Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai"— Előadás másolata:

1 Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai

2 Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata
Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása

3 Az adótan tárgya Adózás: A természetes személyek
Az egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Non-profit szervezetek

4 Az adótan viszonya a társtudományokhoz
A vállalati gazdaságtan része Vállalati pénzügy Pénzügyi jog Pénzügyi számvitel

5 Pénzügypolitika DEF.:Az állampénzügyekre vonatkozó döntések, programok, irányelvek, koncepciók összessége, a gazdaságpolitika része. CÉL: Piackonform, vegyes tulajdonú szociális piacgazdaság kiépítése. ESZKÖZ: Direkt és indirekt szabályozók.

6 A pénzügypolitika részei
Fiskális politika Költségvetési politika Adópolitika Monetáris politika Pénzpolitika Hitelpolitika

7 Pénzügyi elvonások, alapfogalmak I.
Jogszabály alapján, bevétel elérése céljából. Adó: kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, jogszabály alapján, behajtással. Vám: termékek vagy szolgáltatások határon történő átengedéséért fizetett adó Díj: meghatározott szolgáltatásért fizetett ellenérték

8 Pénzügyi elvonások, alapfogalmak II.
Illeték: általában állami szolgáltatás ellenértéke, eseti jellegű Járulék: későbbi kiadások fedezésére szolgál Pénzbírság: a törvények érvényesítése érdekében

9 Az adóztatás általános alapelvei
Közteherviselés Megbízhatóság Könnyen teljesíthetőség Jutányosság

10 Az adóztatás általános céljai
Pénzügypolitikai célok (adóbevétel) Speciális célok: Elosztáspolitika, allokáció Növekedéspolitika Ösztönzés Foglalkoztatási politika

11 Adózási elvek Egyenlőség: mindenki azonos áldozatot vállaljon
Áldozatelmélet: progresszív adózás Fogyasztási elv: megtakarításra ösztönzés Viszontszolgáltatási elv: az adó az állam által biztosított szolgáltatások ellenértéke

12 A jó adórendszer Egyszerű: könnyen áttekinthető, kiszámítható
Semleges: az adó nem befolyásolja a gazdasági döntéseket Igazságos: közteherviselés Konzisztens: nemzetközi folyamatoknak megfelelő Stabil, kiszámítható: ritkán változik

13 Az adórendszer fejlődése
Fejadók Tárgyi adók (házadó, földadó) Hozadéki adórendszer (termelési, kereseti adó) Jövedelemadók (személyi, társasági) Forgalmi adók (termékek, szolgáltatások) Ökoadók

14 A mai magyar adórendszer kialakulása
-1848-ig Szent István által bevezetett adórendszer termény robot pénz Adónemek: földesúri járulék, harmincad, kapuadó, kilenced Házadó

15 A mai magyar adórendszer kialakulása
1848 – Első adóreform-kísérlet Kossuth Lajos adóreform tervezete Direkt adók: földadó, házadó, kereseti adó, személyi adó, távolléti adó Indirekt adók: pálinkaadó, italmérési adó, dohányárusítási adó, bélyegdíj

16 A mai magyar adórendszer kialakulása
1850 – Osztrák adórendszer adaptálása Közteherviselés Direkt adórendszer Földadó Házadó Kereseti adó (szja) Jövedelemadó

17 A mai magyar adórendszer kialakulása
1868 – Első magyar adórendszer Földadó (1868. évi XXV. Tv.) Házadó (1868. évi XXII. Tv. Jövedelemadó (1868. évi XXVI. Tv.)

18 A mai magyar adórendszer kialakulása
1875 – Adórendszer továbbfejlesztése Tőkekamat- és járadékadó (1875. évi XXII. Tv.) Bányaadó (1875. évi XXIV. Tv.) Jövedelmi pótadó (1875. évi XLVII. Tv.) Jövedelmek 4 csoportba sorolása: Föld és házadók (I. cselédek, munkások, házalók és II. föld- és házbirtokosok) Jövedelemadók (III. gyáros, iparos, bankár, orvos, mérnök és IV. köztisztviselő, magánalkalmazott)

19 A mai magyar adórendszer kialakulása
1909 – Második adóreform-kísérlet Wekerle Sándor Cél: minden adózó képességei szerint adózzon Módszer: egyenes adók eltörlése, hozadéki adó módosítása Progresszív személyi jövedelemadó bevezetése 1922-ben lépett életbe

20 A mai magyar adórendszer kialakulása
Harmadik adóreform Az adórendszer szocialista irányú fejlesztése Magánvállalkozósok terhének növelése, állami szektor terhének csökkentése Külföldi tulajdonú vállalatok adóterhének növelése Közvetlen adók szerepe nő Vagyon, járadék, öröklés terhei növekednek Jövedelem átcsoportosítás (mg-ból iparba) Kiszámíthatatlan adórendszer

21 A mai magyar adórendszer kialakulása
1957 Konszolidáció Kötelező beszolgáltatás eltörlése Jövedelemadó csökken Kisiparosok, magánkereskedők, önálló szellemi tevékenységet végzők adómentesek Illetményadó

22 A mai magyar adórendszer kialakulása
Az új gazdasági mechanizmus Nyereségadó Egyfázisú forgalmi adó Építési adó Beruházási járulék Felhalmozási adó Vagyonadó Termelési adó Kereskedelmi adó Béradó Társasági adó Importforgalmi adó stb.

23 A mai magyar adórendszer kialakulása
1988 – Negyedik adóreform Közeledés a nyugat-európai adórendszerekhez Korszerű eszközök az új gazdaságpolitikához Közvetlen adók szerepe csökken Közvetett adók szerepe nő

24 A mai magyar adórendszer kialakulása
1988 – Negyedik adóreform Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Vállalkozási nyereségadó Társulati adó Társulati különadó Földadó Játék és pénznyerő automaták kereskedelmi adója Gépjárműadó Szeszadó Építményadó, telekadó, kommunális adók, iparűzési adó, idegenforgalmi adók Vagyonszerzési illeték stb.

25 A mai magyar adórendszer kialakulása
Problémák: Erősen progresszív adótábla Jogalkotási hiányosságok Társadalmi és szakmai kontroll hiánya Egységes fogalmi, értelmezési, ellenőrzési rendszer hiánya Nemzetközi adóharmonizáció hiánya

26 Köszönöm a figyelmet! Forrás: Dr. Herich György: Adótan 2012, Penta Unió, Pécs


Letölteni ppt "Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések