Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj 2009."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj 2009.
Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó Tatabánya Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

2 Legfontosabb dilemmák
Mi lesz a szabályozás jövője? Érdemes vele foglalkozni? Tényleg mindenki érintett? Hogyan fog eljárni a VPOP? Mit, meddig ellenőriz? Mennyire lesz szigorú? Mi legyen a vitás kérdésekkel? Mi történjék a múlttal, az elmaradásokkal? Melyek a gyenge pontok: bevallás elmaradása, többutas csomagolások, italcsomagolások, műanyag szatyrok?

3 Áttekintés-tematika A termékdíj rendszere (2009) Kritikus területek
Változások összefoglalása Esettanulmányok Nyilvántartás és bevallás

4 Releváns jogszabályok
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosítás: évi LXIX. tv. (Magyar Közlöny 2008/161.) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosítás: 31/2008. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2008/193.) A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet módosítás: 313/2008. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2008/188.)

5 Releváns jogszabályok (2)
Egyéb jogszabályok: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

6 Általános eljárási szabályok (1)
A termékdíjköteles termékek köre: egyéb kőolajtermék gumiabroncs hűtőközeg akkumulátor csomagolás, kereskedelmi csomagolás reklámhordozó papír elektromos és elektronikai berendezés + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

7 Általános eljárási szabályok (2)
A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésre kötelezett: a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója; bérgyártás: a bérgyártató kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője

8 Általános eljárási szabályok (3)
A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010) Közösségen belüli behozatal: választható: a készletre vétel napja (2010) importált termékdíjköteles termék esetén: a vámhatósági határozat szerint kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor!)

9 A termékdíj bevallása és megfizetése
Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén: a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást (2009-től: az éves bevalló évente) és a bevallásra elrendelt időpontig fizet a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg Import esetén: a vámhatóság veti ki Újrahasználható csomagolás: évente kell bevallani és fizetni

10 Termékdíj-átvállalás
ELSőDLEGES KÖTELEZETT ELSő VEVő, HA KIVISZI (LEGALÁBB 60%) BÉRGYÁRTÓ koordináló SZERVEZET VPOP CSOMAGOLÓSZER GYÁRTÓ FORGALMAZÓ Átvállalás szerződéssel Átvállalás számlán SZ szla Kőolajtermék első belföldi forgalomba hozója

11 Számlán történő átvállalás: csomagolás
A számlán feltüntetendő szöveg: „a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft megfizetésre került”. Az átvállaló csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez nem teljesül: az „átvállaló” kétszeres termékdíjat fizet

12 Hasznosítást koordináló szervezetek
Termékdíj Központi költségvetés Köt. Köt. Köt. Licencdíj VPOP Hasznosítást koordináló szervezet Bevallás KvVM Haszn. Haszn. Haszn. Szolgáltatásmegrendelés

13 A koordináló szervezetek
Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő) A koordináló szervezet: vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását. A kötelezett: hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj), adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé. Számlán való feltüntetés egyszerűsödik: pl.: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”, „kötelező” csomagolásnál és elektronikai termékeknél. A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít. A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.

14 Nyilvántartási problémák, elmaradások
Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)? partner adatai, saját mérés (dokumentálás) legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás) Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást: a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!) tárgyévre, december 20-ig bejelentés Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban: közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió 2008: pótbevallás vagy önrevízió

15 A többutas csomagolások, göngyölegek
Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2), elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket, évente beszámolót készít a készletmozgásról, (2009-től nem érvényes: meghatározott visszagyűjtési arányt teljesít) Újrahasználható csomagolás után csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén Bejelentést követően: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából 2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül 2009-ben ez a szigorú megszorítás megszűnt, azaz valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be

16 Speciális jogintézmények
Kedvezmény Visszaigénylés főszabály: VPOP-tól hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől Termékdíj-mentesség egyéni teljesítés koordináló szervezet „kis cégek” Átvállalás szerződéssel számlán Nem keletkezik fizetési kötelezettség export

17 Változások összefoglalása
Általános módosítások Italcsomagolások Műanyag zacskók, zsákok

18 Változások: bérgyártás
Bérgyártás esetén kötelezett: a bérgyártató Bérgyártás: „megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása” Nem bérgyártás: a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot Átvállalási lehetőségek

19 Bevallás, újrahasználható csomagolás
Gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: havi bevalló → havonta negyedéves bevalló → negyedévente éves bevalló → évente Újrahasználható csomagolás: évente kell bevallani nincs előírás a visszavételi arányra 2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl, azaz visszamenőlegesen jelenti be őket koordináló szervezet hasznosítási kötelezettsége: forgalomba hozott – visszagyűjtött + selejtté vált

