Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi- és elővárosi kötöttpályás közforgalmú közlekedés üzemeltetése a változó jogszabályi környezetben Jangel Mátyás BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi- és elővárosi kötöttpályás közforgalmú közlekedés üzemeltetése a változó jogszabályi környezetben Jangel Mátyás BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 A helyi- és elővárosi kötöttpályás közforgalmú közlekedés üzemeltetése a változó jogszabályi környezetben Jangel Mátyás BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóság Széchenyi István Egyetem Győr, 2012. március 29.

2 Alapterület:525 km 2 Lakosság:~1.734.000 fő + ~ 700.000 fő az agglomerációban Napi helyváltoztatások száma: ~2.800.000 közforgalmú közlekedéssel Megállóhelyek: 5.015 db Modal split: 58% Teljesítmények: 5. 162.476 ezer utaskm/év 21. 536.895 ezer fhkm/év Viszonylatok összesen:301 autóbusz:245 villamos: 30 trolibusz: 15 HÉV: 8 metró: 3 A BKV Zrt. szolgáltatása Budapesten

3 Autóbusz Trolibusz Villamos HÉV Metró eUtaskm Hálózathossz Az egyes ágazatok szerepe

4 Utasáramlási ábra

5 A MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE XVII.cikk (1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. XXXIV. cikk (1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. A közforgalmú közlekedés jogszabályi háttere

6 Jogszabályok Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Busztörvény) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) A 2009. december 3-án lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) Személyszállítási törvény helyett 2011. év végén az ágazati szabályozásba emelt rendelkezések – majd a törvénytervezet vitája 2012-ben megkezdődött Bizonyos elemek szerepeltetése az Önkormányzati törvényben A közforgalmú közlekedés jogszabályi háttere

7 További ágazati jogszabályok 18/1998. KHVM rendelet (Országos Vasúti Szabályzat II. kötet), 40/2006. GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról, a biztonsági engedélyről, a biztonságirányítási rendszerekről, a biztonsági jelentésről, 203/2009. Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak egészségügyi alkalmasságának megállapításáról, 270/2009. Kormányrendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről, 22/2010. NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a tanúsítványról, 19/2011. NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak oktatásáról és vizsgáztatásáról, …./2012. évi törvény a személyszállításról ??? A közforgalmú közlekedés jogszabályi háttere

8 Vasúttársaság működési engedélye Helyi pályahálózat működtetés Elővárosi pályahálózat működtetés Helyi vasúti személyszállítás Elővárosi vasúti személyszállítás Libegő (különleges vasút) Vasútbiztonsági engedély, biztonsági tanúsítvány – BIR Vasútegészségügyi vizsgálatok rendje Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak képzése, vizsgáztatása Vasúti járművezetői engedély és járművezetői tanúsítvány A BKV megfelelése a jogszabályoknak

9 minden olyan közforgalmú közlekedési szolgáltatásra vonatkozik, ahol veszteségtérítést fizetnek és/vagy kizárólagos jogot garantálnak a szolgáltatónak, kötelező a közszolgáltatási szerződés megkötése, a megbízás elnyerésének szabályait megállapítja, megköveteli az átláthatóságot s megnöveli a felelősség számonkérésének lehetőségét A 1370/2007 EK Rendelet

10 b) Időtartam A Rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján közúti szolgáltatásoknál 10 év, vasúti szolgáltatásoknál 15 év a közszolgáltatási szerződések maximális időtartama. (A már meglévő szerződések esetében vannak átmeneti szabályozások.) A Busztörvény 9.§ (1) bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződés maximálisan 10 évre köthető, A Vtv. 27. §. alapján a közszolgáltatási szerződés maximálisan 15 évre köthető. Integrált szolgáltatás esetén a közszolgáltatási szerződés maximálisan 15 évre köthető, ha a vasúti szolgáltatás az érték több, mint 50%-át képviseli. A közszolgáltatási szerződés bizonyos feltételek teljesülése esetén legfeljebb az eredeti időtartam felével meghosszabbítható. A 1370/2007 EK Rendelet

11 c) A „belső szolgáltató” kérdése A Rendelet több új kategóriát is meghatároz, ilyen a belső szolgáltató, illetve a közvetlen odaítélés fogalma. A Rendelet 5. cikk (2) bekezdés alapján „ ha a nemzeti jog nem tiltja, bármely illetékes helyi hatóság … határozhat úgy, hogy.. közvetlenül ítél oda közszolgáltatási szerződéseket olyan elkülönült jogi egységnek, amely felett az illetékes helyi hatóság … a saját főosztályai feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol.” A 1370/2007 EK Rendelet

12 A belső szolgáltató „korlátai”: Belső szolgáltató csak a helyileg illetékes hatóság által felügyelt területen nyújthat személyszállítási közszolgáltatást (a szomszédos helységekbe átmenő vonalakat is ideértve), a helyi hatóság illetékes területén kívüli versenytárgyalásokon nem vehet részt. Belső szolgáltató csak egy esetben vehet részt versenytárgyaláson; mégpedig a közvetlenül odaítélt szerződés lejártát megelőző két évben, feltéve ha érvényes döntés született arról, hogy a belső szolgáltató szerződésének hatálya alá tartozó személyszállítási közszolgáltatásokra versenytárgyalási eljárást írnak ki. A 1370/2007 EK Rendelet

13 d) Az alvállalkozók kérdése Az alvállalkozó igénybevételére a Rendelet olyan módon ad lehetőséget, hogy az illetékes hatóságokra bízza az erre vonatkozó szabályok megalkotását, azonban a belső szolgáltató köteles a közszolgáltatás túlnyomó részét maga végezni. Az ellentételezésre vonatkozó előírások a Rendeletben tovább szigorodnak. A 1370/2007 EK Rendelet

14 e) Helyi vasúti infrastruktúra kérdése A vasúti törvény módosításával lehetővé vált, hogy olyan társaságok rendelkezzenek helyi vasúti pályával, amelyek csak közvetetten állnak önkormányzati tulajdonban (azaz elegendő, ha az önkormányzat ugyan kisebbségi tulajdonos, de döntési joga van a társaságon belül).

15 f) Szolgáltatási szerződések Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között 2004. április 30. napján kötött Szerződés 2012. április 30. napjával hatályát veszti. Miskolcon 2010-ben meghosszabbították az MVK Zrt. közszolgáltatási szerződést, a közúti vasúti közlekedésre 2026-ig. Szegeden a 2007. január 1-jén kötött szerződés 2014. végéig hatályos. Debrecen külön közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a kötöttpályás és az autóbusz közlekedésre. MÁV-Start és GySEV: a 2010. januárjában kötött szerződés 2012. végéig érvényes; veszteségtérítés a mindenkori költségvetési teljesítőképesség függvényében Közszolgáltatási szerződések Magyarországon

16 Stratégiai szint: Itt kerülnek meghatározásra a közlekedéspolitika céljai, a közlekedési munkamegosztás elérendő főbb arányai, a közforgalmú közlekedési ellátás főbb szintjei különböző politikai dokumentumokban. Taktikai szint: A közlekedéspolitikai és gazdálkodási célok elérése érdekében a szolgáltatások mennyiségi és minőségi szintjeinek, a viteldíjak és kedvezmények mértékének, a szolgáltatók kiválasztása módjának és a finanszírozás körülményeinek a szabályozása általában jogszabályokban. Operatív szint: A szolgáltatások létrehozásával kapcsolatos elvárások, szabályok, amelyeket egyfelől külső általános előírások, másfelől a szolgáltatók belső működési és gazdálkodási szabályai jelentik.

17 Kritikus mutatók a közforgalmú közlekedésben lefedettség politika/ közösség operátorok Országos gazdasági és szociálpolitikai aspektusok üzleti szféra közpénzek Szolgáltatásminőség és biztonság utasigények … Költség/járm ű kilométer Egy f ő re jutó személyi ktg. Járm ű rendelkezésre állás Egy f ő re jutó járműkm bevétel/út Költségfedezeti hányad Közpénzfelhasználás/utaskilométer Utas/fhkm …

18 Feladatmegosztás - állam A miniszter feladata: az 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes hatóságként és ellátásért felelősként az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az országos, a térségi és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatási kötelezettség - a közszolgáltatási menetrend jóváhagyásával történő - megállapítása, a közszolgáltatást végző vasúti társasággal vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése. az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a vasúti személyszállítási közszolgáltatás díjához a - külön jogszabályban meghatározott kedvezményekből származó - bevételkiesés fogyasztói árkiegészítéssel történő ellentételezése A miniszter az állam nevében a települési önkormányzatokkal, illetőleg azok társulásaival a térségi, elővárosi, illetve helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás működtetése tárgyában - írásban - együttműködési megállapodást köthet.

19 Feladatmegosztás – helyi önkormányzat A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat feladata a)az önkormányzat tulajdonában lévő vasúti pályák, valamint a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fejlesztése, működtetése, b)helyi közforgalmú vasúti társaság alapítása, c)a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás hatósági árainak a megállapítása, d)az 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes helyi hatóságként a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás - menetrend jóváhagyásával történő - megállapítása, valamint a 27. § (11) bekezdése szerinti szerződés megkötése. Az önkormányzatok vagy társulásaik és a miniszter a) a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatásból a helyi érdekű vasúti személyszállítási közszolgáltatásnak a térségi vasúti személyszállítási közszolgáltatás keretében történő lebonyolítása, b) a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatásnak az önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztése, c) a térségi vasúti személyszállítási közszolgáltatás közös működtetése feltételeinek biztosítására vonatkozóan - írásban - együttműködési megállapodást köthetnek.

20 A közlekedésszervező Az önkormányzat egyes feladatokat a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt - az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szervként működő - közlekedésszervezőnek adhatja át. A közlekedésszervező működése alatt az önkormányzat meghatározó befolyásának vagy irányítási jogának fennállását folyamatosan biztosítja. Az önkormányzat a közlekedésszervezőt az e törvényben meghatározott feladatok átadására rendeletben (a továbbiakban: kijelölő rendelet) jelöli ki. A kijelölő rendelet a közlekedésszervező feladatává teheti az utastájékoztatást, a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtételét vagy az intézkedések rendjének meghatározását, a jegy- és bérletértékesítést, illetve a jegy- és bérletellenőrzést, valamint a bevételek beszedését.

21 A közlekedésszervező főbb feladatai a helyi közforgalmú közlekedés megszervezése a helyi személyszállításra a közszolgáltatási szerződések megkötése; a nyereséggel nem folytatható közszolgáltatási tevékenység esetén a veszteség megtérítése a helyközi (elővárosi) személyszállítás üzemeltetésére megállapodás megkötése a miniszterrel és az érintett önkormányzatokkal közszolgáltatási követelmények meghatározása helyi közösségi közlekedési viteldíjak megállapítására vonatkozó javaslattétel helyi vasúti pályák, a személyszállítási szolgáltatás fejlesztése utastájékoztatás biztosítása forgalomirányítás és zavarelhárítás jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés, bevétel beszedés fogyasztói árkiegészítés igénylése helyi autóbusz- és trolibusz megállóhelyek, állomások üzemeltetése egységes helyi- és elővárosi jegy- és bérletrendszer kialakítása, a rendszer bevezetése és működtetése.

22 A közszolgáltatási szerződés a piaci formáció alapja Előnyök a megrendelőnél: Világosan meghatározott minőségi és mennyiségi követelmények Meghatározott finanszírozási igény A kompenzációért értéket kap Segíti a közforgalmú közlekedési integrációt Előnyök a szolgáltatónál: Világos kompenzációs szabályok Biztosított a vállalkozásnak a hosszútávú tervezés Csökkenti a politikai befolyást a napi üzletmenetre Könnyebbé válik a hozzáférés a banki finanszírozási forrásokhoz

23 A megrendelő funkció megerősítésének szakaszai Utasigények felmérése Paraméterkönyv javaslat elkészítése Tarifajavaslat elkészítése Infrastruktúra-fejlesztések tervezése Indokolt költségek modellezése Minőségellenőrzés Utastájékoztatás A szolgáltatók versenyeztetése Szerződéskötés A szolgáltatók ösztönzése Jegy- és bérletértékesítés Ügyfélszolgálat Marketing A verseny kiterjesztése a kötött pályás szolgáltatásokra Infrastruktúra-kezelés Infrastruktúrafejlesztések menedzselése 3. szakasz: A közlekedésszervező funkciók kiteljesedése 2. szakasz: A megrendelői jogosítványok bővítése és versenyeztetés 1. szakasz: A belső szolgáltató által végzett feladatok átvétele a megrendelői oldalra 2012. május 1-jétől

24 Az intézményrendszer átalakul Megrendelői szervezet BKV + alvállalkozók Várható struktúra NGMNFM Főváros FinanszírozTervez SzolgáltatFinanszíroz Agglo- merációs települések MÁV és Volánbusz elővárosi járatok Magán operátor Egyéb, nem magán operátor Ellenőriz Beszámol UTAS ??? NGM NFM Főváros BKV Struktúra 2011. végéig Finanszíroz Megrendel Finanszíroz Egyes agglomerációs önkormányzatok

25 A közforgalmú közlekedés költség- és bevételszerkezete - Európai modell

26 a kikerülő feladatok, munkavállalók helyzetének kezelése; a szabályzatok szükséges átalakítása, szerződések kezelése, ingatlanok, egyéb vagyontárgyak átadásának előkészítése, közszolgáltatási szerződés előkészítése, a munkamegosztás szabályozása, szervezet átalakítása a május 1-jétől módosuló működésre tekintettel, felkészülés az új autóbusz üzemeltetési modell alkalmazására; a szervezet versenyképessé tétele, Rövid távú feladatok a szolgáltatónál Mindeközben az üzemeltetés biztonságos, megbízható folytatása.

27 A forgalom lebonyolítás során a járművezetők cselekedeteit, döntéseit nagy többséggel nem önállóan, a környezet sztochasztikus információira és a közlekedési szabályokra tekintettel hozzák, hanem a forgalomirányító személyzet, illetve a forgalomirányító berendezések (amelyek folyamatos emberi kontroll alatt állnak) rendelkezései alapján végzi munkáját. A forgalom lebonyolítás során a forgalmi végrehajtó szervezet utasításai nem választhatók el a forgalom lebonyolítási folyamattól; a járművezetők individuális döntéseinek nem csak a szabályrendszer (mint közúti közlekedésben a KRESZ), hanem a forgalomszabályozás közvetlen utasításai is határt szabnak. A vasúti forgalomirányítás különlegessége

28 megadott indulási időpontok alapján a (vasúti) menetrend megtervezése, technológiák tervezése, a hálózattal kapcsolatos változások véleményezése, szerelvényforduló, személyzeti forda tervezés, járművezetők képzése, vezénylése, elszámolása, nemutazó forgalmi dolgozók képzése, vezénylése, elszámolása, azaz a vasúti forgalomirányítás, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatok, utasok utazás közbeni tájékoztatása, talált tárgyak, biztosítási események kezelése, panasz- és észrevétel vizsgálat, a szolgáltatás minőségének (belső) ellenőrzése, illetve minőségirányítási rendszer kidolgozása és üzemeltetése, mint annak összetettségét az 5. ábra is mutatja, egyes járatokon, szolgálati helyeken menetjegy árusítás. A szolgáltatónál maradó feladatok

29 A tőkeigénnyel és a komplexitással növekszik a szükséges KPI-k száma is operátor – saját teljesítmény mérése A közlekedési rendszer összetettsége vasút LRT, metró Regionális vasút Alvállalkozó Helyközi busz Városi busz Trolibusz Villamos Tőkeigényesség mértéke Szükséges KPI‘-k száma nő Forgalom Adminisztráció Járműpark vagyon- management - műtárgyak - infrastruktúra - épületek Fenntartás Járművezetők Lobbytevé- kenység Minőség- mgt. Ügyfél mgt. Közlekedés mgt.

30 Az előadás készítéséhez felhasználtam: A BKV Zrt. korábbi prezentációiban szereplő adatokat, diákat, Dr. Környei Éva mb. jogi igazgató Hans Brower humán-erőforrás tanácsadó, Arnulf Schuhman tanácsadó, Salzburg, előadásaiban elhangzottakat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. www.bkv.huwww.bkv.hu ; jangelm@bkv.hujangelm@bkv.hu


Letölteni ppt "A helyi- és elővárosi kötöttpályás közforgalmú közlekedés üzemeltetése a változó jogszabályi környezetben Jangel Mátyás BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések