Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!"— Előadás másolata:

1 SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!
BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR

2 BÖLCSŐDÉKNEK, ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK,
SZOLGÁLTATÁSOK BÖLCSŐDÉKNEK, ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, VEZETŐKNEK, PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ SZAKEMBEREKNEK, SZÜLŐKNEK, FENNTARTÓKNAK

3 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ
Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nevelési Tanácsadó /iskolapszichológia, pályaválasztás/ Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola (enyhe, középsúlyos, súlyosan és halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos gyermekek) Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola Diákotthon

4

5 Az EGYMI szolgáltató tevékenységének alapja
a közoktatás-politikai törekvések érvényesítése hatályos jogszabályok: KT, Felnőttképzési törvény, MKM rendeletek az alapító okiratban foglaltak a partnerek igényei személyi és tárgyi feltételek

6 Így kezdtük… ……A múlt segítségnyújtás az integráció megvalósításában
gyógypedagógus új szerepben pedagógusoknak gyerekeknek szülőknek fejlesztő-terápiás szolgáltatások szülősegítő szolgáltatások szaktanácsadás pedagógusoknak

7 Szolgáltatások bővítése…
szak- és szakmai feladatok bővítése, szervezetfejlesztés ellátási terület kiterjesztése szakszolgáltatások-szakmai szolgáltatás kapcsolódása szolgáltatások minőségi továbbfejlesztése

8 Szolgáltatások bővítése…
Nyílt napok, bemutató órák Konferenciák : pedagógusoknak, szülőknek, egyéb szakembereknek Kihelyezett nevelőtestületi értekezletek Pedagógusok képzése, továbbképzése Módszertani kiadványok Szülősegítő szolgáltatások Kihelyezett osztályfőnöki órák Digitális tananyagok

9 ÍGY CSINÁLJUK MA!

10 Szolgáltatások- szakszolgálatok
Ellátotti létszám több, mint 2000 fő Utazó gyógypedagógia Szakszolgálatok: Gyógytestnevelés Logopédia ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Konduktív pedagógiai ellátás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Iskolapszichológiai hálózat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás városi kistérségi régiós

11 Kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Szaktanácsadás: oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; Pedagógiai tájékoztatás : szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok használatba adása, tájékoztatás nyújtása; Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Szülősegítő szolgáltatások „Jó gyakorlatok” átadása Referencia intézményi feladatok

12 A szolgáltatói szerepünk szakmai háttere
Széleskörű szakember-ellátottság Korszerű szemlélet - képzettség, tudás – gyakorlat, tapasztalat az EGYMI állományában lévő pedagógiai, gyógypedagógiai szakértők szaktanácsadók mentorok trénerek külső szakemberek, munkatársak

13 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ - Kaposvár
komplex tanácsadó: 3 fő intézményi folyamat-tanácsadó: 3 fő IKT folyamat-tanácsadó: 1 fő IPR tanácsadó: 2 fő SNI adaptációs tanácsadó: 5 fő kompetencia területi mentor, tanácsadó: 8 fő IPR módszertani mentor, tanácsadó: 3 fő IKT mentor, tanácsadó: 1 fő képzők, trénerek: 17 fő gyógypedagógiai szakértő: 3 fő

14 Kompetenciák a szakterület tudományos elméletének és gyakorlatának ismerete szakterület vonatkozásában: a partnerek igényeinek ismerete és kiszolgálása legfrissebb információ kapcsolattartás a partnerekkel a feladatellátás szervezése, koordinálása team-munka

15 Csapat- munka a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban
15

16 Tanfolyami kínálatunk
Kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása A szövegértés ­ szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon, 5-8 évfolyamon, 5-12 évfolyamon Matematika programcsomag az 1-4 évfolyamon ,,A”, 5-8 évfolyamon „A” Szociális, életviteli és környezeti programcsomagok az 1-6 évfolyamon, 7-12 évfolyamon Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az , 7-12 évfolyamon Óvodai programcsomag IKT-val támogatott képzések IKT módszerek a tanítási órán

17 További képzések Képzések intézményvezetőknek:
Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés Közoktatást érintő változások, inkluzív nevelés vezetőknek Módszertani képzések: Tanulói differenciálás heterogén csoportban Hatékony tanuló megismerési technikák Hatékony tanuló megismerési technikák az SNI-s gyermekek esetén Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a középiskolában

18 Saját akkreditációk Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése tanulási zavar, akadályozottság esetén Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 60 óra Agresszió kezelése a tanítási gyakorlatban Óvoda-iskola átmenetet segítő program Hatékony együttnevelés gyakorlata befogadó pedagógusoknak Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák - utazó gyógypedagógiai és szakmai tanácsadó feladatok Hátránykompenzációs technikák az inkluzív nevelésben

19 Akkreditáció alatt Intervenciós lehetőségek az óvodai mozgásfejlesztésben A tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségéért Művészetek szerepe a tehetséggondozásban

20 A szolgáltatásaink prioritásai
Felkészítés a korszerű pedagógusi szerepfelfogásra: „híd”szerep a tanulási célok és a tanulók között Az ismeretek kialakításával párhuzamos szemléletet formálás, képesség- és személyiségfejlesztés Felkészítés az integrációra, inklúzióra, újszerű tanulásszervezési módszerek, eljárások alkalmazására Segítségnyújtás a tanítási-tanulási folyamatban felmerült problémák kezelésében Új pedagógiai kompetenciák előtérbe helyezése (egzisztenciális kompetenciák) Gyakorlat és tapasztalat

21 a szakmai együttműködésben Jó gyakorlatok a jövő útján
Új utak a szakmai együttműködésben Jó gyakorlatok a jövő útján

22 Referencia intézmény, Jó gyakorlatok
Kompetencia alapú oktatás Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése

23 Jó gyakorlatok Kompetencia alapú oktatás:
A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában Kompetencia alapú oktatás sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez Életpálya-építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával Projekt a pályaválasztási döntés sikeréért „Veszélyben a világ”környezetvédelmi témahét Moduláris oktatás: egészségnevelő program

24 Jó gyakorlatok Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI:
„Segítünk, hogy segíthess„ Gyógypedagógiai intézmények a XXI. században „Mozgásfejlesztés felsőfokon” A gyermekek komplex mozgásfejlesztésének lehetőségei A judo terápiás alkalmazása a tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulóknál Gyermekvers- és feladatgyűjtemény beszédfejlesztéshez Pályaválasztási tanácsadás szerepe a pályaorientációs tevékenységben Iskolapszichológia a gyakorlatban Új típusú osztályfőnöki órák Multikulturális nevelés a felső tagozaton, osztályfőnöki órákon Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése

25 Prioritásaink Adaptációs folyamatok bemutatása: a sérülés típusára, az egyéni képességekre koncentrálva, a szegregált gyógypedagógiai és a befogadó, inkluzív intézmények számára. Korszerű tanulásszervezési eljárások: projekt, témahét, moduláris oktatási program Intézményi szemléletváltás, átalakulás, tartalmi és szervezeti megújulás, új típusú módszerek, technikák, eszköztár Komplex, sérülés specifikus rehabilitáció, egyéni és csoportos terápiák Segítő beszélgetések, önismereti fejlesztések, konfliktusmegoldás, kudarckezelés, megbirkózási stratégiák Multikulturális sokszínűség, kommunikációs stratégiák, agresszív-szubmisszív-asszertív problémamegoldás, döntési helyzetgyakorlatok A mai: facilitáló, proszociális pedagógusszerep Adaptációs tanácsadás, mentorálás

26 „ Hívogatók ” Szülősegítő szolgáltatások
szülői klub, tanácsadás eszköz-, szakkönyv-kölcsönzés módszertani kiadványok szülők számára találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal, terapeutákkal rendszeres szülői tájékoztatás csoportfejlesztő tevékenységek szülői konferencia önálló szülői képzések szülői segélyszolgálat kiépítése

27 Új típusú osztályfőnöki órák
Hatékony segítséget nyújtanak a gyermekek személyiségfejlesztéséhez a pedagógusoknak Erősítik az osztályközösségek együttműködését Segítenek a konfliktusok megoldásában, magatartásproblémák és agresszió kezelésében Tehetségek felismerése, gondozása Az osztályfőnöki órák közvetlenül hatnak a gyermekekre, aktív részvételükön alapulnak

28 Partneri igények, Szakmai kapcsolatok
széleskörű szakmai kínálat, szakember-ellátottság személyes kapcsolattartás, gyors elérhetőség rugalmasság elméleti és gyakorlati tudás PR tevékenység oktatástechnikai, számítástechnikai szolgáltatások Szolgáltatóként a folyamatok generálója, tapasztalataival segíti a közoktatás fejlesztését.

29 A misszió Déryné szekerén
A magatartászavarok, agresszió kezelése A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Tanulói differenciálás heterogén csoportban Változáskezelés - szervezetfejlesztés vezetőknek Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák

30 Mi változott az intézményben?
stratégia struktúra módszerek, eljárások pedagógusok lehetőségek jövőkép 30 30

31 ?

32 Jövőkép olyan pedagógiai szak és szakmai szolgáltató központ, mely a szolgáltatását garantáltan magas színvonalon biztosítja a partneri igények alapján tervezi szolgáltatásait, méri az elégedettségét szolgáltatásait igény szerint helyben biztosítja intézményekkel közös innovációs projektekben vesz részt átadja jó gyakorlatát folyamatosan bővíti szolgáltatási körét szakmai műhelyeket működtet gyakorlati területen referenciaintézményként működik

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Dr. Benczéné Csorba Margit 06/ Táskai Erzsébet 06/ Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Elérhetőség:  Kaposvár 7400 Bárczi Gusztáv u. 2. Tel./Fax: 82/ Web: 33


Letölteni ppt "SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések