Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozások pénzügyi menedzselése 3.előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozások pénzügyi menedzselése 3.előadás."— Előadás másolata:

1 A vállalkozások pénzügyi menedzselése 3.előadás.
Dr.Béza Dániel Címzetes Egyetemi Docens

2 A vállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai

3 Miért van szükség számvitelre?
Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Miért van szükség számvitelre? Mindenki számára közérthetően és egyértelműen rögzíteni kell a vállalkozásokban zajló gazdasági folyamatokat Összemérhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni a vállalkozások teljesítményét Ellenőrizhető módon biztosítani kell az adókivetéshez szükséges információkat Átláthatóvá kell tenni a vállalkozások működését

4 Ki számára kell az információt biztosítani?
Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Ki számára kell az információt biztosítani? A cégvezetés számára A tulajdonosok számára Az állam és a különböző hatóságok számára

5 Melyek a számvitel legfontosabb végtermékei?
Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Melyek a számvitel legfontosabb végtermékei? Vagyonmérleg ESZKÖZÖK FORRÁSOK Mink van? Mi ezeknek a forrása? (Miből vásároltuk?) Eredménymérleg Cash-flow kimutatás

6 Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások
A vagyonmérleg Eszközök Források Befektetett eszközök Saját tőke I-II. Jegyzett tőke, jegyzett de... I. Immateriális javak III. Tőketartalék II. Tárgyi eszközök IV. Eredménytartalék III. Befektetett pénzügyi eszközök V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Forgóeszközök Céltartalékok Idegen források II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások

7 Az eredménykimutatás

8 A cash-flow kimutatás Indirekt cash-flow Direkt cash-flow

9 A pénz szerepe a vállalkozásokban
A modern piacgazdaság monetarizált gazdaság, ami azt jelenti, hogy a piaci folyamatok a pénz közvetítésével zajlanak. A modern piacgazdaságokban a pénz is áru - különleges áru. Képes bármely más áru értékét összehasonlítható módon kifejezni (általános egyenértékes). Olyan különleges (áru)/erőforrás, amellyel bármely más (áru)/erőforrás megszerezhető. Korlátos erőforrás. A vállalkozások számára rendelkezésre álló pénzeszközök nagysága és mobilizálhatósága alapvetően meghatározza a vállalkozások működőképességét, cselekvési lehetőségeit. Hosszú távon az a vállalkozás marad életben, amely hatékonyabban tudja a rendelkezésére álló pénzeszközöket fölhasználni.

10 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai. Kiinduló pont: a pénznek ára van.
A vállalkozás minden egyes tevékenységének az az igazi értékmérője, hogy mennyiben járul hozzá a vállalati érték növeléséhez, a vállalati érték maximalizálásához. A vállalkozások pénzgazdálkodását, pénzügyi menedzselését is annak tükrében kell értékelni, hogy milyen mértékben vesznek részt a vállalati értékteremtésben Kiinduló pont: a pénznek ára van. A korszerű pénzgazdálkodás alapja, hogy a lehető legkisebb tőkelekötés mellett a lehető legnagyobb forgalmat és profitot érjük el, és csak annyi pénz legyen a termelésben és a forgalomban lekötve, amennyi a zavartalan üzletmenethez elengedhetetlenül szükséges. A fölösleges pénzt kivonjuk és alternatív befektetésekbe forgatjuk. Az értékteremtés alapja a pénztőke és a szellemi tőke lehető leghatékonyabb működtetése.

11 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai.
Mit tegyünk, ha szabad pénzeszközök vannak? Előrehozzuk a vásárlást. Készpénzben tartjuk. Kockázatos befektetés Részesedés szerzés Alacsony kockázatú befektetés Értékpapír vásárlás.

12 Alulfinanszírozott és túlfinanszírozott vállalkozás.

13 Alulfinanszírozottság
Egy vállalkozás akkor alulfinanszírozott, ha nem áll rendelkezésre elegendő pénzforrás a kereslet maximális kielégítésére. Okok Veszteséges gazdálkodás, Gyorsütemű növekedés, Helytelen pénzgazdálkodás, (Az eszközök, és források közötti összhang megbomlik) Túlzott mértékű tulajdonosi forráskivonás. Következmény A termelés az alapanyaghiány miatt akadozik A szállítók zúgolódnak a késedelmes fizetés miatt, (késedelmi kamat, áremelés, azonnali készpénzfizetés megkövetelése, felszámolással való fenyegetés, a további szállítás megtagadása). A vevők reklamálnak a késedelmes szállítás miatt, késedelmi kötbért számolnak föl. A vevők egy része átmegy a konkurenciához, vagy helyettesítő terméket keres. Hosszú távon kiszorulunk a piacról. Tartós alulfinanszírozottság biztos = bukás.

14 Aranyszabályok az alulfinanszírozottság kezelésére
Ha a termelést bővíteni kívánjuk, vegyük számba a többletforrás szükségletet. Ha a vállalkozásunk nem rendelkezik elég saját forrással, mindig vegyük számba az elérhető külső forrásokat. Addig ne kezdjük el a termelést bővíteni, amíg nem biztosítottuk annak forrás szükségletét. Soha ne fordítsunk folyó árbevételt termelésbővítésre, illetve hosszan megtérülő beruházásra, mert az midig alul finanszírozottsághoz vezet.

15 Túlfinanszírozottság
Akkor túlfinanszírozott egy vállalkozás, ha a termelési és értékesítési folyamatban több pénz van lekötve készpénz, alapanyag, félkész, és késztermék vagy befektetett eszköz formájában, mint ami az aktuális kereslet maximális kielégítéséhez szükséges lenne. Következmény A túlfinanszírozott vállalkozás eszközhatékonysága romlik, az egységnyi befektetett eszközre, illetve sajáttőkére jutó hozam folyamatosan csökken.

16 Aranyszabályok a túlfinanszírozottság kezelésére
A termelésben, illetve a szolgáltatásban tehát mindig csak annyi pénzt kössünk le, amennyi a kereslet maximális kielégítéséhez szükséges. A túlfinanszírozottság akkor sem szűnik meg, ha a fölösleges pénzt kivonjuk a termelési, illetve értékesítési folyamatból, csupán a készletezési költségtől, illetve az elfekvő készletek kialakulásától szabadulunk meg. (Lásd a könyvbeli példát). Az a pénz mennyiség, amelyet a termelésből, mint fölösleges eszközt kivontunk, csak akkor termel hasznot és növeli vállalkozásunk értékét, ha ezt az összeget megfelelő hozam mellett befektetjük. Az egységnyi befektetett tőkére jutó hozamot tehát csak akkor tudjuk szinten tartani és egyben a vállalkozás értékét növelni, ha a képződő többlet nyereséget folyamatosan vagy a bővülő termelésbe, vagy más hasonló hozamú befektetésbe forgatjuk vissza.

17 A vállalkozás tényleges pénzszükségletének meghatározása

18 Mire kell a pénz? Pénzszükséglet meghatározása
Kérdések a pénzszükséglettel kapcsolatban Mire kell a pénz? Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? (Miért nem áll rendelkezésünkre a szükséges pénzmennyiség?) Mennyi pénzre van szükségünk? Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? Csak akkor tudjuk a megfelelő pénzforrást kiválasztani ha a fenti kérdésekre pontos választ adunk.

19 Pénzszükséglet meghatározása 2
jellege A pénzszükséglet kapcsolódhat Pénzszükségletet indukálja Átmeneti Tartós Forgalom fenntartása Forgalom bővítése Lejárt szállítói tartozás rendezése Beruházás indítása Új termék bevezetése új vállalkozás indítása stratégiai árubeszerzés

20 Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány?
Túl gyorsan növekszik a vállalkozás Kivontuk a pénzt személyes szükségleteink kielégítésére Más vállalkozásba fektettük Megnőtt a vevőkövetelés megtérülése Egy nagyobb vevő váratlanul nem fizet Rövidült a szállítói állomány lejárata

21 Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány?
Rövid forrásokból beruházást finanszíroztunk Túl magas a készletünk Visszaigényelt ÁFÁ-t nem kaptuk meg időben Veszteséges a vállalkozás (ilyenkor a pótlólagos erőforrás a veszteséget finanszírozza)

22 Mennyi pénzre van szükségünk?
Nagyon fontos, hogy a pénzszükségletet gondos elemzéssel számítással támasszuk alá (a pénznek ára van) Ha csak lehet kerüljük el a pótlólagos pénzforrás bevonását

23 Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni?
Erre alapvetően az első és a második kérdésre adott válasz adja meg a kulcsot Olyan forrást kell igénybe vennünk, amelyik lejárata igazodik a finanszírozási szükséglet várható hosszához. Rövidtávú likviditási problémát rövid lejáratú forrásból finanszírozzunk, és fordítva. Hosszútávú likviditási probléma kezeléséhez hosszú lejáratú forrásra van szükségünk.

24 Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni?
Vagyis a megtermelt többlet jövedelemből mennyi kamatot lízingdíjat stb. tudunk fizetni. (Meg tudjuk e fizetni a pénz árát)

25 Mennyi pótlólagos hozamot tudunk biztosítani?
Ezt a kérdést akkor kell föltennünk, ha a pénzhiányt tőkebevonással kívánjuk pótolni.

26 A lehetséges finanszírozási források számbavétele.

27 Lehetséges finanszírozási alternatívák számba vétele
Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források

28 Belső finanszírozás.

29 Belső finanszírozás A vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. (Vagyis az idegen források állománya nem nő). OKA Nem tudunk, vagy nem akarunk (további) külső forrást bevonni. (A pénznek ára van). Hogyan képződik a belső forrás? Jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, tárgyévben képződött eredmény

30 Milyen formában van jelen a belső forrás
Belső finanszírozás Milyen formában van jelen a belső forrás a vállalkozásban? Befektetett eszközök: immateriális javak tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök: készletek követelések forgatási célú értékpapírok pénzeszközök (készpénz, lekötött betét) Mérleg eszköz oldala. Lényege, hogy a kevésbé likvid eszközöket likvidebbé tesszük.

31 Belső finanszírozás Pénzeszközök (készpénz, lekötött betét): ez az, amiből kevés van, és azt szeretnénk, hogy materiális eszközeink készpénz formában álljanak rendelkezésre Forgatási célú értékpapírok: ha van, és nem túl nyomott az árfolyama, el kell adni A követelések faktorálással tehetők készpénzzé, de ez már a külső finanszírozás témakörébe tartozik.

32 Belső finanszírozás Készletek Anyagok Áruk
Befejezetlen és félkész termékek Késztermékek Állatok

33 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
Elfekvő készletek felszámolása (eladása vagy más formában történő hasznosítása) Termék innováció A termékegységre jutó anyagköltség csökkentése helyettesítő anyagok alkalmazása a gyártás során keletkezett hulladék csökkentése

34 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
A gyártási eljárás korszerűsítése A gyártás átfutási idejének csökkentése Szűk gyártási keresztmetszetek fölszámolása A gyártás során keletkezett hulladék csökkentése A selejtképződés csökkentése Az értékesítési folyamatban lekötött áruk csökkentése Olcsóbb beszerzési források fölkutatása Ha növelni tudjuk a készletek forgási sebességét, akkor változatlan pénzmennyiséggel nagyobb forgalmat tudunk generálni, ez egyrészt javítja az eszközhatékonyságot, másrészt pénzt szabadít fel, amit aztán a termelés bővítésére fordíthatunk.

35 Befektetett eszközök mobilizálása
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Ezek már sokkal nehezebben tehetők likviddé, mobilizálásuk nagy körültekintést igényel, és általában csak válság-közeli helyzetben folyamodunk hozzá. Ezekről a technikákról a 4. előadáson lesz részletesen szó.

36 A belső finanszírozás lényege
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg Mivel a vállalkozás forrásai különböző eszközök formájában vannak jelen, a rendelkezésre álló pénzeszközeinket úgy tudjuk növelni, ha a meglévő illikvid eszközöket átcsoportosítjuk, likviddé tesszük A fenti eljárás lényege, hogy eszközeinket a likvidtől a kevésbé likvid felé haladva felülvizsgáljuk és megfelelő mérlegelés után azokat az eszközeinket, amelyek átalakítása a legkisebb költséggel, illetve veszteséggel jár, pénzzé tesszük A belső tartalékok föltárásához általában elegendő a forgóeszközök fölülvizsgálata, kritikus gazdasági helyzetekben azonban szükségessé válhat a kevésbé likvid befektetett eszközök felülvizsgálata is A belső finanszírozás kettős haszonnal jár, egyrészt megtakarítjuk a külső forrás igénybevételének költségét, másrészt az eszközeink intenzívebb kihasználása javítja a vállalkozás hatékonyságát, növeli értékteremtő képességét.

37 Viszontlátásra a következő
Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra a következő előadáson.


Letölteni ppt "A vállalkozások pénzügyi menedzselése 3.előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések