Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói."— Előadás másolata:

1 www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom- Esztergom Megyei Szervezete

2 www.green-tax.hu Legfontosabb dilemmák Mi lesz a szabályozás jövője? Érdemes vele foglalkozni? Tényleg mindenki érintett? Hogyan fog eljárni a VPOP? –Mit, meddig ellenőriz? –Mennyire lesz szigorú? Mi legyen a vitás kérdésekkel? Mi történjék a múlttal, az elmaradásokkal? Melyek a gyenge pontok: bevallás elmaradása, többutas csomagolások, italcsomagolások, műanyag szatyrok?

3 www.green-tax.hu Áttekintés-tematika A termékdíj rendszere (2009) Kritikus területek Változások összefoglalása Esettanulmányok Nyilvántartás és bevallás

4 www.green-tax.hu Releváns jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény –módosítás: 2008. évi LXIX. tv. (Magyar Közlöny 2008/161.) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet –módosítás: 31/2008. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2008/193.) A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet –módosítás: 313/2008. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2008/188.)

5 www.green-tax.hu Releváns jogszabályok (2) Egyéb jogszabályok: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

6 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (1) A termékdíjköteles termékek köre: a)egyéb kőolajtermék b)gumiabroncs c)hűtőközeg d)akkumulátor e)csomagolás, kereskedelmi csomagolás f)reklámhordozó papír g)elektromos és elektronikai berendezés + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

7 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (2) A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésre kötelezett: a)a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; bérgyártás: a bérgyártató kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője b)Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója c)import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós d)kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője

8 www.green-tax.hu Általános eljárási szabályok (3) A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010) Közösségen belüli behozatal: –az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy –a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja –választható: a készletre vétel napja (2010) importált termékdíjköteles termék esetén: –a vámhatósági határozat szerint kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor!)

9 www.green-tax.hu A termékdíj bevallása és megfizetése Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén: –a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást (2009-től: az éves bevalló évente) és a bevallásra elrendelt időpontig fizet –a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: –a vámhatóság veti ki Újrahasználható csomagolás: –évente kell bevallani és fizetni

10 www.green-tax.hu Termékdíj-átvállalás ELSőDLEGES KÖTELEZETT ELSő VEVő, HA KIVISZI (LEGALÁBB 60%) BÉRGYÁRTÓ koordináló SZERVEZET VPOP CSOMAGOLÓSZER GYÁRTÓ CSOMAGOLÓSZER FORGALMAZÓ Átvállalás szerződéssel Átvállalás számlán SZ szla Kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója szla

11 www.green-tax.hu Számlán történő átvállalás: csomagolás A számlán feltüntetendő szöveg: –„a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból.................. Ft megfizetésre került”. Az átvállaló csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez –nem teljesül: az „átvállaló” kétszeres termékdíjat fizet

12 www.green-tax.hu Hasznosítást koordináló szervezetek Hasznosítást koordináló szervezet Köt. Haszn. KvVM VPOP Központi költségvetés Szolgáltatásmegrendelés Bevallás Licencdíj Termékdíj

13 www.green-tax.hu A koordináló szervezetek Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő) A koordináló szervezet: –vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását. A kötelezett: –hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj), –adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé. Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: –pl.: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”, –„kötelező” csomagolásnál és elektronikai termékeknél. A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít. A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.

14 www.green-tax.hu Nyilvántartási problémák, elmaradások Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? –partner adatai, –saját mérés (dokumentálás) –legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: –a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!) –tárgyévre, december 20-ig bejelentés Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: –2003-2007 közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió –2008: pótbevallás vagy önrevízió

15 www.green-tax.hu A többutas csomagolások, göngyölegek Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett –a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2), –elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket, –évente beszámolót készít a készletmozgásról, –(2009-től nem érvényes: meghatározott visszagyűjtési arányt teljesít) Újrahasználható csomagolás után –csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni –visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén Bejelentést követően: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából –2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül 2009-ben ez a szigorú megszorítás megszűnt, azaz valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be

16 www.green-tax.hu Speciális jogintézmények Kedvezmény Visszaigénylés –főszabály: VPOP-tól –hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíj-mentesség –egyéni teljesítés –koordináló szervezet –„kis cégek” Átvállalás –szerződéssel –számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség –export

17 www.green-tax.hu Változások összefoglalása Általános módosítások Italcsomagolások Műanyag zacskók, zsákok

18 www.green-tax.hu Változások: bérgyártás Bérgyártás esetén kötelezett: a bérgyártató Bérgyártás: –„megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása” Nem bérgyártás: –a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot –a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot Átvállalási lehetőségek

19 www.green-tax.hu Bevallás, újrahasználható csomagolás Gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: –havi bevalló→havonta –negyedéves bevalló→negyedévente –éves bevalló→évente Újrahasználható csomagolás: –évente kell bevallani –nincs előírás a visszavételi arányra –2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl, azaz visszamenőlegesen jelenti be őket –koordináló szervezet hasznosítási kötelezettsége: forgalomba hozott – visszagyűjtött + selejtté vált

20 www.green-tax.hu Példa (4) Kereskedelmi vállalat göngyölegmozgásai az alábbiak szerint alakulnak: Importból, Közösségből érkezik be áru újrahasználható raklapon Belföldről alapanyagok vásárlása történik, amelyek egy része újrahasználható raklapokra van csomagolva A külföldről behozott raklapok egy része kicsomagolást követően azonnal visszakerül a külföldi partnerhez A külföldről érkezett áru egy része változatlan formában, másik része átcsomagolás után belföldi vevőkhöz kerül A belföldi vevőktől visszagyűjtött üres raklapok egy része visszakerül a külföldi partnerhez A raktárban selejtté vált raklapokat a dolgozók hazaviszik

21 www.green-tax.hu Átvállalás 2009-ben Számlán átvállalás: új szöveg Szerződéses átvállalás: –új jogcímek: első vevő a termékek legalább 60%-át külföldre viszi bérgyártás: a bérgyártó vállalhat át –nyilvántartásba vételi eljárás VPOP „nyilvántartásba veszi” átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától

22 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: fogalom Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel Kereskedelmi csomagolás fogalma: –meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint –műanyag táska: a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha csomagolássá válik A jelenlegi hatályhoz viszonyítva bővülés: –kanna, hordó, egyéb anyagból készült csomagolások –Italtermékek

23 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: díjtételek A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is: –gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel –első továbbforgalmazó vevő: „E 2 ” díjtétel –ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E 1 ” díjtétel + „E 2 ” díjtétel Díjtételek: –„H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória) –„E 1 ”: egységesen 1,80 Ft/db –„E 2 ”: egységesen 3,50 Ft/db Műanyag zsák, zacskó: mindhárom díjtétel érvényes!

24 www.green-tax.hu Példa (2) Kereskedelmi egység műanyag táskákat, zacskókat, zsákokat forgalmaz az alábbiak szerint: A vevő a pénztárnál műanyag szatyrot kap A pénztárnál vásárolható műanyag táska (15 Ft/db) és környezetbarát védjeggyel rendelkező műanyag táska (25 Ft/db) Pékáru, zöldség, gyümölcs becsomagolásához tekercselt műanyag szatyor áll a vevő rendelkezésére Szemeteszsák kapható 30 darabos egységcsomagban Az árukínálatban szerepel műanyag zacskóba (előre) csomagolt szeletelt kenyér A zacskók, szatyrok és táskák beszállítója a számlán a következő szöveget tünteti fel: „a termékdíj átvállalva”.

25 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: mentesülés Nem kell megfizetni –az „E 1 ” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a 75 000 db-ot –az „E 2 ” díjtételt, ha a kötelezett végfogyasztónak értékesít, az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a 75 000 db-ot, az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m 2. „De minimis” nyilatkozat: –gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.

26 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E 1 ) „H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül) „E 1 ” díjtétel: –levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E 1 ” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. –levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. Az EKO-PUNKT Kft. által a H. Kft. részére kiállított igazolás 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosításáról szól. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E 1 ” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.

27 www.green-tax.hu Kereskedelmi csomagolás: levonás (E 2 ) „E 2 ” díjtétel: –levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E 2 ” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. –levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E 2 ” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. Nincs visszaigénylési lehetőség!

28 www.green-tax.hu Példa (3) Élelmiszerbolt-hálózat egyes adatai: A vállalkozás három üzlethelyiséggel rendelkezik, ezek 35, 65 és 110 m 2 -esek A cég a következő italtermékeket forgalmazza: –Közösségből behozott rövidital, ásványvíz –belföldi sörgyártól vásárolt üveges és dobozos sör, alkoholmentes sör –belföldi gyártótól vásárolt szénsavas üdítőital, forrásvíz –belföldi termelőtől vásárolt bor műanyag kannában –belföldi nagykereskedőtől vásárolt bor, gyümölcslé A cég 2008. szeptember 1-jén szerződést kötött egy hasznosítást koordináló szervezettel A vállalkozás 2005-2009. évekre sör „k” díjtétel tekintetében 100%-os mértékű mentességet kapott a környezetvédelmi felügyelőségtől A cég betétdíjas rendszerben visszaveszi az újrahasználható italcsomagolásokat

29 www.green-tax.hu Műanyag zsák, zacskó: átvállalás A műanyag zsák és zacskó termékdíjának számlán történő átvállalása esetén a koordináló szervezettel szerződött átvállaló kötelezettségei az alábbiak szerint alakulhatnak: –az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt), –az átvállaló levonhatja az „E 1 ” díjtétel 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig), –az átvállaló levonhatja az „E 2 ” díjtétel 85%-át, ha a csomagoló visszaveszi a vevőjétől a hulladékká vált csomagolást és azt az átvállaló (a koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezelőnek átadja.

30 www.green-tax.hu Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) Számlán való feltüntetési kötelezettség

31 www.green-tax.hu Példa (4) Iskolai büfé a következő csomagolásokat használja, forgalmazza: Szendvicsekhez, süteményekhez papírtálca, igény esetén papírzacskó, műanyagzacskó Palackos, dobozos ásványvíz, üdítő Ásványvíz, üdítő kitöltése műanyagpohárba Az italokat közvetlenül a gyártótól szerzi be. Környezetvédelmi termékdíjat nem vall be és nem fizet.

32 www.green-tax.hu TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.) Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges pezsgő műanyag rekeszben, raklapon Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: 5998888800032 anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód csomagolás jellege csomagolási összetevő csomagolási összetevő (kg vagy db) csomagolási összetevő mennyisége (db) Ü001 üveg 1 literig nem újrahasználható üveg palack 1 db 0,5 kg 1000 F001 fém 44800 fém kupak0,002 kg1000 P001 papír 43900 papír címke0,001 kg1000 nem újrahasználható nem újrahasználható M001 műanyag 41900 20 x 0,5 L márkázott rekesz 2 kg50újrahasználható 5998888890019 F001 fa 45900 EUR raklap10 kg1újrahasználható 5996666000353 műanyag 41900 Stretch fólia0,2 kg1 nem újrahasználható M002

33 www.green-tax.hu A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok Termékdíjköteles termékkör jelölése 1. pozíció 2-3. pozíció Pénzügyi státusz kód 4-5. pozíció Az 1. pozíció bontása AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 5. AKKUMULÁTOR 6. KőOLAJTERMÉK 8. HűTőKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS 2. GUMIABRONCS

34 www.green-tax.hu Bejelentés és bevallás Bejelentés a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül változások bejelentése 15 napon belül a határidőig be nem jelentett… –újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül –begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Bevallás gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: –havi bevalló→havonta –negyedéves bevalló→negyedévente –éves bevalló→évente Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: –a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről, –a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

35 www.green-tax.hu A KT09 nyomtatvány kitöltése VPID szám igénylése: –www.vam.hupostán / személyesen GLN szám igénylése: –www.gs1hu.orgpostán / személyesen ABEV keretprogram letöltése: –www.apeh.hu Ügyfélkapu regisztráció: –www.magyarorszag.huokmányiroda EÜC regisztráció: –www.vam.gov.hupostán / személyesen Bejelentés-kérelem (KT09)postán / személyesen Bevallás (KT09)postán / ügyfélkapu

36 www.green-tax.hu KT09: bejelentés és kérelem csak papír formátumban küldhető be BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás) BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től) KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme KT-kód 7. jegye is szükséges TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről

37 www.green-tax.hu Számlán történő feltüntetési kötelezettség teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: – „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft” termékdíj mentesség esetén (díjtételenként): –„a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: –„a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft” szöveget,” újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: –„a..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

38 www.green-tax.hu Fontos címek, elérhetőségek www.termekdijak.hu www.green-tax.hu www.vam.hu www.kvvm.hu www.orszagoszoldhatosag.gov.hu www.gs1hu.org

39 www.green-tax.hu Kik vagyunk? Vezető tanácsadók: –Kelemen István (2004-2008 KvVM) –Dr. Kiskovács Miklós (2001-2004 KvVM, majd önálló tanácsadás) Összesen több mint 200 előadás és 250 egyéni konzultáció Több helyen történő publikálás (Verlag Dashöfer, MKVK OK kiadvány) Kapcsolattartás több szakmai szervezettel, kamarával Számtalan multinacionális ügyfél: pl.: Metro, Lidl, Plus, Aldi, Egis, B Braun, Flextronics, Sanyo, Synergon, Audi stb. 2009-es jogszabály módosítás alternatív szakmai anyagának kidolgozása

40 www.green-tax.hu Amiben Önöknek segíteni tudunk Helyszíni, cégre szabott szakmai konzultáció Teljes körű átvilágítás, belső szabályzat kialakítása Érdekérvényesítés a hatóságok felé, jogszabályi módosítás alakítása VPOP-s ellenőrzés esetén a cég szakmai-, és érdekképviselete Mentességi kérelmek összeállítása Segítségnyújtás a koordináló szervezet, a hulladékbegyűjtő, a képviselő kiválasztásában A honlapon megjelenő egyéb szolgáltatások (hírlevél, kérdések-válaszok stb.)

41 www.green-tax.hu Mi valóban képben vagyunk… Napi kapcsolat a Környezetvédelmi Minisztérium felé Kapcsolat a VPOP felé Egyedülálló elméleti és jogszabályi ismeret Egyedülálló gyakorlati, piaci tapasztalat A termékdíjas téma szerteágazó összefüggéseinek komplex ismerete Lényeges szakmai előnyök a multinacionális auditor cégekkel szemben is, akik a témával eddig alig foglalkoztak Ügyfél-orientáltság: rendelkezésre állás, segítségnyújtás Informatív weblap


Letölteni ppt "Www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések