Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása"— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Tanári Levelező képzés, Üzleti Iskola levelező képzés. 6. előadás: A különböző finanszírozási alternatívák összehasonlítása. Példák a külső és belső finanszírozásra. A válsághelyzetek pénzügyi menedzselése. Dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel

2 A különböző finanszírozási alternatívák összehasonlítása
Ksvállalkozások finanszírozása A különböző finanszírozási alternatívák összehasonlítása 2 dr.Béza Dániel. 2

3 Kisvállalkozások finanszírozása
A hullámmodell: a külső finanszírozási források kereslete és kínálata az életciklus függvényében dr.Béza Dániel

4 Kisvállalkozások finanszírozása
Mielőtt más pénzét igénybe vennénk, a következőket kell tisztázni Mire kell a pénz? Mennyi pénzre van szükségünk? Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? (Miért nem áll rendelkezésünkre a szükséges pénzmennyiség?) Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? Milyen biztosítékokat tudunk fölajánlani? Milyen forrásköltségeket tudunk kitermelni? Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? 4 dr.Béza Dániel

5 Kisvállalkozások finanszírozása
Lehetséges finanszírozási alternatívák számbavétele Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Adósságfinanszírozás Vagyonfinanszírozás 5 dr.Béza Dániel

6 A finanszírozási források csoportosítási szempontjai
A finanszírozási forrásokat csoportosíthatjuk: Az igénybe vett forrás költsége alapján Az igénybevett forrás lejárata alapján A tulajdonosi jogok korlátozásának mértéke alapján 6

7 a). Csoportosítás a forrásköltség alapján
-a forrás megszerzésének költségétől (személyes kiadások, időráfordítás, stb.,) -a tranzakciós költségektől (amit a finanszírozó számol föl) -az ügylet kockázatától (hitelkamat) -a befektető hozamelvárásától (osztalék) Mitől függ a forrásköltség? Csoportosítás Forrásköltség alapján Belső finanszírozás (kivéve kényszerlikvidálás) Tagi kölcsön, baráti kölcsön, pénzkímélő módszerek (váltó, csekk, közraktárjegy) Szállítói hitel, vevői előleg (rövid futamidő kb. 1 hónap) Bankhitel (a kockázattól függően lehet ez a legdrágább) Lízing, faktoring, szállítói hitel (hosszabb lejárat) dr.Béza Dániel. 7 Tőkefinanszírozás, tőkeemelés. (Bizonyos esetekben ez az egyik legolcsóbb forrás! 3F)

8 Kisvállalkozások finanszírozása
b) Csoportosítás a források futamideje alapján Futamidő Hosszú táv Rövid Pénzkímélő eszközök (kivéve közraktárjegy!) Szállítói hitel Baráti, családi kölcsönök Faktoring Vevői előleg Tagi kölcsön Bankhitel Lízing Alaptőke emelés 8 dr.Béza Dániel

9 (kivéve, ha a tőkeemelést a jelenlegi tulajdonosok hajtják végre.)
c) A tulajdonosi jogok korlátozásának mértéke szerint Az adósságfinanszírozás általában nem jár a tulajdonosi jogok korlátozásával, illetve a cégünk feletti rendelkezési jog elvesztésével. A vagyonfinanszírozás általában a tulajdonosi jogok megosztását illetve korlátozását is jelenti. (kivéve, ha a tőkeemelést a jelenlegi tulajdonosok hajtják végre.) 9

10 Az eladósodás hatása a befektetett tőke hozamára
A vállalat jövedelemtermelő képességét alapvetően eszközei, az eszközök használatának hatékonysága, és nem a forrásstruktúrája határozza meg. Ugyanakkor a forrásköltség emelkedése rontja a cég jövedelem termelő képességét. A rossz finanszírozási struktúra elviheti a cég teljes nyereségét. Mekkora legyen a tőkeáttétel? Agresszív vagy konzervatív finanszírozási politika Az eladósodás korlátai 10

11 Finanszírozási formák közötti választás SZUBJEKTÍV tényezői
Ahol a tulajdonosok és a vezetők azonosak, ott az érzelmi kötődés miatt kerülni fogják a tőkebevonást. Ahol a tulajdonosok, és a menedzsment szétválik, ott a menedzsment általában a hitelt preferálja. Az egyéni vállalkozók és a kisvállalkozók idegenkednek a hitelfelvételtől. (hazai felmérési tapasztalatok) 11

12 Állami vagy EU támogatás kapcsolódik hozzá
Esetek, amikor akkor is jobb külső forrást igénybe venni, ha rendelkezünk saját forrással Adóelőny Állami vagy EU támogatás kapcsolódik hozzá Alternatív befektetés magasabb hozamot biztosít, mint saját vállalkozásunk A tőkével együtt szaktudást is szerzünk, vagy más piaci előny kapcsolódik hozzá 12

13 Az eszközök, és a források lejárata legyen összhangban
Néhány ökölszabály Az eszközök, és a források lejárata legyen összhangban A túlzottan konzervatív finanszírozási politika lassítja a vállalkozás növekedését, ezért piacvesztést, a piacról történő kiszorulást eredményezhet A pótlólagos pénzforrást illetve annak költségeit mindig az a befektetés kell hogy kitermelje, amire igénybe vettük. 13

14 A válsághelyzetek pénzügyi menedzselése
dr.Béza Dániel

15 Néhány szállító felszámolást kezdeményez a cég ellen
A válság jelei Az első jel a rendszeres likviditási probléma. Ekkor még úgy tűnhet, minden rendben van… Fontos figyelmeztető jel lehet, hogy egyre nagyobb hitelre van szüksége a vállalkozásnak ugyanolyan volumenű termelés finanszírozására Súlyos figyelmeztető jel, hogy a bank egyre szigorúbb feltételek mellett hajlandó csak a vállalkozást finanszírozni A szállítók nem adnak szállítói hitelt, csak készpénzért hajlandóak a vállalkozást kiszolgálni Néhány szállító felszámolást kezdeményez a cég ellen

16 A vállalkozások és a környezet reakciói
A cég nagy árengedményeket ad, hogy készpénzhez jusson A cég a szokásosnál kisebb megbízásokat is elvállal, hogy bevételre tegyen szert A dolgozók és a vevők szervezetlenségre panaszkodnak. A kulcsemberek kilépnek

17 A rendszeres likviditási probléma okai I.
A vállalkozás gyorsabban növeli a termelését, mint arra a képződő nyereség fedezetet biztosítana A vállalkozásnak romlott a jövedelemtermelő képessége, esetleg már veszteségbe fordult A cég raktárra termel, nőnek az eladatlan készletek Elfekvő készletek halmozódtak föl

18 A rendszeres likviditási probléma okai II.
Rossz minőségű vállalkozásoknak szállítunk, akik maguk is válságban vannak, ezért egyre később fizetnek, vagy egyáltalán nem fizetnek Romlott a vevő-szállítói lejárati összhang A pénzügyekben senki nem ismeri ki magát, nem világos, hogy mire megy a pénz, túl magasak az általános költségei, az anyagköltsége, bérköltsége Túl sokat költött a berendezésekre (Eszközök és források lejárati összhangja megbomlott) A vállalkozó túl sok pénzt visz ki az üzletből

19 A válságkezelés lépései I. Tűzoltás
Nézzünk szembe a problémákkal! Hárítsuk el az azonnali fizetésképtelenséget, a felszámolás veszélyét! Nyerjünk időt! Sürgősen meg kell egyezni a szállítókkal Egyeztetni kell a vevőkel (azonnali fizetés, vevői előleg, stb.) Egyeztetni a bankkal, haladékot kérni a lejárt hitel visszafizetésére. Egyeztetni kell az NAV-val Majd sürgősen friss pénzhez kell juttatni a vállalkozást (tagi kölcsön, baráti kölcsönök, stb.) Tisztázzuk a válság okát! (De ne várjuk meg a tűzoltással a vizsgálat eredményét) Készítsünk válságkezelési stratégiát! Vonjuk be a hitelezőket is! dr.Béza Dániel

20 A válságkezelés lépései II.
A belső finanszírozásnál ismertetett módszerekkel el kell kezdeni a kevésbé likvid eszközöket likviddé tenni. (Alapanyag készlet, félkész-termékek, késztermék készlet, stb., gyors értékesítése és likviddé tétele.) Ezzel a válság okát még nem hárítottuk el, de készpénzhez jutottunk és időt nyertünk a válságterv megvalósításához, és az új finanszírozási struktúra kialakításhoz. Kezdjük el felszámolni a válság valódi okait! A megoldás attól függ, hogy mi vezetett a fizetésképtelenséghez Befektetett eszközök csökkentése (vissz-lízing, bérlés stb.) Korszerűbb készletgazdálkodás bevezetése Megfelelő vevő-szállítói összhang kialakítása Veszteséges termelés fölszámolása, termékstruktúra átalakítása Finanszírozási struktúra átalakítása, (pl.: a hosszú lejáratú források arányának növelése hiányzó tőke pótlása stb.) dr.Béza Dániel

21 A válságkezelés lépései III. – KONSZOLIDÁCIÓ
Konszolidáljuk az elért eredményeket! Tartsuk be a válságkezelés során tett ígéreteinket (szállítók, vevők, NAV, stb.) Állítsuk növekedési pályára a céget (ha ezzel nem idézünk elő újabb válsághelyzetet!) Fogadjuk meg, hogy tanultunk a hibáinkból és ezeket nem követjük el még egyszer!

22 A válságkezelés lehetséges kimenetei
Fizetőképes? Igen Nem MEGÚJULÁS CSŐDELJÁRÁS Újjászervezhető Életképes? VÉGELSZÁMOLÁS FELSZÁMOLÁS Nem életképes

23 Csőd és felszámolás A csődeljárásra és a felszámolásra vonatkozó jogszabály 1991. évi XLIX. (többször módosított) Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról A csőd intézménye (A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.) Mi a csődeljárás lényege Mikor kerülhet sor csődeljárásra Milyen kimenetei lehetnek a csődeljárásnak A felszámolási eljárás (A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek). Mi a felszámolási eljárás lényege Mikor kerül sor felszámolásra Milyen kimenetei lehetnek a felszámolásnak dr.Béza Dániel

24 Kisvállalkozások finanszírozása
Köszönöm a figyelmet! dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések