Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009-2010 Dr. Kiskovács Miklós vezető tanácsadó www.green-tax.hu Budapesti Könyvvizsgálói Kamara 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009-2010 Dr. Kiskovács Miklós vezető tanácsadó www.green-tax.hu Budapesti Könyvvizsgálói Kamara 2009. október."— Előadás másolata:

1 www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009-2010 Dr. Kiskovács Miklós vezető tanácsadó www.green-tax.hu Budapesti Könyvvizsgálói Kamara 2009. október 19-21.

2 www.green-tax.hu Áttekintés-tematika A termékdíj rendszere Stratégiák a termékdíj-szabályozásban Kritikus területek Várható változások (2010) –Lesz-e, milyen lesz? Nyilvántartás és bevallás

3 www.green-tax.hu Releváns jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény –módosítás: 2009. évi XIX. tv. (Magyar Közlöny 2009/44.) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet –módosítás: 7/2009. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2009/74.) A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet –módosítás: 104/2009. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2009/66.)

4 www.green-tax.hu Releváns jogszabályok (2) Egyéb jogszabályok: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

5 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (1) A termékdíjköteles termékek köre: a)egyéb kőolajtermék b)gumiabroncs c)hűtőközeg d)akkumulátor e)csomagolás, kereskedelmi csomagolás f)reklámhordozó papír g)elektromos és elektronikai berendezés + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

6 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (2) A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésre kötelezett: a)a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; bérgyártás: a bérgyártató kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője b)Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója c)import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós d)kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője

7 www.green-tax.hu Bérgyártás Bérgyártás esetén kötelezett 2009-től: a bérgyártató Bérgyártás: –„megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása” Nem bérgyártás: –a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot –a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot Átvállalási lehetőségek

8 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (3) A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010) Közösségen belüli behozatal: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –választható: a készletre vétel napja (2010) importált termékdíjköteles termék esetén: –a vámhatósági határozat szerint kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor)

9 www.green-tax.hu A termékdíj bevallása és megfizetése A termékdíj alapja: –a termék darabszáma: kereskedelmi csomagolás –a termék tömege: minden más termékkör Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén: –a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást és a bevallásra elrendelt időpontig fizet –a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: –a vámhatóság veti ki Újrahasználható csomagolás: –évente kell bevallani és fizetni

10 www.green-tax.hu Termékdíj-átvállalás ELSőDLEGES KÖTELEZETT ELSő VEVő, HA KIVISZI (LEGALÁBB 60%) BÉRGYÁRTÓ koordináló SZERVEZET VPOP CSOMAGOLÓSZER GYÁRTÓ CSOMAGOLÓSZER FORGALMAZÓ Átvállalás szerződéssel Átvállalás számlán SZ szla Kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója szla

11 www.green-tax.hu Számlán történő átvállalás: csomagolás „Közvetlen” számlakapcsolat A számlán feltüntetendő szöveg: –„a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.................. Ft megfizetésre került” –„a termékdíj „H” díjtétel megfizetése átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)................................... hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.............. Ft megfizetésre került” Az átvállaló csatlakozik egy hasznosítást koordináló szervezethez

12 www.green-tax.hu Átvállalás Számlán átvállalás –2009-től új szöveg –műanyag táska „H” díjtétele külön átvállalható Szerződéses átvállalás: –nyilvántartásba vételi eljárás VPOP átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától

13 www.green-tax.hu Hasznosítást koordináló szervezetek Hasznosítást koordináló szervezet Köt. Haszn. KvVM VPOP Központi költségvetés Szolgáltatásmegrendelés Bevallás Licencdíj Termékdíj

14 www.green-tax.hu A koordináló szervezetek 2009. június 1-jétől: egy cég anyagáramonként egy koordináló szervezettel köthet szerződést Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő) A koordináló szervezet: –vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását. A kötelezett: –hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj), –adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé. Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: Csomagolás és elektronikai berendezés esetében: a termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít. A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.

15 www.green-tax.hu Nyilvántartási problémák, elmaradások Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? –partner adatai, –saját mérés (dokumentálás) –legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: –a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!) –tárgyévre, december 20-ig bejelentés Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: –2003-2007 közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió –2008 után: pótbevallás vagy önrevízió

16 www.green-tax.hu A többutas csomagolások, göngyölegek Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett –a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2), –elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket, –évente beszámolót készít a készletmozgásról, Újrahasználható csomagolás után –csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni –visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén Bejelentést követően: –belföldi csomagolás: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség –Behozott csomagolás: a belföldön maradó mennyiség a fizetési kötelezettség alapja Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából –2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül 2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be

17 www.green-tax.hu Speciális jogintézmények Kedvezmény Visszaigénylés –főszabály: VPOP-tól –hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíj-mentesség –2009-2010-es helyett 2008-2009-es feltételek: kérelmezni kell! –egyéni teljesítés –koordináló szervezet –„kis cégek” Átvállalás –szerződéssel –számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség –export

18 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás Összetett, darab alapú díjtétel Két kötelezett Kereskedelmi csomagolás fogalma: –meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint –műanyag (bevásárló-reklám) táska: fogyasztói- vagy gyűjtőcsomagolt, illetve csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására szolgáló hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska csomagolás A korábbi hatályhoz viszonyítva változás 2009. június 1-jétől: –egyszer használatos pohár nem kereskedelmi csomagolás –egyes tejitalok (iskolatej programról szóló irányelv) kikerülnek –műanyag (bevásárló-reklám) táska fogalma Visszamenőleges bírságolási tilalom terjedelme: –a kereskedelmi csomagolás köréből június 1-jén kikerülő termékekre –termékdíj: igen –késedelmi kamat: igen –termékdíj- vagy mulasztási bírság: nem

19 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: díjtételek A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is: –gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel –első továbbforgalmazó vevő: „E 2 ” díjtétel –ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel + „E 2 ” díjtétel Díjtételek: –„H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória) –„E 1 ”: egységesen 1,80 Ft/db –„E 2 ”: egységesen 3,50 Ft/db Műanyag (bevásárló-reklám) táska: mindhárom díjtétel érvényes!

20 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: mentesülés Nem kell megfizetni –az „E 1 ” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a 75 000 db-ot –az „E 2 ” díjtételt, ha a kötelezett végfogyasztónak értékesít, az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a 75 000 db-ot, az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m 2. „De minimis” nyilatkozat: –gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.

21 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E 1 ) „H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül) „E 1 ” díjtétel: –levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E 1 ” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. tömeg-darab arány (műanyag táska: 100 db/kg) –levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. A H. Kft. igazolja 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosítását. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E 1 ” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. –levonható a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E 1 ” díjtételének 100%-a, ha a környezetbarát védjegyes táskák aránya legalább 25% a bevallási időszak tekintetében kell teljesülnie csak a csomagolás helyén vehető figyelembe védjegy mérete: a táska egyik főoldalának legalább 20%-át kitevő felület Nincs visszaigénylési lehetőség!

22 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: levonás (E 2 ) „E 2 ” díjtétel: –levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E 2 ” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. –levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E 2 ” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. –levonható a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E 2 ” díjtételének 100%-a, ha a környezetbarát védjegyes táskák aránya legalább 25% a bevallási időszak tekintetében kell teljesülnie csak a csomagolás helyén vehető figyelembe védjegy mérete: a táska egyik főoldalának legalább 20%-át kitevő felület Nincs visszaigénylési lehetőség!

23 www.green-tax.hu Műanyag zsák, zacskó: átvállalás Június 1-jétől az átvállalás lehet teljes vagy részleges: A műanyag (bevásárló-reklám) táska teljes termékdíjának számlán történő átvállalása: –az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt), –az átvállaló levonhatja az „E 1 ” és „E 2 ” díjtételek 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig) –az átvállaló nem vonhatja le az „E” díjtételeket a 25%-os környezetbarát védjegyes arányra hivatkozva A műanyag (bevásárló-reklám) táska „H” díjtételének számlán történő átvállalása: –az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt), –a csomagoló fizeti (vagy levonja) az „E” díjtételeket

24 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: díjtételek (2010) Termékdíjtételek (Ft/kg) –Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]400 –Műanyag (bevásárló-reklám) táska2000 –Üveg 30 –Rétegzett italcsomagolás600 –Egyéb társított italcsomagolás700 –Fém1540 –Egyéb anyagok2200 Levonás: –újrahasználat: 100% –nem újrahasználható csomagolás 70%: csomagolási hulladék hasznosítása 30%: kereskedelmi csomagolásból keletkezett hulladék hasznosítása 80 vagy 90%-os levonással

25 www.green-tax.hu Változások 2009. június 1-jétől műanyag (bevásárló-reklám) táska új definíciója a műanyag (bevásárló-reklám) táska „E1+E2” díjtétele 100%-os mértékben levonható 25%-os környezetbarát arány esetén az iskolatej program keretében nyújtott tejitalok csomagolása nem minősül kereskedelmi csomagolásnak az egyszer használatos pohár nem kereskedelmi csomagolás a kereskedelmi csomagolás fogalomköréből kikerülő termékek után 2009. január 1. és június 1. között nem lehet termékdíjbírságot vagy mulasztási bírságot kiszabni a műanyag (bevásárló-reklám) táska „H” díjtételének átvállalása műanyag (bevásárló-reklám) táskán feltüntetett környezetbarát védjegy minimális méretét és elhelyezkedése csomagolás esetében a mentességi követelmények enyhítése 2009. szeptember 27-től a szatyrok egyik oldalának 20%-át kitevő végjegy jelölést kell feltüntetni a levonás teljesítéséhez

26 www.green-tax.hu Tervezett változások (1) 2010-től behozatal egyesített fogalma bevallás negyedéves rendszerességgel, csak elektronikusan az ún. kis mennyiségű csomagolást felhasználónak forgalomba hozó kötelezett nem nyújt be bevallást a vámhatóságnak, ha hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentesül (értelmetlen!!!) a kötelezett képviselője a termékdíj befizetése során is eljárhat a külföldi kötelezettnek alkalmaznia kell pénzügyi képviselőt kereskedelmi csomagolás után csak az első forgalomba hozó fizet, mentesség, levonás változott

27 www.green-tax.hu Tervezett változások (2) 2010-től a kereskedelmi csomagolás után nem darab alapú, hanem tömeg alapú díjtételt kell fizetni megszűnik a hűtőközegek környezetvédelmi termékdíja A motorkerékpár, egyéb jármű gumiabroncsok bekerülnek a termékdíjköteles gumiabroncsok kategóriájába megszűnik a rádiótelefon-készülékek akkumulátorának önálló kategóriája Termékdíj ügyintéző, mint kötelező képzés megszűnik Megjelenik a termelői szerveződés fogalma

28 www.green-tax.hu Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) Számlán való feltüntetési kötelezettség

29 www.green-tax.hu TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.) Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges sör műanyag rekeszben, raklapon Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: 5998888800032 anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód csomagolás jellege csomagolási összetevő csomagolási összetevő (kg vagy db) csomagolási összetevő mennyisége (db) Ü001 üveg 1 literig nem újrahasználható üveg palack 1 db 0,5 kg 1000 F001 fém 44800 fém kupak0,002 kg1000 P001 papír 43900 papír címke0,001 kg1000 nem újrahasználható nem újrahasználható M001 műanyag 41900 20 x 0,5 L márkázott rekesz 2 kg50újrahasználható 5998888890019 F001 fa 45900 EUR raklap10 kg1újrahasználható 5996666000353 műanyag 41900 Stretch fólia0,2 kg1 nem újrahasználható M002

30 www.green-tax.hu A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok Termékdíjköteles termékkör jelölése 1. pozíció 2-3. pozíció Pénzügyi státusz kód 4-5. pozíció Az 1. pozíció bontása AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 5. AKKUMULÁTOR 6. KőOLAJTERMÉK 8. HűTőKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS 2. GUMIABRONCS

31 www.green-tax.hu A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok A KT kód 6-7. kiegészítő jegye (származáskód): Belföldi előállítású termék Első belföldi forgalomba hozóB1 Saját célú felhasználóB2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevőjeB3 BérgyártatóB6 Európai Közösségből behozott termék Első belföldi forgalomba hozóK1 Saját célú felhasználóK2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevőjeK3 Harmadik országból importált termék Első belföldi forgalomba hozóI1 Saját célú felhasználóI2 Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevőjeI3

32 www.green-tax.hu Bejelentés és bevallás Bejelentés a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül változások bejelentése 15 napon belül a be nem jelentett… –újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül –begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Bevallás gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: –havi bevalló→havonta –negyedéves bevalló→negyedévente –éves bevalló→évente Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: –a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről, –a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

33 www.green-tax.hu A KT09 nyomtatvány kitöltése VPID szám igénylése: –www.vam.hupostán / személyesen GLN szám igénylése: –www.gs1hu.orgpostán / személyesen ABEV keretprogram letöltése: –www.apeh.hu Ügyfélkapu regisztráció: –www.magyarorszag.huokmányiroda EÜC regisztráció: –www.vam.gov.hupostán / személyesen Bejelentés-kérelem –KT09-BEJKEpostán / személyesen Bevallás –KT09-BEVpostán / ügyfélkapu

34 www.green-tax.hu KT09 Bejelentés/kérelem csak papír formátumban küldhető be BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás) BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től) KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme KT-kód 7. jegye is szükséges TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről Bevallás külön nyomtatványok: 1. havi/negyedéves, 2. éves B01: tömeg alapú termékdíj bevallása B02: darab alapú termékdíj bevallása UHB: kereskedelmi csomagolás levonásának adatai havi kerekítés 0 Ft-ra levonás/visszaigénylés: csak a VIS lapon

35 www.green-tax.hu

36

37

38 Számlán történő feltüntetési kötelezettség teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: – „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft” termékdíj mentesség esetén (díjtételenként): –„a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: –„a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft” szöveget,” újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

39 www.green-tax.hu Fontos címek, elérhetőségek www.green-tax.hu www.vam.gov.hu www.termekdijinfo.hu www.kvvm.hu www.orszagoszoldhatosag.gov.hu www.gs1hu.org Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009-2010 Dr. Kiskovács Miklós vezető tanácsadó www.green-tax.hu Budapesti Könyvvizsgálói Kamara 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések