Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Március 19. Szeged.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Március 19. Szeged."— Előadás másolata:

1 Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Március 19. Szeged

2 A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja  Új, rugalmasabb szabályok bevezetése  Egyszerűbb ellátási formák  Cél: a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása minden településen elérhető legyen, ahol erre igény jelentkezik  Az átalakítás szükségességének okai -Barcelonai célkitűzés, -Kormányzati célkitűzés, -GYED extra, -Területi egyenlőtlenségek (10 e fő alatti települések ellátatlansága)

3 Gyermekek napközbeni ellátását érintő változások 2017. január 1-jétől A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan. Új fejezet: „Gyermekek napközbeni ellátása”. 2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái: 1. bölcsődei ellátás 2. napközbeni gyermekfelügyelet 3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható. A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezeten belül. A klasszikus bölcsőde mellett új ellátási formák jelennek meg: 1. mini bölcsőde 2. munkahelyi bölcsőde  KÖNNYEBB LÉTESÍTÉSI FELTÉTELEK 3. családi bölcsőde A bölcsődei ellátás alatt jelennek meg a különböző ellátási formákra vonatkozó közös szabályok (SNI-s gyermekek ellátása, ellátható életkor, nevelési év).

4 Családi bölcsőde A törvény csak az általános keretet határozza meg a szolgáltatás tartalmára vonatkozóan -Hol nyújtható a szolgáltatás -Ki biztosíthat ellátást -Milyen feltételek mellett -Milyen formában

5 Napközbeni gyermekfelügyelet A törvény csak az általános keretet határozza meg a szolgáltatás tartalmára vonatkozóan -Ki veheti igénybe a szolgáltatást -Hol szervezhető meg -Milyen formában -Ki biztosíthat ellátást -Milyen formában -Milyen életkorú gyermekek számára

6 Ellátás tartalmát érintő változások Eddigi szabályozás szerint: 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező településeken volt csak kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása 2017. január 1-jétől: minden olyan településen kötelező lesz a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol: -arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy -a településen élő 3 év alatti lakosoknak a száma meghaladja a 40 főt

7 Átmeneti rendelkezések Családi napközi és a házi gyermekfelügyelet fenntartójának kötelezettsége 2016. augusztus 31- éig (családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) Uniós forrásból megvalósult családi napközi napközbeni gyermekfelügyeletté történő átalakulása (fenntartási időszakra vonatkozóan, azonos feltételek) Az óvodáskorú gyermek az átalakult napközbeni gyermekfelügyelet keretén belül 2017. augusztus 31-éig ellátható, ha a szükséges megállapodást 2015-ben megkötötték és a feltételeknek megfelel a szolgáltató (finanszírozás). Települési önkormányzatok kötelezettségének teljesítése

8 Családi napközit érintő változások Családi napközi szolgáltatás kivezetésre kerül 2017. január 1-jétől A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás illetve a kötelező délutáni, iskolai foglalkoztatásokon való részvétel miatt (csökkenő tendencia a korosztályra vonatkozóan) Profiltiszta szolgáltatások létrehozása

9 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény változásai Családi napközi jogintézményének 2017. január 1- jei megszüntetése miatt hatályon kívül kell helyezni a jogszabályból a kötelező óvodáztatásnak a lehetőségét a teljesítésre vonatkozóan

10 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása A bölcsődei ellátásokra vonatkozó közös szabályok egy alcím alá kerülnek, míg az attól eltérő szabályok az egyes ellátási formák tekintetében külön rendelkezésekben jelennek meg Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos közös szabályok (próbaidő, PSZSZ, létszám túllépés kivételes esete) Munkáltatói igazolás (ellátás megkezdése előtt 2 héttel, vagy igazolás) Gyermek napi gondozási ideje (minimum, maximum – kivételes eset sni) Tájékoztatási kötelezettség (nyári nyitva tartás – 02.15., óvodáskorú gyermek ellátása 04.30., nevelési év közben haladéktalanul) Alapterület három négyzetméter/gyermek

11 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása Alapellátáson túli szolgáltatások formái -Időszakos gyermekfelügyelet – üres csoport, üres fh, csoportlétszám! -Gyermekhotel – 10 ellátási nap/nevelési év -Gyermeknevelést segítő szolgáltatás – tanácsadás, játszócsoport, eszközkölcsönzés Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja – helyi szakmai program Bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök (felszerelési jegyzék) A bölcsődei ellátás során biztosítani kell: -nevelés, gondozás feltételeit, -fokozatos beilleszkedés lehetőségét, -játéktevékenység feltételeit, -megfelelő étkeztetést – saját otthonban - családi étkeztetés

12 Családi bölcsőde Ellátható gyermeklétszám 5 fő – kivételes esetek - sni, segítő alkalmazása + létszám Segítő alkalmazásának feltételei – szociális gondozói díj, munkaviszony, más foglalkoztatásra irányuló jogviszony, teljes napi munkaidő, részmunkaidő Munkakörök – szolgáltatást nyújtó személy, vagy kisgyermeknevelő Egészségügyi Nyilatkozat (sz.ny.sz+segítő) Helyettesítés – szociális gondozói díj Saját otthon fogalma Háziorvosi igazolás – ellátás megkezdésekor, évente Továbbképzés – 3 évente – sni- speciális tk. Koordinátorra vonatkozó feltételek – 1 fő Egy épületben több családi bölcsőde

13 Napközbeni gyermekfelügyelet Ellátható gyermeklétszám 7 fő – kivételes esetek – sni Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos szabály (próbaidő, PSZSZ) Egészségügyi Nyilatkozat (sz.ny.sz) Helyettesítés – szociális gondozói díj Saját otthon fogalma Háziorvosi igazolás – ellátás megkezdésekor, évente Szakmai iránymutatás Továbbképzés – 3 évente – sni- speciális tk. Koordinátorra vonatkozó feltételek – fenntartó által meghatározott számban és munkarendben Egy épületben több napközbeni gyermekfelügyelet Az ellátás biztosítására vonatkozó szabályok Alapterület három négyzetméter/gyermek – 15 nm-nél nem lehet kevesebb

14 Napközbeni gyermekfelügyelet A napközbeni gyermekfelügyelet ellátása során biztosítani kell: -nevelés, gondozás feltételeit, -fokozatos beilleszkedés lehetőségét, -megfelelő bútorzatot, -játéktevékenység feltételeit, -szabad levegőn történő tartózkodás feltételeit, -megfelelő étkeztetést – saját otthonban - családi étkeztetés Szülő otthonában biztosított gyermek felügyelet – csak gondozásra, felügyeletre vehető igénybe – hivatásos és társadalmi gondozó is végezheti

15 Átmeneti szabály Szakképzettnek kell tekinteni azt a családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyelet keretében foglalkoztatott személyt, aki 2017. január 1-jét megelőzően a családi bölcsődévé vagy napközbeni gyermekfelügyeletté átalakult családi napköziben vagy a napközbeni gyermekfelügyeletté átalakult házi gyermekfelügyeletben szakképzettnek minősült. A hasznos alapterületet (3 nm) csak az újonnan létrejövő szolgáltatóknál kell alkalmazni.

16 Mellékletek Családi bölcsőde koordinátor létszáma fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra -Képesítési előírás  sz.ny.sz – tanfolyam,  kisgyermeknevelő előírt képesítési előírások  Koordinátor tanfolyam, fenntartó döntése alapján egyéb képesítési előírás Napközbeni gyermekfelügyelet koordinátor létszáma fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra -Képesítési előírás  sz.ny.sz – tanfolyam  Koordinátor tanfolyam

17 Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” 15,455 Mrd forint keretösszeggel megyei jogú városainak számára. A felhívásra 2016. február 29-e óta lehet beadni a pályázatokat. TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 37,672 Mrd forint keretösszeggel a régiók 18 megyéje számára. A felhívásra 2016 március 21-től lehet beadni a pályázatokat. A pályázati felhívások 2015. január 8-án megjelentek.

18 Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 932 millió Ft. Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza (Budapest Főváros 2.017 millió Ft, Érd Megyei Jogú Város 800 millió Ft, Pest megye 5.115 millió Ft). A pályázati felhívás 2016. március 3-án került meghirdetésre. A felhívásra Budapest és Pest megye valamennyi települése nyújthat be pályázatot. Támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 11-től november 30-ig lehetséges (területspecifikusan eltérő határidővel).

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kovácsné Bárány Ildikó osztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály Családtámogatási és Gyermekjóléti Osztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel.: 06-1-795-4074 Mobil.: 06-30-588-5454 Mobil.: 06-30-588-5454 e-mail: ildiko.barany@emmi.gov.hu ildiko.barany@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Március 19. Szeged."

Hasonló előadás


Google Hirdetések