Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A termékdíjas szabályozás 2008-ban, 2009-ben Dr. Kiskovács Miklós közgazdász, jogász termékdíjas tanácsadó web:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A termékdíjas szabályozás 2008-ban, 2009-ben Dr. Kiskovács Miklós közgazdász, jogász termékdíjas tanácsadó web:"— Előadás másolata:

1 A termékdíjas szabályozás 2008-ban, 2009-ben Dr. Kiskovács Miklós közgazdász, jogász termékdíjas tanácsadó e-mail: kiskovacs.miklos@termekdijak.hu web: www.termekdijak.hu Magyar Könyvvizsgálói Kamara Konferencia Eger, 2008. 09. 05.

2 Legfontosabb dilemmák Mi lesz a szabályozás jövője? Érdemes vele foglalkozni? Tényleg mindenki érintett? Hogyan fog eljárni a VPOP? –Mit, meddig ellenőriz? –Mennyire lesz szigorú? Mi legyen a vitás kérdésekkel? Mi történjék a múlttal, az elmaradásokkal? Melyek a gyenge pontok: bevallás elmaradása, többutas csomagolások, ital-csomagolások, műanyag szatyrok Mire figyeljen egy könyvvizsgáló?

3 Releváns jogszabályok 1, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2, A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 3, A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) kormányrendelet

4 Releváns jogszabályok (2) Egyéb: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5.) korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004-es korm. rendelet 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 164/2003-as korm. rendelet a hulladék-nyilvántartásról

5 Általános eljárási szabályok (1) A termékdíj-köteles termékek köre: a) egyéb kőolajtermék b) gumiabroncs c) hűtőközeg d) akkumulátor e) csomagolás, kereskedelmi csomagolás f) reklámhordozó papír g) elektromos és elektronikai termék

6 Általános eljárási szabályok (2) A kötelezetti kör: A termékdíjköteles termék után, beleértve más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként forgalomba hozott terméket is a kötelezett… a) a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; –DE: reklámhordozó papír, kenőanyagok esetén az első forgalomba hozó első vevője b) közösségen belüli behozatal esetén a termékdíj-köt. termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója c) nem közösségi termékdíj-köteles termék importja esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós d) kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője

7 Általános eljárási szabályok (3) Díjfizetési kötelezettség keletkezése: a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék (és közösségi behozatal) esetén a kötelezettnek az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján Importált termékdíj-köteles termék esetén: –a vámhatósági határozat szerint Kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevőjének: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján (azaz beszerzéskor!)

8 A termékdíj bevallása és megfizetése Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén : –A VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek alapján) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal vallja be (de: éves bevalló is negyedévente) és a bevallásra elrendelt időpontig fizet –a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: –A vámhatóság veti ki

9 A kereskedelmi csomagolás Összetett, darab alapú díjtétel, mely áll ”h”-„ú” és „k” díjtételből, melyek kiszámítása a jogszabályok két külön táblázata alapján történik Nem csak a palackozó, külföldi behozó, hanem annak első továbbforgalmazó vevője is kötelezett (2 kötelezett ugyanazon termékre) Az alábbi italok csomagolására vonatkozik: alkoholtermék, sör, bor, üdítőital, szörp, ásvány- kristályvíz, szik- ivóvíz + a műanyag (bevásárló-reklám) táskák, szatyrok Kimaradt a szabályozásból: –kanna, hordó (ezek után kg alapú díjtételt kell fizetni a gyártónak, de ha többutasok, beszámíthatók a mentességbe) –Jeges kávé (?), energiaital (?), gyümölcslé, - nektár, pezsgő, tejtermékek A palackozott mennyiség („ú”), illetve üzletméret („k”) alapján elkerülhető a kereskedelmi csomagolás díjfizetése A szabályozás várhatóan alapjaiban fog módosulni, kérdés: mikorra?

10 Nyilvántartási problémák, elmaradások Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? –partner adatai, –saját mérés (dokumentálás) –legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben nem lehetséges az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: –Nem jogszabályszerű, de megoldás: az áru betárolásához, vagy a csomagolóeszköz beszerzéshez kötni Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: –a 2003-2007-es évre: pótbevallás (megéri!)

11 A többutas csomagolások, göngyölegek 10/1995-ös KTM rendelet 8.§: –Egyszer kell megfizetni a termékdíjat, ha Speciális bejelentkezési kötelezettségét teljesíti A 11. sz. m.-ben meghatározott visszagyűjtési arányok teljesítése Elkülönítetten nyilvántartani az új-használt, saját-idegen többutas csomagolóeszközöket Erről negyedévente külön beszámolót kell készíteni, 1. negyedéves beszámoló esetén a nyitókészletet bemutatni Egyszer a nyitókészlet után is meg kell fizetni a díjat –Egyébként minden alkalommal kell fizetni, 2008. január 1-től minden kapu bezárul a visszamenőleges korrekciót tekintve, így minden többutas csomagolás automatikusan egyutasnak minősül

12 A koordináló szervezetek Szerződéskötés esetén (2-4 hét átfutás) –A koordináló szervezet: vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását –A kötelezett: hasznosítási díjat fizet (olcsóbb, mint a termékdíj) nyilvántartás vezet a koord. szervezet felé –Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve” –kötelező csomagolásnál és elektronikai termékeknél –A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít –A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell

13 Változások 2008. január 1-től (1) 2007-ben2008-tól BejelentésKvVMVPOP BevallásAPEHVPOP BefizetésAPEH/VPOPVPOP BeszámolásKvVM- Ellenőrzés - díjfizetés - hasznosítás APEH/VPOP körny.védelmi hatóság VPOP k.védelmi hatóság/VPOP A termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek hatósági rendje

14 Változások 2008. január 1-től (2) Bejelentés vámhatósághoz a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül a kötelezett vagy képviselője teheti meg A határidőig be nem jelentett… újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: a kötelezett tesz bejelentést a fizetési kötelezettségről a koordináló szervezet tesz bejelentést a hasznosítással kapcsolatban Bejelentés elmulasztása: mulasztási bírság: legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

15 Változások 2008. január 1-től (3) Bevallás vámhatósághoz gyakoriság: –Art. alapján havi bevalló→havonta –Art. alapján negyedéves bevalló→negyedévente –Art. alapján éves bevalló→negyedévente elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon Koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Tárgyidőszakban nincs kötelezettség: bevallást kell beadni, kivéve, ha a kötelezett nyilatkozik arról, hogy tárgyévben már nem lesz kötelezettsége Bevallás elmulasztása: mulasztási bírság: legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

16 Változások 2008. január 1-től (4) Termékdíj-képviselő Nem kötelező, azonban ha képviselő jár el, a képviselő csak az Art. szabályainak és a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő képviselő lehet az alábbi eljárások esetén: a bejelentési kötelezettség teljesítése; a bevallási kötelezettség teljesítése; az igazolások kérése; a termékdíj visszaigénylési eljárás; a mentességi eljárás; az ellenőrzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; a koordináló szervezettel történő kapcsolattartás; a nyilvántartás vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások Megjegyzés: a végrehajtási rendeletek 2008-tól még nem határoznak meg többletfeltételeket az Art-hez képest

17 Változások 2008. január 1-től (5) Ellenőrzés hatósági nyilvántartás alapjai: –GLN szám –VPID szám KvVM – felügyelőségek - VPOP: közös informatikai rendszer az ellenőrzés terjedelme: –helyszíni ellenőrzés (nyilvántartások, helyiségek, készletek) –mintavétel –számlatartalom hatósági felügyelet alatti működés (folyamatos jelenlét és vizsgálat): –vámhatóság döntése alapján, értesítést követően –visszaigénylés kiutalása előtti ellenőrzésnél

18 Változások 2008. január 1-től (6) Jogkövetkezmények termékdíj bírság –elmulasztott befizetés 100%-a –jogellenes visszaigénylés: a termékdíj 3-szorosa mulasztási bírság hatósági felügyelet alatti működés (folyamatos jelenlét és vizsgálat): –vámhatóság döntése alapján, értesítést követően –visszaigénylés kiutalása előtti ellenőrzésnél lefoglalás és elkobzás eljárás 2008. január 1-je előtti esetekben –már folyamatban lévő APEH-eljárás: APEH fejezi be –VPOP vizsgálhat korábbi időszakokat is jogkövetkezmények: cselekmény elkövetésének időpontjában hatályos szabályok szerint

19 Változások 2008. január 1-től (7) Szakmai módosítások a hűtőberendezés önálló kategóriája megszűnik, ezért a hűtőberendezés a „Háztartási nagygépek” termékkategóriával összevontan kezelendő mentesség: a számítás alapja a tárgyévet megelőző év kibocsátása –kivételek, amikor a tárgyév kibocsátása az alap: csomagolás tárgyévet kettővel megelőző évben nem volt kibocsátás tárgyévi megszűnés esetén a tárgyévi kibocsátás meghaladja az előző évit mentesség: begyűjtési arányok, illetve a begyűjtött mennyiségre vonatkozó hasznosítási arányok termékdíjköteles termékek vámtarifaszámai: frissítve a 2008. január 1- től hatályos rend szerint

20 2009-től… VPOP eljárása hogyan? Új italcsomagolási díjszámítás Italfajták köre vtsz. szerint definiált Bejelentendő a módosított nyilvántartás Bérgyártató lesz a kötelezett És a többi…

21 Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) számlán való feltüntetési kötelezettség

22 MILYEN A JÓ NYILVÁNTARTÁS? Igazodik a gazd á lkod ó szervezet m é ret é hez é s szervezeti fel é p í t é s é hez, nyilv á ntart á si, belsõ inform á ci ó s é s fõk ö nyvi k ö nyvel é si rendszer é hez (PM á ltal aj á nlott: „ 4746 K ö rnyezetv é delmi term é kd í j-fizet é si k ö telezetts é g ” sz á mlasz á m) Meg kell felelnie: Számviteli törvénynek (eszköz kategorizálás, analitikus nyilvántartásnak (cikkszám, GTIN, GLN) Az Art. szerinti termékdíj adónemeknek (331-341- es adókódok) A Kt. szerinti (kötelezettség keletkezési id ő pontoknak, értékesítés irányának, mennyiségi egységeknek, díjtételeknek, VTSZ, csomagolás típus, ital termék fajta, HKT, EWC, GTIN, GLN, VPID)

23 ÜGYFÉL (KÖTELEZETT) VÁM ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Termékdíjas ADATSZOLGÁLTATÁSOK és ADATÁRAMLÁS 1 ablak 1 informatikai rendszer e-KT Informatikai Rendszer Főfelügyelőség, felügyelőségek MANUÁLIS ADATSZOLGÁLTATÁSOK INFORMATIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS A KvVM és területei szervei felé benyújtandó bejelentések, beszámolók adattartalma a havi, negyedéves bevallások adat tartalmában kerül beintegrálásra. Az új rendszerben jelentős előrelépést jelent, hogy a korábban papíron beérkező adatok, elektronikusan támogatott formanyomtatványon kerülnek benyújtásra! IMPORT ESETI ADATLAP BEJELENTÉSEK, HAVI ÉS NEGYED- ÉVES BEVALLÁS

24 TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK NYOMON KÖVETÉSE KT KÓDDAL 2008. JANUÁR 1-TŐL Termékdíjköteles termékkör jelölése 1. pozíció 2-3. pozíció Pénzügyi státusz kód 4-5. pozíció Az 1. pozíció bontása AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 5. AKKUMULÁTOR 6. KŐOLAJTERMÉK 8. HŰTŐKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI TERMÉK 2. GUMIABRONCS

25 A KT08 NYOMTATVÁNY FELÉPÍTÉSE (1) Bejelentő lapok –KT-008-BJ1 Bejelentőlap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezéséről –KT-08-BJ2 Bejelentő részletező Újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentése –KT-08-BJ3 Bejelentés Láncügyletekről –KT-08-BJ4 Képviselő bejelentése –KT-08-BJ5 Hasznosítás mentességi feltétel teljesítéséhez a hulladékkezelők bejelentése Bevallás lapok –KT-08-01 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-02 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-03 Hűtőberendezés és Hűtőközegek környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-04 Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-05 Egyéb kőolajtermék környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-06 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj bevallás –KT-08-07 Elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi termékdíj bevallás...

26 A KT08 NYOMTATVÁNY FELÉPÍTÉSE (2) –KT-08-HAS Bevallás a mentességhez kötődő hulladékkezelési tevékenységről –KT-08-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásról –KT-08-UHA Bevallás újrahasználható csomagolások visszagyűjtéséről –KT-08-UHB Bevallás a kereskedelmi csomagolások termékdíj mentességéhez kötődő forgalmazási és beszerzési tevékenységekről –KT-08-HKS Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekről –KT-08-ÖNP Önellenőrzési lap Kérelem lapok –KT-08-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem –KT-08-KE2 Gazdasági társaság mérséklésre irányuló kérelme –KT-08-KE3 Gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelme –KT-08-KE4 Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem –KT-08-KE5 Bevallás másolati kérelem –KT-08-KNY Nyilatkozat a köztartozásokról –KT-08-P01 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz –KT-08-P02 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz –KT-08-P03 Pótlap a KE3 lapokhoz (Fedezetként felajánlott biztosíték)

27 Speciális jogintézmények Kedvezmény Visszaigénylés –főszabály: VPOP-tól –hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíjmentesség –egyéni teljesítés –koordináló szervezet –„kis cégek” Átvállalás –szerződéssel –számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség –export –nem kereskedelmi célú import, tagállami behozatal

28 Számlában történő feltüntetési kötelezettség teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft” termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): „a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: „a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft” szöveget,” újrahasználható termék elsõ forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a..... környezetvédelmi termékdíj az elsõ forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

29 Számlán történő átvállalás csomagolás az átvállaló által kiállított számlán tételesen feltüntetésre kerül a csomagolási összetevők anyagfajtánkénti mennyisége, továbbá a következő szöveg: „papír csomagolóanyag: … kg” vagy „műanyag bevásárló reklámtáska 3-20 liter: … db” „a termékdíjfizetés alól mentes, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.................. Ft megfizetésre került”.

30 Fontos címek, elérhetőségek www.termekdijak.hu www.vam.gov.hu www.kvvm.hu www.orszagoszoldhatosag.gov.hu www.gs1hu.org www.termekdij.fw.hu

31 Kik vagyunk? A csapat: –Kelemen István (2004-2008 KvVM) –Dr. Kiskovács Miklós (2001-2004 KvVM, majd önálló tanácsadás) Összesen több mint 200 előadás és 250 egyéni konzultáció Több helyen történő publikálás (pl.: Verlag Dashöfer Kft.) Kapcsolattartás több szakmai szervezettel, kamarával Számtalan multinacionális ügyfél: pl.: Metro, Lidl, Plus, Roche, Egis, B Braun, Flextronics, Sanyo, Synergon, Audi stb. Legutóbbi média-megjelenések: Index nyitólap főcikk (05.27) http://index.hu/gazdasag/magyar/term080527/ Mai Piac (05.13) www.maipiac.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=110

32 Amiben Önöknek segíteni tudunk Rövid emailek ingyenes megválaszolása Helyszíni szakmai konzultáció Teljes körű átvilágítás, belső szabályzat kialakítása Érdekérvényesítés a hatóságok felé, jogszabályi módosítás alakítása Esetleges VPOP-s ellenőrzés esetén a cég szakmai-, és érdekképviselete Mentességi kérelmek összeállítása Segítségnyújtás a koordináló szervezet, a hulladékbegyűjtő, a képviselő kiválasztásában A honlapon majd megjelenő szolgáltatások (Hírlevél stb.),

33 Mi valóban képben vagyunk… Napi kapcsolat a Környezetvédelmi Minisztérium felé Kapcsolat a VPOP felé Egyedülálló elméleti és jogszabályi ismeret Egyedülálló gyakorlati, piaci tapasztalat A termékdíjas téma szerteágazó összefüggéseinek komplex ismerete Lényeges szakmai előnyök a multinacionális auditor cégekkel szemben is, akik a témával eddig alig foglalkoztak Ügyfél-orientáltság: rendelkezésre állás, segítségnyújtás Informatív weblap


Letölteni ppt "A termékdíjas szabályozás 2008-ban, 2009-ben Dr. Kiskovács Miklós közgazdász, jogász termékdíjas tanácsadó web:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések