Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL"— Előadás másolata:

1 EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP pályázat

2 „Először tedd, ami szükséges,
azután, ami lehetséges, és máris megteszed a lehetetlent.” Assisi Szent Ferenc

3 Tudunk-e inkluzív pedagógiai környezetet teremteni?
Az inkluzív oktatás nem arról szól, hogy néhány sajátos nevelési igényű tanulót hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, hanem sokkal inkább szemléletmód, és arra keresi a választ, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és más tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének. A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele. (Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005). UNESCO

4 Az EGYMI-k járuljanak hozzá a befogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez,
Széles körű szolgáltatásnyújtás által.

5 Célok Együttműködő intézményi hálózat létrehozása a régióban.
A szak- és szakmai szolgáltató jelleg erősítése. A szolgáltatási kínálat bővítésével a projekt biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést. Meglévő szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása. Lefedve a fogyatékossági típusok lehető legszélesebb körét. Módszertani kultúra korszerűsítése. Szegregációmentes környezet kialakítása. Ugyanakkor magas színvonalú, szakmailag megfelelő, minőségi szegregált nevelés biztosítása a nem integrálható gyermekek részére.

6 Célok A gyógypedagógia és befogadó pedagógia együttes jelenléte.
A szolgáltatások beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba és az intézményi dokumentumokba. Az integráció valamennyi érintett résztvevőjének felkészítése az inkluzív pedagógiai környezet kialakítására, fenntartására akkreditált és legitimált képzések által. A kiépült szolgáltatói hálózat egységes standardok alapján működő rendszerbe foglalása.

7 Célok TÁMOP 3.1.1; 3.2.2; 3.4.2 projektjeivel való együttműködés
Mely biztosítja az SNI gyermekeknek/tanulóknak: a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, alkalmazható tudást, a speciális eszközök használatát, És javítja a versenyképességet. TÁMOP 3.1.1; 3.2.2; projektjeivel való együttműködés

8 A konzorciumi hálózat rendszere, felépítése
EGYENSÚLY HÁLÓZATI MODELL Szolgáltatást nyújtó intézmények Szolgáltatást igénybe vevő intézmények Konzorciumi tagok: 1. Zuglói Benedek Elek EGYMI 2. Gyurkovics EGYMI 3. Zuglói Logopédiai Intézet 4. Autizmus Alapítvány EGYMI 5. Kőbányai Korai fejlesztő Központ Befogadó intézmények: bölcsődék óvodák iskolák

9 Szakszolgálatok Fejlesztő felkészítés Logopédiai ellátás
Gyógypedagógiai tanácsadás, Korai fejlesztés Konduktív pedagógiai ellátás Gyógy- testnevelés

10 x Intézmény Gyógyp. tanácsad. korai fejl. Fejlesztő felkészí- tés
Logopédiai ellátás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytest- nevelés Zuglói Benedek Elek EGYMI x XVII. Gyurkovics Tíbor EGYMI Zuglói Logopédiai Intézet Autizmus Alapítvány EGYMI Kőbányai Korai fejlesztő Központ

11 Szakmai szolgáltatások
Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Szaktanács- adás Pedagógusok képzésének, tov.képzésének, önképzésének segítése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

12 x Intézmény Zuglói Benedek Elek EGYMI XVII. Móra Ferenc EGYMI
Szak- tanácsadás Pedagógiai tájékozt. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, tov.kép-nek önkép-nek segítése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Zuglói Benedek Elek EGYMI x XVII. Móra Ferenc EGYMI Autizmus Alapítvány EGYMI

13 Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben szeptember 1-én Intézmény SNI Szolgáltatás jellege a b Differenciált tanórai foglalkozás, Kéttanáros modell Tanórán kívüli egyéni és csoportos rehabilitációs foglalkozás Általános Iskola (9) 90 15 105 Óvoda (6) 14 Összesen 104 119

14 Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben szeptember 1-én Intézmény SNI Szolgáltatás jellege a b Differenciált tanórai foglalkozás, Kéttanáros modell Tanórán kívüli egyéni és csoportos rehabilitációs foglalkozás Általános Iskola (11) 104 19 123 Óvoda (12) 12 1 13 Összesen 116 20 136

15 SNI típusa szept. 1.

16 Integráltan nevelt-oktatott összes SNI létszám három évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

17 Humán erőforrás Szakképzett gyógypedagógusok 100%
Oligofrén szak mellett megtalálható a szurdo, tiflo, szomato, pszicho, logopédia szak. Új terminológia szerint többen terapeuta szakosok. Többen szakvizsgázott és másoddiplomás pedagógusok. Pedagógiai asszisztensek segítenek. Hiány: autizmus specifikus képzettségben.

18 Speciális szakmai tudásaink
Logopédiai diagnosztika, diszlexia prevenció/ reedukáció, diszgráfia, diszkalkulia terápia, Gósy beszédpercepciós vizsgálat és terápia, Ayres, Delacato, BHRG, TSMT, Mozgáskotta, Sindelar, Fejlesztőpedagógia, Drámapedagógia, Projektpedagógia, A tanulók személyre szabott szöveges értékelése, Együttnevelés, Lépésről-lépésre óvodai program,

19 Speciális szakmai tudásaink
Személyiségfejlesztés zeneterápiával, Kokas- módszer, Ulwilla, Frostig elemek az óvodában, Komplex művészeti terápia, EU-s pályázatíró tanfolyam, változáskezelő tréning Differenciált tanulásszervezés, Hatékony tanulói megismerés, Speciális autista fejlesztő terápiák: TEACCH program, PECS-képes, kommunikációt segítő módszer, ELA-treápia, stb.

20 A projekt során megvalósuló képzések
1. Probléma-felismerés a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók körében a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai és általános iskolai területen, a logopédiában 2. Írás-olvasás módszertana 3. Autizmussal élő gyermekek integrált pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai 4. Az utazó tanárok felkészítése

21 A megvalósítás garanciái
A fenntartó támogatása. Az együttnevelés iránti elkötelezettség az intézmény vezetés és a pedagógusok részéről. A szükséges többlettudás megszerzése, a pedagógusok felkészültsége. Az SNI és nem SNI tanulók ismerete. A különbségek szakszerű kezelése. A tanulók szükségleteihez igazított, a heterogén csoportokban történő, differenciált tanulásszervezési módok ismerete és alkalmazása. A különböző kooperatív tanulási technikák ismerete és alkalmazása.

22 A megvalósítás garanciái
A speciális, tanulást és tanítást segítő fejlesztő eszközök, taneszközök ismerete és megfelelő alkalmazása. Kooperációs, együttműködési készség a szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel, szakmai szervezetekkel. Az intézményi dokumentumokba való beépítés, egyéni fejlesztési tervek készítése. Tapasztalatátadás, információ csere: team megbeszélések, hospitálások, szakmai napok keretében.

23 Fenntarthatóság A kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek/tanuló a napirendbe építve kapja meg az ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást Az integrált és szegregált nevelés egyre eredményesebbé válik, a minőségi szakmai munka, szakmai szolgáltatás biztosított lesz. A megvalósult képzések elősegítik, hogy a többségi intézmények munkatársai tájékozottabbak, elfogadóbbak nyitottabbak, befogadóbbak legyenek.


Letölteni ppt "EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések