Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.6. „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.6. „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési."— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.6. „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelsésének támogatása érdekében” Zuglói Logopédiai Intézet 1144 Budapest, Ond vezér sétány 9-11. www.zuglog.hu Kondor Edit – ig. 2009. 10. 10.

2 Bemutatkozás 2001. szept. 1. : 1144 Bp, Ond vezér s. 9-11. 23.5 logopédiai statusz (19-ről 21-re, vissza 0.5, + 3 ) 17.5 körzet: 24 óvoda, 16 ált. iskola logopédiai csoport logopédiai osztályok: 1.o.- 4.o.

3 szervezés Körzeti (kijárásos) kombinálva intézeti (ambuláns)formával Szakosodás: következmény Specializációs területek, szakértők átfogó vizsgálatok (logopédiai, diszkalkulia, mozgás) megkésett beszéd dadogás diszfónia diszkalkulia szenzomotoros integr. tréning prevenció (grafomotoros fejl. is) beszédészlelés és megértés fejl. diszlexia-diszgráfia (felsősöknek is) nyelvlökésés terápia orrhangzós terápia

4 munka artikuláció: június (középsősök), szeptember (nagycsoporosok, 1.o.) októberig: tanköteles korúak prevenciós szűrése Évközben kérésre: pedagógusi, szülői artikulációs, írás-olvasás, beszédészlelés- megértés, GOH továbbá a specializát területek Sz űrések:

5 Adatok/1. 2008/2009 Összóraszám: 468.5 Ellátottak: 1083 fő (701 óvodás-382 iskolás) Intenzív: 90 fő Komplex terápia: 39 Intézeti kezeltek: 86 Logop. vizsg.: 440 fő Továbbküldöttek: 137 fő Előjegyzett: 852 fő (súlyosak: 222 fő)

6 Adatok/2. Körzeti munka artikul. szűrtek: 44.6%-a beszédhibás! 67,2%-át tudtuk kezelni (303 fő ellátatlan) április 1-től: 92,7%-át! (67 fő ellátatlan) prevenciós szűrés: 996 fő tanköteles korút 248 fő veszélyeztetett Ellátott: 76 fő: 30,6% Összes vizsgált 56,8%-a igényelne terápiát Összesítve (artikul. és prev.) 79,6% került felvételre

7 integráció – teljes kapcsolatok – team - közös munka –hálózat kapcsolatok – team - közös munka –hálózat o Logopédiai csoportok – osztályok -- o Körzetbeni teljes integráció MeneteSzakvélemény: - megjelenítése - megjelenítése - értelmezése (szakmailag, tartalmilag, formailag) - értelmezése (szakmailag, tartalmilag, formailag)  Diagnózis: mi a baja?  Fejlesztési javaslat: fejlesztendő területek  Ki fejlessze? Ki az erre jogosult, kompetencia  Mennyi óra a kijelölt számára? Ez megosztható? (Csak logopédus, vagy egyéb szakember is?) (Csak logopédus, vagy egyéb szakember is?)

8 Ha csak logopédus kezelheti  ellátja -e 3x?  ellátja 2x, beküldi intézetbe 1x: itt kaphat prevenciót, vagy/és mozgásfejlesztést (komplex)  ellátja 2x és kér tőlünk még egy kijárást Ha más is kezelheti  ellátja 1vagy 2x, EGYMI utazótanár 1v. 2x órakereteink: - intézeti specializáció - elkülönített órák - elkülönített órák - „jajgató” órák - „jajgató” órák

9 Táblázatunk logopé dus óvoda/ iskola gyerek neve szakvéle mény heti óraszám fejl. kap még Beszédes Anna ZsebibabaAngyal Hajnal BOSZI 2x1x 77 Egyeztetés EGYMI igazgatójával Egyeztetés fenntartói koordinátorunkkal

10 A folyamat lépései 1.felmérni – begyűjteni 2.elemezni - értékelni 3.megállapítani – kijelölni 4.megszervezni - konkretizálni 5.ellenőrizni - egyeztetni 6.megvalósítani 7.„megszakadni”

11 Intézmények tartalmi fejlesztési lehetőségei: VII. X. XIV. XVII. ker. Indok: Nő a gyermeklétszám Nő a hátrányos szoc. helyzetű, spec. ped. módszereket igénylők száma SNI: 4%, de növekvő számban integráltak (főképp óvodákban, ez megy tovább) Egyenlő bánásmód elve

12 azonos problémák – egymástól tanulás EGYMI (XIV. ker.) pályázati tapasztalatok: inkluzív környezet kiépítése utazótanári szolgáltatás együttműködési megállapodások teamek, szülői klubok eszközkölcsönzés

13 Rendszerszerű hálózati működés  Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  Zuglói Logopédiai intézet  Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Intézménye  Móra F. Á. I. EGYMI és Képességfejlesztő Szakiskolai Előkészítő  Budapest, X. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsödék, Korai Fejlesztő központ

14 Rendszerszerűen hálózatban működni Együttműködés új dimenziói: Eltérő ped. kompetenciákkal rendelkező szakemberek tudásának integrálása Következmény: Iskola kezelni tudja: az egyéni igényeket egyéni eltérésekből fakadó problémákat Következmény: integrációs szemlélet személyiségközpontú pedagógia

15 Cél Egységes standardoknak való megfelelés Fogyatékosságok széles körét lefedni (korai fejlesztéstől ált. iskoláig, szakiskolákkal együttműködve a továbbtanulásig, utógondozásig) Eltérő magas szintű szolgáltatások – partnerek számára Gyógypedagógiai szakma minőségi szolgáltatássá váljon

16 Zuglói Logopédiai Intézet Felkészülés Tréning: Változás menedzselés (érzékenyítés) Programok kidolgozása, akkreditáció 1.) Probléma felismerése SNIs gyermekek/tanulók körében (Korai felismerés a logopédiában) 2.) Írás – olvasás módszertana Célcsoport: óvodapedagógusok, pedagógusok Adaptáció Befejezás

17 Benedek Elek EGYMI Móra EGYMI Korai Fejlesztő Autizmus Alapítvány Zuglói Logopédia CSILLAGVIRÁG


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.6. „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések