Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGI NYÍLT NAP 2012. ÁPRILIS 03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGI NYÍLT NAP 2012. ÁPRILIS 03."— Előadás másolata:

1 MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGI NYÍLT NAP 2012. ÁPRILIS 03.

2 Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Létrejötte: 2011. január 01. Jogelődök:  OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége  OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége A szervezeti irányítást a Zala Megyei Kormányhivatal látja el A szakmai irányítás 2012. január 01-től a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága feladata (az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség utódjaként) Szervezeti felépítés:  Munkavédelmi Felügyelőség  Munkaügyi Felügyelőség  Igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelők, titkársági ügyintézők

3 A Munkaügyi Felügyelőség feladatai Cél: a munkavállalók garanciális jogainak védelme, a tisztességes munkáltatók versenyhátrányának csökkentése Eszközök: Tájékoztató, felvilágosító tevékenység folytatása Munkaügyi ellenőrzések végzése Munkaügyi hatósági eljárások lefolytatása

4 A munkaügyi ellenőrzések tárgykörei a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűsége, kötelező tartalmi elemei, a foglalkoztató írásbeli tájákoztatási kötelezettsége a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételek (ideértve a gyerekmunka tilalmát) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével összefüggő bejelentési kötelezettség a munkáltató nyilvántartási kötelezettsége nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, szabadságra vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések a jogszabályban, kollektív szerződésben, kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadására, az elszámolás megtörténtére vonatkozó rendelkezések

5 a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok a teljesítménykövetelmények megállapításával kapcsolatos előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának ténye, valamint a teljesítménykövetelmények, teljesítménybér- tényezők közlése az európai üzemi tanács létrehozásával, a munkavállalók tájékoztatásával, a velük való konultációval kapcsolatos egyes rendelkezések a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezések Változások 2012. január 01-től: megszűnt a munkaügyi hatóság szabálysértési jogköre, továbbá az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának, valamint a szakszervezet szervezésével, a szakszervezeti tisztségviselők védelmével, a szakszervezeti kifogással kapcsolatos rendelkezések megtartásának ellenőrzésére vonatkozó hatásköre új hatásköri pontként jelent meg az elvárt béremelés teljesítésének az ellenőrzése

6 Jogkövetkezmények szabálytalanság feltárása esetén – változások 2011. 08. 01-től Figyelemfelhívás alkalmazásának mérlegelése Hatósági eljárás lefolytatása – megállapító határozat (munkaviszony, szabálytalanság fennállása, elvárt béremelés teljesítésének elmulasztása) – szabálytalanság megszüntetésére kötelezés – foglalkoztatás megtiltása, eltiltás tevékenység folytatásától – központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezés, munkaügyi bírság kiszabása – járulékos jogkövetkezmény bizonyos esetekben a költségvetési támogatásokból, közbeszerzésből történő kizárás (2011. évi XCIX. törvény, 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet)

7 A munkaügyi bírság Figyelemmel kell lenni a Kkv. tv. 12/A. §-ára Kötelező bírságkiszabás esetei – bejelentés nélküli foglalkoztatás – életkori feltételek megsértése – munkabér összegére, a bérfizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése (kivéve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót) – de: kizárt a bírság, ha az eljárás során kitűzött határidőn belül megtörténik a bérfizetés – munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatása hatósági nyilvántartásba vétel hiányában Bírságkategóriák, mérlegelési szempontok

8 2011. évi ellenőrzési tapasztalatok Ellenőrzött munkáltatók száma: 761 Közérdekű- és panaszbejelentések száma: 328 Döntések: – 68 kötelező határozat – 58 figyelemfelhívás – 195 munkaügyi bírság (2010-ben 389) – 3 befizetésre kötelezés – 16 eljárási bírság

9 Bírságösszegek (ezer Ft) – munkaügyi bírság - 26870 (2010-ben 117200) – befizetésre kötelezés - 1872 – eljárási bírság - 575 Kiemelt intézkedések száma (és érintett létszám) – munkabérre vonatkozó szabályok megsértése - 163 (1074) – feketefoglalkoztatás - 111 (754) – munkaidőre, pihenőidőre, szabadságra vonatkozó rendelkezések megsértése - 108 (3604) – nyilvántartási kötelezettség megszegése - 63 (313) – igazolások kiadásának elmulasztása - 44 (119)


Letölteni ppt "MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGI NYÍLT NAP 2012. ÁPRILIS 03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések