Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20121.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20121."— Előadás másolata:

1 Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20121

2 Az államnak pénzre van szüksége Mihez kell a pénz? Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20122

3 Az államnak pénzre van szüksége Mihez kell a pénz? 1.Közjavakhoz (pl. úthálózat, honvédelem, állami vagyonelemek fenntartása) 1.Közszolgáltatásokhoz (pl. egészségügy, oktatás, belbiztonság) 1.Jövedelem-transzferhez (pl. munkanélküliek, közgyógyellátottak) 1.Adósságtörlesztéshez 1.Saját maga fenntartásához Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20123

4 Az államnak pénzre van szüksége Honnan szerzi ehhez a pénzt? Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20124

5 Az államnak pénzre van szüksége Honnan szerzi ehhez a pénzt? 1.Állami tulajdonú vállalatok hasznából (?) 1.Vagyonelemeinek értékesítéséből (privatizáció)? 1.Állam által nyújtott szolgáltatások díjából? 1.Adók kivetéséből és behajtásából Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20125

6 kormány nemzeti bank Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20126 Pénzügypolitika Fiskális politikaMonetáris politika költségv. politikaadópolitikapénz politikahitelpolitika

7 kormány nemzeti bank Az adópolitika a pénzügypolitika része Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20127 Pénzügypolitika Fiskális politikaMonetáris politika költségv. politikaadópolitikapénz politikahitelpolitika

8 Az adózás (globalitás) paradoxona Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20128

9 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20129 Adó – járulék – illeték –Adó Közösségi célok finanszírozására Kényszer jellegű (szankcionál) Vissza nem térítendő (nincs garantált szolgáltatás) Visszafizetés nélküli Általános pénzbeli szolgáltatás Jogszabály alapján –Járulék Későbbi kiadások fedezésére (nyugdíj, táppénz, eü. ellátás, gyógyszer) Kényszer jellegű (szankció) Jogszabály alapján hajtják be –Illeték Állami szolgáltatás ellenértéke –Bejegyzési szolgáltatásért (örökösödési illeték, vagyonszerzési illeték) –Hatósági eljárásért (pl. működési engedély, gk. jogosítvány) Jogszabály alapján

10 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201210 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra?

11 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201211 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?)

12 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201212 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?)

13 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201213 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?)

14 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201214 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?)

15 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201215 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?) Érvényesíthetők-e az adórendszerben politikai szempontok? (családi adózás? beruházási kedvezmény? különadók?)

16 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201216 Az adórendszer kialakításának elvei Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?) Érvényesíthetők-e az adórendszerben politikai szempontok? (családi adózás? beruházási kedvezmény? különadók?) Hogyan szankcionálható a szabálytalan gyakorlat?

17 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201217 Az adórendszer kialakításának elvei –Haszonelvi megközelítés: Az adóalanyt a társadalmi tevékenységből rá jutó haszon arányában kell adóztatni –Fizetőképességi megközelítés: A fizetendő adó a jövedelem (vagyon, fizetőképesség) függvénye –Igazságossági megközelítés Horizontális: az egyforma (jövedelmű, vagyonú, fogyasztású) embert egyformán kell megadóztatni Vertikális (progresszív, arányos, degresszív) –Jövedelemtől függő –Vagyontól függő –Fogyasztástól függő

18 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201218 Az adórendszer kialakításának elvei –Hatékonysági elv Ne vonjon el tőkét a hatékony területről (A kedvezmény) vigyen tőkét az elmaradt térségbe, fejlesztendő iparágba Laffer görbe –Fogyasztási elv Az igénybevétel alapján Fogyasztás korlátozó (takarékosságra ösztönöz) –Az adóforrás megőrzésének elve Adókulcs Teljes adóbevétel elméleti valóságos

19 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201219 Általános elvárások Legyen –Egyszerű –Áttekinthető (kevés fajta, kevés kivétel, kevés kedvezmény, közérthető) –Egyszerűen számolható –Ne lehessen eltitkolni –Olcsó működtetés –Semleges (ne befolyásolja gazdasági döntést?) –Igazságos –Konzisztens (nemzetközi partnerek) –Stabil (kiszámítható, ritkán változzon) –Hatékony Laffer görbe Az állami igényt elégítse ki Ne legyen teljesítmény visszatartó

20 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201220 Gyakorlati megoldások –Haszonelv akkor érvényesül, ha a közszolgáltatást jól körülírható csoportok használják (út, kultúra) –Kompromisszumos (sem haszonelv, sem fizetőképesség) –Forma Progresszív Degresszív Arányos –Közvetlen Emberekre (SZJA) –Közvetett Javakra és szolgáltatásokra (gépjárműadó, vagyonadó, fogyasztási adó) Adóköteles forgalom után Jól tervezhető állami bevétel

21 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201221 A mai magyar adórendszer Jellemzői: –Minden állampolgár köteles –Konzervatív (jövedelmet adóztató) és szociáldemokrata (tőkét adóztató) szempontok is érvényesülnek –Eltérített piaci hatások (pl. beruházási kedvezmény) –Szociális elemek jelenléte (átmeneti társadalom) –Jövedelem eltitkolás, fekete és szürke gazdaság) –A társadalmi és szakmai kontroll a jogalkotásban hiányzik –Elszámolási és ellenőrzési problémák – mérséklődnek –Egységes ellenőrzési rendszer –Nemzetközi harmonizáció

22 2012-es adópolitikai célok az államadósság csökkentése, az államháztartási hiány tartása, az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek növelése, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdítása, gyermekvállalás ösztönzése az adórendszeren keresztül, egységes adórendszer kialakítása, vállalkozói környezet, versenyképesség javítása, befektetések ösztönzése, az adózói adminisztrációs terhek, az adó- és vámhatósági adminisztráció csökkentése az adómorál erősítése az adónorma hatékonyságának, egyértelműségének javítása. Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201222

23 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201223 Költséghelyek a központi költségvetésben Központi költségvetés –Országgyűlés –Minisztériumok –Országos Hatáskörű Szervek (pl. NAV, PSZÁF, ÁSZ) –Belföldi Államadósság –Nemzetközi elszámolások –Elkülönített alapok (pl. földalap, útalap) Helyi önkormányzatok Társadalombiztosítás –Nyugdíjbiztosítási alap –Egészségbiztosítási alap Elkülönített pénzalapok –Központi Nukleáris Pénzügyi Alap –Munkaerőpiaci alap

24 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201224 Alapfogalmak –Az adó alanya Adófizetésre kötelezett –Elsődleges (tevékenységet végez) –Másodlagos (helytáll nem fizetés esetén vagy jogutódként) –Természetes vagy jogi személy (pl. kft., rt, kht) –Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás (bt., kkt) –Szervezetek (pl. egyház, egyesület, köztestület, alapítvány) –Az adó tárgya Az a dolog, jog, jogosultság, tevékenység, ami után adót fizetnek –Jövedelem, –Nyereség –Osztalék –Vagyon –Fogyasztási cikk, szolgáltatás

25 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201225 Alapfogalmak –Adózó ( akinek az adófizetési kötelezettségét tv írja elő) Magánszemély –Munkavállaló –Önálló tevékenységet végző –Vállalkozó (egyéni, társas vállalkozás tulajdonosa) –ÁFA, fogyasztási adó alanya Jogi személy és egyéb szervezet –Gazdasági társaság –Egyház –Alapítvány stb. –Adóhatóság NAV Önkormányzat (korlátozott jogkör, helyi adókról szóló tv., saját rendelet) Illetékhivatal

26 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201226 Alapfogalmak –Adókötelezettség Bejelentési –Bejelentkezés –Változás bejelentés Adómegállapítási –Önadózás (Megállapítás- jogszabály alapján, bevallás (h.i.), befizetés (h.i.), igénylés (ÁFA visszaigénylés), a tb járulékra is vonatkozik –Adólevonás –Adóbeadás –Adókivetés, kiszabás (adóhatóság joga) Bevallási Adófizetési, előlegfizetési (SZJA, társ. adó) Bizonylatkiállítási (számlaadás) és megőrzés (5 év) Nyilvántartás vezetési Adatszolgáltatási (NAV behivathat) Adólevonási, adóbeszedési

27 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201227 Alapfogalmak –Adótípusok Forgalmi típusú (ÁFA) Fogyasztási (pl. kávé) Kereseti és foglalkoztatási (SZJA) Vállalkozási (Társasági) Vagyon (ház- ill. telekadó) Hozzáadott-érték (ÁFA) Egyéb

28 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201228 FONTOSABB ADÓTÍPUSOK

29 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201229 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Főbb jellemzői –Személyi jellegű –Általános –Lineáris 16% –Önadózó Hatálya –Magánszemélyre és jövedelmére –Közreműködő más személyre (kifizető, munkáltató)

30 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201230 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Elvek –Az adózó minden jövedelme adóköteles –Az adózónak kell bizonyítani –Adóév = naptári év –Jövedelemmel arányos a teherviselés –Ne legyen teljesítmény visszatartó –Méltányosság (társadalmi, gazdasági célokért csak kivételesen ad kedvezményt)

31 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201231 TÁRSASÁGI ADÓ Főbb jellemzői –Közvetlen adó (adóalany = adóviselő) –Versenysemleges (állami tulajdonú cég is) –Érintettek Minden GT, egyesülés, szövetkezet, munkaközösség, állami vállalat, állami gazdaság, állami szerv, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, alapítvány –500 MFt-ig 10%, fölötte 19% –Május 31. (dec. 20.)

32 Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201232 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Cél: a fogyasztók megadóztatásával állami bevételek képzése Jellemzői –Termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik –Alanya: aki vesz, aki elad –Tárgya: az adóalany általi termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás –Adóalap: eladási (vételi) ár –Adó mértéke 27% 18% 5% (gyógyszer!) 0% –általános –többfázisú (utolsó) –fogyasztói (csak a végső fogyasztót terheli) –közvetett –szektorsemleges –számlázásra kényszerít

33 Járulékok - 2012 Munkavállalót terhelő járulékok: –(SZJA – 16 % – ez adó) –Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! –Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) –Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) –Munkaerő-piaci járulék (1,5%) Munkaadót terhelő járulékok: –Szociális hozzájárulási adó (a korábbi munkaadói nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék) (27%) –Szakképzési hozzájárulás (1.5%) –Az SZJA mértéke havi bruttó 202.000 Ft-os jövedelemhatárig 16 %. (Éves szinten ez 2.424.000 Ft.) A felett a meghaladó rész 27%-ával növelni kell az adóalapot. Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201233

34 Néhány gyógyszerpiaci specialitás Különadó Orvoslátogatók Nagykereskedők különadója Gyógyszertárak Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201234

35 Számviteli alapelvek I. Általános alapelv 1. A vállalkozás folytatásának elve II. Tartalmi elvek 2. Teljesség elve 3. Valódiság elve 4. Óvatosság elve 5. Összemérés elve III. Tartalomra ható kiegészítő elvek 6. Tartalom elsődlegessége a formával szemben 7. Egyedi értékelés elve 8. Bruttó elszámolás elve 9. Időbeli elhatárolás elve 10. Lényegesség elve 11. Költség haszon összevetésének elve IV. Formai elvek 12. Világosság elve 13. Folytonosság elve 14. Következetesség elve Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-201235


Letölteni ppt "Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14.Adózás-20121."

Hasonló előadás


Google Hirdetések