20 Példa (4) Kereskedelmi vállalat göngyölegmozgásai az alábbiak szerint alakulnak: Importból, Közösségből érkezik be áru újrahasználható raklapon Belföldről alapanyagok vásárlása történik, amelyek egy része újrahasználható raklapokra van csomagolva A külföldről behozott raklapok egy része kicsomagolást követően azonnal visszakerül a külföldi partnerhez A külföldről érkezett áru egy része változatlan formában, másik része átcsomagolás után belföldi vevőkhöz kerül A belföldi vevőktől visszagyűjtött üres raklapok egy része visszakerül a külföldi partnerhez A raktárban selejtté vált raklapokat a dolgozók hazaviszik

21 Átvállalás 2009-ben Számlán átvállalás: új szöveg
Szerződéses átvállalás: új jogcímek: első vevő a termékek legalább 60%-át külföldre viszi bérgyártás: a bérgyártó vállalhat át nyilvántartásba vételi eljárás VPOP „nyilvántartásba veszi” átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától

22 Kereskedelmi csomagolás: fogalom
Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel Kereskedelmi csomagolás fogalma: meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint műanyag táska: a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott és vámtarifaszámú, műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha csomagolássá válik A jelenlegi hatályhoz viszonyítva bővülés: kanna, hordó, egyéb anyagból készült csomagolások Italtermékek

23 Kereskedelmi csomagolás: díjtételek
A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is: gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E1” díjtétel első továbbforgalmazó vevő: „E2” díjtétel ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E1” díjtétel + „E2” díjtétel Díjtételek: „H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória) „E1”: egységesen 1,80 Ft/db „E2”: egységesen 3,50 Ft/db Műanyag zsák, zacskó: mindhárom díjtétel érvényes!

24 Példa (2) Kereskedelmi egység műanyag táskákat, zacskókat, zsákokat forgalmaz az alábbiak szerint: A vevő a pénztárnál műanyag szatyrot kap A pénztárnál vásárolható műanyag táska (15 Ft/db) és környezetbarát védjeggyel rendelkező műanyag táska (25 Ft/db) Pékáru, zöldség, gyümölcs becsomagolásához tekercselt műanyag szatyor áll a vevő rendelkezésére Szemeteszsák kapható 30 darabos egységcsomagban Az árukínálatban szerepel műanyag zacskóba (előre) csomagolt szeletelt kenyér A zacskók, szatyrok és táskák beszállítója a számlán a következő szöveget tünteti fel: „a termékdíj átvállalva”.

25 Kereskedelmi csomagolás: mentesülés
Nem kell megfizetni az „E1” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a db-ot az „E2” díjtételt, ha a kötelezett végfogyasztónak értékesít, az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a db-ot, az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m2. „De minimis” nyilatkozat: gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.

26 Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E1)
„H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül) „E1” díjtétel: levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető. levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. Az EKO-PUNKT Kft. által a H. Kft. részére kiállított igazolás 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosításáról szól. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.

27 Kereskedelmi csomagolás: levonás (E2)
„E2” díjtétel: levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető. Nincs visszaigénylési lehetőség!

28 Példa (3) Élelmiszerbolt-hálózat egyes adatai:
A vállalkozás három üzlethelyiséggel rendelkezik, ezek 35, 65 és 110 m2-esek A cég a következő italtermékeket forgalmazza: Közösségből behozott rövidital, ásványvíz belföldi sörgyártól vásárolt üveges és dobozos sör, alkoholmentes sör belföldi gyártótól vásárolt szénsavas üdítőital, forrásvíz belföldi termelőtől vásárolt bor műanyag kannában belföldi nagykereskedőtől vásárolt bor, gyümölcslé A cég szeptember 1-jén szerződést kötött egy hasznosítást koordináló szervezettel A vállalkozás évekre sör „k” díjtétel tekintetében 100%-os mértékű mentességet kapott a környezetvédelmi felügyelőségtől A cég betétdíjas rendszerben visszaveszi az újrahasználható italcsomagolásokat

29 Műanyag zsák, zacskó: átvállalás
A műanyag zsák és zacskó termékdíjának számlán történő átvállalása esetén a koordináló szervezettel szerződött átvállaló kötelezettségei az alábbiak szerint alakulhatnak: az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt), az átvállaló levonhatja az „E1” díjtétel 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig), az átvállaló levonhatja az „E2” díjtétel 85%-át, ha a csomagoló visszaveszi a vevőjétől a hulladékká vált csomagolást és azt az átvállaló (a koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezelőnek átadja.

30 Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek
Nyilvántartás vezetése Bejelentés (vámhatóság felé) Bevallás (vámhatóság felé) Megfizetés (vámhatóság) Számlán való feltüntetési kötelezettség

31 Példa (4) Iskolai büfé a következő csomagolásokat használja, forgalmazza: Szendvicsekhez, süteményekhez papírtálca, igény esetén papírzacskó, műanyagzacskó Palackos, dobozos ásványvíz, üdítő Ásványvíz, üdítő kitöltése műanyagpohárba Az italokat közvetlenül a gyártótól szerzi be. Környezetvédelmi termékdíjat nem vall be és nem fizet.

32 TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.)
Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges pezsgő műanyag rekeszben, raklapon Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: anyagszám / GTIN szám anyag / KT kód csomagolás jellege csomagolási összetevő (kg vagy db) mennyisége (db) Ü001 üveg 1 literig nem újrahasználható üveg palack 1 db 0,5 kg 1000 F001 fém 44800 fém kupak 0,002 kg P001 papír 43900 papír címke 0,001 kg M001 műanyag 41900 20 x 0,5 L márkázott rekesz 2 kg 50 F001 fa 45900 EUR raklap 10 kg 1 újrahasználható műanyag 41900 Stretch fólia 0,2 kg 1 nem újrahasználható M002

33 A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok
1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS 2. GUMIABRONCS 1. pozíció 4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS Termékdíjköteles termékkör jelölése 5. AKKUMULÁTOR 6. KőOLAJTERMÉK 8. HűTőKÖZEG 9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR 2-3. pozíció AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD) Az 1. pozíció bontása 00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN 10. KEDVEZMÉNY ESETÉN 20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN 4-5. pozíció Pénzügyi státusz kód 30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN 40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN 50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI 60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL

34 Bejelentés és bevallás
a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül változások bejelentése 15 napon belül a határidőig be nem jelentett… újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el Bevallás gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve: havi bevalló → havonta negyedéves bevalló → negyedévente éves bevalló → évente Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében: a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről, a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

35 A KT09 nyomtatvány kitöltése
VPID szám igénylése: postán / személyesen GLN szám igénylése: postán / személyesen ABEV keretprogram letöltése: Ügyfélkapu regisztráció: okmányiroda EÜC regisztráció: postán / személyesen Bejelentés-kérelem (KT09) postán / személyesen Bevallás (KT09) postán / ügyfélkapu

36 KT09: bejelentés és kérelem
csak papír formátumban küldhető be BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás) BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től) KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme KT-kód 7. jegye is szükséges TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről

37 Számlán történő feltüntetési kötelezettség
teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként: „a környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból : Ft” termékdíj mentesség esetén (díjtételenként): „a környezetvédelmi termékdíj alól %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból Ft” koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból Ft” termékdíj-kedvezmény esetén: „a környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból környezetvédelmi termékdíja: Ft” szöveget,” újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”

38 Fontos címek, elérhetőségek

39 Kik vagyunk? Vezető tanácsadók:
Kelemen István ( KvVM) Dr. Kiskovács Miklós ( KvVM, majd önálló tanácsadás) Összesen több mint 200 előadás és 250 egyéni konzultáció Több helyen történő publikálás (Verlag Dashöfer, MKVK OK kiadvány) Kapcsolattartás több szakmai szervezettel, kamarával Számtalan multinacionális ügyfél: pl.: Metro, Lidl, Plus, Aldi, Egis, B Braun, Flextronics, Sanyo, Synergon, Audi stb. 2009-es jogszabály módosítás alternatív szakmai anyagának kidolgozása

40 Amiben Önöknek segíteni tudunk
Helyszíni, cégre szabott szakmai konzultáció Teljes körű átvilágítás, belső szabályzat kialakítása Érdekérvényesítés a hatóságok felé, jogszabályi módosítás alakítása VPOP-s ellenőrzés esetén a cég szakmai-, és érdekképviselete Mentességi kérelmek összeállítása Segítségnyújtás a koordináló szervezet, a hulladékbegyűjtő, a képviselő kiválasztásában A honlapon megjelenő egyéb szolgáltatások (hírlevél, kérdések-válaszok stb.)

41 Mi valóban képben vagyunk…
Napi kapcsolat a Környezetvédelmi Minisztérium felé Kapcsolat a VPOP felé Egyedülálló elméleti és jogszabályi ismeret Egyedülálló gyakorlati, piaci tapasztalat A termékdíjas téma szerteágazó összefüggéseinek komplex ismerete Lényeges szakmai előnyök a multinacionális auditor cégekkel szemben is, akik a témával eddig alig foglalkoztak Ügyfél-orientáltság: rendelkezésre állás, segítségnyújtás Informatív weblap


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések