Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/"— Előadás másolata:

1 „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/

2 Ihász Gábor Általános Iskola 8542 Vaszar, Fő u. 9. Tel.: 89/355-010 E-mail: sulivaszar@ sulivaszar.hu www.sulivaszar.hu

3 egyedi, más intézmények számára példaértékű, befogadó, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, publikálni és átadni képes intézmény. A referencia-intézmény fogalma

4  Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz  Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása  Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi  Folyamatos önfejlesztésre kész  Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik A referencia-intézmények alapfeltételei 1.

5 IKT eszközöket és módszereket alkalmaz A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia- intézményi működés lehetőségét Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés jellemző Az intézménynek az általa megjelölt referencia- területen legalább két éves tapasztalata van A referencia-intézmények alapfeltételei 2.

6 "A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely." Referenciaterületünk

7 Kompetencia fogalma A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent.

8 Kompetenciaterületek Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Hatékony, önálló tanulás Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség Idegen nyelvi kommunikáció Szociális és állampolgári kompetencia Digitális kompetencia

9 Felkészültünk Kompetens tantestület 1. •Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban 3 fő •Burnout tréning 6 fő •Az interaktív tábla használata a gyakorlatban 14 fő •Mentálhigiénés alapképzés pedagógusoknak 1 fő •Drogprevenció 1 fő •Kompetencia alapú oktatás - matematika 5 fő •Hatékony együttnevelés az iskolában 12 fő •Nem szakrendszerű oktatás - magyar 1 fő •Nem szakrendszerű oktatás - matematika 1 fő •Etika szakos pedagógus szakvizsgával 1 fő •Mozgókép- médiatanár – szakvizsgával 1 fő •Fejlesztő pedagógus-szakvizsgával 1+1 fő •Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciafejlesztés 1 fő

10 Kompetens tantestület 2. •Alsós pedagógusok képességfejlesztő képzése 1 fő •Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére 1 fő •Tanulásmódszertan 14 fő •Néptánc oktató 1 fő •Drámafoglalkozást vezető 3 fő •Testnevelési játékok 1 fő •Fogalmazástanítás problémája 1 fő •Zenés-táncos mozgásformák alkalmazása 1 fő •Személyiségfejlesztés, beszédtechnika 1 fő •Gordon tanári tréning 10 fő •Háztartástani ismeretek 1 fő •Művészet, mozgóképkultúra 1 fő •Iskolai könyvtár a NAT tükrében 1 fő

11 Kompetens tantestület 3. •Vizuális nevelés 1 fő •Népi játszóházi foglalkozásvezető 1 fő •Matematika az általános iskolában 1 fő •Bábcsoportvezető képzése 1 fő •Személyközpontú pedagógia 1 fő •Ünneprendezés 1 fő •Módszertani vándorműhely 1 fő •Az egészséges életmódra nevelés 1 fő •Pedagógusok intenzív továbbképzése •/magyar ill. könyvtár/ 2 fő •C kategóriás néptánc oktatói működési engedély 1 fő

12 „Kompetenciaalapú tantermek”

13 Partnereinkkel a kompetenciák fejlesztéséért 1.  Nevelési Tanácsadó Pápa  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  Hunyadi Tsz Sportkör  Kilián Diáksport Egyesület  Pannon Egyetem

14 Partnereinkkel a kompetenciák fejlesztéséért 2.  Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ  Magyarpolányi Alapfokú Művészet- oktatási Intézmény  DUE Országos Iskolarádió Hálózat  Pannonhalmi Főapátság Levéltár

15 Jó gyakorlataink a kompetenciaterületek ötvözete 1.  Elődeink nyomán – hagyományőrző alkotótábor  Játékos nyelvművelő verseny

16 Jó gyakorlataink a kompetencia alapú oktatás ötvözete 2.  Természetismereti vetélkedő  Interaktív diákönkormányzat

17 bemutató tanítások szervezése, megtartása jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása mentorálás a választott területen hospitálások biztosítása közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel konferenciák, szakmai napok, értekezletek lebonyolításában részvétel /helyszín biztosításával, szakmai segítségnyújtással/ Szolgáltatásaink

18 A referencia-intézménnyé válás előnyei A szervezeti és módszertani kultúra folyamatosan fejlődik Az innovációs tapasztalatok hasznosulnak Az intézményközi együttműködés erősödik Nő az iskola kapcsolatrendszere A pozitív visszajelzések új lendületet adnak a pedagógusoknak

19 Mozaikok a kompetencia alapú oktatásunkból Digitális kompetencia fejlesztése Hatékony, önálló tanulás

20 IKT eszközökkel az egyéni haladásért nyelvi és más órákon

21 Fejlesztőfoglalkozáson Sakkal és szorobánnal a logikus gondolkodásért

22 Van aki barkácsol mások sütnek, főznek Kísérletezve tanulni

23 Esztétikai, művészeti nevelés Zenéveltánccalbábbal Népművészeti alkotásokkal

24 „Nem az a tapasztalat, ami az emberrel történik, hanem az, amit kezdeni tud vele.” (A. Huxley)


Letölteni ppt "„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” /Eötvös Lóránd/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések