Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai."— Előadás másolata:

1 Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai

2 Az adótan feladata •Adóelméleti összefüggések vizsgálata •Jogszabályalkotás elősegítése •Adóoptimalizálás •Fizetendő adó meghatározása

3 Az adótan tárgya Adózás: •A természetes személyek •Az egyéni vállalkozások •Társas vállalkozások •Non-profit szervezetek

4 Az adótan viszonya a társtudományokhoz •A vállalati gazdaságtan része •Vállalati pénzügy •Pénzügyi jog •Pénzügyi számvitel

5 Pénzügypolitika •DEF.:Az állampénzügyekre vonatkozó döntések, programok, irányelvek, koncepciók összessége, a gazdaságpolitika része. •CÉL: Piackonform, vegyes tulajdonú szociális piacgazdaság kiépítése. •ESZKÖZ: Direkt és indirekt szabályozók.

6 A pénzügypolitika részei •Fiskális politika –Költségvetési politika –Adópolitika •Monetáris politika –Pénzpolitika –Hitelpolitika

7 Pénzügyi elvonások, alapfogalmak I. Jogszabály alapján, bevétel elérése céljából. •Adó: kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, jogszabály alapján, behajtással. •Vám: termékek vagy szolgáltatások határon történő átengedéséért fizetett adó •Díj: meghatározott szolgáltatásért fizetett ellenérték

8 Pénzügyi elvonások, alapfogalmak II. •Illeték: általában állami szolgáltatás ellenértéke, eseti jellegű •Járulék: későbbi kiadások fedezésére szolgál •Pénzbírság: a törvények érvényesítése érdekében

9 Az adóztatás általános alapelvei •Közteherviselés •Megbízhatóság •Könnyen teljesíthetőség •Jutányosság

10 Az adóztatás általános céljai •Pénzügypolitikai célok (adóbevétel) •Speciális célok: –Elosztáspolitika, allokáció –Növekedéspolitika –Ösztönzés –Foglalkoztatási politika

11 Adózási elvek •Egyenlőség: mindenki azonos áldozatot vállaljon •Áldozatelmélet: progresszív adózás •Fogyasztási elv: megtakarításra ösztönzés •Viszontszolgáltatási elv: az adó az állam által biztosított szolgáltatások ellenértéke

12 A jó adórendszer •Egyszerű: könnyen áttekinthető, kiszámítható •Semleges: az adó nem befolyásolja a gazdasági döntéseket •Igazságos: közteherviselés •Konzisztens: nemzetközi folyamatoknak megfelelő •Stabil, kiszámítható: ritkán változik

13 Az adórendszer fejlődése •Fejadók •Tárgyi adók (házadó, földadó) •Hozadéki adórendszer (termelési, kereseti adó) •Jövedelemadók (személyi, társasági) •Forgalmi adók (termékek, szolgáltatások) •Ökoadók

14 A mai magyar adórendszer kialakulása -1848-ig •Szent István által bevezetett adórendszer •termény •robot •pénz •Adónemek: földesúri járulék, harmincad, kapuadó, kilenced •Házadó

15 A mai magyar adórendszer kialakulása 1848 – Első adóreform-kísérlet •Kossuth Lajos adóreform tervezete •Direkt adók: földadó, házadó, kereseti adó, személyi adó, távolléti adó •Indirekt adók: pálinkaadó, italmérési adó, dohányárusítási adó, bélyegdíj

16 A mai magyar adórendszer kialakulása 1850 – Osztrák adórendszer adaptálása •Közteherviselés •Direkt adórendszer –Földadó –Házadó –Kereseti adó (szja) –Jövedelemadó

17 A mai magyar adórendszer kialakulása 1868 – Első magyar adórendszer •Földadó (1868. évi XXV. Tv.) •Házadó (1868. évi XXII. Tv. •Jövedelemadó (1868. évi XXVI. Tv.)

18 A mai magyar adórendszer kialakulása 1875 – Adórendszer továbbfejlesztése •Tőkekamat- és járadékadó (1875. évi XXII. Tv.) •Bányaadó (1875. évi XXIV. Tv.) •Jövedelmi pótadó (1875. évi XLVII. Tv.) •Jövedelmek 4 csoportba sorolása: –Föld és házadók (I. cselédek, munkások, házalók és II. föld- és házbirtokosok) –Jövedelemadók (III. gyáros, iparos, bankár, orvos, mérnök és IV. köztisztviselő, magánalkalmazott)

19 A mai magyar adórendszer kialakulása 1909 – Második adóreform-kísérlet •Wekerle Sándor •Cél: minden adózó képességei szerint adózzon •Módszer: egyenes adók eltörlése, hozadéki adó módosítása •Progresszív személyi jövedelemadó bevezetése 1922-ben lépett életbe

20 A mai magyar adórendszer kialakulása 1945-57 Harmadik adóreform •Az adórendszer szocialista irányú fejlesztése •Magánvállalkozósok terhének növelése, állami szektor terhének csökkentése •Külföldi tulajdonú vállalatok adóterhének növelése •Közvetlen adók szerepe nő •Vagyon, járadék, öröklés terhei növekednek •Jövedelem átcsoportosítás (mg-ból iparba) •Kiszámíthatatlan adórendszer

21 A mai magyar adórendszer kialakulása 1957 Konszolidáció •Kötelező beszolgáltatás eltörlése •Jövedelemadó csökken •Kisiparosok, magánkereskedők, önálló szellemi tevékenységet végzők adómentesek •Illetményadó

22 A mai magyar adórendszer kialakulása 1968 - Az új gazdasági mechanizmus •Nyereségadó •Egyfázisú forgalmi adó •Építési adó •Beruházási járulék •Felhalmozási adó •Vagyonadó •Termelési adó •Kereskedelmi adó •Béradó •Társasági adó •Importforgalmi adó stb.

23 A mai magyar adórendszer kialakulása 1988 – Negyedik adóreform •Közeledés a nyugat-európai adórendszerekhez •Korszerű eszközök az új gazdaságpolitikához •Közvetlen adók szerepe csökken •Közvetett adók szerepe nő

24 A mai magyar adórendszer kialakulása 1988 – Negyedik adóreform •Személyi jövedelemadó •Általános forgalmi adó •Vállalkozási nyereségadó •Társulati adó •Társulati különadó •Földadó •Játék és pénznyerő automaták kereskedelmi adója •Gépjárműadó •Szeszadó •Építményadó, telekadó, kommunális adók, iparűzési adó, idegenforgalmi adók •Vagyonszerzési illeték stb.

25 A mai magyar adórendszer kialakulása Problémák: •Erősen progresszív adótábla •Jogalkotási hiányosságok •Társadalmi és szakmai kontroll hiánya •Egységes fogalmi, értelmezési, ellenőrzési rendszer hiánya •Nemzetközi adóharmonizáció hiánya

26 Köszönöm a figyelmet! Forrás: Dr. Herich György: Adótan 2012, Penta Unió, Pécs


Letölteni ppt "Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések