Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél – dunántúli Regionális „IPR” Tájékoztató Nap Pécs = Európa Kulturális Fővárosa! Építkezzünk tovább! A „BÁZIS”- tól, az „ERNYŐ”- ig! 2003-2010-2013!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél – dunántúli Regionális „IPR” Tájékoztató Nap Pécs = Európa Kulturális Fővárosa! Építkezzünk tovább! A „BÁZIS”- tól, az „ERNYŐ”- ig! 2003-2010-2013!"— Előadás másolata:

1 Dél – dunántúli Regionális „IPR” Tájékoztató Nap Pécs = Európa Kulturális Fővárosa! Építkezzünk tovább! A „BÁZIS”- tól, az „ERNYŐ”- ig! 2003-2010-2013!

2 2003 Valami elkezdődött! „ALAPOZÁS!” EGYÜTTNEVELÉS, EGYENLŐ ESÉLYEK!

3 EGYÜTTNEVELÉS, EGYENLŐ ESÉLYEK! 2003 – 2004 „ALAPOZÁS” Amiért belevágtunk: - igazolatlan hiányzások csökkentése - lemorzsolódások csökkentése - hhh-s tanulók továbbtanulási esélyeinek javítása - kompetenciaeredmények javulása Az iskola törekedjen arra, hogy az összes tanuló „SIKERKÉNT” élhesse meg a közös munkát!

4 EGYÜTTNEVELÉS, EGYENLŐ ESÉLYEK! 2003 – 2004 „ALAPOZÁS” Amit vállaltunk: - Szemléletbeli változás, szakmai megújulás (képzés, konferencia, képzés ….) -Korszerű pedagógiai eszközök alkalmazása a mindennapokban. -Az iskolai kapcsolatrendszer újragondolása, (SZÜLŐK, civil szervezetek, középiskolák, pedagógiai szakszolgálatok)

5 EGYÜTTNEVELÉS, EGYENLŐ ESÉLYEK! 2004 – 2005 „Épülnek a falak” Az első BÁZISOK! Decs BátaGyulaj Vásárosdombó Pécs Magyarmecske Nagyharsány Kétújfalu BarcsGödreDarány

6 2004 – 2005 „Épülnek a falak” Bázistalálkozók!!! Jók voltak!

7 2005 – 2007 „A falak már állnak!” HEFOP 2.1.3 HEFOP 2.1.5

8 Egyre többen vagyunk! Normatíva helyett, pályázati támogatás! 2008 „A falak már állnak!” Épül a RENDSZER!

9 2008-2009 „Készül a födém” Országos, regionális szakmai műhelyek! DKKI szolgáltat: -Szakmai napok - Hospitációs lehetőség biztosítása Felkészülés az újabb BÁZIS szerepre!

10 2010! „Készül a födém” Ismét BÁZIS! (Hárman maradtunk!) BátaKétújfalu Darány

11 2010! „Készül a födém” Új feladatok: -Az IPR rendszer további fejlesztése - Együttműködés a PTE-vel - SZOLGÁLTATÁS, SZOLGÁLTATÁS …

12 2010 - 2013 „Elkészül a tető?” Jöhet az ERNYŐ!!!

13 A projekt céljai  A projekt konkrét célja az alábbi tevékenységek, és szolgáltatások biztosítása:  - akkreditált tanár továbbképzések, tréningek a háló intézményei számára a konkrét intézmények szükségletei szerint (igényelmérés alapján).  - elérhető, hospitálható modell értékű gyakorlatok közvetítése, kiajánlása,  - „bázis”-találkozók- a tapasztalatcserék kiválóan működtethető eszközei- szervezése,  - szakmai műhelyek, munkaközösségek szervezése a segítő kapcsolatok bevonásával,  - minőségirányítási rendszer működtetése az önértékelések segítésére,  - szakmai kiadványok, naprakész hírlevelek, formadokumentumok kiadása,  - információs napok szervezése a segítő csoportok, szülők, fenntartók számára,  - kulturális-, sport- és tábori szabadidős programok szervezése az együttnevelés jegyében, de kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermekekre.

14 Szakmai műhelyek  1. Menedzsment műhely  2. IKCS műhely  3. Kompetencia műhely  4. Idegen nyelvi műhely  5. Óvodai kompetencia fejlesztés műhely  6. Művészeti nevelés műhely  7. Multikulturális műhely  8. Kooperatív tanulásszervezés műhely  9. Óvodai projekt  10. Kisebbségi kapcsolatok műhely  11. SNI műhely  12. Alapozó szakasz fejlesztő műhely  13. SDT műhely  14. Kommunikációs szolgáltató műhely  15. Pályaorientáció műhely  16. Projekt műhely  17. Tanórán kívüli nevelés műhely  18. Óvodai egészségnevelés műhely  19. Környezeti nevelés műhely  20.SNI műhely

15 Kompetecia fejlesztés gyermekeknek  - Kistérségi gyermeklap – Csodabogár -  - erdei óvodák, iskolák,  - művészeti iskolák komplex fesztiválja  - tehetséggondozó pályázatok  –képzőművészet/kiállítás  –informatika - digitális írástudás  - természetvédelmi, környezeti nevelési projektek támogatása  - tanulmányi versenyek  - színházi tanórák, könyvtári tanórák, múzeumi órák  - nyári kreatív délelőttök  - Csodanézés- Csodák palotája látogatás  - A tenger világa multikulturális élménytábor HHH-s gyermekeknek  - lovas terápia  - természetjáró- és kerékpártúrák  - és még mások...

16 Házhoz jön a…  a színház  A szolgáltatást igénylő iskolák évi 5 alkalommal kapnak olyan igényes színházi programot, ami a helyszínen(zsibongóban, tornateremben) előadható.  a zene  Az igénylő intézményekhez különféle zenei programok mennek házhoz. Igyekszünk változatos,színes ajándékkal meglepni a gyerekeket.  a tánc  Ez a projektelem táncházi foglalkozásokat jelent, amelyek során a gyerekek megtanulhatják kiváló táncos szakemberek segítségével—és élőzenével— környező kisebbségek táncait.

17 kapcsolatok  - iskolai/óvodai családi programok  - szülők klubja  - családi tábor  - gimis diák tutor támogatás  -DDNP foglalkoztató természetvédelmi nap  - iskolapszichológus prevenciós és terápiás szolgáltatás  - interaktív „Ernyő honlap”  - rendszeres havi hírlevél  - szórólapok a projektről, a jó gyakorlatokról, az esélyegyenlőségről  - Projektnyitó „RÁHANGOLÓ” kistérségi pedagógus találkozó  - Országos pedagógiai konferencia  - Projektzáró pedagógus találkozó  - Jó gyakorlatok intézményi adaptációja

18 Pedagógiai innováció   Digitális taneszközök tantárgyakhoz  - Kompetencia/kooperatív fókuszú óratervek,  - óvodai foglalkozási tervek  - Erdei iskola/óvoda programok  - Intézményi jó gyakorlat leírása  - kisebbségi nyelvoktatást támogató taneszközök  - komplex művészeti nevelés program leírása  - témahetek /projektek tervei  - gyerek/iskola témájú foto pályázat/kiállítás  - családi tábori programok terve  - nyári kreatív délelőtt programok tervei  - komplex művészeti találkozók programtervei  …...és még más

19 képzések A projekt nagy hangsúlyt helyez a peda- gógusok kompetenciáinak erősítésére: - tréningek – kooperatív tanulásszervezés,multikulturális tartalmak, iskolai/óvodai IPR, konfliktuskezelés, SDT, osztályozás nélküli értékelés…. - hiánypótló egyéni képzések támogatása: nyelvtanárok, fejlesztő pedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztens, - vezetői-, tanári nyelvi kompetenciákat erősítő 200 órás beszéd centrikus angol,

20 vége


Letölteni ppt "Dél – dunántúli Regionális „IPR” Tájékoztató Nap Pécs = Európa Kulturális Fővárosa! Építkezzünk tovább! A „BÁZIS”- tól, az „ERNYŐ”- ig! 2003-2010-2013!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések