Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt."— Előadás másolata:

1 III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt.

2 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba helyezési fázis 3. Biztonságban tartási fázis Az előadás tartalma

3 I. ütem Adatgyűjtés, a meglévő ismeretek kiegészítése ↓ A felszín alatti szivárgási tér modellezése, a modell megbízhatóságának értékelése ↓ Kiegészítő terepi vizsgálatok ↓ A modell pontosítása, hidrológiai értékelés ↓ A sérülékenység eldöntése, ha nem sérülékeny, a vizsgálat itt záródokumentációval befejeződik Diagnosztikai fázis

4 A tényleges és potenciális szennyezőforrások és a korlátozandó tevékenységek áttekintése a védőterületen, meglévő ismeretek alapján (A bizonyíthatóan veszélyeztető vagy szennyező objektumok, tevékenységek esetében környezetvédelmi felülvizsgálat felülvizsgálatra történő figyelemfelhívás, továbbá a földtani közeg, illetve a felszín alatti vízszennyeződés észlelésekor annak bejelentése a környezetvédelmi felügyelőség részére) ↓ A vízbázis biztonságba helyezése lehetőségeinek mérlegelése, alternatív megoldások vizsgálata ↓ Ha az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a biztonságba helyezés ezen a területen nem lehetséges és az előzetes költség/hatékonysági vizsgálatok szerint van jobb alternatíva, akkor a vizsgálat itt befejeződik ↓ A további diagnosztikai feladatok meghatározása munkaterv szinten ↓ Záródokumentáció az I. ütem végén (minden esetben) Diagnosztikai fázis

5 II. ütem Építési munkák, műszerbeszerzés, terepi mérések (tervezés és kivitelezés) Megfigyelő-ellenőrző rendszer kialakítása és próbaüzemelése ↓ A bizonyíthatóan veszélyeztető vagy szennyező objektumok, tevékenységek esetében környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezése, továbbá a földtani közeg, illetve felszín alatti vízszennyeződés észlelésekor annak bejelentése a környezetvédelmi felügyelőség részére ↓ A vízföldtani modell pontosítása az újabb információk felhasználásával A vizsgált vízkészlet mennyiségi állapotának ellenőrzése ↓ A védőidom, illetve a védőterületek méreteinek újbóli meghatározása ↓ Diagnosztikai fázis

6 ↓ A védőterületen található szennyezőforrások és területhasználatok értékelése, a vizsgált vízkészlet minőségi állapotának értékelése és előrejelzése ↓ A lehetséges termelési alternatívák előzetes megvitatása ↓ A védendő víztermelés nagyságának és területi eloszlásának reális korlátok között történő módosítása, termelési alternatívák figyelembevétele (modellezési változatok) ↓ A változatok közül a végleges kiválasztása Diagnosztikai fázis

7 ↓ A vízbázis biztonságba helyezéséhez és tartásához szükséges intézkedések előzetes meghatározása ↓ Konzultációra szolgáló záródokumentációk (a biztonságba helyezési és tartási terv nem végleges változata, PR anyagok) készítése ↓ Véglegesítés előtti széleskörű megvitatás ↓ Kiegészítő terepi munkák, a védőterületek kijelölését megalapozó biztonságba helyezési és tartási terv véglegesítése, zárójelentés A diagnosztikai fázis ezzel lezárul, ezt követi a biztonságba helyezési és tartási fázis. Diagnosztikai fázis

8 A hidrogeológiai védőterület kijelölése (a jogerős vízjogi határozat alapján telekkönyvi bejegyzés) A hidrogeológiai védőterület kialakítása (a határok kijelölése) Szükség esetén – a kármentesítések valószínűsíthető elhúzódása miatt is – az aktív vízbázisvédelmi terv kidolgozása ↓ A korlátozások érvényre juttatása  a szennyezettség felszámolása  a veszélyeztetettség megszüntetése  a meglévő, de a védőterületen tilos tevékenységek megszüntetése  létesítmények kitelepítése  kártalanítások Szükség esetén – a kármentesítések valószínűsíthető elhúzódása miatt is – az aktív vízbázisvédelmi létesítmények kialakítása Biztonságba helyezési fázis

9 Biztonságos üzemeltetés  mérő-megfigyelő rendszer működtetése  állapotfelmérések  szükséges intézkedések megtétele Felülvizsgálat-módosítás a megfigyelő, ellenőrző hálózat és a mérési megfigyelési rend, az állapotértékelések szükséges gyakoriságának felülvizsgálata: 2-3, de max. 5 év Szükség esetén – a kármentesítések valószínűsíthető elhúzódása miatt is – az aktív vízbázisvédelmi tevékenység végzése Biztonságban tartási fázis

10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Horváth Szabolcs üzletág igazgató AQUAPROFIT Zrt. 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. Tel.: 72/525-364 Mob.: 30/237-4550 szabolcs.horvath@aquaprofit.com


Letölteni ppt "III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések