Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj 2009-2010
Dr. Kiskovács Miklós vezető tanácsadó Budapesti Könyvvizsgálói Kamara 2009. október

2 Áttekintés-tematika A termékdíj rendszere
Stratégiák a termékdíj-szabályozásban Kritikus területek Várható változások (2010) Lesz-e, milyen lesz? Nyilvántartás és bevallás

3 Releváns jogszabályok
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosítás: évi XIX. tv. (Magyar Közlöny 2009/44.) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosítás: 7/2009. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2009/74.) A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet módosítás: 104/2009. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2009/66.)

4 Releváns jogszabályok (2)
Egyéb jogszabályok: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

5 Általános eljárási szabályok (1)
A termékdíjköteles termékek köre: egyéb kőolajtermék gumiabroncs hűtőközeg akkumulátor csomagolás, kereskedelmi csomagolás reklámhordozó papír elektromos és elektronikai berendezés + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

6 Általános eljárási szabályok (2)
A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésre kötelezett: a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; bérgyártás: a bérgyártató kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője

7 Bérgyártás Bérgyártás esetén kötelezett 2009-től: a bérgyártató
„megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása” Nem bérgyártás: a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot Átvállalási lehetőségek

8 Általános eljárási szabályok (3)
A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010) Közösségen belüli behozatal: választható: a készletre vétel napja (2010) importált termékdíjköteles termék esetén: a vámhatósági határozat szerint kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor)

9 A termékdíj bevallása és megfizetése
A termékdíj alapja: a termék darabszáma: kereskedelmi csomagolás a termék tömege: minden más termékkör Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén: a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást és a bevallásra elrendelt időpontig fizet a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: a vámhatóság veti ki Újrahasználható csomagolás: évente kell bevallani és fizetni

10 Termékdíj-átvállalás
ELSőDLEGES KÖTELEZETT ELSő VEVő, HA KIVISZI (LEGALÁBB 60%) BÉRGYÁRTÓ koordináló SZERVEZET VPOP CSOMAGOLÓSZER GYÁRTÓ FORGALMAZÓ Átvállalás szerződéssel Átvállalás számlán SZ szla Kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója

11 Számlán történő átvállalás: csomagolás
„Közvetlen” számlakapcsolat A számlán feltüntetendő szöveg: „a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft megfizetésre került” „a termékdíj „H” díjtétel megfizetése átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve) hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft megfizetésre került” Az átvállaló csatlakozik egy hasznosítást koordináló szervezethez

12 Átvállalás Számlán átvállalás Szerződéses átvállalás:
2009-től új szöveg műanyag táska „H” díjtétele külön átvállalható Szerződéses átvállalás: nyilvántartásba vételi eljárás VPOP átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától

13 Hasznosítást koordináló szervezetek
Termékdíj Központi költségvetés Köt. Köt. Köt. Licencdíj VPOP Hasznosítást koordináló szervezet Bevallás KvVM Haszn. Haszn. Haszn. Szolgáltatásmegrendelés

14 A koordináló szervezetek
2009. június 1-jétől: egy cég anyagáramonként egy koordináló szervezettel köthet szerződést Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő) A koordináló szervezet: vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását. A kötelezett: hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj), adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé. Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: Csomagolás és elektronikai berendezés esetében: a termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít. A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.

15 Nyilvántartási problémák, elmaradások
Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? partner adatai, saját mérés (dokumentálás) legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!) tárgyévre, december 20-ig bejelentés Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió 2008 után: pótbevallás vagy önrevízió

16 A többutas csomagolások, göngyölegek
Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2), elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket, évente beszámolót készít a készletmozgásról, Újrahasználható csomagolás után csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén Bejelentést követően: belföldi csomagolás: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség Behozott csomagolás: a belföldön maradó mennyiség a fizetési kötelezettség alapja Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából 2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül 2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be

17 Speciális jogintézmények
Kedvezmény Visszaigénylés főszabály: VPOP-tól hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíj-mentesség es helyett es feltételek: kérelmezni kell! egyéni teljesítés koordináló szervezet „kis cégek” Átvállalás szerződéssel számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség export

18 Kereskedelmi csomagolás
Összetett, darab alapú díjtétel Két kötelezett Kereskedelmi csomagolás fogalma: meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint műanyag (bevásárló-reklám) táska: fogyasztói- vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás A korábbi hatályhoz viszonyítva változás június 1-jétől: egyszer használatos pohár nem kereskedelmi csomagolás egyes tejitalok (iskolatej programról szóló irányelv) kikerülnek műanyag (bevásárló-reklám) táska fogalma Visszamenőleges bírságolási tilalom terjedelme: a kereskedelmi csomagolás köréből június 1-jén kikerülő termékekre termékdíj: igen késedelmi kamat: igen termékdíj- vagy mulasztási bírság: nem

19 Kereskedelmi csomagolás: díjtételek
A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is: gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E1” díjtétel első továbbforgalmazó vevő: „E2” díjtétel ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E1” díjtétel + „E2” díjtétel Díjtételek: „H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória) „E1”: egységesen 1,80 Ft/db „E2”: egységesen 3,50 Ft/db Műanyag (bevásárló-reklám) táska: mindhárom díjtétel érvényes!

20 Kereskedelmi csomagolás: mentesülés
Nem kell megfizetni az „E1” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a db-ot az „E2” díjtételt, ha a kötelezett végfogyasztónak értékesít, az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a db-ot, az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m2. „De minimis” nyilatkozat: gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.

21 Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E1)
„H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül) „E1” díjtétel: levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. tömeg-darab arány (műanyag táska: 100 db/kg) levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. A H. Kft. igazolja 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosítását. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. levonható a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E1” díjtételének 100%-a, ha a környezetbarát védjegyes táskák aránya legalább 25% a bevallási időszak tekintetében kell teljesülnie csak a csomagolás helyén vehető figyelembe védjegy mérete: a táska egyik főoldalának legalább 20%-át kitevő felület Nincs visszaigénylési lehetőség!

22 Kereskedelmi csomagolás: levonás (E2)
„E2” díjtétel: levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. levonható a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E2” díjtételének 100%-a, ha a környezetbarát védjegyes táskák aránya legalább 25% a bevallási időszak tekintetében kell teljesülnie csak a csomagolás helyén vehető figyelembe védjegy mérete: a táska egyik főoldalának legalább 20%-át kitevő felület Nincs visszaigénylési lehetőség!

23 Műanyag zsák, zacskó: átvállalás
Június 1-jétől az átvállalás lehet teljes vagy részleges: A műanyag (bevásárló-reklám) táska teljes termékdíjának számlán történő átvállalása: az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt), az átvállaló levonhatja az „E1” és „E2” díjtételek 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig) az átvállaló nem vonhatja le az „E” díjtételeket a 25%-os környezetbarát védjegyes arányra hivatkozva A műanyag (bevásárló-reklám) táska „H” díjtételének számlán történő átvállalása: a csomagoló fizeti (vagy levonja) az „E” díjtételeket

24 Kereskedelmi csomagolás: díjtételek (2010)
Termékdíjtételek (Ft/kg) Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 400 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 2000 Üveg 30 Rétegzett italcsomagolás 600 Egyéb társított italcsomagolás 700 Fém 1540 Egyéb anyagok 2200 Levonás: újrahasználat: 100% nem újrahasználható csomagolás 70%: csomagolási hulladék hasznosítása 30%: kereskedelmi csomagolásból keletkezett hulladék hasznosítása 80 vagy 90%-os levonással

25 Változások 2009. június 1-jétől
műanyag (bevásárló-reklám) táska új definíciója a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E1+E2” díjtétele 100%-os mértékben levonható 25%-os környezetbarát arány esetén az iskolatej program keretében nyújtott tejitalok csomagolása nem minősül kereskedelmi csomagolásnak az egyszer használatos pohár nem kereskedelmi csomagolás a kereskedelmi csomagolás fogalomköréből kikerülő termékek után január 1. és június 1. között nem lehet termékdíjbírságot vagy mulasztási bírságot kiszabni a műanyag (bevásárló-reklám) táska „H” díjtételének átvállalása műanyag (bevásárló-reklám) táskán feltüntetett környezetbarát védjegy minimális méretét és elhelyezkedése csomagolás esetében a mentességi követelmények enyhítése 2009. szeptember 27-től a szatyrok egyik oldalának 20%-át kitevő végjegy jelölést kell feltüntetni a levonás teljesítéséhez

26 Tervezett változások (1) 2010-től
behozatal egyesített fogalma bevallás negyedéves rendszerességgel, csak elektronikusan az ún. kis mennyiségű csomagolást felhasználónak forgalomba hozó kötelezett nem nyújt be bevallást a vámhatóságnak, ha hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentesül (értelmetlen!!!) a kötelezett képviselője a termékdíj befizetése során is eljárhat a külföldi kötelezettnek alkalmaznia kell pénzügyi képviselőt kereskedelmi csomagolás után csak az első forgalomba hozó fizet, mentesség, levonás változott

27 Tervezett változások (2) 2010-től
a kereskedelmi csomagolás után nem darab alapú, hanem tömeg alapú díjtételt kell fizetni megszűnik a hűtőközegek környezetvédelmi termékdíja A motorkerékpár, egyéb jármű gumiabroncsok bekerülnek a termékdíjköteles gumiabroncsok kategóriájába megszűnik a rádiótelefon-készülékek akkumulátorának önálló kategóriája Termékdíj ügyintéző, mint kötelező képzés megszűnik Megjelenik a termelői szerveződés fogalma

28 Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek
Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) Számlán való feltüntetési kötelezettség

29 TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.)
Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges sör műanyag rekeszben, raklapon Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód csomagolás jellege csomagolási összetevő (kg vagy db) mennyisége (db) Ü001 üveg 1 literig nem újrahasználható üveg palack 1 db 0,5 kg 1000 F001 fém 44800 fém kupak 0,002 kg P001 papír 43900 papír címke 0,001 kg M001 műanyag 41900 20 x 0,5 L márkázott rekesz 2 kg 50 F001 fa 45900 EUR raklap 10 kg 1 újrahasználható műanyag 41900 Stretch fólia 0,2 kg 1 nem újrahasználható M002

30 A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok
1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS 2. GUMIABRONCS 1. pozíció 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS Termékdíjköteles termékkör jelölése 5. AKKUMULÁTOR 6. KőOLAJTERMÉK 8. HűTőKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 2-3. pozíció AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) Az 1. pozíció bontása 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 4-5. pozíció Pénzügyi státusz kód 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL

31 A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok
A KT kód 6-7. kiegészítő jegye (származáskód): Belföldi előállítású termék Első belföldi forgalomba hozó B1 Saját célú felhasználó B2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője B3 Bérgyártató B6 Európai Közösségből behozott termék Első belföldi forgalomba hozó K1 Saját célú felhasználó K2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője K3 Harmadik országból importált termék Első belföldi forgalomba hozó I1 Saját célú felhasználó I2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője I3

32 Bejelentés és bevallás
a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül változások bejelentése 15 napon belül a be nem jelentett… újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Bevallás gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: havi bevalló → havonta negyedéves bevalló → negyedévente éves bevalló → évente Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről, a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

33 A KT09 nyomtatvány kitöltése
VPID szám igénylése: postán / személyesen GLN szám igénylése: postán / személyesen ABEV keretprogram letöltése: Ügyfélkapu regisztráció: okmányiroda EÜC regisztráció: postán / személyesen Bejelentés-kérelem KT09-BEJKE postán / személyesen Bevallás KT09-BEV postán / ügyfélkapu

34 KT09 Bejelentés/kérelem csak papír formátumban küldhető be
BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás) BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től) KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme KT-kód 7. jegye is szükséges TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről Bevallás külön nyomtatványok: 1. havi/negyedéves, 2. éves B01: tömeg alapú termékdíj bevallása B02: darab alapú termékdíj bevallása UHB: kereskedelmi csomagolás levonásának adatai havi kerekítés 0 Ft-ra levonás/visszaigénylés: csak a VIS lapon

35

36

37

38 Számlán történő feltüntetési kötelezettség
teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: „a környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból : Ft” termékdíj mentesség esetén (díjtételenként): „a környezetvédelmi termékdíj alól %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: „a környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból környezetvédelmi termékdíja: Ft” szöveget,” újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

39 Fontos címek, elérhetőségek
Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj"

Hasonló előadás


Google Hirdetések