Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulók társas készségeinek fejlesztése. Erős érzelmek kimutatása Anómia a társadalomban  A viselkedés következménynélkülisége  A televízió, a film.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulók társas készségeinek fejlesztése. Erős érzelmek kimutatása Anómia a társadalomban  A viselkedés következménynélkülisége  A televízió, a film."— Előadás másolata:

1 A tanulók társas készségeinek fejlesztése

2 Erős érzelmek kimutatása Anómia a társadalomban  A viselkedés következménynélkülisége  A televízió, a film és az internet mintakínálatának kérdése  A pedagógia válsága és elerőtlenedése  A család „magára maradása” a gyermek problémáiban  Segítő szolgáltatások hiánya  A korrektív nevelés és a rendvédelem tehetetlensége (Buda, 2003)

3 A gyermek kapcsolatrendszerei – iskolai helyzetben  Mennyire lehet/kell, hogy egyenrangú legyen a kapcsolat?  Érzelmek helye, szerepe az iskolai kapcsolatokban  Melyek a kapcsolat megjelenési formái  Kortárs csoport – szocializációs szerepének felértékelődése  Szülők – szülőkép eltűnése  Nevelők - tekintélyelv válsága  Felnőttek – generációs különbsége és konfliktusok (Buda, 2003)

4 Az iskola mint szocializációs tér  Az iskola szerepe az érzelmek kezelésének megtanulásában, a munkahelyi sikeresség elősegítésében  A közösség mint nevelő erő – a lehetségesnél kisebb szerep  Gyerekek negatívan viszonyulnak az iskolához (unalom, sivárság, személytelenség, emberközpontú közösségek hiánya)  Erőszak, deviancia terjedése  Kiszolgáltatottság, autonómia igénye vs. manipuláció veszélye (Szekszárdi, 2001)

5 Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában  Érzelmi intelligencia elemeinek kialakítása az első életévekben  Iskolai évek alatt tovább fejlődnek, de a már meglévő alapokra épülnek rá  Az érzelmi hiányosságok növelik egy gyermek veszélyeztetettségét, de ha idejekorán jön a segítség, a viszonyulás megváltoztatható

6 A jó iskolai előmenetel lehetséges okai Tanulmányi eredmények vagy érzelmi és társas megnyilvánulások következménye? A jó iskolai előmenetel megjósolható: Ha a gyerek  Magabiztos  Érdeklődő  Ellenáll a helytelenkedés csábításainak  Képes várni, utasítást követni, segítséget kérni  Kijön a többiekkel  Megnyerő  Öntudatos  Kudarctűrő  Könnyen alkalmazkodik  Könnyen megtanul olvasni  Jól számol  Nagy tárgyi tudású (Goleman, 1997)

7 Az érzelmi hiányosságok jelei, veszélyei  Figyelemfelhívó, szélsőséges reakciók  Szélsőséges befelé fordulás  Bizalomhiány, visszahúzódás, magány  Visszajelzések alkalmával zavarba jön  Sikertelenség esetén dac, harag  Túlzott segítségnyújtás  Túlfűtött érzelmi kötődés a bizalmas személyhez  Sztereotípiák, elhamarkodott ítélkezés  Előítéletesség  Rejtőzködés, titokzatosság, bizalmatlanság  Harsányság, váratlan reakciók

8 Mit tehet az iskola, a pedagógus?  „Azok, akik a legkeservesebb kutyaszorítóból is kivágták magukat, többnyire rendelkeznek bizonyos kulcsfontosságú érzelmi készségekkel.” (Goleman, 1997)  Nem elég tájékoztatni a tanulókat: - aktív összetevőkre alapozva - tréningszerű foglalkozások keretében - begyakoroljuk az érzelmi intelligencia komponenseit idéző készségeket

9 Érzések felfedezése, kifejezése  A gyermek, ha  beszél érzéseiről, pillanatnyi lelkiállapotáról: - tisztába jön önmagával, megértik mások - foglalkozik az érzéseivel - a többi embert is megértheti, magyarázatot találhat egyes negatív viselkedésekre.  Érzések kifejezése: biztonsági, feszültség- levezető szelep  Szerep a lelki problémák megelőzésében (M. Csóti, 2006)

10 Az érzelmi intelligencia  „Kutatási eredmények bizonyítják, hogy életünk majd minden területén fontosabb szerepet játszik az EQ, mint az IQ. Ez a törvényszerűség fokozatosan érvényesül napjainkban, amikor a kontrollra épülő ipari korszakból átlépünk a motivációra épülő információs korszakba. Az éntudatosság, az önmotiváció és az önmenedzselés kulcs összetevője az empátiának és a társas kapcsolatoknak." (Dr. Stephen Covey)

11 Személyes érzelmi kompetenciák  Pozitív és negatív érzések észlelése, azonosítása – önmegfigyelés  Önállóság, autonómia  Az érzelmek kimutatásának, megértésének és irányításának képessége  Identitás, hitelesség, önszabályozás, belső kontroll  A vágyteljesítés késleltetése, kitartás  Siker- és kudarctűrés, stressz és szorongás kezelése  Az érzések és cselekedetek közötti különbségek felismerése (jobb érzelmi döntés, cselekvési késztetés megfékezése, következmények azonosítása – indulati kontroll)

12 Társas érzelmi kompetenciák  Mások érzelmeinek felismerése  Odafigyelés  Negatív hatásoknak való ellenállás  Empátia  Kapcsolatépítő, kapcsolatirányító, kapcsolatkezelő képesség  Meggyőző erő  Kommunikáció  Konfliktuskezelés  Együttműködés  Segítségkérés

13 Melyek a foglalkozások újszerűségei?  Kooperativitás  (párhuzamos interakciók,  építő egymásrautaltság,  egyéni felelősség,  egyenlő részvétel)  Aktív, bevonó tanulás  Megváltozott tanár- diák szerepek  Árnyalt értékelés  (Szöveges  Komplex visszacsatolás  Gyerekre szabott  Önértékelés, egymás értékelése, csoportos értékelés szerepe)

14 Hagyományos és személyiségközpontú foglalkozások  Tanár- és ismeretközpontú  Individualizált  Érzelmi semlegesség  Teljesítmény  Nem átlátható szabályrendszer  Elszigetelt feladatok  Diák- és cselekvésközpontú  Egyéni és csoportos tevékenységek  Érzelmi bevonódás  Folyamat  Világos szabályrendszer  Komplexitás  Projektek, témahetek

15 Felhasznált irodalom - Dr. Buda Béla: Az iskolai nevelés a lélek védelmében Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 - Marianna Csóti: A gyermek társas készségeinek fejlesztése Pro Die Kiadó, 2006 - Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó, Budapest, 1997 - Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata Új Pedagógiai Szemle, 2001/5

16 Köszönöm a figyelmet Simon Gabriella 2009


Letölteni ppt "A tanulók társas készségeinek fejlesztése. Erős érzelmek kimutatása Anómia a társadalomban  A viselkedés következménynélkülisége  A televízió, a film."

Hasonló előadás


Google Hirdetések