Pedagógiai szolgáltatók és fejlesztők 3.2.2 Területi együttműködések

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt – Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) – Tartalmi fejlesztések támogatása – Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása – IKT kompetencia fejlesztés támogatása: • Rendszerfejlesztés • Tartalomfejlesztés • Szakmai támogatás – SNI – együttnevelési programok koordinációja – Kedvezményezett: Educatio Kft., OFI A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Partnerség: fejlesztés-koordináció és K+F+I 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések támogatása 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. Pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. SNI gyermekek oktatási szolgálta- tásokhoz való egyenlő hozzá- férését biztosító tevékenységek 5. Komplex eTanulás, digitális pedagó- giai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejl.-e 9. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése 6. A versenyképesség és az esély- teremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, a tanulási környezet- és iskola-fejlesztést támogató K+F 7. Az oktatásirányítás és az iskola rendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F 8. A tudásmenedzsment rendszer- szintű fejlesztését támogató K+F+I (forrás: OFI) EDUCATIO pillérekOFI pillérek

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az Educatio kapcsolatrendszere

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 1. Pillér Fejlesztéskoordinációs hálózat kiépítése

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A projekt kapcsolatrendszere TÁMOP Szolgáltatói Kosár Stratégiai tervezés (NFM, NEFMI), OFI, más kiemelt projektek Fejlesztés- koordinációs Hálózat Hálózati és pedagógiai standardok Regionális hálózatkoordináció 7 partnerrel feladatmegosztásban (TÁMOP 3.2.2) Szolgáltatások minőség- biztosítása Hálózati, horizontális tanulás disszeminációja Szakmai Help Desk Információ -megosztás Szakmai nyomonkövető adatbázis SNI inklúziós fejlesztések

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Támogató környezet: TÁMOP 3.1.4 Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása A fejlesztő intézmény munkája Kompetencia alapú oktatás SNI tanulók együttnevelése Oktatási integráció Tehetséggondozás Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A „Szolgáltatói kosár” Referencia- intézmények Fejlesztés- koordinációs Hálózat TÁMOP Szolgáltatói Kosár Tudástár Pályázó közoktatási intézmények, fenntartók, partnerek Új taneszközök, IKT tartalmak SZOLGÁLTATÓK, SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÍTÉSE HÁLÓZATI INFORMÁCIÓMEGOSZTÁS Továbbképzők, képzések Szaktanácsadók listái Jó gyakorlatok

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Szolgáltatói kosár • Képzések- 267 db képzés • Tanácsadók- 1254 fő ( 42 területen 2604 tanúsítvány/igazolás) • Intézményi innovációk • - Jó gyakorlatok2089/1359 db • - Referencia-intézmények 398/185 db - Saját innováció3200 db • - Tantárgytömbösítés 12 db

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Regionális hálózatkoordináció Regionális hálózatkoordináció Fejlesztés- koordinációs Hálózat

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Hálózatkoordináció pillér eredményei, termékei I. AlprojektekEredmények, termékek Hálózati működés standardjainak kidolgozása • Átfogó régiós hálózati standard • OOIH együttműködés hálózati standardja • Reformpedagógiai hálózati standard • Egységes Iskola Hálózat standard • Mentor, tanácsadói hálózat standard • Biztos kezdet óvodai hálózat standard • Pedagógusképzési felsőoktatási intézmények hálózata standardok Pedagógiai standardok és pályázati mellékletek kidolgozása • Referencia-intézmény minősítési kritériumrendszere, működési standardja és 14 modell • TÁMOP keretében gyűjtött „Jó gyakorlatok adaptációs, közzétételi standardja • Jó gyakorlat standard Az OKM TI által kiírt pályázatok szakmai támogatása • Tájékoztató események és GYIK szolgáltatás • Részvétel pályázati információs napokon: I-III. szakasz • Kommunikációs, disszeminációs kiadványok, filmek, DVD-k,és CD-k • Együttműködésben szervezett konferenciák • A TÁMOP 311 kiemelt projekt országos bemutatkozó konferenciája • Partnerkonferenciák, fejlesztő műhelyek a TÁMOP 3.2.2 régiós szakmai koordinátor-szervezetekkel és más szervezetekkel • Komplex programbemutató az Educatio kiállításon….

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A hálózatkoordináció pillér eredményei, termékei II. AlprojektEredmények, termékek A szolgáltatói kosár tartalmainak meghatározása • Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok kritériumrendszere • Új továbbképzési igények azonosítása, fejlesztés kezdeményezése • Szaktanácsadói, mentori rendszer működési kritériumai • Regisztrált, felkészítésre kiválasztott tanácsadók, mentorok listájának kezelése • Új, kompetencia alapú oktatási tartalmak publikációja • 12 alternatív- és reformpedagógiai jó gyakorlat • 3 beszerzett külföldi jó gyakorlat • Hiányzó jó gyakorlatok - azonosított hiányterületek listája Intézmény-összevonás, fenntartói együttműködések szakmai támogatása • Összegyűjtött esetpéldák • Kész modell-leírások • Régióknak kiajánlott felkészítési programok • Kommunikációs termékek Hálózat működtetése • Együttműködési megállapodások a TÁMOP 3.2.2-es regionális szolgáltatókkal (7 db.); a hálózat specifikációja, pilot-ja és alkalmazása • Fejlesztési Nyomonkövető Felület kezelése, feltöltése, elemzése, jelzés a döntéshozói szint számára • Hálózatfejlesztő szakmai műhelyek, horizontális tanulás terepeinek biztosítása • Referencia-intézmény felkészítés, felkészítési portfólió típusok • Hálózati működés, regionális stratégiák elemzése,minőségbiztosítása

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Hálózatkoordináció pillér eredményei, termékei III. AlprojektEredmények, termékek Biztos kezdet óvodai fejlesztési program koordinációja • 16 háttértanulmány • Stratégiai terv szakmai koncepció • Biztos kezdet óvodai program képzési elemek • Biztos kezdet óvodai program referenciahely • Akkreditált mentorképzési program, működő mentorhálózat Promóció, kommunikációs és disszeminációs terv • Hálózati kommunikációs, disszeminációs terv • Kommunikációs termékek

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 2. Pillér Tartalomfejlesztés koordinációja

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alprojektek rendszere A pedagógiai rendszerek fejlesztése, akkreditációja, bevezetése, alkalmazása, hatásvizsgálata ( Pl. TÁMOP 3.1.2 TÁMOP 3.1.4. folytat.) A pedagógiai rendszerek akkreditációja jogi környezetének egyeztetése (OKM, OH, IH) Támogató rendszer kiépítése a pedagógiai rendszerek fejlesztéséhez Fejlesztést támogató projektek Disszemináció Help-desk, támogatás Új pedagógiai rendszerek fejlesztésének szakmai előkészítése

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér eredményei, termékei I. AlprojektEredmények, termékek Új pedagógiai rendszerek fejlesztésének szakmai előkészítése • NAT kulcsfogalom-rendszer és kulcskompetencia-térkép • Jó gyakorlatok összegyűjtését és feldolgozását összegző tanulmány • A pedagógiai rendszer specifikációja • Későbbi TÁMOP (3.1.2) pályázatokban kiírásra kerülő fejlesztési területek szakmai specifikációja • A pedagógiai rendszerek fejlesztési folyamatának, akkreditációs eljárásának, független hatáselemzés/beválás-vizsgálati rendszerének leírása • Üzleti modellek leírása • A fejlesztések informatikai támogatásának funkcionális specifikációja • A pedagógiai rendszer fejlesztési folyamatának leírása • A tanárképzés szerepének meghatározása a pedagógiai rendszerek fejlesztésében és alkalmazásában Támogató rendszer kiépítése a pedagógiai rendszerek fejlesztéséhez • Képzett fejlesztéstámogató szaktanácsadók és akkreditációs szakértők • A jövőben megvalósuló PR-ek fejlesztését támogató IT rendszer • A jövőben létrejövő PR-ek hatás/beválás vizsgálatának rendszerleírása

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér eredményei, termékei II. AlprojektEredmények, termékek Pedagógiai rendszerek fejlesztéséről, akkreditációjáról és alkalmazásáról szóló jogszabályi környezet egyeztetése (OKM, OH, IH) • Törvényelőkészítő javaslatcsomag a pedagógiai rendszerek fejlesztéséről, akkreditációjáról és alkalmazásáról Disszeminációs és kommunikációs tevékenység • Közösségépítő játékok tartalomfejlesztőknek • Kiadvány a potenciális fejlesztőknek, szolgáltatóknak • Kiadvány az oktatási intézményeknek • Konferencia a potenciális fejlesztőknek, szolgáltatóknak, tanárképző intézményeknek, NFM, NEFMI, OKMT, OH, NFÜ, a TÁMOP 3.2.2. regionális szolgáltatóinak • Fejlesztéstámogató szaktanácsadó hálózat kialakítása • Akkreditációs szakértői hálózat kialakítása • Fejlesztői hálózat kialakítása Fejlesztést támogató projektek • Tankönyvi nyelvezet vizsgálata • Az ősrobbanástól a globális társadalomig pilot program

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 3. Pillér Pedagógusok módszertani megújulása, szakemberek felkészítése

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A 3. pillér kapcsolatrendszere 3. pillér 1.Pillér Műhelymunka, disszemináció Szolgáltatói kosár (képzések, szaktanácsadók) Kommunikáció 2. Pillér Tartalomfejlesztés/ képzési tartalmak 5. Pillér Tartalomfejlesztés/ képzési tartalmak 4. Pillér SNI szempontok érvényesítése

22 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei I. AlprojektEredmények, termékek Eljárásrendek kialakítása • Képzésfejlesztés eljárásrendje • Képzések felülvizsgálatának eljárásai • Képzésszervezés eljárásrendje • Képzők képzése megtartásának eljárásai Szaktanácsadók felkészítése • Komplex helyzetelemzők felkészítése • Folyamat szaktanácsadók felkészítése • Kompetencia területi mentor szaktanácsadók felkészítése • Egyéb szaktanácsadók (mérés-értékelés, szervezetfejlesztés, SNI adaptációs, stb.) felkészítése Képzések fejlesztése • Képzések felülvizsgálata • Képzésfejlesztés hiányterületekre: • Szaktanácsadói felkészítések tananyagai • Szolgáltatói kosár hiányterületére fejlesztett képzések tananyagai • Referencia intézmények felkészítésének tananyagai • Folyamatba ágyazott képzések rendszere és tananyagai • A képzésekhez tartozó képzők képzése megtartása

23 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei II. AlprojektEredmények, termékek Akkreditációs szempontrendszer kialakítása • A TÁMOP célkitűzései beépülnek a pedagógus-továbbképzések akkreditációs szempontrendszerébe • Felülvizsgált szempontsor és eszközrendszer Tanulásszervezési jó gyakorlatok elemzése, és terjesztése • A pedagógusok módszertani megújulásához kötődő tanulásszervezési jó gyakorlatok gyűjtése • Kiadvány szerkesztése, kiadása • A jó gyakorlatok adaptációs gyakorlatának bemutatása pilot keretében Visszacsatolás az alapképzésbe • Pedagógus kompetenciák fejlesztéshez kötődő kompetencia alapú modulok kialakítása • A modulok kipróbálása 5 felsőoktatási intézményben pilot program keretében • Konferencia az eredmények disszeminálására

24 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 4. pillér Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

25 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alprojektek rendszere 1. pillér Horizontalitás 2. pillér 3. pillér OKI pillérek 9. pillér 5. pillér Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések programja Korai fejlesztés Diagnosztika

26 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Horizontalitás 1. pillér – Szolgáltatói kosár – Fejlesztéskoordinációs hálózat (pl. hálózati munka, standardok kidolgozása; EGYMI-standard) – Szakmai nyomon követő adatbázis és help desk 2. pillér – SNI szempontok a tartalom fejlesztés-koordinációs tevékenységeiben 3. Pillér – Képzések SNI-háttértámogatása (adaptációs szaktanácsadó képzés; 60 órás együttnevelés képzés kidolgozása; SNI modulok a kompetenciaterületi mentorképzésben, IKT mentor-szaktanácsadók képzésének SNI-szempontú háttértámogatása) 5. pillér – SNI-tanulók IKT-eszközei

27 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei I. AlprojektEredmények, termékek Diagnosztikus tesztek standardizálása • Szakmai koncepció • Szempontrendszer a diagnosztikus tesztek értékeléséhez • Mintavételi eljárás (kismintás) • Kritériumrendszer tesztfelvételben résztvevők kiválasztásához • Képzés kismintás tesztfelvételi eljárásban részt vevő tesztfelvevők számára • Kismintás bemérésre legyártott diagnosztikus (teszt) (5-féle) • Kismintás vizsgálati dokumentáció (5-féle) • Nagymintás bemérésre előállított diagnosztikus teszt (5-féle) • Képzési anyag és képzés nagymintás tesztfelvételi eljárásban részt vevő tesztfelvevők képzéséhez • Nagymintás bemérésre legyártott diagnosztikus (teszt) (5-féle)

28 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei II. AlprojektEredmények, termékek Korai intervenciós hálózati program • Szakmai koncepció • Kritériumrendszer helyzetelemzéshez • Regionális helyzetelemzés • Korai intervenciós hálózati program középtávú stratégiája • Korai intervenciós hálózati pilot programban részt vevő régiók kiválasztásának kritériumrendszere • Szűrési rendszer és protokoll, szűrési pilot • Képzési program és képzés pilot szűrővizsgálatban részt vevő szakemberek számára • Pilot szűrővizsgálat dokumentációja (3 régió) • Ajánlások az országos egységes szűrési rendszer létrehozásához • Korai intervenció regionális működés feltétel és szakmai kritériumrendszere • Ellátási rendszer és protokoll, ellátási szolgáltatási pilot program • Képzési program és képzés az ellátási szolgáltatói pilotprogramban részt vevő szakemberek számára • Képzési program és képzés szupervízor szakemberek számára • Ellátási pilot program dokumentációja • Ajánlások az országos egységes ellátási rendszer létrehozásához

29 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 5. Pillér Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése, továbbfejlesztése

30 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Alprojektek rendszere eTanulás rendszer IKT taneszközrendszer DTMB TÁMOP 3.1.2 támogatása e-papír Szakmai kollégium Disszemináció Help-desk, támogatás IKT továbbképzés Mentor, folyamattanácsadó

31 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei I. AlprojektEredmények, termékek eTanulás rendszer fejlesztése • Új SDT portál architektúra • Web 2.0 szolgáltatások • Korcsoport, felhasználócsoport igényeihez szabható felhasználói felület • Sajátos nevelési igényű tanulók IKT alapú fejlesztését támogató modul: nagykontrasztú megjelenítés, betűméret; felolvasó szoftver(ek) támogatása; hangos SDT Az IKT taneszközrendszerének továbbfejlesztése a DTMB akkreditáció elvárásainak megfelelően • Az IKT programcsomag továbbfejlesztésére vonatkozó tartalmi, pedagógiai, technológiai specifikáció. • Fejlesztési javaslat SDT tananyag tartalmi bővítésére, módosítására. TÁMOP 3.1.2 pályázat szakmai és technikai támogatása • Javaslat a pályázati kiírás által kijelölt kompetenciaterületekre, műveltségterületekre, tantárgyakra, ahol szükség van további tartalmak fejlesztésére, előállítására. • Javaslat a pályázati kiírás meghatározott tartalomtípusokra. • A tartalomfejlesztés konkrét lépéseinek meghatározása, részletes munkafolyamat kidolgozása • A külső tananyagfejlesztők által létrehozott tananyagok minősítés és elfogadás után történő publikálása az eTanulás rendszerben E-papír pilot projekt • SDT-e-papír publikációs modul • Kutatási jelentés és tanulmány az e-papír eszközök és tartalmak kipróbálásáról SDT felhasználó kézikönyv Help-desk tudásbázis • SDT felhasználó kézikönyv • Help-desk tudásbázis

32 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A pillér elvárt eredményei, termékei II. AlprojektEredmények, termékek eTanulás Szakmai Kollégium • Szakmai pilot projektek • Szakmai műhely(ek) • A projektek eredményeinek bemutatása szakmai konferenciákon (előadás, poszter, workshop) eTanulás mentorálási és folyamattanácsadói rendszer kialakítása és biztosítása • Akkreditált IKT szaktanácsadó képzések • Képzett IKT mentor szaktanácsadók • Képzett IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadók • Szakmai támogató rendszer IKT alapú pedagógus továbbképzési modulrendszer fejlesztése és biztosítása • Új, a digitális kompetencia fejlesztését támogató akkreditált pedagógus továbbképzések (kb. 10 db) • Képzési tananyagok (digitális formában is) • Képzők IKT alapú disszeminációs tevékenység koordinálása, biztosítása • Megjelenés az Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon • Megjelenés Educatio 2010 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon • 2009 őszi eLearning Nyitókonferencia - SuliNetwork 2009 • SuliNet Tanulmányi Verseny 2010 • SuliNet Roadshow 2010 • SuliNet Tábor 2010 • eLearning Promóciós csomag • eLearning ajándéktárgyak • eLearning Zárókonferencia - SuliNetwork 2010 Help-desk szolgáltatás • SDT felhasználó kézikönyv • Help-desk tudásbázis

33 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Könczöl Tamás és a Közoktatási, valamint az eLearning Igazgatóság csapata http://kosar.educatio.hu http://ikt.sulinet.hu http://sdt.sulinet.hu http://www.tankonyvtar.hu


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések