Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3."— Előadás másolata:

1 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3.
Intelligencia és kreativitás

2 INTELLIGENCIA általában egy személy általános értelmi és megértési képességét értjük alatta Wechsler: „Az egyén összegzett, globális képessége arra, hogy célszerűen cselekedjék, racionálisan gondolkodjon, és hogy környezetében hatékonyan működjön.” célszerű cselekvés, a környezetben való hatékony működés, helyes döntés, racionális következtetés, szabályszerűségek felismerése stb.

3 Az intelligencia vizsgálata
Binet-Simon teszt, 1905: Alfred Binet & Théophile Simon egyre növekvő nehézségű elemekből álló teszt a mentális képességek egyenletesen nőnek az életkorral → minél több kérdésre tud válaszolni a gyerek, annál magasabb a mentális kora (MK) Stanford-Binet intelligenciaskála, 1916: Lewis Terman több ezer gyerekkel felvéve meghatározta az életkori normákat MK: az egyes életkori szinteken hány feladatot old meg sikeresen

4 Az intelligencia vizsgálata
Wechsler-intelligenciaskála, 1939: Davis Wechsler → Wechsler Adult Intelligence Scale magyar nyelven: Magyar Wechsler Intelligencia (MAWI) verbális és performációs skálára oszlik

5 Az intelligencia vizsgálata
intelligenciahányados (IQ): William Stern IQ= mentális kor / életkor x 100 standardéletkor-értékek: a standardizált csoport személyeinek hány százaléka helyezkedik el egy adott érték felett, illetve alatt

6 Az IQ eloszlása

7 Az intelligencia természete
Faktoranalitikus megközelítés: Charles Spearman, 1904: g – általános intelligenciafaktor s – speciális intelligenciafaktor egy személy matematikai teljesítménye az általános intelligenciájának és a matematikai képességeinek együttes eredménye Louis Thurstone, 1938: elsődleges mentális képességek: verbális megértés, beszédfolyékonyság, számolás, téri képességek, emlékezet, észlelései sebesség, következtetés

8 Az intelligencia természete
Többszörös intelligenciaelmélet: Howards Gardner Nyelvi a standard intelligencia Logikai-matematikai tesztek ezeket mérik Téri Zenei Testi-kinesztéziás Személyes: személyen belüli (intraperszonális) személyközi (interperszonális)

9 Nemek közti különbségek
Férfiak és nők körülbelül egyformán teljesítenek az intelligencia tesztekben Speciális képességeket mérő tesztek mutatnak különbségeket: Nők átlagban jobbak a verbális képességeket mérő tesztekben Férfiak átlagban jobb eredményt mutatnak a matematikai gondolkodás és a vizuális-téri képességek mérésekor Ezek a kognitív képességekben kimutatott különbségek lassan eltűnőben vannak (kivétel vizuális-téri képességek) → a korábbi különbségek a tanításban és a társadalmi elvárásokban rejtőző különbségeket tükrözték!

10 Genetikai és környezeti tényezők
Egypetéjű ikrek együtt nevelt r= 0,86 külön nevelt r= 0,72 Kétpetéjű ikrek együtt nevelt r= 0,60 Testvérek együtt nevelt r= 0,47 külön nevelt r= 0,24 Szülő/gyermek r= 0,40 Nevelőszülő/gyermek r= 0,31

11 Genetikai és környezeti tényezők
A fejlődő gyermek értelmi képességeit befolyásolja: táplálkozás: a fogyasztott élelmiszerek minősége és mennyisége általános egészségi állapot a gyermeket esetlegesen érő vegyi anyagok a gyermeket érő ingerek mennyisége és milyensége a család légköre a környezet miként viszonyul a gyermek teljesítményeihez, milyen visszajelzéseket ad ezekről

12 KREATIVITÁS Alkotóképességet jelent: újat alkotni, felfedezni, ami
az egyén számára új a társadalom számára kívánatos és értékes Kutatásának kezdetei: Guilford, 1950 → divergens gondolkodás „Szputnyik sokk”, 1957 → fontossá válik a tehetséges kutatók, alkotók kiválogatása

13 A gondolkodás két típusa
konvergens gondolkodás: pontosan meghatározható és jól körülírható probléma, amelyre egy lehetséges és egyben jó megoldás létezik, a gondolkodási tevékenység ennek megtalálására irányul divergens gondolkodás: olyan folyamat, amely olyan problémára keresi a legjobb megoldást, amire nem is biztos, hogy van jó megoldás, illetve nem biztos, hogy csak egy jó megoldás létezik.

14 Mi kell ahhoz, hogy kreatívak legyünk?
Csíkszentmihályi: a kreativitás részben problémamegoldást, részben problématalálást jelent szükségesek alapismeretek az adott témában erős motiváció, kíváncsiság intelligencia? a kreatív produktumban sokszor benne van a humor, fantázia, képi gazdagság, a határok áttörése, amit nem lehet tanítani, de a kreativitást erősen befolyásolja a várt következmény (pl. elismerés) és a környezet hozzáállása!

15 A kreativitás mérése „Szokatlan használat”(Hányféleképpen lehet használni egy …?) „Körök”(Mivé alakítható?) Kreatív szabadidő tevékenység kérdőív GIFT (Group Inventory for Finding Creative Talent)

16

17 Körök teszt

18 A kreatív produktum kifejező kreativitás: a spontán kifejezés bármely formája (kisgyerekek rajzai) produktív kreativitás: a hangsúly a képességen van (nagyobb gyerekek rajzai) feltaláló (inventív) kreativitás: a meglevő dolgok újszerű felhasználása újító (innovatív) kreativitás: meglévő elvek, elképzelések tökéletesítése teremtő kreativitás: teljesen új elv vagy feltevés (pl. Freud elmélete)

19 Mi jellemzi a kreatív embereket?
problémaérzékenység ötletgazdagság (fluencia): mennyire sok választ ad a feladatra, mennyire termékeny adott idő alatt? hajlékonyság (flexibilitás): hány különböző szempontot használ a személy a feladatmegoldásban? eredetiség (originalitás): mennyire ritka az adott válasz, sok ember válasza között milyen arányban fordul elő?

20 A kreatív személyiség jellemzői
mentális egészség, intellektuális hatékonyság függetlenség a gondolkodásban, vélekedésben gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre önmegvalósítás szándéka, önkifejezés motívuma kitartás a feladatmegoldásban nyitottság az új elképzelésekre a környezet tökéletesítésére, konstrukív megváltoztatására való törekvés pozitív énkép, magabiztosság nonkonformitás, lázadás, tiltakozás a korlátozások, kötöttségek, szabályok ellen

21 A kreatív gyermek széles érdeklődési kör eredetiség, élénk fantázia
kíváncsiság türelmetlenség kérdezősködés érzékenység függetlenség magas energiaszint kitartás széles érdeklődési kör humorérzék eredetiség, élénk fantázia

22 Kreativitás és környezet

23 A kreatív folyamat négy szakasza (Wallas)
(tkp. a problémamegoldás szakaszai) előkészítés: ráeszmélünk a probléma létezésére összegyűjtjük az információkat lappangás (inkubáció): félretesszük a problémát megvilágosodás: (látszólag) váratlan belátás „aha”-élmény igazolás: ellenőrzés

24

25 Ön mit tenne ebben a helyzetben?

26


Letölteni ppt "BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések