Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HOGYAN FOKOZHATÓ AZ ELŐÍRÁSOK BETARTATÁSA? PUSZTA JÁNOS ALEZREDES VÁMIGAZGATÓ-HELYETTES.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HOGYAN FOKOZHATÓ AZ ELŐÍRÁSOK BETARTATÁSA? PUSZTA JÁNOS ALEZREDES VÁMIGAZGATÓ-HELYETTES."— Előadás másolata:

1 HOGYAN FOKOZHATÓ AZ ELŐÍRÁSOK BETARTATÁSA? PUSZTA JÁNOS ALEZREDES VÁMIGAZGATÓ-HELYETTES

2 Termékdíj törvény legfontosabb célja  környezetszennyezés megelőzése, csökkentése;  a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra ösztönzés;  pénzügyi források teremtése; 2008. január 1-jétől a Vám- és Pénzügyőrség a fenti célokhoz nyújt hathatós segítséget.

3 A VP feladatai 2008. január 1-jétől ellátja a termékdíj  bevallásával,  kiszabásával,  befizetésével,  visszaigénylésével és  ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi adóhatósági feladatot.

4 Feladat átvétellel kapcsolatos változások  megszűnt: APEH felé a bevallás, KvVM felé a beszámoló;  megvalósult: egyablakos ügyintézés;  hatás: adminisztrációs terhek csökkentése érdekében minden adatszolgáltatást kizárólag a VP- hez kell teljesíteni (önellenőrzést, pótbevallást is)  a vámhatóság hatáskörrel rendelkezik a megelőző időszak ellenőrzésére, adóhiány, illetve termékdíj fizetési kötelezettség megállapítására és beszedésére is.

5 Segítő szándék, ügyfélbarát hatóság Intenzív kommunikációs tevékenység:  VP részéről ingyenes oktatások;  27 ezer névre szóló tájékoztató kiadvány postázása;  8 ezer szórólap szétosztása;  24 órán keresztül rendelkezésre álló Váminformációs Szolgálat;  VP honlapján (www.vam.gov.hu) tájékoztatók publikálása.www.vam.gov.hu

6 „Moratórium”, tanulóév  a vámhatóság meghirdetett álláspontja: 2008. első felében kizárólag segítő szándékkal lép fel, nem alkalmaz mulasztási bírságot (2008. év bevallásai és a 2003-2007. évek pótbevallásai tekintetében);  „tanulóév” a kötelezetti kör számára;  vámhatóság jelentős szakmai rutinra tett szert, erősítette a kapcsolatot a zöldhatósággal és a szakmai szervezetekkel.

7 Ellenőrzési tevékenység  a hatékony feladatellátást fokozza;  a vámhatóság és a környezetvédelmi hatóságok egyaránt rendelkeznek ellenőrzési jogosultságokkal, ezeket együttműködésben gyakorolják;  a környezetvédelmi hatóság a vámhatósági ellenőrzéseknél társhatóságként jár el, feladata lehet a mentességi engedéllyel rendelkező kötelezettek ellenőrzése a mentességi engedélyekben foglaltak teljesülése tekintetében. Ellenőrzési tevékenységét környezetvédelmi-szakmai szempontok alapján látja el.

8 Ellenőrzési jogkör a VP tevékenységében Az előírások érvényesítése érdekében a vámhatóság:  a termékdíj fizetési kötelezettség fennállását, annak teljesítését/nem teljesítését megállapíthatja, a kvtd megfizetését megkövetelheti, a forgalomba hozott mennyiségeket és a hasznosított mennyiségeket ellenőrizheti;  üzlethelyiség, kereskedelmi raktár, tároló telep árukészletét, nyilvántartásokat, üzleti könyveket, továbbá  az Art. szerint előírt számlaadásra vonatkozó kötelezettséget ellenőrizheti. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed továbbá a termékdíj visszaigénylés jogosultságára és a gyártói felelősségre épülő, külön jogszabályban megállapított követelmények teljesülésére. Tevékenységét a pénzügyi-számviteli szempontok alapján végzi.

9 Hatósági ellenőrzések  2008. év második felében;  fő cél: a jogkövető magatartásra ösztönzés, rákényszerítve a gazdálkodókat a kvtd-vel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;  tudatos felkészülés: 2008. júniusában célirányos képzés a VPI-n;  Módszertani útmutató kidolgozása.

10 Hatósági ellenőrzés célja  cél, hogy az év végére azon gazdálkodói kör is a vámhatóság látókörébe kerüljön, akik eddig nem jogkövető magtartást tanúsítottak, és a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget;  vizsgálati szempontok: a termékdíj fizetési kötelezettséggel összefüggő bejelentési, nyilvántartási és számla záradékolási kötelezettség teljesítése;  adatgyűjtés, mint cél: azokban az esetekben, amikor nem az első belföldi forgalomba hozó a termékdíj fizetésre kötelezett;  prevenció: önkéntes jogkövető magatartásra bírás.

11 Egységes eljárásrend, miskolci hatósági projekt  2008. szeptember 15-től hét hetes ún. felkészülési projekt indult.  célja: a korábban kidolgozott Módszertani útmutató alapulvételével egységes hatósági ellenőrzési eljárásrend kialakítása;  229 hatósági ellenőrzés, 61 esetben mulasztási bírság kiszabása.

12 A projekt eredménye: jelentősen emelkedett a bejelentkezett termékdíj kötelezettek száma. Országosan 948 hatósági ellenőrzés, 452 esetben jogsértés megállapítása.

13  2009. január 19-től adóellenőrzési projekt az egységes eljárásrend érdekében;  elsődleges cél a prevenció: a kötelezettek tevékenységének jogkövető irányba terelése;  fiskális szempontok: a központi költségvetést jogszerűen megillető, de nem realizálódott bevételek utólagos előírása és beszedése;  vizsgálatok kiterjednek a termékdíj alapjára, összegére, a mentesség jogszerű alkalmazására, a nyilvántartások vezetésének szakszerűségére, az átvállalásokban szereplő adatok helyességére. Adóellenőrzés

14 Segítő szándék - fokozott ellenőrzés -  2009. év célja – a vámhatósági segítő szándék fenntartása mellett – az egyes ellenőrzési módozatokon keresztül az adózói fegyelem növelése.  hatósági intézkedések megkezdése előtt lehetőség van az elmaradt kötelezettség pótlására, illetve önellenőrzésre: pótbevallási és önellenőrzési nyomtatványcsomag.

15 Eredmények Bevételi adatok: a teljes éves előirányzat 2008. október hónapban teljesítésült.

16 Kötelezettek száma 2008. évben

17 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "HOGYAN FOKOZHATÓ AZ ELŐÍRÁSOK BETARTATÁSA? PUSZTA JÁNOS ALEZREDES VÁMIGAZGATÓ-HELYETTES."

Hasonló előadás


Google Hirdetések