Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életpálya: biztonság és karrierépítés Barátné Hajdu Ágnes Sárospatak, 2015. június 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életpálya: biztonság és karrierépítés Barátné Hajdu Ágnes Sárospatak, 2015. június 23."— Előadás másolata:

1 Életpálya: biztonság és karrierépítés Barátné Hajdu Ágnes Sárospatak, június 23.

2 Megalakulás Kis plenáris – MKE Vándorgyűlés. Sopron Bakos Klára bejelentése, Földiák András szeptember a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Könyvtáros életpálya modell bizottság megalakulása Elsőként a közgyűjteményi, kulturális területen!

3 Könyvtáros életpálya modell - bizottság MKE részéről: Bartos Éva Barátné Hajdu Ágnes Kührner Éva Eszenyiné Borbély Mária Redl Károly IKSZ részéről: Ásványi Ilona Benczekovits Beatrix Fülöp Attiláné Haszonné Kiss Katalin Horváth Sándor Domonkos Nagy Zsuzsanna

4 Életpálya Alappillér: Képzés, előmenetel és illetményrendszer Cél: a kulturális ellátás színvonalának emelése

5 Életpálya Életpálya ≠ teljesítményértékelés, de fontos, mert törekedni kell az objektív, összehasonlítható, standardizált eszközrendszerre Ne akadémia, felsőoktatási kategóriák és szempont rendszer legyen

6 Teljesítmény A teljesítmény a legtöbb munkakör esetében jól megragadható, jellemezhető, objektíven mérhető a könyvtárban is. Vannak, amelyek azonban csak hosszútávon ítélhetők meg, pl. tehetséggondozás. (Ekkor a mérés helyett az értékelés választhatjuk, pl. hozzáállást, a kompetencia, stb.) Munkával kapcsolatos teljesítmény három kritériuma a munkakörhöz kapcsolódó tevékenységek a munkakörhöz köthető tulajdonságok a munkakörhöz kapcsolódó eredmények

7 Minősítő eljárások az életpálya modellben A teljesítmény megítélése - előmenetel kapcsolata (erkölcsi és anyagi elismerés) Életpálya szakaszolása – cél: folyamatosan építkező, fejlődést mutató Karrierépítés - karriergondozás

8 Kívánalmak Az elvárt teljesítmény és a követelmények, ill. a kialakított mutatók szervesen kapcsolódnak a szervezet stratégiai céljaihoz Kiszámítható, átlátható, igazságos, objektív és motiváló rendszer Felkészült értékelők, folyamatos visszajelzések, fejlesztést/ fejlődést szolgáló támogatás, tanácsadás A teljesítményértékelő rendszer folyamatos értékelése, fejlesztése A minősítési rendszer hatással lesz/van a humánerőforrás gazdálkodás számos elemére, pl. kiválasztás, a beilleszkedés megtervezésére, karriertervezés, utánpótlásnevelés, szervezetfejlesztés, tehetséggondozás, stb

9 Milyen legyen még? Tartalma legyen alkalmas a teljes életpálya átfogására, ugyanakkor a kisebb gyakorlattal rendelkezők kellően mély leírására Több kitöltős és automatikusan kreditálható rész, mint szakértői minősítés A kkk jelentsenek kiinduló pontot (kompetenciák és indikátorok rendszere) A munkáltatói és szakértői vélemény, ill. önértékelés együttese A képzések, továbbképzések súlyozott és differenciált megítélése […]

10 A könyvtárosképzés és továbbképzés Valamennyi képzési szint megtartása kívánatos és szükséges 1/2000. (I. 14.) számú NKÖM rendelete, ill. ennek módosításai a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képesítés finanszírozásáról Finanszírozás

11 Kulturális terület együttes megvalósításának van realitása konferencia – társszervezetek, KKDSZ meghívása A könyvtári terület sajátosságait mi magunk tudjuk elsősorban meghatározni Mintaként tekintünk a már elfogadott pedagógus életpálya modellre, átvettük annak szerkezetét és szorzóit is Beindítása közel egy időben legyen Elvi határozatok

12 Elvi határozatok Ajánlásaink érintik a könyvtárakban dolgozó valamennyi munkatársat (közalkalmazottak – szélesebb kör) Az ismert bértábla rendszerén, kategóriáin változtatást javaslunk. Az A és az I, valamint J kategóriákat megszüntetnénk. (Ennek ellenére kidolgoztuk az ezekre vonatkozó bértáblát is, de az életpálya bevezetése esetén ezek szerepüket vesztenék) Az első fizetési fokozat a mindenkori minimál, ill. diplomás minimál bér függvénye, meghatározott százaléka A szorzók minden kategóriában ugyanazok Kapcsoljuk össze a feladatrendszer definiálásával, a kihívásokra adandó válaszainkkal

13 Adatok könyvtárban dolgozó 8500 fő könyvtárosi munkakörben Könyvtárosi – közgyűjteményi – közgyűjteményi, közművelődési - közalkalmazotti terület ? Kulturális terület

14 Új előmeneteli rendszer Társadalmi igények szerinti képzés és továbbképzés Teljesítményértékelés, minősítés – szabályozott és biztosított előmenetel rendszer Bérezés

15 Fizetési fokozat ÉvABCDE

16 Minősítések, szakaszolás 0-3 év gyakornok, a harmadik évben kötelező minősítő vizsga, utána könyvtáros I. lesz a kolléga. Az intézményvezető köteles jelentkeztetni a gyakornokot a minősítővizsgára év után 1. minősítő eljárás → könyvtáros II., minimum 6, a könyvtáros I-ben eltöltött év után lehet lefolytatni, de ekkor a munkáltató kezdeményezheti. 14. év után kötelező év után lehet a munkáltató kezdeményezésére 2. minősítő eljárás, → főkönyvtáros, melynek előfeltétele szakirányú továbbképzési szak, stb. (később kidolgozandó szempontrendszer) év után, a munkavállaló kezdeményezésére, a munkáltatóval egyeztetve 2. minősítő eljárás, → mesterkönyvtáros, melynek előfeltétele a könyvtárosi munkájához kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, akadémiai tagság, publikációs tevékenység, stb. (később kidolgozandó szempontrendszer)

17 Szorzók – a könyvtáros életpályán Fizetési fokozat Év Gyakornok és könyvtáros I. Könyvtáros II. Főkönyvtáros Mester- könyvtáros Induló összeg , , ,351, ,41, ,451,622, ,51,652,052, ,551,72,12, ,61,752,152, ,651,82,22, ,71,852,252, ,751,92,32, ,81,952,352, ,8522,42, ,92,052,452,65 Az előrelépés mindig egy (esetleg két - mesterkönyvtáros) oszloppal való jobbra lépést jelent, de meghatározó marad a szakirányú diploma!

18 BA, MA A kidolgozott illetményrendszer ösztönzi és elismeri a magasabb végzettséget. A szorzók különböző szintről indulnak a BA és az MA végzettség esetén, ezért két táblát dolgoztunk ki

19 Előnyök Az egységes szorzórendszer, mely már önmagában is nagyobb előmenetelt tesz lehetővé. A magasabb szorzók miatt az emelkedés lényegesen jelentősebb. Az előmenetel a minősítő eljárások beépítésével nem automatikus, hanem teljesítményhez kötődik. Javaslatunk egyértelműen támogatja az iskolázottságot és érezhető a folyamatos bérnövekedés

20 Fontosnak láttuk hangsúlyozni, hogy a minősítési eljárások, vizsgák állami finanszírozásának szükségességét a kezdeti időszakban, a továbbképzések további támogatásának szükségességét, az alap- és mesterképzések támogatását

21 Feladatok A minősítő eljárások és a szempontrendszer kidolgozása Az pénzügyi és infrastrukturális háttér megteremtése A továbbképzések tartalmi és formai átalakításának kezdeményezése, a teljesítmények mérhetősége érdekében A szakirányú továbbképzési szakok beindítása A minősítésbe bevont szakértők képzése, majd a minősítés előtt állók felkészítése A gyakornoki, mentori rendszer kialakítása. Kapcsolatfelvétel a közgyűjteményi, ill. közművelődési dolgozók és más közalkalmazottak hasonló bizottságaival Jogszabályi háttér … Legégetőbb a kistelepülési, financiálisan legjobban elmaradott kollégák bérezése 21

22 Kulturális életpálya-modell A kulturális életpálya-modell kidolgozásának elindítása – Hoppál Péter, Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács Kulturális életpálya-modell munkacsoport –2015. június

23 Alapfeltételek Képesítési követelmények átgondolása, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról A gyakornoki rendszer bevezetése Továbbképzés – nem egyforma intenzitású az érintett területeken Minősítési rendszer kidolgozása Bérfejlesztés

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Életpálya: biztonság és karrierépítés Barátné Hajdu Ágnes Sárospatak, 2015. június 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések