Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens

2 Jogszabályi háttér - termékdíj Új jogszabályok: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény – Magyar Közlöny 2011/75. – A kötelezettekre vonatkozó részei 2012. január 1-jén léptek hatályba. Tv-módosítás : – Egyrészt szakmai módosítás – Másrészt a díjtételek is változtak Végrehajtási rendeletek: – Kormány- és miniszteri rendelet is

3 A termékdíj célja  Környezetkímélő termelés-fogyasztás ösztönzése  Forrásteremtés környezetvédelmi célokra  Adminisztrációs terhek csökkentése

4 Forrásteremtés környezetvédelmi célokra

5 A szabályozás rendszerének változása I. Törvényalkotó A koordináló szervezetek közötti árharc a hulladék hasznosítási kvóták stagnálását okozták Cél: Hulladékhasznosítás mértékének növelése Többször felhasználható termékek használatának elősegítése

6 A szabályozás rendszerének változása II. Gyártói felelősség – állami ellenőrzés Gyártói felelősség – állami felelősség! Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Környezetvédelmi hatóság NAV

7 Termékdíjköteles termékek A termékdíjköteles termékek köre: Akkumulátor (kivétel nikkel-hidrid és lítium-ion akku) Csomagolóeszköz (raklap, papírdoboz), csomagolóanyag (ideiglenes védőburkolat gyűjtőfogalma), csomagolási segédanyag (záró, rögzítő, párnázó elemek, fogantyúk stb.) egyéb kőolajtermék (motorolaj, hidraulikus olaj, diff. olaj stb) elektromos és elektronikai berendezések gumiabroncs reklámhordozó papír (gazdasági reklámot tartalmazó) A jövőben bevonandó termékcsoportok : o szárazelemek o oldószerek o ipari gumik o pirotechnikai termékek o világítótestek

8 Ki a kötelezett? a) a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználó c) külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolást a terméktől elválasztó saját célú felhasználó d) bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatója

9 Termékdíj bevételek 2012 Környezetvédelmi termékdíj bevétel (+38,9)60,1274 milliárd Ft. Hűtőberendezés (+3,7)3,7000 Gumiabroncs (+ 246)746,4274 Reklámhordozó papír (+ 4 251)6 251,2000 Elektromos, elektronikai berendezés (+10 499)12 498,8000 Kenőolaj (+ 9 298)15 498,8000 Csomagolóeszköz (+14 801)25 001,2000 Költségvetési kiadás18, 0000 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása15,1800 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1,6200 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1,2000

10 Tervezett termékdíj bevételek 2013 85 Md Ft, melyből 30 Md Ft a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására (szelektív gyűjtés fejlesztésére)

11 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség I. A környezetvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó önálló nonprofit Kft. szervezeti formában működő 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat. 2011. végéig a koordináló szervezetek megszűntek, 2012. jan. 1-től az addigi mentességi rendszer is megszűnt

12 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség II. Alapvető feladatai: Irányítja a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján, de nem gyűjt, szállít és kezel!!! Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT); Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában

13 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Minden termékdíjköteles termék és anyagáramra vonatkozóan meghatározza, hogy az állam milyen mennyiségű hulladék begyűjtését és hasznosítását várja el és ezt miként kívánja támogatni. Az OHÜ minden év július 31-ig készíti el a következő évre szóló OGYHT-t. Az OGYHT célszámai alapján írja ki az OHT a közbeszerzési pályázatokat Az OHÜ üzleti terve is az OGYHT-ra alapozódik OGYHT céljai: meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése lakossági szelektív hulladékgyűjtés fokozása begyűjtési és/vagy hasznosítási technikák alkalmazása az EU-s kötelezettségek teljesítése érdekében (üveg csomagolási hulladékok és papírhulladékok begyűjtésének növelése, italos karton hulladékok anyagában történő hasznosítását célzó technológia támogatása)

14 Mentességi rendszer megszűnése – Koordináló szervezeti átvállalás megszűnése – Termékdíj megfizetés – Gyártói felelősség Hasznosítási kötelezettséget átvállalja az OHÜ Egyéb Ht. szerinti kötelezettségek maradnak a gyártónál – Egyéni teljesítés Kötelezett telephelyén önálló gyűjtés Termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen Sajátcélú felhasználás esetén saját telephelyen gyűjtés Hasznosítás vagy hasznosíttatás

15 Termékdíjköteles termék: a csomagolás 2003-2011 között!!! CSOMAGOLÁS Csomagolás: minden olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak (csomagolási funkció). A csomagolás mindig valamilyen árunak a része, azzal együtt jelenik meg és „mozog”. Nem termékdíjköteles: az üres csomagolószer Csomagolási szintek: fogyasztói, gyűjtő, szállítási

16 Csomagolószer – 2012-től ismét! csomagolóeszköz 2009.12.31-ig a Kt. 20.§ j) pont: csomagolóeszköz: a külön jogszabályban meghatározott termékek mellett csomagolóeszköznek minősül a termék(ek) vagy kisebb csomagolóeszközök befogadására, egységbe fogására, megóvására, kezelésére, szállítására, csoportosítására és kínálására használt és kialakított ideiglenes védőburkolat, amely e törvény 2. számú mellékletében felsorolt anyagból készült; 2012-től: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű - általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított - ideiglenes védőburkolat, továbbá a csomagoláshoz használt raklap; csomagolási segédanyag a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részét képező, így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő elemek és kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma;, csomagolóanyag a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma; Egyéb csomagolószer

17 A termékdíj bevallása és megfizetése Nem változik: A termékdíj alapja a termék tömege Önbevallás a vámhatóságnak Elektronikus út és forma Negyedéves gyakoriság Megfizetés a bevallás benyújtására meghatározott határidőig Változás: Egyetlen azonosító: VPID, a GLN és KÜJ szám használata megszűnik, helyette az adószámot kell alkalmazni „Nullás” bevallást nem kell benyújtani Negyedéves bontás a nyilvántartásban és a bevallásban Nincs külön szabály az újrahasználható csomagolásra Bevallási gyakoriság változás 2013-tól: várhatóan nem lesz

18 Termékdíjtételek (2013): csomagolás Termékdíj (2013) Ft/kg Műanyag 42 Papír 20 Fém 20 Papír, fa 20 Textil 16 Üveg 17 Társított,rétegzett itk 28 Egyéb társított 50 Egyéb 50

19 Termékdíjtételek (2013): ker. csomagolás Termékdíj (2013) Ft/kg Műanyag táska1800 Műanyag egyéb60 Üveg17 Fém300 Társított rétegzett italkarton 130 Egyéb társított300 Egyéb300

20 Termékdíjtételek (2013): elektronika Termékdíj (2013) Ft/kg Háztartási nagygépek50 Háztartási kisgépek50 IT berendezések50 Szórakoztató elektronika 100 Barkácsgépek, …50 Játékok, szabadidős…50 Ellenőrző, vezérlő…50 Adagoló automaták100 Rádiótelefon készülékek 500

21 Termékdíjtételek (2013): egyéb termékek Termékdíj (2013) Ft/kg Akkumulátor60-80 Gumiabroncs52 Egyéb kőolajtermék112 Reklámhordozó papír 64

22 Nyomdaipari termékek A díjtételek változásának legnagyobb „vesztese” a nyomdaipar, a reklámhordozó papírok után kétszer annyi a befizetendő termékdíj Nem a nyomdai megrendelő, hanem a nyomda lesz a kötelezett A reklámhordozó papír fogalma változott, a gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadványok és az időszaki lapok után is kell fizetni

23 Lehetséges megoldás: újrahasználható csom.eszköz Belföldi előállítású csomagolás: Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha – a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök nyilvántartásában szerepel és – a csomagolást végző a csomagolóeszközt betétdíjas rendszerben használja, – tényleges újrahasználat történik. Külföldről behozott csomagolás: Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha – az újrahasználható csomagolási összetevő a behozataltól számított egy éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállításra kerül Mennyiségi alapú nyilvántartás


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj Dr. Dióssy László c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések