Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 06. 24.2014. 06. 24.2014. 06. 24.1 DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS A KURZUS CÉLJA : -AZ INTÉZMÉNYES TANULÁS ÉS TANÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAINAK FELTÁRÁSA,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 06. 24.2014. 06. 24.2014. 06. 24.1 DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS A KURZUS CÉLJA : -AZ INTÉZMÉNYES TANULÁS ÉS TANÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAINAK FELTÁRÁSA,"— Előadás másolata:

1 2014. 06. 24.2014. 06. 24.2014. 06. 24.1 DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS A KURZUS CÉLJA : -AZ INTÉZMÉNYES TANULÁS ÉS TANÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAINAK FELTÁRÁSA, GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA - AZ OKTATÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEINEK BEMUTATÁSA A HATÉKONY ÉS SIKERES OKTATÁSIRÁNYÍTÁS SZEMSZÖGÉBŐL FELTÉTELEK A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉHEZ : A FÉLÉVKÖZI ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGÁK TELJESÍTÉSE AZ ELŐADÁSOKON VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL VIZSGA- JEGYMEGAJÁNLÁS

2 2 A FELDOLGOZANDÓ TÉMAKÖRÖK : AZ OKTATÁSELMÉLET ALAPJAI 1.A PEDAGÓGIAI VALÓSÁG ÉS AZ OKTATÁSELMÉLET FELADATAI - FOGALMAK, IRÁNYZATOK, MODELLEK 2. CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK - A TAXONÓMIÁK SZEREPE 3. A TANTERVI MŰFAJOKRÓL

3 3 4. A TANANYAG KIVÁLASZTÁSA ÉS ELRENDEZÉSE - A PARADIGMAVÁLTÁS ÉRTELMEZÉSE AZ OKTATÁSELMÉLET ALAPJAI 5. A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATA - TERVEZÉSI SZINTEK, STRUKTÚRÁK ÉS STRATÉGIÁK 6. AZ OKTATÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI - SZERVEZETI ÉS MUNKAFORMÁK 7. AZ OKTATÁS MÓDSZEREI - HAGYOMÁNYOS ÉS FEJLESZTŐ MÓDSZEREK

4 4 SZAKIRODALMI FORRÁSOK Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák különbségek, 1992. Ballér Endre: Tantervfejlesztés az iskolában, 1993. Falus Iván szerk. : Didaktika, 1998. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, 1997. Hans Berner: Az oktatás kompetenciái, 2004. - Új Pedagógiai Szemle - Iskolakultúra - Szakképzési Szemle - Szakoktatás - OM honlap Szakmai folyóiratok:

5 5 Comenius Herbart

6 6 Rudolf Steiner/ Waldorf iskola/

7 7 Nagy József: Köznevelés és rendszerszemlélet/

8 8 Prof. Dr. Hans Berner: Az oktatás kompetenciái; Aula 2004. Prof. Dr. Wolfgang Klafki: kritikai- konstruktív didaktika Prof. Dr. Rainer Winkler: Kritikai- kommunikatív didaktika

9 9 1. A DIDAKTIKA SZEREPE-FELADATA A NEVELÉSBEN 2. A PEDAGÓGIAI VALÓSÁG- PEDAGÓGIAI MESTERSÉG KAPCSOLATA ÉS JELLEMZŐI 3. OKTATÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK JELLEMZŐI 4. A DIDAKTIKA INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI 5. AZ OKTATÁSI FOLYAMAT RENDSZERJELLEMZŐI I. TÉMAKÖR

10 10 Milyen iskolát akarunk?

11 11

12 12 OKTATÁSELMÉLET - DIDAKTIKA DIDAKTIKA OKTATNI-TANÍTANI COMENIUS „DIDACTICA MAGNA”:A NAGY OKTATÁSTAN MIT ÉS HOGYAN TANÍTSUNK ? KIT ÉS MILYEN EREDMÉNNYEL ? Kiegészül:

13 13 DIDAKTIKA NEVELÉS ÁPOLÁS, ÓVÁS ALANYI ALAKÍTÁS KEVÉSBÉ TUDATOSÍTOTT TESTI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TUDATOS ÉS TERVSZERŰ MŰVELŐDÉS tárgyi tartalmak nyújtása Közvetett: OKTATÁS Közvetlen: Szoktatás, példa vezetés

14 14 A DIDAKTIKA MEGHATÁROZÁSA A NEVELÉSTUDOMÁNY SZERVES RÉSZE, AMELY A SZEMÉLYISÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSKÉNT ÉRTELMEZETT TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT CÉLKATEGÓRIÁI MENTÉN KÖRVONALAZZA, A MŰVELŐDÉSI ANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS ELRENDEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIT. BEMUTATJA A FOLYAMAT FUNKCIÓIT, TERVEZÉSI-SZERVEZÉSI SZINTJEIT, ÉS A CÉLIRÁNYOS OKTATÁSI STRATÉGIÁK, MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK, ÉS ÉRTÉKMÉRŐK SZISZTEMATIKUS KIFEJTÉSÉT IS MEGADJA.

15 15 A PEDAGÓGIAI VALÓSÁG TANÍTÁS OKTATÁSNEVELÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSJELLEMFEJLESZTÉS KOGNITÍV AFFEKTÍVPSZICHOMOTOROS

16 16 PEDAGÓGIAI VALÓSÁG TANÍTÁS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSJELLEMFEJLESZTÉS TANÁR TANULÓ TANULÁS

17 17 PEDAGÓGIAI VALÓSÁG TANÁRI MESTERSÉG ÖSSZETEVŐI PSZICHIKUS FELTÉTELRENDSZER OBJEKTÍV FELTÉTELRENDSZER 1. ÖNISMERET 2. ÖNÁLLÓSÁG ÉS DÖNTÉS 3. TÖREKVÉS ÉS BIZALOM 4. TOLERANCIA 5. EMPATIKUS MEGÉRTÉS 6. KONGRUENS VISELKEDÉS 7. FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁS 1. TANULÁSI SZÜKSÉGLET 2. TERVEZÉS 3. STRATÉGIÁK 4. TELJES AKKREDITÁLÁS 5. FOLYAMAT DIAGNOSZTIKA 6. ÖNFEJLESZTÉS 7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

18 18 OKTATÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK  MŰVELŐDÉSELMÉLETI, ISMERETELMÉLETI, SZELLEMTUDOMÁNYI; ● a tartalom elsődlegessége és a didaktikai elemzés fontossága  KIBERNETIKAI ÉS INFORMÁCIÓELMÉLETI IRÁNYZATOK; ● modell leírások, a tanítás-tanulás szabályozási köre ● pedagógiai technológia; oktatástechnológia  TANULÁSELMÉLETI (CURRICULÁRIS) IRÁNYZATOK; ● tanulási terv- tanulásszervezés- a tanulás ellenőrzése

19 19 A KOMPETENCIA ALAPVETŐ JELLEMZŐJE:  Mozgósítja, felhasználja a cél eléréséhez szükséges elemeket. /Nagy J.2000./ Gyakorlati pedagógiai tudás  Lehetővé teszi a problémák felismerését, a lehetséges megoldások előrelátását, és megoldásukat /Falus I. 2001./

20 20 Képzési Kompetenciák Alkalmasság a pedagógiai folyamat tervezésére - Pedagógiai és iskolai dokumentumok összehasonlító elemzése, - A tanórákon szerzett információk rendszerezése és gyakorlati alkalmazása, - Iskolai szintű nevelési terv, tanterv, tantárgyi programok, modulok tervezése, - Tananyagelemzés és óratervek, prezentációk, taneszközök összeállítása, kipróbálása, - P rogramok elemzése, értékelése, - Oktatástervezés módszereinek megismerése,

21 21 A tanuló a tárgy és a tanár Anyag, tartalom, téma Tanár Tanuló Tanulási kompetencia Tanítási kompetencia Kapcsolati kompetencia

22 22 A DIDAKTIKA INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI

23 23 A DIDAKTIKA INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI FILOZÓFIA PSZICHOLÓGIA SZOCIOLÓGIA DIDAKTIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA NEVELÉSTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIA FIZIOLÓGIA PEDAGÓGIAI-ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIA KIBERNETIKA MATEMATIKA

24 24 AZ OKTATÁS RENDSZERJELLEMZŐI A PEDAGÓGIAI RENDSZEREK KOMMUNIKATÍV RENDSZEREK, AMELYEK AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS RÉVÉN LÉTEZNEK. A KOMMUNIKATÍV RENDSZEREK JELLEMZŐI: EGYSZERŰEK ÖNVEZÉRLŐ ÖNSZABÁLYOZÓ BONYOLULTAK ÖNIRÁNYÍTÓ ÖNFEJLESZTŐ A RENDSZER MINŐSÉGI ÁLLAPOTÁT HATÁROZZÁK MEG

25 25 A TANÍTÁS-TANULÁS RENDSZERMODELLJE TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT VÁLTOZÁS A TANULÓBAN 1 2 3 TÁRSADALOM CÉLOK, TARTALOM KLIENSEK BEMENETI TÉNYEZŐK FOLYAMAT TÉNYEZŐK KIMENETI TÉNYEZŐK

26 26 KARAKTERISZTIKUS RENDSZERJELLEMZŐK A PEDAGÓGIAI RENDSZEREKET ÖT FŐ ALKOTÓJÁVAL JELLEMEZZÜK:  A TANÍTÁS-TANULÁS RENDSZERKAPCSOLATAINAK FELTÁRÁSA  A TANULÁSI CÉL ÉS AZ EREDMÉNY ÖSSZHANGJÁNAK BIZTOSÍTÁSA  A RENDSZER ÖNIRÁNYÍTÁSA ÉS ÖNFEJLESZTÉSE A VISSZACSATOLÁSOK RÉVÉN  A PEDAGÓGUS TANULÁSIRÁNYÍTÓ SZEREPÉNEK ÖSSZHANGJA A TANTERVFEJLESZTÉSSEL  A KÖRNYEZET HATÁSAINAK BEILLESZTÉSE A FOLYAMATBA

27 27 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI TANÍTÁS CÉL- TARTALOM – MÓDSZER NORMATÍV FUNKCIÓ TÚLHANGSÚLYOZÁSA !

28 28 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI CÉL- TANULÁSI TEVÉKENYSÉG- EREDMÉNY EMPÍRIKUS FUNKCIÓ ELSŐDLEGESSÉGE /REFLEKTÍV PEDAGÓGIA/ TANÍTÁS

29 29 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI BEMENETI TÉNYEZŐK TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNY TERVEZÉS SZERVEZÉS IRÁNYÍTÁS ÉRTÉKELÉS TANÍTÁS KÉT FUNKCIÓJA: NORMATÍV EMPÍRIKUS

30 30 TANÍTÁS; MINDIG A CÉL, A TANULÁS ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN ÉRTELMEZHETŐ, ÉS A FOLYAMAT DIREKT, ILLETVE INDIREKT IRÁNYÍTÁSA RÉVÉN VALÓSUL MEG. TANULÁS; MINŐSÉGI JELLEMZŐJE, HOGY AZ MINDIG A TELJES PSZICHIKUS FOLYAMAT AKTIVIZÁLT EREDMÉNYE ÉRZÉKELÉS-ÉSZLELÉS-FIGYELEM-EMLÉKEZÉS-KÉPZELET-GONDOLKODÁS ÉRZELEM, AKARAT, CSELEKVÉS

31 31 A TANÍTÁS, - mint az oktatás komplex fogalma- lényegi kiemelése   A SZEMÉLYISÉGNEK IRÁNYÍTOTT TANULÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ CÉLTUDATOS FORMÁLÁSA, KÉPESSÉGEK OPTIMÁLIS FEJLESZTÉSE   A TUDÁS; AZ ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA RÉVÉN MEGHATÁROZOTT JÁRTASSÁGOK ÉS KÉSZSÉGEK KIFEJLŐDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA   A VISELKEDÉS FORMÁLÁSA, A KOMMUNIKÁCIÓ, AZ EMPÁTIA, A TOLERANCIA, A KOOPERÁCIÓ ELSAJÁTÍTÁSA

32 32 A TANULÁS ELÁGAZÁSAI: • ISMERETEK MEGÉRTÉSÉNEK TANULÁSA; • MŰVELETEK TANULÁSA; • PROBLÉMA ELEMZÉSÉNEK ÉS MEGOLDÁSÁNAK TANULÁSA; • CSELEKVÉSEK, KÉSZSÉGEK TANULÁSA; • TANULÁS MÓDSZEREINEK TANULÁSA; • GONDOLKODÁSI ELJÁRÁSOK TANULÁSA; • SZOCIÁLIS VISZONYULÁSOK ÉS MAGATARTÁSFORMÁK TANULÁSA

33 33 TANULÁSI TRANSZFER ÉRTELMEZÉSE X1 (t1) X2 (t2)  x x Az emberi diszpozíciókban vagy képességekben végbemenő változás, amely szerzett, tartós és nem egyszerűen a folyamatban eltöltött idő eredménye. viselkedésváltozás

34 34 A TANULÁS „CAROLL” MODELLJE AZ AKTÍV TANULÁSI IDŐ A KÖZPONTI TÉNYEZŐ: SIKERES TANULÁS TANULÁSRA FORDÍTOTT IDŐ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐ

35 35 A TANULÁSRA FORDÍTOTT IDŐ TÉNYEZŐI: • TANULÁSI ALKALOM szakszerű tervezése, egyénre, csoportra. • KITARTÁS A TANULÁSBAN minden tanuló képes a feladatokat kritérium szinten teljesíteni, ha motivált. A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐ TÉNYEZŐI: • TANULÁSI KÉPESSÉG a tanuló általános tanulási képességét jelenti. • A TANÍTÁS MEGÉRTÉSÉNEK KÉPESSÉGE döntően, a tanulásszervezés módszerein múlik. • A TANÍTÁS MINŐSÉGE a mesterségbeli tudás és a tárgyi környezet állapotától függ.

36 36 TANÍTÁS-TANULÁS FŐ KOMPONENSEI „BLOOM” ALAPJÁN A tanuló jellemző vonásainak feltárása TANÍTÁS Tanulási eredmények Kognitív jellegű előzetes tudás Affektív jellegű előzetes magatartás A TANÍTÁS MINŐSÉGE TANULÁSI FELADAT Tanulási gyorsaság Affektív jellegű magatartás- változás

37 37 kérdéskörök   A didaktika tárgya, szerepe, feladata a nevelésben.   A pedagógus mesterség összetevői   A tanítás, mint készség és képességfejlesztés; a tanítás és tanulás kapcsolatrendszere   A tanítás és tanulás rendszermodellje   tényezői, karakterisztikus jellemzői   A tanítás két funkciója (normatív – empírikus)   A tanítás és a tanulás fogalma, értelmezése, meghatározása   Kompetencia fogalma, értelmezése   A tanulás „Caroll” modellje   Tanítás- tanulás „Bloom” modellje

38 38 CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK AZ OKTATÁSI FOLYAMAT TAXONÓMIAI MEGHATÁROZOTTSÁGA „ AKI NEM TUDJA AZT, HOGY HOVA KÍVÁN MENNI, NE CSODÁLKOZZON AZON, HA TELJESEN MÁSHOVÁ ÉRKEZIK MEG” PEDAGÓGIAI CÉLOK ÉS ÉRTÉKEK: • ÖNÁLLÓSÁG, ÖNTEVÉKENYSÉG, MOTIVÁLTSÁG • MŰVELTSÉG MEGSZERZÉSE, PERMANENS TANULÁS, • NYITOTTSÁG, KREATIVITÁS, TOLERANCIA, • AUTONÓMIA, ÖNELFOGADÁS, ÖNÉRTÉKELÉS, • GONDOLKODÁS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, • KOOPERATIVITÁS…

39 39 AZ EGYÉRTELMŰ CÉLLEÍRÁS JELLEMZŐJE: 1.A CÉLOKAT ÚGY HATÁROZZUK MEG, HOGY AZOK A TANULÓK MEGFIGYELHETŐ CSELEKVÉSEIT TARTALMAZZÁK PL. FELSOROLNI, ÖSSZEHASONLÍTANI, AZONOSÍTANI, KIVÁLASZTANI, SAJÁT SZAVAIVAL ELMONDANI, ADOTT SZEMPONT SZERINT RENDEZNI… 2. A CÉLBAJUTÁS FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA PL. A TANULÓ TÁBLÁZATOT, SZÁMÍTÓGÉPET, ESZKÖZÖKET HASZNÁL SEGÉDESZKÖZ NÉLKÜL KELL DOLGOZNIA, EGYEDÜL, VAGY CSOPORTBAN… 3. A CÉLVISELKEDÉS MINIMÁLIS SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA PL. HELYES VÁLASZOK MINIMÁLIS MÉRTÉKÉNEK, PONTOSSÁGI FOKÁNAK MEGHATÁROZÁSA, IDŐBELI KORLÁTOZÁS CÉLKATEGÓRIÁK JELLEMZŐI

40 40 CÉLTAXONÓMIÁK, TANTERVI KÖVETELMÉNYEK Bloom és munkatársai kognitív követelményeit 1956-ban alakították ki: KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEKET: ISMERET: tények, elemi információk, fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok, alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete… MEGÉRTÉS: egyszerű és bonyolult összefüggések megértése; értelmezés, átkódolás, transzformálás ALKALMAZÁS: • ismeretek alkalmazása ismert szituációban, egyszerű feladatmegoldás, reprodukálás • alkalmazás új szituációban, összetett feladatmegoldás MÉM: önálló problémamegoldás, alkotás… • Analízis ( helyzet- és célelemzés) • Szintézis ( megtervezi a célbajutást ) • Értékelés ( ellenőrzi a célparamétereket, követelményeket…

41 41 Karthwohl-Bloom-Masia, 1964- ben dolgozták ki az: AFFEKTÍV KÖVETELMÉNYEKET: BEFOGADÁS: készség az érdeklődések, attitűdök, értékek befogadására VÁLASZADÁS: reagálás az érdeklődések, attitűdök, értékek szerint ÉRTÉKEK KIALAKÍTÁSA: értékbeli különbségek érzékelése ÉRTÉKRENDSZER KIALAKÍTÁSA: minőségi jellemzők rendszerbefoglalása ÉRTÉKRENDSZER INTERIORIZÁLÓDIK: belső jellemképző erővé válik

42 42 PSZICHOMOTOROS KÖVETELMÉNYEK rendszerét Dave, Harrow 1969-1972- ben dolgozták ki: UTÁNZÁS: mozgások másolása, koordinálatlan mozgások MANIPULÁLÁS: felesleges mozdulatok kiszűrése, szenzoros korrekciók • JÁRTASSÁG szint ARTIKULÁCIÓ: különböző mozgások koordinálása, cselekvési mátrixok kialakulása • KÉSZSÉG szint AUTOMATIZÁLÁS: rutin és spontán mozgások végrehajtása, dinamikai stabilitás a komplexitásban • INTERIORIZÁCIÓ

43 43 TARTALOM- ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEMEK A CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TARTALOMTUDÁS-ELEMEK TÉNYEKFOGALMAKÖSSZEFÜGGÉSEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MÉM ESZKÖZTUDÁS-ELEMEK

44 44 DE BLOCK KÉPZÉSI KOCKÁJA A) TARTALMI SZEMPONT CSOPORTJAI C) A TRANSZFERABALITÁS CSOPORTJAI B) VISELKEDÉS SZEMPONTJAI A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKET ÚGY ÁLLÍTOTTA ÖSSZE, HOGY EGYBEN MEGHATÁROZZA ELÉRÉSÜK NEHÉZSÉGI FOKÁT

45 45 TÉNYEK VÉLEMÉNYEK KAPCSOLÓDÁSOK FELÉPÍTÉS MÓDSZEREK BEÁLLÍTOTTSÁG a) TARTALMI SZEMPONTOK TÉNYEK VÉLEMÉNYEK KAPCSOLÓDÁSOK FELÉPÍTÉS MÓDSZEREK BEÁLLÍTOTTSÁG a b c TUDÁS MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS RENDSZEREZÉS b) VISELKEDÉSI SZEMPONT TUDÁS MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS RENDSZEREZÉS EGY TANTÁRGY TÖBB TANTÁRGY ÁLTALÁNOS C) TRANSZFERABILITÁS CSAK EGY SZAKTANTÁRGYRA VONATKOZIK TÖBB SZAKTANTÁRGYRA VONATKOZIK ÁLTALÁNOS KÉPZÉSHEZ IS TARTOZIK

46 46 AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSI MŰVELETEINEK CÉLKATEGÓRIÁI JÁRTASSÁG: SZERKEZETILEG ELÁGAZÓ ALGORITMUSÚ FELADATVÉGZÉS. MINŐSÉGÉT AZ ABSZOLÚT HIBÁTLANSÁGHOZ VISZONYÍTJUK A JÁRTASSÁG, AZ ISMERETEK ALKOTÓ ALKALMAZÁSÁRA, AZ ADOTT FELADATRA, TEVÉKENYSÉGRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉGET JELENTI.

47 47 KÉSZSÉG: LINEÁRIS ALGORITMUSÚ MŰVELETVÉGZÉS. MINŐSÉGÉT JELLEMZŐ PARAMÉTEREKET, A FELNŐTT SZAKEMBER ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYÉHEZ VISZONYÍTJUK. • SZENZORIKUS • MOTORIKUS • SZENZOMOTORIKUS • ÉRTELMI • IDEOMETRIKUS A KÉSZSÉG-SZINTŰ FELADATVÉGZÉS, A DINAMIKUS SZTEREOTÍPIÁK KIALAKULÁSA RÉVÉN VALÓSÚL MEG.

48 48 KÉPESSÉG: Valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, mindig a végrehajtásban nyilvánul meg. A képesség, tehát a belső feltételét teremti meg a tevékenységnek. KULCSKÉPESSÉGEK: PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG ÉS KREATIVITÁS TANULÁSI ÉS GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG INDOKLÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI KÉPESSÉG KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOOPERÁCIÓS KÉPESSÉG ÖNÁLLÓSÁG ÉS TELJESÍTŐKÉPESSÉG (TEHERBÍRÁS)

49 49 CÉLOK ÉS ALAPELVEK A TANÍTÁSI –TANULÁSI FOLYAMAT OLYAN „ SZŰRŐJE „, AMELY A CÉLOK ÉS AZ EREDMÉNYEK KÖZÖTT, A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ELVI GARANCIÁJÁT BIZTOSÍTJA: - AZ ISKOLA ÉS AZ ÉLET KAPCSOLATÁNAK AZ ELVE - A TUDOMÁNYOSSÁG ÉS A SZAKSZERŰSÉG ELVE - A RENDSZERESSÉG ELVE - A TUDATOSSÁG ÉS AZ AKTIVITÁS ELVE - A SZEMLÉLETESSÉG ELVE - AZ ÉRTHETŐSÉG ELVE - AZ ISMERETEK TARTÓSSÁGÁNAK ELVE

50 50 A TANTERV JELLEMZŐI ÉS SZEREPE AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN NEVELÉSI-OKTATÁSI- KÉPZÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK ÓRATERV TANTÁRGYI - T.TERVEK TANTÁRGYI ELRENDEZÉS ÉVFOLYAMOK KÖZÖTT NEMZETI ALAPTANTERV (NAT) MŰVELTSÉGI TERÜLETEK RÉSZTERÜLETEK MŰVELTSÉGI TERÜLETEK JAVASOLT ARÁNYAIT ELÉRENDŐ KÖVETELMÉNYEKET NSZI- OKJ TANTERVEI

51 51 A TANTERV JELLEMZŐI ÉS SZEREPE AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN A TANTERV AZ ADOTT ISKOLATÍPUS OKTATÁSI, KÉPZÉSI TARTALMÁT MEGHATÁROZÓ OLYAN ALAPDOKUMENTUMA, AMELY A CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK MEGFOGALMAZÁSÁVAL A TANANYAG FELDOLGOZHATÓ, TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATTÁ SZERVEZHETŐ PEDAGÓGIAI DOKUMENTUM OKTATÁSIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZ • PEDAGÓGIAI PROGRAM • A TANULÁST ÉS TANÍTÁST IRÁNYÍTÓ TERVEZET • CURRICULUM (FOLYAMATTERV) ? KÖZPONTI, TANTERVFEJLESZTÉS, PEDAGÓGUS TANTERVE (LÁTENS TANTERV) ? MIBEN SEGÍT A CURRICULUMELMÉLET ? A HELYI TANTERVFEJLESZTÉS STRATÉGIÁI

52 52 A TANTERVI MŰFAJ FEJLŐDÉSI FOKOZATAI SYLLABUS TANANYAG FELSOROLÁSA IDŐRENDI ELŐÍRÁS TANTERV KÖZPONTI ELŐÍRÓ NEVELÉSI OKTATÁSI ELŐÍRÁSOK TANNYAGTARTALOM A)NEVELŐMUNKA CÉLRENDSZERE ÉS ALAPELVEI ÓRATERV B) TANTÁRGYI TANTERVEK CÉLOK, KÖVETELMÉNYEK, TANANYAG, MÓDSZER- TANI ALAPELVEK… C)TANÍTÁSI ÓRÁK TERVE MÉRÉSEK-MÉRŐESZKÖZÖK CURRICULUM (FOLYAMATTERV, PROGRAM ) CÉLOK DIAGNÓZISA / CÉLOK KIJELÖLÉSE/ TARTALOM KIVÁLASZTÁSA / TARTALOM ORGANIZÁCIÓJA/ TANULÁSI FELADAT TERVE/ MÓDSZEREK STRATÉGIÁK/ ÉRTÉKELÉS TERVE

53 53

54 54 Óra A tanítási óra anyagaAlapozó ismeretek, fogalmak, összefüggések, törvények Készségfejlesztéshe z javasolt tevékenységek és eszközök Koordinációs lehetõségek, kitekintések 1. Az elektromos ellenállás 19.Az elektromos fogyasztók ellenállása. Ohm törvénye Az elektromos ellenállás kiszámítása. Az elektromos ellenállás, mint tulajdonság. A nagyobb elektromos ellenállás értelmezése. Ohm törvénye: adott fogyasztón az áramerõsség egyenesen arányos a feszültséggel. Az ellenállás kiszámítása, jele, és mértékegységei. R = U / I, 1 e = 1 V/A. 7. oldal 1–2. feladat. Különbözõ „ellenállások" bemutatása. Matematika: egyenesen arányos mennyiségek hányadosa állandó. Történeti vonatkozások. 20.Feladatok megoldása: R, U, I kiszámítása. Az R, U, I kiszámítása következtetéssel és képlettel. Arányos összefüggések a mennyiségek között. Grafikonelemzés. 107–111. oldal. 93–102. oldal. Matematika: egyenes és fordított arányosság. Grafikonelemzés és készítés.

55 55 TANTERVEK RENDSZERE EGYSÉGES TANTERV DIFFERENCIÁLT TANTERV RUGALMAS TANTERV KERETTANTERV MODUL-TANTERV ALAPTANTERV (NEMZETI ALAPTANTERV) - ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ SZEREPE - ISMERETEK, KÉSZSÉGEK, TANÍTÁSA ÉS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

56 56 AZ ALAPTANTERVEK FUNKCIÓJA • ORSZÁGOSAN ELŐÍRT OKTATÁS EGYSÉGES TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA • A HELYI, ISKOLAI TANTERVEK MEGALAPOZÁSA • A TANULÁS HATÉKONYSÁGOT FELTÁRÓ ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS VISZONYÍTÁSI PONTJAINAK KIALAKÍTÁSA • TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK KIDOLGOZÁSÁNAK TARTALMI BEFOLYÁSOLÁSA • OLYAN DOKUMENTUMOK KIADÁSA AMELY ÖSSZEHANGOLJA A FENNTARTÓK, KLIENSEK…TEVÉKENYSÉGÉT

57 57 SZEMPONTOK TÍPUSOK TARTALMI SÚLYPONT • TANANYAGKÖZPONTÚ • TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ • TELJESÍTMÉNYKÖZPONTÚ • FOLYAMATTERVEZÉS MŰFAJ • MAGTANTERV (CORE CURRICULUM) • KERETTANTERV • ABSZTRAKT TANTERV OKTATÁSPOLITIKAI SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYESSÉG TÍPUS BEMENETKIMENET KÖZPONTI ELŐÍRÓ -- EURÓPAIKERETTANTERV VIZSGAKÖVET. LIBERÁLIS-- VIZSGAKÖVET. TANKÖTELEZETTSÉG EGYES ISKOLASZAKASZOKRA AZ EGÉSZ KÖZOKTATÁSRA

58 58 HELYI – MUNKAKÖZÖSSÉGI – TERV TANMENET KÉSZÍTÉSE D-A MODELL ALAPJÁN A. CÉLOK B. KIINDULÁSI HELYZET C. NEVELÉSI FOLYAMAT A TANÍTÁS ÉS TANULÁS SORÁN D. EREDMÉNY

59 59 A. A KÉPZÉS CÉLJAI: ( A TANULÓ PROFILJA ) B. KIINDULÁSI HELYZET: ( HOL KEZDHETJÜK EL A KÉPZÉST ) • A TANULÓ KÉPZETTSÉGÉNEK ÉS TUDÁSÁNAK SZINVONALA, KÉPESSÉGEI, ÉRDEKLŐDÉSI KÖRE • A MUNKAKÖZÖSSÉG FUNKCIÓJA, FELSZERELTSÉGE • TANÁROK, OKTATÓK TUDÁSA, ELÉRHETŐSÉGE C. OKTATÁSI FOLYAMAT: • A KÉPZÉS VÉGÉN A TANULÓ JELLEMZŐ BEÁLLÍTOTTSÁGA ÉS VISELKEDÉSE HATÁROZZA MEG C1. TANANYAG TARTALMA, SZINTJE, TAGOLÁSA C2. KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREK MEGHATÁROZÁSA C3. ELVÁRT TANULÓI TEVÉKENYSÉG MEGADÁSA C4. FELHASZNÁLHATÓ TANESZKÖZÖK

60 60 EREDMÉNY: AZ ÉRTÉKELÉS HÁROM SZINTJE • DIAGNOSZTIZÁLÓ ÉRTÉKELÉS • FORMATÍV, SEGÍTŐ ÉRTÉKELÉS • SZUMMATÍV, TUDÁST FELMÉRŐ ÉRTÉKELÉS AMENNYIBEN NEM PONTOSÍTJUK A CÉLOKAT ÉS A KÖVETELMÉNYEKET, AKKOR NAGYON NEHÉZ AZ OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉS

61 61 A TANANYAG KIVÁLASZTÁSA ÉS ELRENDEZÉSE A TANANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK FORRÁSAI 1. A TANULÓ TANULÁSI SZÜKSÉGLETEI. ÉRDEKLŐDÉSEI, ASPIRÁCIÓI. 2. A KORTÁRS TÁRSADALOM IGÉNYEI AZ ISKOLA, A MŰVELTSÉG IRÁNT. 3. A SZAKTUDOMÁNYOK KÉPVISELŐI ÁLTAL RELEVÁNSNAK TARTOTT TUDÁS. A TANANYAG-KIVÁLASZTÁS SZŰRŐI I. A TÁRSADALOMRÓL, A NEVELÉSRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS FILOZÓFIA II. A TANULÁSPSZICHOLÓGIA ÁLTAL FELTÁRT FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

62 62 Kármán Mór- nemzeti műveltséget hangsúlyozza Nagy László- a gyermek igényeit, fejlődését Németh László- integrációs törekvések: egészségtan/biológia irodalomtörténet/történelem nyelvek matematika és alkalmazásai TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS NEMZETI ALAPTANTERV MŰVELTSÉG TERÜLETEI -Anyanyelv -Idegen nyelvek -Matematika -Vizuális kommunikáció -Tömegkommunikáció, informatika -Természetismeret: fizika,kémia, biológia, természetföldrajz -Ember és társadalom: történelem, képzőművészet, tárgykultúra, zene. Film -Technika és környezetkultúra, -Életvitel,család,háztartás -Testnevelés és sport

63 63 SZAKKÉPZÉSNÉL AZ NSZI TANTERVI AJÁNLÁSA ALAPJÁN AZ INTÉZMÉNYEK ÁLLÍTJÁK ÖSSZE: -„Milyen tantárgyi rendszerben, -Milyen tananyagot, -Milyen elrendezésben, -Mennyi idő ráfordításával, -Milyen taneszközök alkalmazásával, -Milyen módszerekkel, -Milyen szervezeti keretek között oktatnak „ Technikai és Szakmai Ismeretek Általános Ismeretek Tanulni tanulás kommunikáció Általános és szakmai ismeretek Információ keresésének a képessége Kognitív jártasságok Problémamegoldás képessége Önálló célkitűzések Önálló értékelés FELDOLGOZÓ TÍPUSÚ TANULÁS

64 64 Informatika Információs Technológia Info-specialisták Merev, korlátozott tudás Tanítás Információs Technológiától a Digitális Kultúra felé Digitális Írásbeliség Digitális Kultúra Felhasználók Rugalmas, határtalan tudás Mentorálás

65 65 Kimeneti követelmények Tudásalapú társadalom elvárásai:  A tudás eszköz, nem cél  Képességek:  Idegen nyelv  Számítástechnikai ismeretek  Szociális kompetenciák  Újra tanulás képessége

66 66 Konstruktív oktatási környezet Ipari társadalom Tudás alapú társadalom Tények, adatok, szabályok Képességek és kompetenciák Zárt, végleges, tankönyv- tudás átadása egyszeri alkalommal Élethosszig tartó kapcsolat tudás- hálózatokkal Rögzített, homogén csoportos tanulás Tanulás rugalmas, heterogén csoportokban (személyre szabott) Frontális oktatás „Konstruktivista” oktatás

67 67 TANTÁRGY ÉS TANANYAG VERTIKÁLIS ÉS HORIZONTÁLIS RENDEZETTSÉGE TARTALMI ELEMZÉS--- ABC

68 68 TANANYAGSZERVEZÉS LEHETŐSÉGEI INTEGRÁCIÓ: - KONCENTRÁCIÓ - TANTÁRGYBLOKK - INTEGRÁLT TÁRGY • különböző ismeretkörök logikai összekapcsolása • elvek, tevékenységek rendszerbefoglalása • időszerű problémák közötti integráció • a t-t folyamatában szerveződő integrált szakaszok • tanulói érdeklődésen, tevékenységen alapuló integráció

69 69 MODULÁRIS KÉPZÉS A szakképzés szerkezeti átalakulásának okai:  Megváltozott technológiai környezet,  Átalakult a tanulói, szülői elvárás, jövőkép,  Jogszabályi környezet az érettségi, felsőfokú végzettség felé tolódik el,  Az EU elvárásai jelentős hatást gyakorolnak  Nem volt egységes az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés

70 70 Az új OKJ-s szakképzési rendszer kompetenciái: ● Bemeneti kompetencia: meghatározott elméleti és szakmai ismeretek összessége. ● Szakmai kompetencia: munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság. ● Módszer kompetencia: a személy munkastílusára, gondolkodására, a munkatevékenységhez való viszonyát és tevékenységének minőségét leíró ismérvek. ● Személyes kompetencia: adottságok, jellemvonások, értelmi és érzelmi viszonyulások, amelyek lehetővé teszik a hatékony és eredményes munkavégzést. ● Társas kompetencia: az együttműködés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés milyenségét leíró jellemzők

71 71 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés követelménymoduljai 00950096 3108 009901050106010701080109 0110011130954095409641074108 410941115096510560906108610903470359 0220 02210225 0346 0345 01110110 Géplakatos szakképesítés követelménymoduljai 0110 0105 0095 0096 0109 0111 0099 0106 0095 0096 0109 0111 0110 0107 0095 0096 0109 0111 0110 0108 0095 0096 0109 0111 0110 4095 4111 6109 4096 4107 4108 4109 6108 6090 5096 5105 3095 3108 0110 0111 0345 03460359 02250347 0221 0220 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés elágazásai Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő szakképesítés rész-szakképesítései Géplakatos szakképesítés Gépbeállító rész-szakképesítés 0110 0111 0109 0096 0095 4095 4111 6109 0345

72 72 Példa egy szakképesítés-csoport moduláris felépítésére

73 73 A TANANYAG ELRENDEZÉSE KONCENTRIKUS LINEÁRIS SPIRÁLIS TERASZOS SPIRÁLIS-TERASZOS TÖRZSANYAG KIEGÉSZÍTŐ TANANYAG EGYÉNI TANANYAG MINIMÁLIS KOMPETENCIA ISKOLAI TANANYAG SZAKKÖR FAKULTÁCIÓ KORREPETÁLÁS SZAKTÁRGYI VERSENY… (i) (t)

74 74 A TANANYAG STRUKTÚRÁJA TÉNYEK, FOGALMAK, HIERARCHIKUS RENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK, MŰVELETEK, CSELEKVÉSEK RENDSZERE A MEGISMERÉS, A TANULÁS FOLYAMATÁNAK RENDSZERE MAKROSTRUKTÚRA MIKROSTRUKTÚRA TANTERV- FOLYAMATTERV TANMENET FOLYAMATTERV- ÓRAVÁZLAT

75 Mi az oktatás folyamata? Céltudatos tevékenység, ahol az ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés és értékelés egymást követő és egymást átszövő elvszerű és tervszerű rendszereként jelenik meg.

76 76 AZ OKTATÁS FOLYAMATA A TANÁRI MESTERSÉG ÖSSZETEVŐI TANULÓI SZÜKSÉGLETEK MEGHATÁROZÁSA TERVEZÉS TANULÁSI STRATÉGIÁK MEGHATÁROZÁSA FELMÉRÉS ÉS AKKREDITÁCIÓ MEGFIGYELÉS, ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS SZAKMAI FEJLESZTÉS TANULÁSIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TENNIVALÓK MOTIVÁLÁS ISKOLAI TEVÉKENYSÉGRENDSZER TANTÁRGYI TANULÁS MEGERŐSÍTÉS KÜLSŐ- BELSŐ MEGERŐSÍTÉS FONTOSSÁGA AKTIVIZÁLÁS  TANULÓI SZÜKSÉGLETEKRE ÉPÍT

77 77 Tanulási módszer Tanulási koncepció Differenciálás mértéke Tanulói aktivitás Egyénre- Osztályra Magyarázat Munkáltatás Feladat- rendszer szűkalacsony esetleges alacsony tág közepesesetlegesmagas tágmagasáltalánosmagas A választott módszer és az aktivitás szintje

78 78 A FOLYAMAT TERVEZÉSÉNEK SZINTJEI TANMENET: A TANTERV ALAPJÁN A FELDOLGOZANDÓ TANANYAG: 1. LOGIKAI RENDSZERBE FOGLALÁSA, TÉMAKÖRÖK MEGHATÁROZÁSA 2. A SZÜKSÉGES ÓRASZÁMOK MEGHATÁROZÁSA 3. MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK, KONCENTRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK MEGHATÁROZÁSA A TANÁR ALAPDOKUMENTUMA

79 79 MIRE KÉPES ?MIT CSINÁL ? AIsmereteit bővíti BFelfogja, megérti.. CIsmereteit alkalmazza DÖsszetett feladatot old meg EÖnálló feladatmegoldás FTervez, ellenőriz A TANULÓ KOMPETENCIAPROFILJA

80 80 ÓRATANANYAG TÉNYEK, FOGALMAK, ÖSSZEFÜGGÉSEK MÓDSZEREK ESZKÖZÖK KONCENTRÁCIÓ 1.1. 2. 3.3. 4.

81 81 TEMATIKUS TERVEZÉSNÉL: • A FELDOLGOZANDÓ TANANYAG BELSŐ LOGIKÁJÁNAK ISMERETE • TANULÓK ISMERETEI, DIFFERENCIÁLÁSI LEHETŐSÉGEK • TANÍTÁSI-TANULÁSI STRATÉGIÁK, MÓDSZEREK ÁTGONDOLÁSA • SAJÁT PEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEK, FELTÉTELEK FIGYELEMBE VÉTELE TOVÁBBÁ FIGYELEMBE VESZI: A tanulói motiváltságot, az új ismeretek struktúráját, a tanulói csoport felkészültségét, munkaformák és módszerek alkalmazási lehetőségeket, a gyakorlás –rendszerezés -ellenőrzés módját, gyakoriságát

82 82 LECKETÉMA TANANYAG TARTALOM KÖVETELMÉNY 1. MODUL 2. MODUL 1. 2. 3. 4. 5. TÉRELEMEK ÁBRÁZOLÁSA Képsík-rendszer Merőleges vetítés Pont, szakasz ábrázolása Hozzárendel Ábra alapján Kiválaszt

83 83 TÉMAFOGALOM ELV, SZABÁLY, TÖRVÉNY MÓDSZER, TANESZKÖZ KONCENTR. MEGJEGYZÉS CSAVARMENETEK Menetes, oldható kötőgépelem csavar Ismert + / - - Bemutatás Eredeti mdb. csavarmenet Úgy keletkezik, hogy egy síkidomot, a henger felületén körülviszünk - Modell, Bemutatás, Leírás ÓRAVÁZLAT; a folyamat legkisebb logikailag összefüggő, tervezhető egysége.

84 84 AZ OKTATÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA A FOLYAMATBAN CIKLIKUSAN VISSZATÉRŐ TUDATOS TANÁRI-TANULÓI TEVÉKENYSÉGEKET AZ OKTATÁS SZERKEZETI ELEMEINEK, MÁS NÉVEN DIDAKTIKAI FELADATOKNAK NEVEZZÜK. 1.A FIGYELEM FELKELTÉSE, TANULÓI MOTIVÁCIÓ 2.INFORMÁLÁS A CÉLOKRÓL 3.ELŐZETES ISMERETEK FELIDÉZÉSE 4.AZ ÚJ ISMERETEKHEZ SZÜKSÉGES PREZENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE 5.TÉNYEK, JELENSÉGEK,FOLYAMATOK ELEMZÉSE 6.FOGALOMALKOTÁS, KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 7.RENDSZEREZÉS ÉS RÖGZÍTÉS 8.A TANULTAK ALKALMAZÁSA 9.A TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE ISMERETSZERZÉS - ALKALMAZÁS RENDSZEREZÉS- RÖGZÍTÉSELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS

85 85 ISMERETSZERZÉS -A tanulás pszichikus feltételeinek megteremtése • motiváció, a figyelem felkeltésére • célkitűzések pontos megfogalmazása • probléma-megfogalmazása • részcélok és feladatok kijelölése • a csoport facilitálása ( + hangulat-érdeklődés felkeltése, kialakítása) - Metodika kiválasztása az új ismeret elsajátításához - A tananyag differenciált elemzése - Induktív-deduktív következtetések levonása, direkt-indirekt bizonyítások - Elsődleges rendszerezések és rögzítések - Az ellenőrzés különböző formáinak és szintjeinek végrehajtása

86 86 AZ ISMERETELSAJÁTÍTÁS EGY LEHETSÉGES RENDSZERE FRONTÁLIS FORMÁBANCSOPORTMUNKÁBAN INDIVIDUALIZLT MUNKÁBAN a) Induktív / empírikus feldolgozás b) Cselekvésből kiinduló c) Problémából kiinduló d) Deduktív/deduktív feldolgozás e) Vita és szeminárium jellegű f) Frontálisan irányított, de megfigyelésen, kutatáson alapuló a)Azonos feladatokkal b)Eltérő feladatokkal c)Speciális programozott anyaggal a)Lineáris progr. b)Elágazó progr. c)Szgéppel támogatott

87 87 ALKALMAZÁS FŐ CÉL, ÉS FELADAT AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSI KÖRÉNEK KISZÉLESÍTÉSE 1)Az alkalmazás fogalmi tisztázása, értelmezése, gyakorlati „hasznossága” 2)Az alkalmazás különböző szintjeinek bemutatása 3)Az alkalmazások osztályozásának megadása RENDSZEREZÉS és RÖGZÍTÉS 1)Elsődleges rendszerezés (tanóra/ aktuális ismeretek kötése) 2)Parciális rendszerek kialakítása (tematikus egység/ ism.belső rendszerének kiépülése) 1)Komplex rendszerek kialakítása (tantárgyra, ill. tantárgyi integráció) a)Elsődleges rögzítés (szakaszos és általános) b)Folyamatos rögzítés (logikai és szintentartó) c)Befejező rögzítés (a teljes ta.-ra vonatkoztatva)

88 88 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS - CÉLJA, FELADATA - FORMÁI -MÉRÉSMETODIKAI KÖVETELMÉNYEI -OBJEKTIVITÁS, -VALIDITÁS (ÉRVÉNYESSÉG), -RELIABILITÁS (MEGBÍZHATÓSÁG)

89 89 TANULÁSI TEVÉKENYSÉG FUNKCIÓI FOLYAMATABEFEJEZÉSE DIAGNOSZTIZÁLÓ Indulási tudás és készségszintet feltáró FELMÉRŐLAPOK KEZDETE A felhasználható előismeretek szint informáló értékelése FORMATÍV A tanulási folyamatot befolyásoló formáló- segítő Gyakorlást szolgáló MUNKA-ÉS FELADATLAPOK SZUMMATÍV A tanulási folyamat lezáró-összegző értékelése Számszerű értékelést nyújt STANDARD MÉRŐLAPOK

90 90 - AZ OKTATÁS SZERVEZETI ÉS MUNKAFORMÁI / jegyzet 83-92.old/ - AZ OKTATÁS MÓDSZEREI MÓDSZEREK ÉS STRATÉGIÁK A TANÓRA AZ INFORMÁCIÓ (tartalmi tudás) ÁTADÁSRA SZERVEZŐDIK A TANÓRA AZ INFORMÁCIÓ (tartalmi tudás) FELDOLGOZÁSÁRA SZERVEZŐDIK A STRATÉGIA EGY MÉRHETŐ TANULÁSSZERVEZÉSI FILOZÓFIÁT, LOGIKÁT KÖVET. A MÓDSZER EGY KITŰZÖT CÉL ELÉRÉSÉNEK GYAKORLATI MÓDJAIT HATÁROZZA MEG

91 91 ALAPMÓDSZEREK: - TANÁRI MAGYARÁZAT /frontális tanítás/ -MUNKÁLTATÁS /egyéni de nem önálló/ - INDIVIDUÁLIZÁLÁS /egyéni és önálló/ MOTIVÁLÓ MÓDSZEREK: STRATÉGIÁK / KOMPLEX MÓDSZEREK: Beszélgetés, kérdve-kifejtés Előadás, prezentációval, eszközökkel Variációs módszerek, Házi feladatok előírása Egyéni feladatok, hf., struktúrált feladatok Csoportmunka, játék, vita, kutató-felfedező módszerek, project módszerek/labor munkák Programozott oktatás, CAM/CAL, Oktatócsomag, project munkák, Mesterfokú ismeretfeldolgozás

92 92 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST A ZH-RA ÉS A VIZSGÁRA !


Letölteni ppt "2014. 06. 24.2014. 06. 24.2014. 06. 24.1 DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS A KURZUS CÉLJA : -AZ INTÉZMÉNYES TANULÁS ÉS TANÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAINAK FELTÁRÁSA,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések