Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félévDr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félévDr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck."— Előadás másolata:

1 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félévDr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck

2 Dr Lakatos Mária Miről lesz szó?  Adókról általában  Adók csoportosítása  Fogalmak, meghatározások  Az adózás alapelvei  Célok, eszközök  Társadalmi választások  Laffer görbe  Adótörténelem  Eljárások 1-24 2015/2016. I. félév

3 Dr Lakatos Mária Adókról általában  ADÓ  Jogszabályi előíráson alapuló fizetési kötelezettség, melyet a közhatalom közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel.  Megjelenése: az államiság jelképe, a közszolgáltatások fenntartásért fizetett ellenszolgáltatás 1-16 2015/2016. I. félév

4 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Egyéb meghatározások  Az állam és az állampolgárok közti konszenzus alapján fizetett összeg, annyi, amennyit még az állampolgárok hajlandóak a közös célokért áldozni  Különbség: az első meghatározás hívei felülről néznek az állampolgára – kötelezettség  - a választás lehetősége, az állampolgár döntési helyzetben van 13-16

5 Dr Lakatos Mária 2015/2016. I. félév Két iskola 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervativ) képviselői: jó adórendszer - egy időszakon belül előteremtendő adó nagysága adott, s a mód, ahogy beszedik, nem befolyásolja az adóbevételek színvonalát (Musgrave- Pechman) 2. liberális közgazdaságtan: adózás – közösségi választások halmaza – az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel 13-16

6 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév NAV meghatározás  Alkotmányos kötelezettség, amely kényszerrel is behajtható.  Fizetés módja. Készpénz Átutalás (számlapénz) Virtuális pénz 1-16

7 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adók csoportosítása 1. Adóviselő szerint Közvetlen adók Közvetett adók Egyéb formák 1-16

8 2015/2016. I. félév Adóviselő szerint  Közvetlen adók  Az adóalany és az adó teherviselője, ugyanaz a személy, v. jogi személy, aki közvetlenül az államkasszának fizeti be az adót.  Az adófizetésére kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására.(SZJA, VÁNYA, osztalékadó)  Közvetett adók  Az adóalany és az adó teherviselője különválik. Vagyoni, szociális helyzetétől függetlenül kell megfizetni vásárláskor, az államkasszába a közbülső gazdasági egység fizeti be. ÁFA, fogyasztási adó.  Áthárítható  Termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódik 20 Dr Lakatos Mária

9 2015/2016. I. félév Egyéb adók Helyi adók i parűzési adó építményadó, gépjárműadó, ebadó, egyházi adó Adó típusú járulékok Vámok,illetékek Hasonlóság Kivetés módja, fizetés módja, törvényi háttér, behajtás Eltérés speciális tevékenységekhez kapcsolódik 20-21

10 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adók csoportosítása 2. Adófajták szerint jövedelemhez kapcsolt adók vagyonhoz kapcsolt adók fogyasztáshoz kapcsolt adók 20-24

11 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adófajták szerint  Jövedelemhez kapcsolt adók: SZJA, társasági adó, osztalékadó,  Vagyonhoz kapcsolt adók kamatadó, ingatlanadó, luxusadó, á rfolyamnyereség adója  Fogyasztáshoz kapcsolt adók: a termék végső fogyasztója a termék árában megfizet i ÁFA, fogyasztási adó, jövedéki adó 17-24

12 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adók csoportosítása 3. Adó mértéke szerint Lineáris Progresszív Degresszív 20-24

13 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adó mértéke szerint  Lineáris: állandó mértékű, nincsenek sávok társasági adó 10/1 9 %  Progresszív: jövedelemnagysággal együtt sávonként emelkedik  Degresszív: jövedelemnagysággal fordított arányban csökken 17-24

14 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adók csoportosítása 4. Adó tárgya szerint jövedelmet terhelő vagyont terhelő értékesítést, árumozgást terhelő fogyasztás terhelő 20-24

15 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adó tárgya szerint  jövedelmet terhelő: SZJA, VÁNYA, kamatadó, árfolyamnyereségadó  vagyont terhelő: személygépkocsi adó, építményadó, földadó,  értékesítést, árumozgást terhelő forgalmi adó: áfa,  fogyasztás terhelő adó – meghatározott cikkekre kivetett, diszkriminatív jellegű jövedéki adó 20-24

16 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adózási alapfogalmak 1.  ADÓALANY: adózó, személy, vállalat, akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget (költségvetési támogatást) állapít meg.  ADÓALAP: az az érték, amely alapján a fizetendő adót számítják.  ADÓKÖTELES JÖVEDELEM: összes jövedelem mínusz adócsökkentő tételek és adómentes jövedelem 20-24

17 Dr Lakatos Mária 2015/2016. I. félév Adózási alapfogalmak 2.  ADÓKULCS: százalékban meghatározott mérték, amelyet az adóalapra kell vonatkoztatni  TÉTELES ADÓKULCS: amikor nem százalékban, hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét, pl fogyasztási adó- cigaretta szál/ft 20-24

18 Dr Lakatos Mária Adózási alapfogalmak 3.  ADÓHATÓSÁG Az állam, mint adóztató, az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Adóhatóságok: NAV és szervei, ( VPOP és szervei ), önkormányzat jegyzője  ADÓTÁBLA: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal 1-16 2015/2016. I. félév

19 Dr Lakatos Mária Adózási alapfogalmak 4.  ADÓKEDVEZMÉNY Az adóztató által, az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. Nincs negatív adó, vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.  A1 – A2 ≥ 0  A1 – fizetendő adó  A2 - összes kedvezmény 1-16 2015/2016. I. félév

20 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adózási alapfogalmak 5.  ÁTLAGOS ( TÉNYLEGES) ADÓKULCS  Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes ( levonások, kedvezmények nélkül) jövedelemmel mértékegysége % 20-26

21 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Az adózás alapelvei  Fizetőképességi elv: az az elv, amely szerint az adóterheket a társadalom tagjai között az adófizetőképesség alapján, az egyenlő áldozat elvének figyelembevételével kell fizetni. Az egyenlő áldozat vitatható kategória, ezért többféle adótábla is kapcsolható ehhez. Általában a progresszív adótábla indokául szolgál 10-13

22 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Az adózás alapelvei  Haszonelv: olyan adózási elv, amely szerint az adóterheket a társadalom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani, amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesülnek 10-13

23 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Az adózás célja  Az adórendszer feladata: biztosítani az állami bevételek egy részét. szociálpolitikai célok végrehajtása: az adók már önmagukban megtestesítik a kormányzat jövedelem elosztó,újraelosztó tevékenységének egyik felét 10-13

24 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Szociálpolitikai célok  Az újraelosztás csökkenti a jövedelemkülönbséget  átcsoportosítja a jövedelmek egy részét gazdagabbaktól a szegényebbeknek,vállalatoktól – ktg-hez,  egyenletesebbé teszik a jövedelem eloszlást 1-16

25 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Az adózás célja a kényszermunka?  A munkából származó keresetek adóztatása annyit tesz, mint kényszermunkát végeztetni.  Sokan elfogadják, nem lehet embereket akaratuk ellenére arra kényszeríteni, hogy pl heti öt óra munkát végezzenek a rászorulók javára. De egy olyan rendszert, amely öt órai munkabért adójában elvesz, már nem tűnik olyannak, mintha kényszerítenénk valakit öt óra pluszmunkára ( Robert Noczik - Oxford ) 1-16

26 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Adók hatása a gazdaságra  Ösztönzési hatásaikon keresztül befolyásolják a gazdaság szereplőinek viselkedését  A viselkedésváltozás kihat a gazdaság teljesítőképességre ( svéd hatékonyság csökkenés, magyar adóelkerülés, offshore cégek virágzása, adóparadicsomok létrejötte) 9

27 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Társadalmi választások  Adómódosítás: jövedelmek átcsoportosítása. Olyan választások halmaza, amelyben a három jövedelemcsoport valamelyikének érdekei kerülnek előtérbe mások sérelmei mellett Állam Természetes személyek Vállalatok 9

28 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Laffer görbe adókulcs adóbevétel LC LC’ 0 50100 max 13-15

29 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév A Laffer görbe  Normál tartomány – az adókulcs növelése még egyre degresszívebben, de még növeli az adótömeget  Turning point – az adóalanyok a haszonelv szerint már nem hajlandóak többet dolgozni és inkább a szabadidőt választják  Tovább növekvő adókulcs – csökkenő jövedelem 13-15

30 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Egy kis történelem  Az árutermelés kezdetekor, amikor a pénz hiánycikk volt, az általános egyenértékes funkciót még nem tölthette be  Adófizetés természetben  Az első kísérlet a római császárság idején történt, hogy minden szolgáltatás ellenértékét pénzben szedjék be 15-17

31 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév A Napkirály adópolitikája  Korlátlan költekezés  Kiürült államkassza  Kölcsönök  Fedezet az adóemelés  Változás nem természetben, terményben, hanem pénzben  Mérhetetlen nyomor

32 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Egy parlamenti vizsgálati jegyzőkönyvből  Skócia 1824 pünkösdjén Edinburghban „olyan óriási kereslet támadt a bankjegyek iránt, hogy 11 órakor már egyetlen bankjegy sem volt a birtokunkban. Végül cédulák segítségével bonyolíthattuk le a forgalmat.

33 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév Fizetés módja  Minden adóeljárás alapja a számla  Alaki, formai, követelmények, sztenderdizálás  Pénzmozgás:  Készpénz/átutalás  Számlapénz  Virtuális pénz

34 Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félév NAV eljárások Önbevallás/Kiveté s Fellebbezés I. szint Fellebbezés II. szint Bíróság I. fokBíróság II. fok


Letölteni ppt "Dr Lakatos Mária2015/2016. I. félévDr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck."

Hasonló előadás


Google Hirdetések