Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-tól érvényes biztosításokról Szeged 2013. 01. 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ A 2013-tól érvényes biztosításokról Szeged 2013. 01. 31."— Előadás másolata:

1

2 TÁJÉKOZTATÓ A 2013-tól érvényes biztosításokról Szeged 2013. 01. 31.

3 A Tájékoztató napirendje A SZTE biztosítási portfolió bemutatása A biztosítások kezelésének rendje (új szerződések, felmondások, kárrendezés) Jellemző káresemények elemzése. Miről szól a biztosítás! Kérdések, konzultáció

4 A 14 éves Pannon-Safe Kft.

5 Pannon-Safe Kft. munkatársai

6 6 Társadalmi kötelezettségvállalás

7 7

8 Biztosítási portfolió Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Járművek CASCO biztosítása Teljeskörű vagyonbiztosítás –Elemikárok biztosítása Felelősségbiztosítás –Tevékenységi (Általános) felelősségbiztosítás –Munkáltatói felelősségbiztosítás –Szolgáltatói felelősségbiztosítás –Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Utas baleste biztosítás

9 Biztosítási portfolió KGF biztosítás: –2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű- felelősségbiztosításról

10 Biztosítási portfolió CASCO biztosítás: –10 % min. 20.000 Ft levonásos önrészesedés –A jelenleg beépített vagyonvédelmi eszközökkel vállalja a biztosító a CASCO biztosítást –Biztosító vállalja hogy a gépjármű 10 éves koráig nem alkalmaz avultatást. –ÜVEGTÖRÉS!!!.

11 Teljeskörű vagyonbiztosítás: Elemikár biztosítás Költségtérítés összege 100.000 eFt/kár/ Önrészesedés: 1.000.000 Ft/kár alatt 20.000 Ft 1.000.000 Ft/kár felett 300.000 Ft Üvegtörés biztosítás Kártérítési limit: 10 000 000,-Ft/kár/év Önrészesedés : 0,-Ft

12 Teljeskörű vagyonbiztosítás: Biztosított kockázatok: Tűz, robbanás, Villámcsapás, Személyzet által irányított légi jármű, azok részeinek vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása ( Flexa ) Elektromos áram okozta tűz miatti károk Villámcsapás másodlagos hatása miatti károk Vezetékes vízkár miatti károk Technológiai csővezeték törése miatti károk Tűzoltó berendezés kilyukadása miatti károk Vihar miatti károk Felhőszakadás miatti károk Jégverés miatti károk Hónyomás miatti károk Szikla-. kő és földomlás, ismeretlen üreg beomlása miatti károk Ismeretlen jármű ütközése miatti károk Füst és hő miatti károk Árvíz miatti károk Földrengés miatti károk

13 Teljeskörű vagyonbiztosítás: Záradékok a Tűz és elemi kár biztosításhoz: Az ajánlattevő a biztosítási éven belül biztosítottnak tekint minden épületet, építményt, eszközt és készletet, ami az ajánlatkérő tulajdonában van az aktuális évben tulajdonába került, üzemeltetésre rábízott, idegen tulajdonként nála volt. Ezek elszámolása a biztosítás évfordulóján történik meg, úgy, hogy az ajánlatkérő tájékoztatja a biztosítót az évfordulós biztosítási összegekről. az ajánlatkérő nyilatkozik – mely szerint az ajánlatban megadott értékek bruttó nyilvántartási (beszerzéskori ) értékek, illetve néhány évvel ezelőtti felértékelés alapján készült, közelítőleg újértékek - az ajánlattevő vállalja, hogy totálkár esetén új értéken, újrapótlási értéken térít, ezt a díjban érvényesíti. Ezen záradék alkalmazandó a teljes vagyonbiztosítás, minden módozatára. ingóságok vonatkozásában nem vizsgálja a biztosító az egyes telephelyekre megadott értékeket, mert több helyen is ezek összevontan találhatók a központi intézmény nyilvántartása szerint. Az üvegtörés biztosításba beletartozik az üvegházak, fóliaházak, napkollektorok, kopolit üvegek belső üvegek stb. biztosítása. Az ajánlattevő elfogadja, hogy a kiíró több épület, építmény, gépek, berendezések vonatkozásában használó, ahol önkormányzat vagy más szervezet a tulajdonos ezen esetekben elmikár esetén a biztosító1 000 MFt/ év összegig vállal kockázatot.

14 Biztosítási portfolió Záradék az üvegbiztosításhoz: Az üvegtörés biztosításba beletartozik: a különleges üvegek az üvegházak, fóliaházak, napkollektorok, kopolit üvegek, belső üvegek biztosítása. Üvegtörés biztosításnál 100 eFt nettó kárösszeg esetén a kártérítés szemle nélkül számla alapján történik. 10.000 eFt/kár/év összegig

15 Biztosítási portfolió Betöréses lopás rablás biztosítás: Vonatkozó védelmi előírás: egy bezárt lakat vagy zár meglétét elfogadja a Biztosító minimális mechanikai védelemnek 5,000,-Eft./kár/éves limit erejéig. Záradékok a Betöréses lopás és rablásbiztosításhoz: A lopás biztosítás keretében a biztosítás kiterjed 2.000 eFt/év 200 eFt/kár limittel védelem nélküli és nem zárt helyen tárolt eszközökre, berendezésekre és készletekre, építményekre, tartozékokra, dolgozói és ellátotti személyes tárgyakra. A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott költségeket és rongálási károkat 3.000 eFt/kár összegig. Önrészesedés: 1.000.000 Ft/kár alatt 20.000 Ft 1.000.000 Ft/kár felett 300.000 Ft

16 Biztosítási portfolió ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA A biztosítás all risk. (ki kell terjednie elemikár, véletlenszerű megsemmisülés, törés, betöréses lopás kockázatokra) A tevékenységből kifolyóan a szabad térbe elhelyezett eszközök eltulajdonítására, rongálására is kiterjed a biztosítás védelme. Ezen védelemnek megfelelően szublimitált kártérítés 15.000 eFt/kár/év összegben. A biztosítás keretében meg kell téríteni a lopás, betöréses lopás, rablás esetén okozott rongálási károkat 1.000 eFt/kár összegig. A biztosítás kockázatásnak ki kell, hogy terjedjen mobil használatra. Biztosítási védelem alá tartoznak a kórházak műszerei, napelemek. Önrészesedés ( Ft/kár, levonásos ) 1.000.000,-Ft/kár alatt 20.000,-Ft. 1.000.000,-Ft/kár felett 300.000,-Ft.

17 Biztosítási portfolió GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS Biztosított kockázatok: Géptörés, gépbaleset - G003 záradék Tűz, robbanás, villámcsapás fedezet kibővítésével, vonatkozó szabályzat szerint. Záradék: Kockázatviselés kiterjed mozgatható és önjáró gépekre, berendezésekre Kézi szerszámokra Az önrészesedés 1.000.000 Ft/kár alatt 20.000 Ft 1.000.000 Ft/kár felett 300.000 Ft üveg kárnál nincs önrész ( visszapillantó tükrök, autó üvegezései, lámpák)

18 Biztosítási portfolió Felelősségbiztosítás: A biztosításnak az általános feltételeken kívül kiterjed: –a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként való használat során keletkezett károkra, –álló járműre fel- ill. arról való lerakodás során keletkezett károkra, –zöld növényzet által okozott károkra –úthibák által okozott károkra –lőfegyver használat által okozott felelősségi károkra. Az ajánlatkérő előírása alapján az ajánlattevőnek a felelősségbiztosítások körében az alábbi területen kell szolgáltatását kifejtenie: –általános felelősségbiztosítás, –tanuló (hallgató) felelősségbiztosítás, –bérbeadói felelősségbiztosítás –bérlői felelősségbiztosítás –munkáltatói felelősségbiztosítás, –szakképzést szervezők felelősségbiztosítása –kollégium üzemeltetői felelősségbiztosítás –rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

19 Biztosítási portfolió Retroaktív fedezet. A biztosítási fedezet kiterjed a 2013.01.01-jét megelőző 5 évben okozott és a jelen szerződés kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra is. A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a hatálya alatt történt, de a Ptk szerinti elévülési időben bejelentett károkra. A biztosításnál összevont kártérítés alkalmazására van lehetőség. Limit (összevont limit): –200.000 eFt/év és 100.000 eFt/kár

20 Biztosítási portfolió Limitek: –általános limit: 100 MFt/kár és 200 MFt/év –úthibák limit 2 MFt/kár/év –zöldnövényzet által okozott kár limit 25 MFt/kár/év –bérbeadói limit 50 MFt/kár és 100 MFt/év –bérlői felelősség limit 50 MFt/kár és 100 MFt/év –alvállalkozói limit 20 MFt/kár és 50 MFt/év

21 Biztosítási portfolió Munkáltatói felelősségbiztosítás A munkáltatói felelősségbiztosítás esetében nem zárható ki a kártérítés ha a kárt a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok súlyos megsértésével okozta, illetőleg ezen szabályok olyan ismétlődő vagy folyamatos megsértésével okozta, amiből eredően három éven belül már következett be munkabaleset. a munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott társadalombiztosítási megtérítési-, és a munkavállalók részéről felmerült kárigényekre is a biztosító megtérítési igényét akkor sem érvényesítheti, ha a munkáltatót a munkaügyi felügyelet munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt pénzbírsággal sújtja A munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjed a biztosítottal (SZTE) munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, szerződéses és tanulói jogviszonyban lévő személyek munkabalesetére. A munkáltatói felelősségbiztosítás a biztosítottal jogviszonyban lévő személyek gépjármű üzemeltetése közbeni baleseteiből eredő károkat is köteles megtéríteni. A biztosításnak ki kell terjednie az egészségügyi létesítményben dolgozó személyzetre. Erre vonatkozó kizárások nélkül. Ki kell terjednie a foglalkozási eredetű megbetegedések megtérülésére. Limit: –általános limit: 20 MFt/kár és 100 MFt/év –Önrészesedés: 0 %

22 Biztosítási portfolió Utas baleset biztosítás utazási napok: 200 nap Utas- balesetbiztosítás biztosítások vonatkozásában a külföldi utazások alkalmával szükséges egyszerűen kezelhető utas-baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás. Ennek megfelelően az ajánlat tartalmazza az alábbiakat: –Egészségügyi segítségnyújtásra vonatkozó biztosítást, –Balesetbiztosítást, –Poggyász- és úti-okmány biztosítást.

23 Biztosítási portfolió Utas baleset biztosítás Utazás bejelentése: –Név –Lakcím –Születési dátum –Honnan-hova –Mikortól meddig Bejelentés szte@pannonsafe.huszte@pannonsafe.hu Visszajelzést küldünk a kötvényről!

24 Kárrendezés Tűz-és elemi kár biztosítás –Káresemény bejelentése (hely, káridőpont, tárgya, rövid leírás, becsült költség) –Tűzvizsgálati jegyzőkönyv –Ajánlatkérő saját belső jegyzőkönyve az eseményről –Költségvetés az eszköz pótlásáról vagy javításról, épületek helyreállításával kapcsolatos árajánlat Betöréses lopás, rablás, Lopáskárok esetén: –Káresemény bejelentése (hely, káridőpont, tárgya, rövid leírás, becsült költség) –Rendőrségi feljelentés –Ajánlatkérő saját belső jegyzőkönyve az eseményről –Költségvetés az eszköz pótlásáról Rongáláskárok esetén: –Káresemény bejelentése (hely, káridőpont, tárgya, rövid leírás, becsült költség) –Ajánlatkérő saját belső jegyzőkönyve az eseményről –Költségvetés az eszköz pótlásáról

25 VÁLLALATI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK KÁRBEJELENTÉSE Tisztelt Partnerünk! Vagyonbiztosítási kárbejelentését az alábbi e-mail címre várjuk: szte@pannonsafe.hu ------------------------------------------------------------------------- Biztosított neve: Címe: Bankszámlaszáma: Szerződésszám(amire a kárbejelentés történik): ÁFA visszaigénylésre jogosult: igen/nem ---------------------------------------------------------------------- Károsult(amennyiben nem azonos a biztosítottal: Címe: Telefonszáma: Bankszámlaszáma: ÁFA visszaigénylésre jogosult: igen/nem --------------------------------------------------------------------- Kapcsolattartó személy neve jelen kárügyben a biztosított részéről: E-mail címe: Telefonszáma: ----------------------------------------------------------------------- Káresemény helye(címe): Időpontja: Káresemény leírása: Károsodott vagyontárgyak felsorolása: Becsült kár összege: Ft --------------------------------------------------------- (A kárbejelentő e-mailhez kérjük elektronikus formában csatolja a már rendelkezésre álló bizonylatokat és esetlegesen meglévő digitális fotókat.)

26 Kárrendezés Általános felelősségbiztosítás A károsult kárbejelentését a Vállalat (továbbiakban: Biztosított) nyilvántartásba veszi és felszólítja a károsultat kárának bizonyítására mind, jogalap, mind összegszerűség tekintetében. Amennyiben lehetséges kérjük jegyzőkönyvben rögzíteni a történteket. A Biztosító felé a kárbejelentést a Biztosított a Pannon Safe Kft-én (továbbiakban: Alkusz) keresztül teszi meg a szte@pannonsafe.hu címen legkésőbb a káresemény tudomására jutását követő 2 napon belül. A bejelentéshez csatoljaszte@pannonsafe.hu –A károsult által tett bejelentést –A saját vizsgálatra vonatkozó feljegyzést, mely tartalmazza a kár elismerését, vagy elutasítását. A Biztosító a bejelentést megvizsgálja és amennyiben szükséges további iratokat, információkat kér. A biztosító kezdeményezi a kifizetést, erről tájékoztatja az Intézményt. Különösen bonyolult ügyekben a Biztosító az Alkuszon keresztül kezdeményezi a személyes egyeztetést az ügyféllel. A kárrendezési eljárásra egyebekben a biztosítási szerződési feltételekben leírtak irányadók. A Biztosított és Biztosító közötti kapcsolattartás az Alkuszon keresztül történik.

27 Kárrendezés Gépjármű károk Fontos!!! KGF Allianz Biztosító Zrt. CASCO Groupama Garancia Biztosító Zrt.

28 Kárrendezés SZTE: Gebhardt Zsuzsanna asszisztens Cím: 7623 Pécs Rét u. 49. Telefon: +36 70 319-3435 Email címek: szte@pannonsafe.hu pestitibor@pannonsafe.hu

29 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ A 2013-tól érvényes biztosításokról Szeged 2013. 01. 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések