Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14. Adózás-2012 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14. Adózás-2012 1."— Előadás másolata:

1 Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk Adózás-2012 1

2 Az államnak pénzre van szüksége
Mihez kell a pénz? Bp.szakk Adózás-2012 2

3 Az államnak pénzre van szüksége
Mihez kell a pénz? Közjavakhoz (pl. úthálózat, honvédelem, állami vagyonelemek fenntartása) Közszolgáltatásokhoz (pl. egészségügy, oktatás, belbiztonság) Jövedelem-transzferhez (pl. munkanélküliek, közgyógyellátottak) Adósságtörlesztéshez Saját maga fenntartásához Bp.szakk Adózás-2012 3

4 Az államnak pénzre van szüksége Honnan szerzi ehhez a pénzt?
Bp.szakk Adózás-2012 4

5 Az államnak pénzre van szüksége Honnan szerzi ehhez a pénzt?
Állami tulajdonú vállalatok hasznából (?) Vagyonelemeinek értékesítéséből (privatizáció)? Állam által nyújtott szolgáltatások díjából? Adók kivetéséből és behajtásából Bp.szakk Adózás-2012 5

6 kormány nemzeti bank Pénzügypolitika Fiskális politika
Monetáris politika költségv. politika adópolitika pénz politika hitelpolitika Bp.szakk Adózás-2012 6

7 Az adópolitika a pénzügypolitika része
kormány nemzeti bank Az adópolitika a pénzügypolitika része Pénzügypolitika Fiskális politika Monetáris politika költségv. politika adópolitika pénz politika hitelpolitika Bp.szakk Adózás-2012 7

8 Az adózás (globalitás) paradoxona
Bp.szakk Adózás-2012 8

9 Adó – járulék – illeték Adó Járulék Illeték
Közösségi célok finanszírozására Kényszer jellegű (szankcionál) Vissza nem térítendő (nincs garantált szolgáltatás) Visszafizetés nélküli Általános pénzbeli szolgáltatás Jogszabály alapján Járulék Későbbi kiadások fedezésére (nyugdíj, táppénz, eü. ellátás, gyógyszer) Kényszer jellegű (szankció) Jogszabály alapján hajtják be Illeték Állami szolgáltatás ellenértéke Bejegyzési szolgáltatásért (örökösödési illeték, vagyonszerzési illeték) Hatósági eljárásért (pl. működési engedély, gk. jogosítvány) Bp.szakk Adózás-2012 9 9

10 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Bp.szakk Adózás-2012 10 10

11 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Bp.szakk Adózás-2012 11 11

12 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Bp.szakk Adózás-2012 12 12

13 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Bp.szakk Adózás-2012 13 13

14 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?) Bp.szakk Adózás-2012 14 14

15 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?) Érvényesíthetők-e az adórendszerben politikai szempontok? (családi adózás? beruházási kedvezmény? különadók?) Bp.szakk Adózás-2012 15 15

16 Az adórendszer kialakításának elvei
Kérdések: Kire / mire vethető ki adó? (vagyonra? Jövedelemre? fogyasztásra? Mekkora adó vethető ki? (fix összegű? arányos?, progresszív?, degresszív?) Ki dönthet az adóról? (országgyűlés? kormány? önkormányzat?) Ki állapítja meg az adót? (adózó? adóhatóság? önkormányzat?) Ki hajthatja be az adót? (önkéntes? hatóság? törvény erejénél fogva?) Érvényesíthetők-e az adórendszerben politikai szempontok? (családi adózás? beruházási kedvezmény? különadók?) Hogyan szankcionálható a szabálytalan gyakorlat? Bp.szakk Adózás-2012 16 16

17 Az adórendszer kialakításának elvei
Haszonelvi megközelítés: Az adóalanyt a társadalmi tevékenységből rá jutó haszon arányában kell adóztatni Fizetőképességi megközelítés: A fizetendő adó a jövedelem (vagyon, fizetőképesség) függvénye Igazságossági megközelítés Horizontális: az egyforma (jövedelmű, vagyonú, fogyasztású) embert egyformán kell megadóztatni Vertikális (progresszív, arányos, degresszív) Jövedelemtől függő Vagyontól függő Fogyasztástól függő Bp.szakk Adózás-2012 17 17

18 Az adórendszer kialakításának elvei
Hatékonysági elv Ne vonjon el tőkét a hatékony területről (A kedvezmény) vigyen tőkét az elmaradt térségbe, fejlesztendő iparágba Laffer görbe Fogyasztási elv Az igénybevétel alapján Fogyasztás korlátozó (takarékosságra ösztönöz) Az adóforrás megőrzésének elve elméleti Teljes adóbevétel valóságos Adókulcs Bp.szakk Adózás-2012 18 18

19 Általános elvárások Legyen Egyszerű
Áttekinthető (kevés fajta, kevés kivétel, kevés kedvezmény, közérthető) Egyszerűen számolható Ne lehessen eltitkolni Olcsó működtetés Semleges (ne befolyásolja gazdasági döntést?) Igazságos Konzisztens (nemzetközi partnerek) Stabil (kiszámítható, ritkán változzon) Hatékony Laffer görbe Az állami igényt elégítse ki Ne legyen teljesítmény visszatartó Bp.szakk Adózás-2012 19 19

20 Gyakorlati megoldások
Haszonelv akkor érvényesül, ha a közszolgáltatást jól körülírható csoportok használják (út, kultúra) Kompromisszumos (sem haszonelv, sem fizetőképesség) Forma Progresszív Degresszív Arányos Közvetlen Emberekre (SZJA) Közvetett Javakra és szolgáltatásokra (gépjárműadó, vagyonadó, fogyasztási adó) Adóköteles forgalom után Jól tervezhető állami bevétel Bp.szakk Adózás-2012 20 20

21 A mai magyar adórendszer
Jellemzői: Minden állampolgár köteles Konzervatív (jövedelmet adóztató) és szociáldemokrata (tőkét adóztató) szempontok is érvényesülnek Eltérített piaci hatások (pl. beruházási kedvezmény) Szociális elemek jelenléte (átmeneti társadalom) Jövedelem eltitkolás, fekete és szürke gazdaság) A társadalmi és szakmai kontroll a jogalkotásban hiányzik Elszámolási és ellenőrzési problémák – mérséklődnek Egységes ellenőrzési rendszer Nemzetközi harmonizáció Bp.szakk Adózás-2012 21 21

22 2012-es adópolitikai célok
az államadósság csökkentése, az államháztartási hiány tartása, az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek növelése, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdítása, gyermekvállalás ösztönzése az adórendszeren keresztül, egységes adórendszer kialakítása, vállalkozói környezet, versenyképesség javítása, befektetések ösztönzése, az adózói adminisztrációs terhek, az adó- és vámhatósági adminisztráció csökkentése az adómorál erősítése az adónorma hatékonyságának, egyértelműségének javítása. Bp.szakk Adózás-2012 22

23 Költséghelyek a központi költségvetésben
Országgyűlés Minisztériumok Országos Hatáskörű Szervek (pl. NAV, PSZÁF, ÁSZ) Belföldi Államadósság Nemzetközi elszámolások Elkülönített alapok (pl. földalap, útalap) Helyi önkormányzatok Társadalombiztosítás Nyugdíjbiztosítási alap Egészségbiztosítási alap Elkülönített pénzalapok Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Munkaerőpiaci alap Bp.szakk Adózás-2012 23 23

24 Alapfogalmak Az adó alanya Az adó tárgya Adófizetésre kötelezett
Elsődleges (tevékenységet végez) Másodlagos (helytáll nem fizetés esetén vagy jogutódként) Természetes vagy jogi személy (pl. kft., rt, kht) Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás (bt., kkt) Szervezetek (pl. egyház, egyesület, köztestület, alapítvány) Az adó tárgya Az a dolog, jog, jogosultság, tevékenység, ami után adót fizetnek Jövedelem, Nyereség Osztalék Vagyon Fogyasztási cikk, szolgáltatás Bp.szakk Adózás-2012 24 24

25 Alapfogalmak Adózó (akinek az adófizetési kötelezettségét tv írja elő)
Magánszemély Munkavállaló Önálló tevékenységet végző Vállalkozó (egyéni, társas vállalkozás tulajdonosa) ÁFA, fogyasztási adó alanya Jogi személy és egyéb szervezet Gazdasági társaság Egyház Alapítvány stb. Adóhatóság NAV Önkormányzat (korlátozott jogkör, helyi adókról szóló tv., saját rendelet) Illetékhivatal Bp.szakk Adózás-2012 25 25

26 Alapfogalmak Adókötelezettség Bejelentési Bejelentkezés
Változás bejelentés Adómegállapítási Önadózás (Megállapítás- jogszabály alapján, bevallás (h.i.), befizetés (h.i.), igénylés (ÁFA visszaigénylés), a tb járulékra is vonatkozik Adólevonás Adóbeadás Adókivetés, kiszabás (adóhatóság joga) Bevallási Adófizetési, előlegfizetési (SZJA, társ. adó) Bizonylatkiállítási (számlaadás) és megőrzés (5 év) Nyilvántartás vezetési Adatszolgáltatási (NAV behivathat) Adólevonási, adóbeszedési Bp.szakk Adózás-2012 26 26

27 Alapfogalmak Adótípusok Forgalmi típusú (ÁFA) Fogyasztási (pl. kávé)
Kereseti és foglalkoztatási (SZJA) Vállalkozási (Társasági) Vagyon (ház- ill. telekadó) Hozzáadott-érték (ÁFA) Egyéb Bp.szakk Adózás-2012 27 27

28 FONTOSABB ADÓTÍPUSOK Bp.szakk Adózás-2012 28 28

29 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Főbb jellemzői Személyi jellegű Általános Lineáris 16% Önadózó Hatálya Magánszemélyre és jövedelmére Közreműködő más személyre (kifizető, munkáltató) Bp.szakk Adózás-2012 29 29

30 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Elvek Az adózó minden jövedelme adóköteles Az adózónak kell bizonyítani Adóév = naptári év Jövedelemmel arányos a teherviselés Ne legyen teljesítmény visszatartó Méltányosság (társadalmi, gazdasági célokért csak kivételesen ad kedvezményt) Bp.szakk Adózás-2012 30 30

31 TÁRSASÁGI ADÓ Főbb jellemzői 500 MFt-ig 10%, fölötte 19%
Közvetlen adó (adóalany = adóviselő) Versenysemleges (állami tulajdonú cég is) Érintettek Minden GT, egyesülés, szövetkezet, munkaközösség, állami vállalat, állami gazdaság, állami szerv, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, alapítvány 500 MFt-ig 10%, fölötte 19% Május 31. (dec. 20.) Bp.szakk Adózás-2012 31 31

32 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
Cél: a fogyasztók megadóztatásával állami bevételek képzése Jellemzői Termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Alanya: aki vesz, aki elad Tárgya: az adóalany általi termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás Adóalap: eladási (vételi) ár Adó mértéke 27% 18% 5% (gyógyszer!) 0% általános többfázisú (utolsó) fogyasztói (csak a végső fogyasztót terheli) közvetett szektorsemleges számlázásra kényszerít Bp.szakk Adózás-2012 32 32

33 Járulékok - 2012 Munkavállalót terhelő járulékok:
(SZJA – 16 % – ez adó) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) Munkaerő-piaci járulék (1,5%) Munkaadót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó (a korábbi munkaadói nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék) (27%) Szakképzési hozzájárulás (1.5%) Az SZJA mértéke havi bruttó Ft-os jövedelemhatárig 16 %. (Éves szinten ez Ft.) A felett a meghaladó rész 27%-ával növelni kell az adóalapot. Bp.szakk Adózás-2012 33

34 Néhány gyógyszerpiaci specialitás
Különadó Orvoslátogatók Nagykereskedők különadója Gyógyszertárak Bp.szakk Adózás-2012 34

35 Számviteli alapelvek I. Általános alapelv
1. A vállalkozás folytatásának elve II. Tartalmi elvek 2. Teljesség elve 3. Valódiság elve 4. Óvatosság elve 5. Összemérés elve III. Tartalomra ható kiegészítő elvek 6. Tartalom elsődlegessége a formával szemben 7. Egyedi értékelés elve 8. Bruttó elszámolás elve 9. Időbeli elhatárolás elve 10. Lényegesség elve 11. Költség haszon összevetésének elve IV. Formai elvek 12. Világosság elve 13. Folytonosság elve 14. Következetesség elve Bp.szakk Adózás-2012 35


Letölteni ppt "Adózás Hankó Zoltán Bp.szakk.2012.04.14. Adózás-2012 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések