Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Márkus Lászlóné NPK budapesti elnökségi tag Budapest, 2016.08.23..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Márkus Lászlóné NPK budapesti elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."— Előadás másolata:

1 Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Márkus Lászlóné NPK budapesti elnökségi tag Budapest, 2016.08.23..

2 Munkacsoportok. 6 munka- csoport Tartalomfejlesztés és módszertan Pedagógus foglalkoztatás 45 ülés Gyermek és tanulói életutak Köznevelés-irányítás 250 szak- ember Pedagógus hivatás Fenntartói

3 Témafelelős: EMMI (Munkacsoport vezető:Tóth Tamás igazgató) Résztvevők: NPK több tagozatának képviselője, EMMI, OH, KLIK, GOSZ, MTA, MMA, NOE, OKNT, KÖSZOE, MZTSZ, MKK, EKF Magyar Rektori Konferencia, Felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Munkacsoportban képviselő: Smizsánszkyné Marján Ida Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport

4 Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport Tartalmak:  Pedagógusok munkaidejének felülvizsgálata  Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása  Üres álláshelyek betölthetősége  Pedagógusok és intézményvezetők adminisztrációs terheinek csökkentése  Pedagógusok előmeneteli rendszere, tanfelügyelet és önértékelés felülvizsgálata

5 Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport Tartalmak:  Nevelést és oktatást segítők létszámának felülvizsgálata  KLIK-ben alkalmazott foglalkoztatási formák körének felülvizsgálata  Pedagógus pótlékok körének felülvizsgálata  Művészetoktatás speciális helyzetének érvényesítése az előmeneteli rendszerben, minősítésben

6 Tárgyalt, de nem véglegesített témák:  Elengedhetetlen a hatályos státuszszámítási szabályok betartása [326/2013 Korm. 35.§ (2)]  Szükséges ennek pontosítása is (gyakornokok, mesterpedagógusok, óvoda, szakszolgálat…)  Fontos, hogy az óraszámok és státuszok meghatározásánál minden jogszabályban előírt feladatot vegyenek figyelembe.  Óvodában javasolt a 32 óra 30 órára csökkentése, ez így is összefüggő 6 óra munkaidő szünet nélkül Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport Óvodai vonatkozások I.

7 Tárgyalt, de nem véglegesített témák:  Javaslatként felmerült egyes MA végzettségek besoroláskor való figyelembe vételének lehetősége.  Nem megoldott és finanszírozott a jutalmazás lehetősége, aminek elvi lehetőségét törvény biztosítja [Nkt. 65.§ (4)]  Törvény teszi lehetővé [Nkt. 8. mell.] a pótlékok differenciálását, de rendelet már nem szabályozza, a finanszírozása pedig nem biztosított. Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport Óvodai vonatkozások II.

8 Tárgyalt, de nem véglegesített témák:  Szorgalmazzuk az eseti helyettesítés díjazandó többletfeladatként való elismerését.  Javasoljuk hogy a munkaidő-nyilvántartás vonatkozásában szülessen ágazati szabályozás a köznevelésre.  Nem egyszerűen az adminisztratív terhekről van szó, a munkacsoport minden tagja egyetértett abban, hogy a Mt. jelenlegi szabályai a köznevelésben betarthatatlanok. Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport Óvodai vonatkozások III.

9 Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport IV. Tárgyalt, folyamatban lévő témák: Nyugdíjas év végéig, max 2 évig tovább foglalkoztatható legyen a vezető egyetértésével Kormányrendelet módosítás: a munkaközösség- vezetők 2 óra kedvezményt kapjanak Nevelőmunkát közvetlenül segítők 2x35.000Ft béren kívüli juttatás Fenntartótól függetlenül nevelést segítőknek 2017. január 1.-től 7+3 % béremelés

10 Amit javasolt és megvalósult: Az ideiglenesen PII fokozatba soroltak eljárás nélküli végleges besorolása A nyugdíj előtt állók eljárás nélküli PII-be sorolása A 2017-es minősítési eljárásokra intézményvezetők jelentkezésének lehetősége Az önértékelés, tanfelügyelet és minősítés adminisztratív terheinek csökkentése Vannak még javaslatok, több munkacsoport, és az NPK tagozata is foglalkozik ezzel, az EMMI és az OH részéről folyamatos és konstruktív az együttműködés. Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport V.

11 Témafelelős: Nemzeti Pedagógus Kar (Munkacsoport vezető: Dr. Zalay Szabolcs országos elnökségi tag) Résztvevők: NPK különböző tagozatának képviselői, EMMI, NGM, KLIK, MMA, Eszterházy Károly Főiskola, NOE, PSZ, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, MZTSZ, OKT, NIT, FPF, MKIK Témától függően változó Gyermek, tanulói életutak munkacsoport I.

12 Az eddigiekben megtárgyalt témák:  Tankötelezettség  Végzettség nélküli iskolaelhagyás  Kimeneti szabályozás  Átjárhatóság  Esélyegyenlőség  Pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai-szakmai szolgáltatások Gyermek, tanulói életutak munkacsoport II.

13  Integráció, szegregáció  Felzárkózatás, tehetséggondozás  Pedagógusképzés és továbbképzés  Pedagógusok munkaideje, nyugdíjasok foglalkoztatása  Kollégium  Mindennapos testnevelés  Diák érdekképviselet  Fenti témák óvodai vonatkozásai Gyermek, tanulói életutak munkacsoport III.

14  Munkaidő  kötött munkaidő csökkentése 32 – 30 órára  Túlóra kifizetése  Mentori munka díjazása  Létszámtól függően külön keret meghatározása, melyet az intézményvezető a többlet feladatvégzésért jutalmazásra fordíthat Gyermek, tanulói életutak munkacsoport Óvodai javaslatok I.

15  Óvodapedagógusok képzésének megújítása Módszertani megújulás 1 év gyakornoki idő beépítése a tanulmányi időbe – felkészült mentorok irányítása alatt végezze gyakornoki évét IKT eszközök széleskörű használata Tanuló évek előtt, alatt, végén több gyakorlat, változatos óvodákban Óvodai javaslatok II.

16  Továbbképzések megújítása  120 óra legyen ingyen, amiben a pedagógusnak fejlődnie kell  A képzések akkreditációjának szigorítása  Mentorok képzése – vagy a gyakornokok a minősítésig maradjanak az intézményben  Infrastruktúra fejlesztése  Minden intézményre kiterjedő állagfelmérés  Minimális eszközök biztosítása minden intézményben  Hiányzó tornatermek  Korszerű eszközök – IKT Óvodai javaslatok III.

17 Óvodai javaslatok IV.  Pedagógus hiány csökkentése  Ösztöndíj bevezetése  Speciális igények felismerése, korai fejlesztés, integráció  Az érintett szakterületek együttműködésének kialakítása, a közös irányok, célok, feladatok és megvalósítási módok kidolgozására (szociális, egészségügy, oktatás…)

18 Óvodai javaslatok V. „Standard mérőeszköz”, (teljes testi és pszichés állapot felmérés) kidolgozása, bevezetése A szűrés eredményét figyelembe véve kiállított igazolással kerülhessen a gyermek abba az intézménybe, melyben biztosítható a neki szükséges fejlesztés (bölcsőde, óvoda). Pedagógiai Szakszolgálat javaslata: 4. évet betöltött gyermekeknél tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrés elvégzése

19 Óvodai javaslatok VIII. „Különleges figyelmet igénylő család” fogalmának bevezetése Nem minden gyermek integrálható – próba nap Személyi feltételek – nevelést segítők és szakemberek számának felülvizsgálata, szükséglet kielégítése intézménybe lépéstől legyen megfelelő szakember, integrált csoportban legyen pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens 1,5 dajka/ csoport, gondnok

20 Óvodai javaslatok VI. Alapító okiratok felülvizsgálata, módosítása – feltételek! Szakértői vizsgálatok idejének lecsökkentése, 2 hónapon belül eredmény postázása Csoportok létszámára vonatkozó törvény betartatása (20 – 25) számított létszámként Ne csak SNI számítson 2-3 főnek (pl. magatartászavaros) Csoportonként max. 3 SNI gyermek Módszertani központok megerősítése

21 Óvodai javaslatok VII.  Tehetséggondozás  Rendszeres külső ellenőrzés mellett, költségvetési keret biztosítása tehetséggondozási tevékenységhez  A szakszolgálatoknál kijelölt tehetséggondozó koordinátorok feladatának bővítése – intézmények segítése pl. képzés  Anyagi támogatás képzéseken való részvételhez

22  Minőségi személyiségfejlesztés  Meglévő mérési és fejlesztési rendszerek összehangolása  Fejlettségmérés, óvoda-iskola átmenet  Egységes megfigyelési szempontok kialakítása, bevezetése, 4 – 8 éves korra  KIR adatbázisának bővítését – születéstől amíg iskolába jár – folyamatosan bővíthető, módosítható Gyermek, tanulói életutak munkacsoport

23  Köznevelési Kerekasztal Gyermek, tanulói életutak munkacsoport – Javaslatok 2016.június 14-i prezentációja, beszámolója (Dr. Zalay Szabolcs, 2016.06.17.)  Pedagógus foglalkoztatási munkacsoport összefoglalója (Szakál Ferenc, 2016.06.27.)  Tájékoztató a Köznevelési Kerekasztal tavaszi ülésszakáról (Sipos Imre, 2016. június 21,)  Az NPK óvodai tagozatának javaslatai  Nagyné Szabó Etelka prezentációja Felhasznált szakmai anyag

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.nemzetipedkar.hu Nemzeti Pedagógus Kar 1085 Budapest, József körút 63. Tel.: (+36-30) 789-1859; (+36-1) 328-0762 E-mail: nemzetipedkar@nemzetipedkar.hunemzetipedkar@nemzetipedkar.hu óvoda@nemzetipedkar.hu


Letölteni ppt "Óvodák a Köznevelési Kerekasztal munkájában Márkus Lászlóné NPK budapesti elnökségi tag Budapest, 2016.08.23.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések