Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa VII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa VII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa VII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 Nem csak a bérfejlesztés végrehajtása a dolgunk! Munkaügyi feladatok év elején, új szabályok dióhéjban

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 A naptári év elején… -a tervezés ideje -a szervezett módosítások ideje -Célszerűségi okokból -Jogszabályi követelmények (változások) miatt

5 Munkaszerződés-módosítás Kell-e munkaszerződést módosítani, új tájékoztatót kiadni az év elején esedékes bérfejlesztés miatt?

6 Munkaszerződés-módosítás 58. § A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 46. § (4) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá az (1) bekezdésben meghatározottak változásáról a munkavállalót a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell.(1) bekezdésben

7 Munkaszerződés-módosítás Mikor kell legkésőbb a munkaszerződés- módosítást megtenni? Mikor kell legkésőbb a tájékoztató-módosítást kiadni?

8 Módosítás határideje 48. § A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

9 Munkaszerződés-módosítás Minden (pl. inaktív) munkavállalónak módosítani kell a munkaszerződését?

10 Munkaszerződés-módosítás A munkaszerződések nagy része a Mt. 46. § szerint tájékoztatást is tartalmazza. Hogyan oldaná meg, hogy a jövőben külön munkaszerződése (a tájékoztató tartalma nélkül) és külön tájékoztatója legyen? Miért praktikus ez?

11 Külön munkaszerződés, külön tájékoztató …. Munkaszerződés X,Y,X pontjai hatályon kívül, ….munkaszerződés hatályon kívül Tájékoztató - újként

12 Nyilatkozatok év elején Milyen nyilatkozattételi lehetőség keletkezhet naptári év elején? -Családi adó/járulékkedvezmény -Személyi kedvezmény -Külföldi magánszemély nyilatkozata -Gyermek(ek) utáni szabadság -Cafeteria (ha van) -… -Milyen határidővel nyilatkoztassunk?

13 Megállapodási lehetőségek Ha már módosítja a munkaszerződést, mit írna még bele (megállapodások) milyen más szerződéstípus megfontolása (vezető állású, határozott idejű, távmunka)

14 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 1.Részmunkaidő /Mt. 45. § (4) és Mt. 92. § (5)/. 2.A munkavállaló képzése (kivéve általános iskolai) időtartamára a munkavégzés alóli mentesülése/Mt. 55. § (1) g)/. 3.A munkavállaló vétkes kötelességszegése esetén alkalmazható, anyagi hátrányt is okozható jogkövetkezmény/Mt. 56. § (1)/. 4.A felmondási idő meghosszabbítása – maximum 6 hónapig – ha a munkavállaló mondja fel a munkaviszonyt. /Mt. 69. § (3)/ 5.A teljes napi munkaidő felemelésének, illetve csökkentésének lehetősége/Mt. 92. § (2)és (4)/. 6.A beosztás szerinti napi munkaidő max.24, heti munkaidő 72 órára felemelhetősége/Mt. 99. § (3)/.

15 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 7. Osztott napi munkaidő elrendelhetősége /Mt. 100. §/. 8. A törvényben előírt munkaközi szünetnél hosszabb munkaközi szünet/Mt. 103. § (3)/. 9. A szabadságból kevesebb, mint 14 naptári nap egybefüggő kiadása /Mt. 122. § (3)/. 10. Az életkori pótszabadság tárgyévet követő naptári év végéig történő kiadhatósága/Mt. 123. § (6)/. 11. A szülési szabadság ne a szülés várható időpontját megelőző 4 héttel kezdődjön /Mt. 127. § (3)/. 12. A tisztán teljesítménybéres foglalkoztatáshoz munkaszerződésbe foglalt megállapodás szükséges /Mt. 137. § (3)/.

16 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 13. Megállapodás, hogy a bérpótlékok alapja ne az alapbér legyen /Mt. 139. § (2)/. 14. Egyes rendkívüli munkák bérpótlékai helyett megállapodás esetén egyező mértékű szabadidő adható /Mt. 143. § (1)/. 15. A pihenőidővel megváltott rendkívüli munka a megállapodás alapján kiadható akár a következő naptári év végéig/Mt. 143. § (6)/. 16. Munkaszerződésben szükséges rögzíteni, ha a felek az új alapbéresített bérpótlékkal, illetve a pótlékátalánnyal és nem a tételes bérpótlékokkal kívánnak elszámolni az alapbéren túli juttatások tekintetében /Mt. 145. § (2)/. 17. A díjazásról megállapodás, ha a munkavállaló kérésére, a munkáltató hozzájárulásával mentesül a munkavégzési kötelezettség alól/Mt. 146.§(2)/.

17 Praktikus megállapodási opciók munkaszerződés- módosításban 18. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabér alkalmazása esetén megállapodási lehetőség, hogy a munkabér elszámolás ne az „havi kötelező ledolgozandó osztószámmal” történjen. /Mt. 156. § (1)/. 19. Készpénzes bérfizetés megállapodási lehetőség a törvényben előírt fizetési szabályoktól való eltérésről /Mt. 159. § (1)-(6)/. 20. Leltárfelelős munkakörben történő foglalkoztatáskor, erről írásos megállapodás /Mt. 182. § (2) a)/. 21. A munkavállalói biztosíték alkalmazásáról történő megállapodás /Mt. 189. §/.

18 Béren kívüli juttatások v.s. cafeteria Kell-e új cafeteria szabályzatot készíteni/kiadni év elején?

19 Új cafeteria? 16. § (1) Egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. 17. § (1) A munkáltató a 15-16. §-ban meghatározott jognyilatkozatait általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói szabályzat) is megteheti.1516. § Ha az előző határozott időre szólt Ha a feltételek/kínálat/költség-struktúra változott – csak módosítás szükséges

20 Cafeteria Milyen egy jó cafeteria szabályzat? Szükséges vajon cafeteria szabályzat? Mi a különbség a béren kívüli juttatások és a cafeteria között?

21 Egy cafeteria szabályzat lehetséges tartalma Pl: Célja, időtartama, alapelvei, a konstrukció, arányosítási módszer, módosítási lehetőség, Érintettjei (csoportosítva) A kínálat (az elemek részletes leírásával) Nyilatkozat-nyomtatvány (tartalma, érvényessége) Kontakt

22 Nem pénzbeli munkabérelemek 12. § (2) Munkabérnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.(1) bekezdés Béren kívüli juttatások: 1995. évi CXVII. tv.71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató-a munkavállalónak…. Cafeteria: A munkáltató cég, vállalat vagy vállalkozás által meghatározott adómentes juttatásokból választ a munkavállaló, saját pillanatnyi élethelyzetének, igényeinek, motiváltságának megfelelően a béren kívüli meghatározott keretösszegből. /Wikipédia/

23 Munkaügyi szabályzat Szükséges-e új munkaügyi szabályzatot készíteni/kiadni? Mi az a munkaügyi szabályzat? Ki szokott ilyet készíteni? Mi köze az üzemi megállapodáshoz, kollektív szerződéshez?!

24 Munkaügyi szabályzat típushibák Nem más, mint a törvény beidézése Avult „Több munkáltatós” A fióknak készítette valaki

25 Munkaszervezés Milyen munkaszervezési változtatások praktikusak év elején?

26 Munkaszervezés - optimalizáció Kötetlen munkarend – helytálló még 2014-ben is? Munkaidőkeret,elszámolási időszak Ügyelet készenlét v.s.”megszakítás nélküli működés” Szabadság számítási módszer váltás Távmunkás munkakörök Megváltozott munkaképességűek (munkakör-kialakítása, felvételük, munkával ellátásuk) Készenléti jellegű munkakörök kialakítása Munkaidő-nyilvántartás rendszerek /beléptető rendszer, 134. (3) stb./ Bérszámfejtő rendszerek cseréje Bérszámfejtés outsourcing, vagy cseréje

27 Munkaszervezés Szabadságtervezés: Miért szükséges (praktikus)? Céljai? Mikor felesleges? Hogyan nézhet ki pl.?

28 Szabadságterv A munkavállaló neve és születési ideje: Éves alapszabadság: Éves pótszabadság: Szabadság összesen: A munkavállaló kijelenti, hogy jelen szabadságterv tartalmazza a Mt. 122. § (2) szerinti részt is._______________________________________(aláírás) 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 január február március április május június július augusztus szeptember október november december nincs ilyen nap a hónapban pihenőnap munkaszüneti nap tervezett szabadság

29 Jogszabály-változások 2014! Minimálbér/garantált bérminimum Családi kedvezmény kibővítése Gyermekgondozási ellátások átalakítása, és a munkavállalás párhuzamosan („GYED extra”)

30 Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Teljes munkaidő Teljesítménybér Részmunkaidő Kötelező jellegű

31 Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum minimálbér (Ft)garantált bérminimum (Ft) havibér101.500118.000 hetibér23.36027.160 napibér4.6705.430 órabér584679

32 Családi járulékkedvezmény Kihirdetve: MK199 (2013.) 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

33 Családi járulékkedvezmény 197. § A Tbj. a 24. §-t követően a következő alcímmel és a 24/A-24/C. §-sal egészül ki: „Családi járulékkedvezmény” Jogosult:Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és biztosított házastársa, élettársa Mit jelent? csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét.

34 „GYED extra” Kihirdetve: MK213 (2013.) 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról

35 „GYED extra” Több ellátás egyidejűleg Munkavégzés GYED, GYES folyósítása mellett GYED jogosultság meghosszabbodása ikrek esetében „Diplomás” GYED

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa VII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések