Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS JOGI HÁTTERE, HATÓSÁGI FELTÉTELEI Készítette : Hojdákné Kovács Eleonóra Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS JOGI HÁTTERE, HATÓSÁGI FELTÉTELEI Készítette : Hojdákné Kovács Eleonóra Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi."— Előadás másolata:

1 GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS JOGI HÁTTERE, HATÓSÁGI FELTÉTELEI Készítette : Hojdákné Kovács Eleonóra Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2 GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS Termálvíz Víz kitermelése kitermelésselnélkül

3 Geotermikus energia kinyerése víz kitermelése nélkül 1993.évi XLVIII. Törvény a bányászatról E törvény hatálya alá tartozik 1. § (1) h pont: a geotermikus energia hasznosítása,valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és kinyerése Nem tartozik e törvény hatálya alá: 1. § (5) a pont: a geotermikus energiát hordozó felszín alatti vizek kutatása és kitermelése Engedélyező hatóság területileg illetékes Bányahatóság. Környezetvédelmi Felügyelőség az engedélyezési eljárásban szakhatóságként működik közre. 1.§ (4): A vizekre, ha e törvény másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok az irányadók

4 Geotermikus energia kinyerése termálvíz kitermeléssel 1995. évi LVII. Tv. a vízgazdálkodásról A törvény hatálya kiterjed 1 § (1) d pont: a vizek hasznosítására, hasznosíthatóságának megőrzésére és a vízkészletekkel való gazdálkodásra. Vízügyi hatósági jogkör 28 § (1) pont: vízjogi engedély szükséges –jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve- a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) Engedélyezés: 72/1996. (V.22) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 1 § (2) Vízügyi hatósági jogkörben első fokon- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- az illetékes felügyelőség jár el.

5 Termálvízkút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása Engedélyezési tervdokumentációról rendelkező Jogszabályok 18/1996 (VI.13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 101/2007 (XII.23) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 33/2005 (XII.27) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

6 Termálvíz kinyerés geotermikus energia hasznosítása céljából KizárólagKomplex geotermikushasznosításra hasznosításra

7 Termálvíz kinyerés kizárólag geotermikus hasznosításra 1995. Évi LVII. Tv a vízgazdálkodásról 15. § (2) pont: A vízigények a felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmére is tekintettel elsősorban a vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletből elégíthetők ki. 15. § (3) pont: Az ásvány -,gyógy-és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet- a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint-vissza kell táplálni. 15. § (4) pont: A vízigények kielégítésének sorrendje az (1) (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel: –Létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási –Gyógyászati valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló tevékenységgel járó –Állatitatási, haltenyésztési –Természetvédelmi – Gazdasági –Egyéb (sport, üdülés, idegenforgalom)

8 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 1. sz. melléklet: Környezeti hatásvizsgálat köteles 34. pont: Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m3/év vízkivételtől 56. pont: Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától 3. sz. melléklet: Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység 80. pont: Felszín alatti vizek igénybevétele ha egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból a napi vízkivétel termál karsztvízből az 500 m3- et, termál rétegvízből a 2000 m3-et meghaladja. 134. pont: vízbesajtolás a felszín alatti vízbe 128. pont: mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől vízbázis vagy védett természeti területen 73. pont: Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől: ásvány- gyógy-és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

9 Előzetes vizsgálat, KHV tartalmi követelményei 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 4. sz. melléklet: előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma 6. sz. melléklet:környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei Vízbesajtolás esetén még: a felszín alatti vizekről rendelkező 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet

10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Kellemes hőmérsékletet!


Letölteni ppt "GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉS JOGI HÁTTERE, HATÓSÁGI FELTÉTELEI Készítette : Hojdákné Kovács Eleonóra Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések