Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés 1.Előadás A kisvállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai, pénzszükségletük meghatározása és a lehetséges források számbavétele. Alulfinanszírozott és túlfinanszírozott vállalkozás dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel

2 Miért van szükség számvitelre?
Levelező képzés Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Miért van szükség számvitelre? Mindenki számára közérthetően és egyértelműen rögzíteni kell a vállalkozásokban zajló gazdasági folyamatokat Összemérhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni a vállalkozások teljesítményét Ellenőrizhető módon biztosítani kell az adókivetéshez szükséges információkat Átláthatóvá kell tenni a vállalkozások működését dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel

3 Ki számára kell az információt biztosítani?
Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Ki számára kell az információt biztosítani? A cégvezetés számára A tulajdonosok számára Az állam és a különböző hatóságok számára dr.Béza Dániel

4 Melyek a számvitel legfontosabb végtermékei?
Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Melyek a számvitel legfontosabb végtermékei? Vagyonmérleg ESZKÖZÖK FORRÁSOK Mink van? Mi ezeknek a forrása? (Miből vásároltuk?) Eredménymérleg Cash-flow kimutatás dr.Béza Dániel

5 Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások
A vagyonmérleg Eszközök Források Befektetett eszközök Saját tőke I-II. Jegyzett tőke, jegyzett de... I. Immateriális javak III. Tőketartalék II. Tárgyi eszközök IV. Eredménytartalék III. Befektetett pénzügyi eszközök V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Forgóeszközök Céltartalékok Idegen források II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások dr.Béza Dániel Passzív időbeli elhatárolások

6 Az eredménykimutatás dr.Béza Dániel

7 A cash-flow kimutatás Indirekt cash-flow Direkt cash-flow 2014.02.08
dr.Béza Dániel

8 A pénz szerepe a vállalkozásokban
A modern piacgazdaság monetarizált gazdaság. A piaci folyamatok a pénz közvetítésével zajlanak. A modern piacgazdaságokban a pénz is áru - különleges áru. Képes bármely más áru értékét összehasonlítható módon kifejezni (általános egyenértékes). Olyan különleges (áru)/erőforrás, amellyel bármely más (áru)/erőforrás megszerezhető. Korlátos erőforrás. A vállalkozások számára rendelkezésre álló pénzeszközök nagysága és mobilizálhatósága alapvetően meghatározza a vállalkozások működőképességét, cselekvési lehetőségeit. Hosszú távon az a vállalkozás marad életben, amely hatékonyabban tudja a rendelkezésére álló pénzeszközöket fölhasználni. dr.Béza Dániel

9 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai. Kiinduló pont: a pénznek ára van.
A vállalkozás minden egyes tevékenységének az az igazi értékmérője, hogy mennyiben járul hozzá a vállalati érték növeléséhez, a vállalati érték maximalizálásához. A vállalkozások pénzgazdálkodását, pénzügyi menedzselését is annak tükrében kell értékelni, hogy milyen mértékben vesznek részt a vállalati értékteremtésben Kiinduló pont: a pénznek ára van. A korszerű pénzgazdálkodás alapja, hogy a lehető legkisebb tőkelekötés mellett a lehető legnagyobb forgalmat és profitot érjük el, és csak annyi pénz legyen a termelésben és a forgalomban lekötve, amennyi a zavartalan üzletmenethez elengedhetetlenül szükséges. A fölösleges pénzt kivonjuk és alternatív befektetésekbe forgatjuk. Az értékteremtés alapja a pénztőke és a szellemi tőke lehető leghatékonyabb működtetése. dr.Béza Dániel

10 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai.
Mit tegyünk, ha szabad pénzeszközök vannak? Előrehozzuk a vásárlást. Készpénzben tartjuk. Visszaforgatjuk a saját cégünkbe Kockázatos befektetés Részesedés szerzés Alacsony kockázatú befektetés Értékpapír vásárlás. dr.Béza Dániel

11 Alulfinanszírozott és túlfinanszírozott vállalkozás.

12 Alulfinanszírozottság
Egy vállalkozás akkor alulfinanszírozott, ha nem áll rendelkezésre elegendő pénzforrás a kereslet maximális kielégítésére. Okok Veszteséges gazdálkodás, Gyorsütemű növekedés, Helytelen pénzgazdálkodás, (Az eszközök, és források közötti összhang megbomlik) Túlzott mértékű tulajdonosi forráskivonás. Már alapításkor alulfinanszírozott volt a vállalkozás Következmény A termelés az alapanyaghiány miatt akadozik A szállítók zúgolódnak a késedelmes fizetés miatt, (késedelmi kamat, áremelés, azonnali készpénzfizetés megkövetelése, felszámolással való fenyegetés, a további szállítás megtagadása). A vevők reklamálnak a késedelmes szállítás miatt, késedelmi kötbért számolnak föl. A vevők egy része átmegy a konkurenciához, vagy helyettesítő terméket keres. Hosszú távon kiszorulunk a piacról. Tartós alulfinanszírozottság = biztos bukás. dr.Béza Dániel

13 Mi a teendő alulfinanszírozottság esetén?
Minden eszközzel el kel hárítani az alulfinanszírozottság illetve a fizetésképtelenség kialakulását. Eszközei: Tagi kölcsön Hitel Áremelés Termék innováció Szállítói hitel Vevői előleg Stb. dr.Béza Dániel

14 Aranyszabályok az alulfinanszírozottság kezelésére
Ha a termelést bővíteni kívánjuk, vegyük számba a többletforrás szükségletet. Ha a vállalkozásunk nem rendelkezik elég saját forrással, mindig vegyük számba az elérhető külső forrásokat. Addig ne kezdjük el a termelést bővíteni, amíg nem biztosítottuk annak forrás szükségletét. Soha ne fordítsunk folyó árbevételt termelésbővítésre, illetve hosszan megtérülő beruházásra, mert az mindig alul finanszírozottsághoz vezet. dr.Béza Dániel

15 Túlfinanszírozottság
Akkor túlfinanszírozott egy vállalkozás, ha a termelési és értékesítési folyamatban több pénz van lekötve készpénz, alapanyag, félkész, és késztermék vagy befektetett eszköz formájában, mint ami az aktuális kereslet maximális kielégítéséhez szükséges lenne. Következmény A túlfinanszírozott vállalkozás eszközhatékonysága romlik, az egységnyi befektetett eszközre, illetve sajáttőkére jutó hozam folyamatosan csökken. dr.Béza Dániel

16 Aranyszabályok a túlfinanszírozottság kezelésére
A termelésben, illetve a szolgáltatásban tehát mindig csak annyi pénzt kössünk le, amennyi a kereslet maximális kielégítéséhez szükséges. A túlfinanszírozottság akkor sem szűnik meg, ha a fölösleges pénzt kivonjuk a termelési, illetve értékesítési folyamatból, csupán a készletezési költségtől, illetve az elfekvő készletek kialakulásától szabadulunk meg. (Lásd a könyvbeli példát). Az a pénz mennyiség, amelyet a termelésből, mint fölösleges eszközt kivontunk, csak akkor termel hasznot és növeli vállalkozásunk értékét, ha ezt az összeget megfelelő hozam mellett befektetjük. Az egységnyi befektetett tőkére jutó hozamot tehát csak akkor tudjuk szinten tartani és egyben a vállalkozás értékét növelni, ha a képződő többlet nyereséget folyamatosan vagy a bővülő termelésbe, vagy más hasonló hozamú befektetésbe forgatjuk vissza. dr.Béza Dániel

17 A vállalkozás tényleges pénzszükségletének meghatározása

18 Pénzszükséglet meghatározása
Kérdések a pénzszükséglettel kapcsolatban Mire kell a pénz? Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? (Miért nem áll rendelkezésre a szükséges pénzmennyiség?) Mennyi pénzre van szükségünk? Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? Csak a fenti kérdések pontos megválaszolása után tudjuk kiválasztani az adott finanszírozási szituáció kezeléséhez legmegfelelőbb finanszírozási forrást dr.Béza Dániel

19 A pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódik. (Mire kell a pénz?)
Pénzszükséglet meghatározása A pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódik. (Mire kell a pénz?) Már fennálló esedékes fizetési kötelezettség rendezéséhez Pénzszükséglet meghatározása Pénzszükséglet meghatározása Várható, közeljövőben esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez Valamilyen tervezett projekt, beruházás, fejlesztés stb., jövőbeni finanszírozásához. dr.Béza Dániel

20 Pénzszükséglet meghatározása
A pénzszükséglet lehet átmeneti és tartós Kapcsolódhat a forgalom fönntartásához vagy a forgalom bővítéséhez A pénzszükségletet indukálhatja Egy lejárt szállítói tartozás rendezése Egy beruházás indítása Új termék bevezetése Új vállalkozás indítása Stratégiai árubeszerzés, stb. dr.Béza Dániel

21 Pénzszükséglet meghatározása
Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? Túl gyorsan növekszik a vállalkozás Kivontuk a pénzt személyes szükségleteink kielégítésére Más vállalkozásba fektettük Megnőtt a vevőkövetelés megtérülése Rövidült a szállítói állomány lejárata Rövid forrásokból beruházást finanszíroztunk Túl magas a készletünk A visszaigényelt ÁFA-t nem kaptuk meg időben Veszteséges a vállalkozás dr.Béza Dániel

22 Pénzszükséglet meghatározása
Mennyi pénzre van szükségünk? nagyon fontos, hogy a pénzszükségletet gondos elemzéssel, számításokkal támasszuk alá ha csak lehet, kerüljük el a pótlólagos pénzforrás bevonását Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? erre alapvetően az első és második kérdésre adott válasz adja meg a kulcsot rövid távú likviditási problémánk van, vagy hosszú- távon megtérülő beruházást finanszírozunk? dr.Béza Dániel

23 Pénzszükséglet meghatározása
Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? vagyis a megtermelt többlet jövedelemből mennyi kamatot, lízingdíjat tudunk fizetni (meg tudjuk-e fizetni a pénz árát) Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? ezt a kérdést akkor kell föltennünk, ha a pénzhiányt tőkebevonással kívánjuk pótolni dr.Béza Dániel

24 A lehetséges finanszírozási források számbavétele.

25 Lehetséges finanszírozási alternatívák számba vétele
Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források dr.Béza Dániel

26 Külső finanszírozás Típusai
Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást Adósság finanszírozás kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni Vagyonfinanszírozás végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) dr.Béza Dániel

27 Családi, baráti kölcsön
Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozási formák Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk dr.Béza Dániel

28 Külső adósságjellegű intézményes finanszírozási formák
Bankhitel Lízing Faktoring Kötvény, Közraktárjegy dr.Béza Dániel

29 Viszontlátásra a következő előadáson!
Levelező képzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra a következő előadáson! dr.Béza Dániel


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések