Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3. Intelligencia és kreativitás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3. Intelligencia és kreativitás."— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3. Intelligencia és kreativitás

2 INTELLIGENCIA • általában egy személy általános értelmi és megértési képességét értjük alatta • Wechsler: „Az egyén összegzett, globális képessége arra, hogy célszerűen cselekedjék, racionálisan gondolkodjon, és hogy környezetében hatékonyan működjön.” • célszerű cselekvés, a környezetben való hatékony működés, helyes döntés, racionális következtetés, szabályszerűségek felismerése stb.

3 Az intelligencia vizsgálata • Binet-Simon teszt, 1905: Alfred Binet & Théophile Simon egyre növekvő nehézségű elemekből álló teszt a mentális képességek egyenletesen nőnek az életkorral → minél több kérdésre tud válaszolni a gyerek, annál magasabb a mentális kora (MK) • Stanford-Binet intelligenciaskála, 1916: Lewis Terman több ezer gyerekkel felvéve meghatározta az életkori normákat MK: az egyes életkori szinteken hány feladatot old meg sikeresen

4 Az intelligencia vizsgálata • Wechsler-intelligenciaskála, 1939: Davis Wechsler → Wechsler Adult Intelligence Scale magyar nyelven: Magyar Wechsler Intelligencia (MAWI) verbális és performációs skálára oszlik

5 Az intelligencia vizsgálata • intelligenciahányados (IQ): William Stern IQ= mentális kor / életkor x 100 • standardéletkor-értékek: a standardizált csoport személyeinek hány százaléka helyezkedik el egy adott érték felett, illetve alatt

6 Az IQ eloszlása

7 Az intelligencia természete Faktoranalitikus megközelítés: Charles Spearman, 1904: • g – általános intelligenciafaktor s – speciális intelligenciafaktor • egy személy matematikai teljesítménye az általános intelligenciájának és a matematikai képességeinek együttes eredménye Louis Thurstone, 1938: • elsődleges mentális képességek: verbális megértés, beszédfolyékonyság, számolás, téri képességek, emlékezet, észlelései sebesség, következtetés

8 Az intelligencia természete Többszörös intelligenciaelmélet: Howards Gardner 1. Nyelvi a standard intelligencia 2. Logikai-matematikai tesztek ezeket mérik 3. Téri 4. Zenei 5. Testi-kinesztéziás 6. Személyes:személyen belüli (intraperszonális) személyközi (interperszonális)

9 Nemek közti különbségek • Férfiak és nők körülbelül egyformán teljesítenek az intelligencia tesztekben • Speciális képességeket mérő tesztek mutatnak különbségeket: • Nők átlagban jobbak a verbális képességeket mérő tesztekben • Férfiak átlagban jobb eredményt mutatnak a matematikai gondolkodás és a vizuális-téri képességek mérésekor • Ezek a kognitív képességekben kimutatott különbségek lassan eltűnőben vannak (kivétel vizuális-téri képességek) → a korábbi különbségek a tanításban és a társadalmi elvárásokban rejtőző különbségeket tükrözték!

10 Genetikai és környezeti tényezők • Egypetéjű ikrek együtt nevelt r= 0,86 külön nevelt r= 0,72 • Kétpetéjű ikrek együtt nevelt r= 0,60 • Testvérek együtt nevelt r= 0,47 külön nevelt r= 0,24 • Szülő/gyermek r= 0,40 • Nevelőszülő/gyermek r= 0,31

11 Genetikai és környezeti tényezők A fejlődő gyermek értelmi képességeit befolyásolja: • táplálkozás: a fogyasztott élelmiszerek minősége és mennyisége • általános egészségi állapot • a gyermeket esetlegesen érő vegyi anyagok • a gyermeket érő ingerek mennyisége és milyensége • a család légköre • a környezet miként viszonyul a gyermek teljesítményeihez, milyen visszajelzéseket ad ezekről

12 KREATIVITÁS Alkotóképességet jelent: újat alkotni, felfedezni, ami • az egyén számára új • a társadalom számára kívánatos és értékes Kutatásának kezdetei: • Guilford, 1950 → divergens gondolkodás • „Szputnyik sokk”, 1957 → fontossá válik a tehetséges kutatók, alkotók kiválogatása

13 A gondolkodás két típusa • konvergens gondolkodás: pontosan meghatározható és jól körülírható probléma, amelyre egy lehetséges és egyben jó megoldás létezik, a gondolkodási tevékenység ennek megtalálására irányul • divergens gondolkodás: olyan folyamat, amely olyan problémára keresi a legjobb megoldást, amire nem is biztos, hogy van jó megoldás, illetve nem biztos, hogy csak egy jó megoldás létezik.

14 Mi kell ahhoz, hogy kreatívak legyünk? • Csíkszentmihályi: a kreativitás részben problémamegoldást, részben problématalálást jelent • szükségesek alapismeretek az adott témában • erős motiváció, kíváncsiság • intelligencia? • a kreatív produktumban sokszor benne van a humor, fantázia, képi gazdagság, a határok áttörése, amit nem lehet tanítani, de a kreativitást erősen befolyásolja a várt következmény (pl. elismerés) és a környezet hozzáállása!

15 A kreativitás mérése • „Szokatlan használat”(Hányféleképpen lehet használni egy …?) • „Körök”(Mivé alakítható?) • Kreatív szabadidő tevékenység kérdőív • GIFT (Group Inventory for Finding Creative Talent)

16

17 Körök teszt

18 A kreatív produktum • kifejező kreativitás: a spontán kifejezés bármely formája (kisgyerekek rajzai) • produktív kreativitás: a hangsúly a képességen van (nagyobb gyerekek rajzai) • feltaláló (inventív) kreativitás: a meglevő dolgok újszerű felhasználása • újító (innovatív) kreativitás: meglévő elvek, elképzelések tökéletesítése • teremtő kreativitás: teljesen új elv vagy feltevés (pl. Freud elmélete)

19 Mi jellemzi a kreatív embereket? 1. problémaérzékenység 2. ötletgazdagság (fluencia): mennyire sok választ ad a feladatra, mennyire termékeny adott idő alatt? 3. hajlékonyság (flexibilitás): hány különböző szempontot használ a személy a feladatmegoldásban? 4. eredetiség (originalitás): mennyire ritka az adott válasz, sok ember válasza között milyen arányban fordul elő?

20 A kreatív személyiség jellemzői • mentális egészség, intellektuális hatékonyság • függetlenség a gondolkodásban, vélekedésben • gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre • önmegvalósítás szándéka, önkifejezés motívuma • kitartás a feladatmegoldásban • nyitottság az új elképzelésekre • a környezet tökéletesítésére, konstrukív megváltoztatására való törekvés • pozitív énkép, magabiztosság • nonkonformitás, lázadás, tiltakozás a korlátozások, kötöttségek, szabályok ellen

21 A kreatív gyermek • kíváncsiság • kérdezősködés • függetlenség • kitartás • humorérzék • türelmetlenség • érzékenység • magas energiaszint • széles érdeklődési kör • eredetiség, élénk fantázia

22 Kreativitás és környezet

23 A kreatív folyamat négy szakasza (Wallas) (tkp. a problémamegoldás szakaszai) 1. előkészítés: ráeszmélünk a probléma létezésére összegyűjtjük az információkat 2. lappangás (inkubáció): félretesszük a problémát 3. megvilágosodás: (látszólag) váratlan belátás „aha”-élmény 4. igazolás: ellenőrzés

24

25 Ön mit tenne ebben a helyzetben?

26


Letölteni ppt "BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3. Intelligencia és kreativitás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések