Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz."— Előadás másolata:

1 Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz

2 Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek Egészségfejlesztés Szakmai ajánlás Szakai vélemény kialakításához szükséges információk - Adatlap Indikátorok

3 Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni? Értelmezési keretek

4 pl.:kormánypl.:autópl.: autópark program elemprogramkomplex program Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat.

5 kerék, kormány, stb.autó program elemprogram Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja. Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás-testmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a baleset- megelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő ismeretekkel látnak el.

6 Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat. Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja. Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás- testmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő ismeretekkel látnak el. Mérhető (egészség)hatás A célcsoport aktívan alakítja életét Tehát csak az a pl.: személyi higiénét fenntartó program egészségfejlesztési, amely attitűdöt formál, a célcsoport aktivitását előmozdítja és mérhető a hatása

7 Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni? Nem

8 Vasúthálózat 1918-ban Vasúthálózat Hollandia Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?

9 Szakmai ajánlás? Értelmezési keretek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. §

10 Szakmai ajánlás? Értelmezési keretek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. egészségfejlesztési, prevenciós programokat ajánló intézmény: OEFI 41297-10/2012 NÜF Egyeztetett, jóváhagyott eljárásrend, formai és tartalmi követelmények, dokumentumok (pl.: Adatlap).

11 A szakmai ajánlás – „műszaki vizsga” (ha az egészségfejlesztési program egy autó lenne)  kérelmező Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program visszajelzés  Kijelölt intézmény: OEFI

12 A szakmai ajánlás  kérelmező Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program visszajelzés  Kijelölt intézmény: OEFI Nem akkreditáció Nem pályázat Egyirányú

13 A szakmai ajánlás – áttekintés   kérelmező Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program + mellékletek Formai és szakmai megfelelőség visszajelzés Egyirányú

14 A szakmai ajánlás sematikus menete        Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Bíráló bizottsági döntés Postai és e-alapon benyújtva

15 A szakmai ajánlás „eredménye” - 1        Szakmai megfelelőség  Ellenőrzési felszín a megvalósítás során  Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Bíráló bizottsági döntés Postai és e-alapon benyújtva

16 Ellenőrizhetőség     Szakmai megfelelőség  Ellenőrzési felszín a megvalósítás során Bíráló bizottsági döntés Kérelem, mely az Adatlap-ban leírt program + mellékletek A honlapra kikerül – nyilvános, hogy a programot használók (laikusok) el tudják dönteni, hogy tényleg azt valósítják meg, amire az ajánlás vonatkozik Tanúsítvány száma, érvényessége Kérelmező neve (2.1.1.) Rövid leírás (1.2.5) Indikátorok (4.4) Humán háttér (4.9.)

17 Tanúsítvány száma, érvényessége Kérelmező neve (2.1.1.) Rövid leírás (1.2.5) Indikátorok (4.4) Humán háttér (4.9.) mellékletek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI 2. A KÉRELMEZŐ 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA Program adatlap (6 fejezet) A honlapra kikerül – nyilvános, hogy a programot használók (laikusok) el tudják dönteni, hogy tényleg azt valósítják meg, amire az ajánlás vonatkozik

18 A szakmai ajánlás „eredménye” - 2        Szakmai meg nem felelőség  Kifejtés, indoklás  Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Bíráló bizottsági döntés Postai és e-alapon benyújtva Egyirányú

19 A szakmai ajánlás „eredménye” - 3        Nem tartozik a kompetenciánkba (pl.: nem egészségfejlesztési és/vagy „csak” eszköz, stb.)  Befogadás, formai ellenőrzés Szakmai véleményezések Bíráló bizottsági döntés Postai és e-alapon benyújtva

20 Szakmai ajánlás? Szakmapolitikai eszköz a minőség fejlesztése érdekében Az OEFI eljárásrendjében szabályozott ingyenes szolgáltatás Nem akkreditáció és csak annak kötelező, aki külsősként oktatási-nevelési intézményben egészségfejlesztő tevékenységet kíván folytatni

21 Értelmezési keretek Hogyan születik a szakmai ajánlás?

22 A szakmai vélemény kialakításához szükséges információ   Pozicionálás Ki? Hogyan készíti elő? Hogyan valósítja meg? Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 

23 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA 1-5 alátámasztása Program adatlap (6 fejezet) Kérjük, törekedjen arra, hogy az értékelők számára kiderüljön: A program tervezése megfelelően igényes, tényeken alapuló egészségfejlesztési szempontból lényeges célokat tűz ki, melyek eléréséhez bizonyítékokon (tapasztalatokon) alapuló módszertant mutat be. Az előkészítés/helyzetelemzés tartalmazza az adott színteret jellemző egészségi állapot és befolyásoló tényezőinek leírását, a célcsoport és problémáinak bemutatását, amelyek indokolják az adott projekt/program szakmai megvalósítását. A program céljaiból kiderül, hogy a célcsoportnál egészségfejlesztési szempontból lényeges tényezőket kíván befolyásolni, melyek összhangban vannak a problémák és az azt befolyásoló tényezők elemzésével.

24 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA 1-5 alátámasztása Program adatlap (6 fejezet) Kérjük, ügyeljen arra, hogy kiderüljön az értékelők számára, hogy a MEGVALÓSÍTÁS (megvalósítási terv) átfogó, kiterjed a lényegi elemekre, megfelel a program menedzsment elveinek. A módszertan szakmailag megalapozott, átfogó bemutatásra került. A megvalósítás lényeges és reális elemekre tagolt. A mellékelt program dokumentáció világos, áttekinthető. A tervezett megvalósítás és a vezetők illetve a megvalósítók emberi erőforrásai arányosak és reálisak.. A kommunikáció módszertana kellően igazodik a célcsoporthoz. A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek 

25 A szakmai ajánláshoz szükséges ismeretek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA 1-5 alátámasztása Program adatlap (6 fejezet) Ebből a részéből derüljön ki az értékelők számára az, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van, a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz. Reálisak legyenek a fenntarthatósági érvek és kiterjesztési lehetőségek bemutatása. Derüljön ki, hogy modell értékű-e az elképzelés, reprodukálható-e azonos színtéren, más helyszínen.

26 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA 1-5 alátámasztása Program adatlap (6 fejezet) Ebből a részéből derüljön ki az értékelők számára az, hogy a program monitorozási és értékelési rendszere szakszerű módszertanon alapul és biztosítja a folyamat korrekcióját, valamint a visszacsatolás lehetőségét. A monitorozásnál bemutatja az eredmények mérésének szakszerű módszerét, a szükséges indikátorokkal. Az értékelés bemutatásából az derüljön ki, hogy van, a módszerek és eszközök hatékonyságát, az egészséghatásokat és a rövid -, közép -, és hosszú távú eredmények fenntarthatóságát magába foglaló értékelési terv. A visszacsatolás, korrekció bemutatásából egyértelműen lehessen következtetni arra, hogy a program korrekció lehetőségét biztosító elemeket is tartalmaz. Reálisak legyenek a fenntarthatósági érvek és kiterjesztési lehetőségek bemutatása. Derüljön ki, hogy modell értékű-e az elképzelés, reprodukálható-e azonos színtéren, más helyszínen. 

27 Értelmezési keretek Kitérő: indikátorok 

28 Indikátor: mutató (mérőeszköz, jelző) igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre)

29 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre) Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok)

30 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre) Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Vannak „jó” céljaink?

31 Fogyókúra Jó közérzet 3 emeletet tudjak szaladni Csökkenjen a ruhaméretem Legyek egészségesebb Több zöldség/gyümölcs fogyasztás Napi 5 km gyaloglás célok Előfeltétel: Akarok-e fogyókúrázni?????

32 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre) Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Vannak „jó” céljaink? Mértünk-e a beavatkozás előtt?

33 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre) Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Vannak „jó” céljaink? Mértünk-e a beavatkozás előtt? Reális?

34 Indikátor igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során kezdet vég folyamat Tervezéskormérjükbecsüljük Értékeléskorhivatkozunkmérünk (a kezdeti mérésre) Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”? (mennyiségi és minőségi indikátorok) Vannak „jó” céljaink? Mértünk-e a beavatkozás előtt? Megfelelő eszközzel, azt mérjük? Reális?

35 Indikátorokkal szemben támasztott követelmények - SMART  Specificspecifikusak, mennyiség, minőség tekintetében ·Measurablemérhetőek, objektív módon ·Achievableteljesíthetőek, elérhetőek ·Relevantrelevánsak, szelektívek, függetlenek · Time- bounded időhöz kötöttek Szakértők és Bizottság szempontjai  

36 * a projekt kezdete előtt kell tervezni, az indítás állapotát és a befejezési állapotot hasonlíthatja össze Az indikátorok erőforrás vonzata és a komplexitás kapcsolata Erőforrás

37 Fogyókúra Jó közérzet 3 emeletet tudjak szaladni Csökkenjen a ruhaméretem Legyek egészségesebb Több zöldség/gyümölcs fogyasztás Napi 5 km gyaloglás Célok – indikátorok – realitás - idő Előfeltétel: Akarok-e fogyókúrázni?????

38 A szakmai vélemény kialakításához szükséges ismeretek 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI Pozicionálás 2. A KÉRELMEZŐ Ki? 3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE, HELYZETELEMZÉSE Hogyan készíti elő? 4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Hogyan valósítja meg? 5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS Hogyan biztosítja, hogy azt valósítja meg? 6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA 1-5 alátámasztása Program adatlap (6 fejezet) Kérjük, sorolja fel a program adatlappal együtt beküldésre kerülő CD-n szereplő fájlokat: program adatlap és összes mellékletei, valamint a szakmai megvalósításhoz szükséges anyagok - kérdőíveket, szakmai anyagokat, demonstrációs eszközöket, stb. -, amelyeket a 4.5 pontban már számba vett. Ellenőrzési felszín a megvalósítás során

39 Körültekintően Folyamatos korrekcióval Tanulás-tanítás folyamatában Hogyan készül a szakmai ajánlás?

40 …”A kocsikerék harminc küllője, mely egy kerékagyban találkozik, a középen levő űr által lesz használhatóvá.”… …”Tehát az anyag a dolgok hasznosságát, az anyagtalan a lényegét határozza meg.”… Lao-Ce ( Li Er ) (i. e. 565 – i. e. 476) Tao-Te-King (11.) Ágner Lajos ford. Köszönöm a figyelmet www.oefi.hu


Letölteni ppt "Iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2013. Szeptember 18. Solymosy József Bonifácz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések