Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  NAV 1 A környezetvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  NAV 1 A környezetvédelmi."— Előadás másolata:

1 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV 1 A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás változásai, az ellenőrzés kiterjesztése Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető

2 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény helyett) – MK 2011/75. szám Egyes paragrafusok már 2011. szeptember 1-től hatályosak Felhatalmazó rendelkezés, 38. § termékdíjas kötelezettség, átvállalás, visszaigénylés, hulladékgazdálkodási pályáztatás részletes szabályairól Kormányrendelet lesz, még egyelőre nem ismert

3 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Eljárási szabályok Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) Ágazati szabályok Hulladékgazdálkodási szabályok – dec. 12. Hgt. mód. az irányelv átültetése, Hgt. reform ősztől Termékpályánként szabályzók (pl.: 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól) Új Hgt. Új Korm. rend. Új Vm. rend. Új term ékára m rend. Új Kt. Art. Ket.

4 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV www.nav.hu www.termekdijinfo.hu www.parlamant.hu – Irományok/Folyamatban lévő törvényjavaslatok www.parlamant.hu www.magyarkozlony.hu

5 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Várakozás, bizonytalanság 5 A kihirdetett törvény problémái (1.) Teljesen új törvény Teljesen új szabályozási koncepció Lépcsőzetes hatálybalépés Ellentmondások a tv. egyes rendelkezései között Hiányzó végrehajtási szabályok Elkerülhetetlen módosítás még a hatályba lépés előtt A kihirdetett szabályok A módosítás lehetséges iránya TÉNYEK LEHETŐSÉGEK *

6 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A kihirdetett törvény problémái (2.) Miért problémás a kihirdetett tv. a csomagolóeszköz tekintetében? Nincs kimondva, hogy a csomagolóeszköz termékdíjköteles termék Nincs definíció Valóban, csak a csomagolóeszköz? És a többi csomagolószer? A kötelezett személye, a keletkeztető tény és a keletkezés időpontja nincs összhangban Elkerülhetetlen módosítás!

7 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A Kt. 1. § (3) bek. + törvény mellékletében meghatározott Vámtarifaszámok a) az akkumulátor, b) csomagoló eszköz, az egyéb csomagolószer, c) az egyéb kőolajtermék, d) az elektromos, elektronikai berendezés, e) a gumiabroncs, f) reklámhordozó papír 2010. január 1-jén hatályos KN alkalmazandó De vannak változások a felsorolás azonossága mellett is!

8 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV 2011-es változások a tárgyi hatály tekintetében: csomagolóeszköz: „a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű - általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított - ideiglenes védőburkolat, továbbá a csomagoláshoz használt raklap” egyéb csomagolószer: „csomagolóeszköz kivételével a csomagolószer, csomagolóanyag, csomagolási segédanyag, amelyet csomagolás létrehozásához összetevőként használnak fel vagy csomagolás előállítása céljából hoznak forgalomba” kereskedelmi csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz, amely alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására Elektromos/elektronikai berendezés 2. § 13. pont: alkotórész, tartozék kikerült Reklámhordozó papír definíció változás: gazdasági reklámot tartalmazó kiadvány, kivéve ha a teljes nyomtatott felületére vetítve a nem gazdasági reklám legalább 2/3 – ISSN kikerült

9 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Csomagolóeszköz kötelezettsége Lehetséges megoldás csomagolóeszközre: 1. belf-i f. h.Felhasználó / továbbforgalmazó Kötelezett a teljesítés napján 1. belf-i f. h.felhasználó Nyilatkozat Nem csomagolásként használja Nem csomagolásként ért. tovább Külf-re kiszállítandó csomagoláshoz Átalányos Újrahasználható Nem kell megfizetni ! Vámhatóság ellenőrzés Vámhatóság ellenőrzés Nem, vagy nem a nyil. szerint teljesül Kötelezett az eredeti teljesítés napján + kés. pótlék 1. belf-i f.h.

10 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Anyagáram és termékáram Egyéni hulladékkezelés Csekély mennyiségű csomagolás Fentiekhez kapcsolódóan termékdíj-átalány (más, mint eddig) Forgalomba hozatal 2. § 28. pont: termékdíj kötelezettségek összefoglalása

11 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Új Kt. 3. § (2) bekezdése a) a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, (változás a rh. papír esetében) b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználó c) külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolást a terméktől elválasztó saját célú felhasználó d) bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatója e) nyomdai szolgáltatás esetén a nyomda (reklámhordozó pap.)

12 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Forgalomba hozatal értékesítést jelent (2. § 10. pont) de: – csomagolószer értékesítése is kötelezettséget keletkeztet (kivételek: nyilatkozat) – adóraktárban vagy vámraktárban (vámjogi szabad forgalomban nem lévő termék) értékesítés nem minősül forgalomba hozatalnak Saját célú felhasználás fogalom bővülése: kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén a birtokban lévő termékdíjköteles termékekre, továbbá leltárhiány (kivéve elszámolható hiány) és megsemmisülés (kivéve vis major) esetében is. (Nem keletkezik: külföldre történő értékesítés és természetes személy saját szükségletének kielégítése, mint a régi Kt. 5/C. § (1) és (4) bekezdésében).

13 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Forgalomba hozatal: számlán vagy annak hiányában az ügylet teljesülését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján Saját célú felhasználás: – költségként történő elszámolás – jogutód nélküli megszűnéskor a felszámolási-, végelszámolás elj. első napján – megsemmisüléskor a jegyzőkönyv kelte, vagy nyilvántartásba vétele, vagy könyvelése napján Egyéb kőolajtermék: az első belföldi vevő által kiállított számlán való teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolása napján Csomagolás elválasztása: hasznosítónak történő átadás napján is, választható, de tárgyévben nem változtatható! Készletre vétel (lényegében változatlan szabályok, be kell jelenteni jan. 15-ig).

14 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Art. szerint állandó meghatalmazott – Art. 7. § – meghatározott feltételek (képesítési követelmények, bejelentés, szigorú felelősség) Termékdíj ügyintéző: ha állandó meghatalmazása vagy megbízása van, és a kötelezett nevében, helyett jár el (pl.: termékdíj ügyintézők) A termékdíj befizetés esetén egyetemleges felelőssége van Harmadik ország: pénzügyi képviselő (Art. 9. §)

15 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Bejelentés, változás bejelentés (15 napon belül, KESZ-t választ, Egyéni teljesítő) Termékdíj megállapítás Termékdíj bevallási (Nem kell „0”-ás bevallást benyújtani - várhatóan változik!!!!!) Bejelentkezés (VPID szám igénylés, GLN szám nem kell) Termékdíj befizetési Bizonylat kiállítás, számlán való feltüntetés Nyilvántartás vezetés Adatszolgáltatás Nyilatkozattétel

16 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Tevékenység és változás bejelentés 15 nap Termékdíj átalányra vonatkozó jogosultság vámhatóság felé történő bejelentése a bevallással együtt történik, április 20-ig Készletre vétellel történő megfizetést választ a bejelentés jan. 15-ig történik Egyéni hulladékkezelést végez (termék és anyagáramonként) de itt is jogvesztő a határidő VPID szám alapján a vámhatóság regisztrálja a kötelezettet és a képviselőt, pénzügyi képviselőt – GLN szám nem kell!!!

17 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Elektronikus úton és formában kell a bevallást benyújtani, negyedéves bontásban kell a termékdíj nettó összegét nyilvántartani Negyedévente bevallani, megfizetni Termékdíjátalányos a tárgyévet követő január 20-ig vall be (eddig nem volt bevalló!) – valószínűleg nem kell majd 2013-tól is változni fog lsd. új Kt. 42. §-a – valószínűleg törlésre kerül

18 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A bevallás benyújtására nyitva álló határidőig Ezer forintos szabály (kerekítés) változatlan „Nem kell megfizetni” jogcímek. – Egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása – Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermék regenerálása – Csomagolószer forgalomba hozatala esetén, ha…….. 2013-tól szintén lesz változás – valószínűleg nem lép hatályba

19 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV NEM MINDEN KÖTELEZETT ÁTVÁLLALÓ Termékdíj tartalom Kt. 13. § Ha a belföldi vevő igényli - ??? Részletszabályok végrehajtási rendeletben Konkrét záradék szöveg Csak belf-i előáll. kenőolaj esetén Átvállalás ténye Új Kt. 13. § és 14. § (4) bekezdése alapján fel kell tüntetni az átvállalás tényét a számlán Részletszabályok végrehajtási rendeletben (konkrét záradék szöveg)

20 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Az átvállalás intézményrendszere Kt. 14. § Egyik szereplő sem lehet egyéni hulladékkezelést választó! – Számlán – belföldi előállítású egyéb kőolajtermék – Szerződéssel – Bérgyártásnál (bérgyártó) – export célú átvállalásnál (60-40 %) » Első belföldi vevő » Második belföldi vevő - ??? – termelői szerveződés – csomagolószer első belföldi vevője Az eredeti kötelezett egyetemlegesen felel!!!

21 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Mezőgazdasági termelő értékesítési nettó árbevétel alapján – 10 m Ft-ig 2 000,- Ft – 50 m Ft-ig 7 000,- Ft – Új kötelezett 5 000,- Ft Csak a csomagolószer tekintetében átalányos! Csekély mennyiségű csomagolás 12 000,- Ft – átlépés esetén az általános szabályok szerint adózik Bejelentési és bevallási kötelezettség! – valószínűleg változik Jogosultság, de tárgyéven belül nem változtatható meg!

22 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV 2. számú melléklet A termékdíj alapja, mértéke Tömeg (kg) alapú díjtételek 3. számú melléklet 2. számú melléklet OHÜ-höz csatlakozott kötelezett Fix díjtételek Egyéni teljesítő Képlet szerinti díjtételek

23 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A termékdíj alapja, mértéke Az egyéni hulladékkezelő kötelezett díjfizetése T=R+E1+K1 T: fizetendő termékdíj R: rendszerirányítási alapköltség E1: externális költség K1: kezelési költség R: fix tétel, E1 és K1 képlettel számítandó Termék- és anyagáramonként külön – külön határozandó meg

24 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A termékdíj alapja, mértéke Rendszerirányítási alapköltség (R), ezt mindig fizetni kell: fix táblázat alapján Externális költség (E1) Ha qe=qf, akkor E1-et nem kell fizetni Kezelési költség (K1) Ha qe { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/40/11171096/slides/slide_24.jpg", "name": "Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u.", "description": "7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV A termékdíj alapja, mértéke Rendszerirányítási alapköltség (R), ezt mindig fizetni kell: fix táblázat alapján Externális költség (E1) Ha qe=qf, akkor E1-et nem kell fizetni Kezelési költség (K1) Ha qe

25 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Új szervezetek Termékdíj Bizottság (ajánlások) – Bővülő jogosítványok Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség HKSZ helyett végzi a koordinálási feladatokat Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Ellenőrzési jogosítvány Pályáztatás közbeszerzés útján Vámhatósággal együttműködve Veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladék tekintetében nincs közvetítői jogosultsága.

26 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Vámhatósági feladatbővülés: – Hatósági ellenőrzés Ket. alapján – Hatósági felügyelet Ket. szabályai figyelembe vételével – Adóellenőrzés Art. alapján (nincs eltérő szabályozás) – Kenőolaj visszaigénylés – Hulladékgazdálkodás ellenőrzése jellenzően az Art. szerint (mint a bevallás utólagos ellenőrzése), de speciális jogosítványokkal (költségvetési támogatás???)

27 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Hatósági ellenőrzés Bejelentés, számla záradékolás, nyilvántartások, korábbi ellenőrzés során meghatározott feladatok teljesítése Jegyzőkönyv készül Nincs előzetes értesítés, a pénzügyőr szolgálati igazolvánnyal igazolja ellenőrzési jogosultságát. Gyors, hatékony ellenőrzési forma Hatósági felügyelet Termék előállítása, raktározása, szállítása, készlet, stb. Folyamatos jelenléttel (előre értesítés az ügyfél felé), vagy helyszíni eseti vizsgálattal (előzetes értesítés nélkül).

28 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Hulladékgazdálkodás ellenőrzése – A vámhatóság számára ez az ellenőrzési forma nem teljesen új (EMGA ellenőrzések) – Az OHÜ által teljesített kifizetés jogosultja/egyéni hulladékkezelést választó felé indítja meg a vámhatóság az eljárást (jogszerű- e a közpénzek felhasználása) – Hulladékkezelők, begyűjtők ellenőrzésére nyílik lehetőség (eddig ez nem volt lehetséges) – Keresztellenőrzések lehetősége (lsd. kapcsolódó ellenőrzés Art. szerint)

29 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV Termékdíj bírság Adóbírság helyett Egyéni hulladékkezelő esetében a bírság alap számítása különleges (különbözet 2. melléklet szerinti díjtételének háromszorosával) Egyéb anyagok díjtételének alkalmazása csomagolás esetében Mulasztási bírság Mérték változás (172. § - a szerinti, egyéb 500 000,- Ft-ig) Lefoglalás, elkobzás (változatlan szabályok)

30 Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  1/476-50-20 @: vpop.kkf@nav.gov.hu NAV


Letölteni ppt "Központi Hivatal - Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály 1095 Budapest, Mester u. 7.  NAV 1 A környezetvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések