Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adórendszerek és az adóigazgatás fejlődésének tendenciái az OECD országokban, és az ezzel kapcsolatos hazai teendők (2005)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adórendszerek és az adóigazgatás fejlődésének tendenciái az OECD országokban, és az ezzel kapcsolatos hazai teendők (2005)"— Előadás másolata:

1 Az adórendszerek és az adóigazgatás fejlődésének tendenciái az OECD országokban, és az ezzel kapcsolatos hazai teendők (2005)

2 Vázlat  I. Adatok a fejlődés tendenciáiról  II. Adóreformok  III. Problémák és változások  IV. Következtetések

3 I. Adatok a fejlődés tendenciáiról  adóteher: OECD országokban az összes adó + tb-járulék a GDP %-ában 1965-ben 25,8%, 2003-ban 36,3%  egyre kisebb mértékben növekedett  adószerkezet:  megoszlás: jövedelemadók, termékadók, tb- járulék – 31% (EU 19-ben)  GDP-hez viszonyítva: adóterhek növekedését a munkát terhelő adók idézték elő (16%  22%)

4 I. Adatok a fejlődés tendenciáiról  közgazdasági értékelés (mely tényezőkre terhelődik az adó, mi ennek a tendenciája)  EU elemzése: munkavállalói jövedelemre eső adóteher a teljes munkaköltségre vetítve 36% (nagy szóródással, stagnálás), tőkejövedelemre vetített teljes adóteher 29% (folyamatosan nőtt), fogyasztás adóterhe 23% (némileg növekedett)  bér-ék: munkavállalói munkaerőköltség (bér, juttatások, tb-járulék) %-ában kifejezett adóteher

5 I. Adatok a fejlődés tendenciáiról  versenyképesség: az adózás nem játszik döntő szerepet egy ország versenyképességében; az adóráta, bérkvóta, bér-ék közti kapcsolat nem szoros  a közpolitika általában ezekkel érvel; az adókulcsok önmagukban félrevezetőek lehetnek, társasági adó kulcsa keveset árul el az effektív adóteherről  központi és helyi adó: helyi önkormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya alacsony (10%), főleg a rendszerváltó országokban

6 I. Adatok a fejlődés tendenciáiról  adóigazgatási tendenciák: nincs hosszú távra és sok országra kiterjedő összehasonlítás  OECD elemzésének megállapításai: eltérő ható- és jogkörök, kivetéses eljárás vagy önbevallás, önálló vagy a pénzügymin. része, adónemek, adóalanyok vagy funkciók szerinti szerveződés  Hőgye Mihály tanulmányának megállapításai: adóigazgatás stratégiája az eredményesség növelése, önadózás alkalmazása, költséghatékonyság, indokolható központosítás, adóhivatalok méretére nézve nincs optimális szabály

7 II. Adóreformok  permanens adóreformok okai: választók igénye (politikusok is gerjesztik választási programjukkal), korábbi reformok elhibázottak (nem várt mellékhatások), társadalmi-gazdasági körülmények változnak  II. vh utáni reformok oka: magas adószint, adórendszer bonyolultsága, szélesedő adóelkerülés és adócsalás, méltányossági, hatékonysági bírálatok, globalizáció kihívásai, neoliberális államfelfogás erősödése

8 II. Adóreformok  egyértelmű tendenciák és lépések: áfa, tb szélesítése, szja határadókulcsának, ta- kulcsnak mérséklése, progresszív adósávok csökkentése, forrásadózás erősítése, adóalap- szélesítés, fogyasztás adóterhének növelése, reformokat nem kötik össze a kiadások csökkentésével  kudarcok: adócsökkentés növekedésre és megtakarításokra gyakorolt hatása elmarad a várakozásoktól, munkanélküliség nőtt, adórendszerek bonyolultabbá váltak, adórendszerek globalizációhoz igazítása még részleges

9 III. Problémák és változások  társadalmi változások: megszabják az adópolitika kereteit, de nincs egyértelmű megfelelés (érdekviszonyok)  állami prioritások: verseny, humán tőke, hatékonyság, EU-infrastruktúra  adóreform irányzatok: választási adópolitika, kiadások szerkezeti átalakítása, adóemelés csak rejtve, nincs adócsökkentés

10 III. Problémák és változások  adóteher és versenyképesség: adóteher csökkentésének iránya a tőke- és üzleti jövedelem adóterhének mérséklése (ok: tőke mobilitása), bérterhek csökkentése (ok: munkanélküliség)  adóharmonizáció: EU-n belül forgalmi adók harmonizációja, közvetlen adóknál nincs, csak iterációs jellegű kölcsönös alkalmazkodási folyamat

11 III. Problémák és változások  önkormányzati adók: kívánatos lenne helyi koncentráltabb önkormányzati rendszer, alkotmányos garancia az évenkénti önkényes változtatásokkal szemben, átengedett adók mint „saját források”  további kihívások: egykulcsos szja (alacsony v magas), öko-adó (energia, közlekedés, szennyezés), vállalati adózás és a nemzetközi működő tőke áramlása, kedvezmények (nem áttekinthető rendszer )

12 IV. Következtetések  adóelmélet nem elegendő az adótervezéshez  közösségi döntések elmélete érvényesül  adóreformok permanensek, időzítésük választási ciklusoknak megfelelően, programok túl nagyot akarnak  intézmények működésének racionalizálása, szolgáltatások kiszervezése  adópolitikában hosszú távú tudatosság ritkán érvényesül

13 IV. Következtetések – Mo.  rajnai és mediterrán országokéhoz hasonló jellemzők  fogyasztás megfelelő adóztatása  alsó-középjövedelemmel rendelkező munkavállalókra nehezedő magas bér-ék  önkormányzati finanszírozás átértékelésre szorul  várható: adóteher csökkentése, társadalompolitikai szerepvállalás csökkentése, adózás semlegességének erősítése, kedvezmények, mentességek szűkítése, egységes tőkejövedelem-adóztatás, foglalkoztatás elősegítésének prioritása

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az adórendszerek és az adóigazgatás fejlődésének tendenciái az OECD országokban, és az ezzel kapcsolatos hazai teendők (2005)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések